Formularz Zamówienia Klienta Polska
Zamówienie można złożyć w łatwy sposób za pośrednictwem Twojego
Niezależnego Konsultanta lub przez internet na stronie arbonne.pl.
METODA PŁATNOŚCI
UMOWA SPRZEDAŻY POMIĘDZY KLIENTEM A NIEZALEŻNYM KONSULTANTEM ARBONNE:
ZAMÓWIENIE SKŁADANE PRZEZ
DANE TWOJEGO NIEZALEŻNEGO KONSULTANTA ARBONNE
Adres do faktury
Imię i nazwisko*
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres dostawy (Jeżeli inny od adresu do faktury)
Miejscowość
Telefon komórkowy Telefon stacjonarny
E-mailData
STRONA
NUMER
Numer identyfikacyjny Arbonne*
Data ważności karty kredytowej: __­­­____ / __­­­____
Data wydania karty kredytowej: __­­­____ / __­­­____
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
Adres posiadacza karty _______________
Całkowita kwota obciążenia karty za to zamówieniezł
E-mail
*Dane Twojego Niezależnego Konsultanta Arbonne są konieczne do złożenia zamówienia.
PRODUKT
❏ MasterCard ❏ Visa ❏ American Express
Numer karty kredytowej:
Adres
Kod pocztowy
Rodzaj Karty Kredytowej (Proszę zaznaczyć jeden)
ILOŚĆ
SUGEROWANA
CENA DETALICZNA
(SCD)
CAŁKOWITA SCD
(ILOŚĆ X SCD)
Imię i nazwisko posiadacza karty
Podpis posiadacza karty
GWARANCJA PRODUKTÓW I ZWROTY
Arbonne oferuje 45-dniową Gwarancję Zwrotu Pieniędzy w zakresie wszystkich
produktów dla Klientów oraz Klientów Preferencyjnych, którzy nie są w pełni zadowoleni.
Polityka ta nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa ustawowe tych osób. Więcej informacji
na odwrocie strony.
KOSZTY DOSTAWY
Koszt dostawy to 22 zł, bez względu na wielkość zamówienia.
WIERSZ 1: CAŁKOWITA SCD
WIERSZ 2: ZNIŻKA DLA KLIENTA PREFERENCYJNEGO (WIERSZ 1 X 20%)
OFERTY SPECJALNE
NUMER
3482
Zapytaj swojego Niezależnego Konsultanta Arbonne o Oferty Specjalne .
ILOŚĆ
CENA
CENA
CAŁKOWITA
Opłata Rejestracyjna Klienta Preferencyjnego
WIERSZ 1
CAŁKOWITA SCD
zł
WIERSZ 2
ZNIŻKA 20% DLA KLIENTA
PREFERENCYJNEGO
zł
WIERSZ 3
ŁĄCZNA CENA OFERT SPECJALNYCH
zł
PODSUMOWANIE (WIERSZ 1 + 3 DLA
WIERSZ 4
KLIENTÓW ALBO 1 – 2 + 3 DLA KLIENTÓW
PREFERENCYJNYCH)
zł
WIERSZ 5
KOSZTY DOSTAWY (NA PODSTAWIE WIERSZA 4)
zł
WIERSZ 6
(WIERSZ 4+5)
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
zł
WIERSZ 3: ŁĄCZNA CENA OFERT SPECJALNYCH
Podpis Klienta:__________________________________________
 W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arbonne Europe Sàrl
(“Arbonne”) z siedzibą w: Bösch 71, Postfach 663, CH – 6331 Hünenberg, Szwajcaria oraz przez
Niezależnego Konsultanta dla celów związanych z realizacją umowy, w tym w celu przetworzenia
mojego zamówienia, w celach administracyjnych, statystycznych oraz w celu marketingu
produktów i usług Arbonne. Zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do treści swoich
danych oraz do ich poprawiania. Zostałem również poinformowany, że podanie moich danych jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie powodować niemożność zawarcia umowy.
 W yrażam zgodę na to, aby Arbonne ujawniała i przekazywała dotyczące mnie dane osobowe
innym spółkom zależnym i powiązanym z grupy Arbonne, w tym posiadającym siedzibę poza
EOG. Takie podmioty mogą znajdować się w krajach, które nie mają przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych. Informacje dotyczące takich podmiotów oraz krajów zostaną
przedstawione na moją prośbę. Wyrażam zgodę na to, aby Arbonne przekazywała moje dane innym Niezależnym Konsultantom, w przypadku gdyby mój obecny Niezależny Konsultant zakończył
współpracę z Arbonne.
 W yrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Arbonne oraz
inne spółki zależne i powiązane z grupą Arbonne, a także przez Niezależnych Konsultantów.
Zostałem poinformowany, iż mogę powiadomić Arbonne lub inny wskazany powyżej podmiot, jaki
środek komunikacji elektronicznej najbardziej mi odpowiada i w każdej chwili mogę zmienić moje
preferencje w tym zakresie.
 W yrażam zgodę na stosowanie przez Arbonne, inne spółki zależne i powiązane z grupą Arbonne
oraz Niezależnych Konsultantów automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu
produktów i usług Arbonne.
Chcę zamówić produkty wskazane powyżej i zobowiązuję się do zapłacenia całkowitej ceny należnej z tytułu ich nabycia. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje
mi prawo do odstąpienia od niniejszego zamówienia zgodnie z Pouczeniem o Prawie do Odstąpienia znajdującym się na odwrocie strony.
Do niniejszego zamówienia dołączam (zaznaczyć, jeśli ma zastosowanie):  Formularz Rejestracyjny Klienta Preferencyjnego  Cennik Arbonne
Arbonne Europe Sàrl (“Arbonne”, “Spółka” albo “My”), spółka zarejestrowana zgodnie z prawem szwajcarskim, z siedzibą pod adresem: Bösch 71, Postfach 663,
CH – 6331 Hünenberg, Switzerland.
Arbonne, Twój Niezależny Konsultant lub Niezależni Konsultanci w jego organizacji nadrzędnej mogą skontaktować się z Tobą w celu przedstawienia szczegółów usług, możliwości oraz produktów, które oferujemy, zaproszenia na imprezy
albo w celu uzyskania informacji zwrotnej odnośnie do naszych produktów i usług. Na swoim indywidualnym koncie online możesz zmienić swoje preferencje co do wykorzystywanych środków komunikacji w kontakcie z Tobą.
Proszę przesłać wypełniony formularz oraz płatność na adres:
ARBONNE EUROPE SÀRL, c/o Arbonne Polska, Unit 16 Basset Court, Loake Close, Grange Park,
Northampton, NN4 5EZ
Aby skontaktować się z Działem Obsługi Klienta prosimy pisać na e-mail
[email protected] lub dzwonić na bezpłatną infolinię (z tel. stacjonarnych)
00 800 141 02 31.
Infolinia czynna jest w godzinach: poniedziałek, środa – piątek 9:30 – 18:30
i wtorek 10:30 –18:30
W ostatnim dniu roboczym miesiąca (Dzień Zamknięcia), wszystkie zamówienia internetowe
muszą zostać otrzymane przez Arbonne przed godziną 22:00, żeby mogły być przetworzone w
tym dniu przez Arbonne oraz zaliczone do bieżącego miesiąca kalendarzowego. Kiedy ostatni
dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę albo dzień ustawowo wolny od pracy, poprzedzający
piątek będzie uznawany za ostatni dzień roboczy miesiąca.
6388R09 04
©2014 ARBONNE INTERNATIONAL, LLC
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | ARBONNE.PL
Warunki
1.Proszę załączyć płatność do zamówienia. Płatności dokonywane za pomocą kart kredytowych są płatnościami na rzecz Twojego Niezależnego Konsultanta Arbonne i na jego rachunek Arbonne przekaże takie płatności.
2.Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności zamówionych produktów.
3.Dostawy zwykle realizowane są w terminie od 4 do 6 dni od złożenia zamówienia, ale w żadnym wypadku nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia. Koszty dostawy zostały wskazane powyżej. Masz prawo sprawdzić stan
produktów i zwrócić produkty, które zamówiłeś od Niezależnego Konsultanta Arbonne, po tym, jak zostały do Ciebie dostarczone. Zapoznaj się z warunkami naszej Gwarancji oraz Pouczeniem o Prawie do Odstąpienia poniżej.
4.Twoja umowa sprzedaży jest zawierana z Niezależnym Konsultantem Arbonne, który jest niezależnym sprzedawcą oferty produktowej Arbonne. Niezależny Konsultant Arbonne nie jest ani agentem ani pracownikiem Arbonne ani Arbonne UK
Limited. Pamiętaj, że Niezależny Konsultant nie ma prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu Arbonne i że Arbonne nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania Niezależnych Konsultantów.
5.Podpisując niniejszy formularz, upoważniasz Arbonne do automatycznego obciążenia Twojej karty kredytowej kosztem każdego ze wskazanych produktów, powiększonym o koszty dostawy. Jeśli zapłaciłeś opłatę rejestracyjną Klienta
Preferencyjnego, każdego roku Arbonne będzie pobierać automatycznie z Twojej karty kredytowej roczną opłatę za odnowienie w wysokości 45 zł w drugim dniu Twojego Miesiąca Rocznicowego (Miesiąc Rocznicowy to dwunasty pełny miesiąc
następujący po dokonaniu rejestracji jako Klient Preferencyjny). Jeśli nie życzysz sobie automatycznego pobierania rocznej opłaty za odnowienie z Twojej karty kredytowej, możesz cofnąć swoją zgodę na takie automatyczne obciążenie Twojej
karty kredytowej za pośrednictwem swojego konta na stronie internetowej Arbonne lub kontaktując się z działem obsługi Arbonne nie później niż drugiego dnia Twojego Miesiąca Rocznicowego. Karta kredytowa może zostać obciążona w terminie
do dwóch dni poprzedzających datę wysłania zamówienia. Arbonne może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli karta kredytowa, na której obciążenie wyraziłeś zgodę, straciła ważność, została unieważniona albo
obciążenie zostało odrzucone przez bank, który wystawił kartę, z jakiegokolwiek powodu.
6.Arbonne/Niezależny Konsultant zastrzega sobie prawo do wycofania produktów ze swojej oferty produktowej. Arbonne może wycofać produkty ze swojej oferty produktowej, które już zamówiłeś i czekasz na ich dostawę, wyłącznie z ważnych
powodów. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie, jeżeli wycofaliśmy ze sprzedaży którykolwiek z produktów, który zamówiłeś. Stawki VAT mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa.
7.Zapoznaj się z naszą 45-dniową Gwarancją Zwrotu Pieniędzy oraz z Pouczeniem o Prawie do Odstąpienia znajdującymi się poniżej. Jeżeli zwrócisz produkty z innych powodów niż ich uszkodzenie lub wady, zobowiązany będziesz ponieść koszty
zwrotu towarów do nas. Jeżeli zwrócisz produkty, ponieważ są one uszkodzone lub wadliwe, pokryjemy koszty odzyskania produktów od Ciebie i będziesz uprawniony do uzyskania zwrotu całości ceny, którą zapłaciłeś za te produkty, który to
zwrot zostanie dokonany w terminie 28 dni od daty otrzymania przez Arbonne Twojego powiadomienia o zwrocie produktów.
Całkowita satysfakcja
Jesteśmy pewni, że będziesz całkowicie zadowolony ze swojego zakupu. Jeżeli jednak jest inaczej, prosimy o kontakt z Twoim Niezależnym Konsultantem Arbonne, którego dane zostały wskazane na odwrocie strony, w celu zwrotu kosztów zakupu albo wymiany
produktów. Jeżeli nadal nie będziesz zadowolony, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Arbonne Polska w celu zwrotu kosztów zakupu albo wymiany produktów. Czterdziestopięciodniowa Gwarancja Zwrotu Pieniędzy oferowana jest w zakresie wszystkich
produktów Arbonne sprzedawanych przez Niezależnych Konsultantów na rzecz Klientów i Klientów Preferencyjnych w Polsce. Gwarancja ta ma zastosowanie wyłącznie do produktów sprzedawanych przez Niezależnych Konsultantów Arbonne na terytorium Polski.
Niezależny Konsultant, którego dane są wskazane na odwrocie strony, dokona zwrotu kosztów zakupu albo wymiany produktów sprzedanych przez niego, pod warunkiem, że znajdują się one w stanie umożliwiającym ich ponowne sprzedanie oraz pod warunkiem,
że zostaną one zwrócone na jego adres w terminie 14 dni od dostarczenia produktów do Ciebie. Arbonne Europe Sàrl, której dane wskazane są poniżej, gwarantuje jakość każdego ze swoich produktów i zapewni wymianę, zwrot ceny albo zamianę wszelkich
produktów posiadających wady produkcyjne, a w przypadku trudności, zrobi to Dział Obsługi Arbonne Europe Sàrl pod adresem wskazanym poniżej. Niniejsza polityka nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.
POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA
Niezależny Konsultant niniejszym przedstawia Klientowi następujące powiadomienie w zakresie prawa do odstąpienia:
Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy sprzedaży produktów Arbonne w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Ciebie produktów, poprzez wysłanie pisemnego (również w formie emaila) oświadczenia o odstąpieniu do swojego
Niezależnego Konsultanta na adres wskazany na odwrocie strony albo poniżej. W razie potrzeby możesz skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu załączonego poniżej. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z dniem nadania oświadczenia o
odstąpieniu pocztą, a jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało przesłane pocztą elektroniczną - z dniem wysłania emaila.
Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy sprzedaży produktów Arbonne, wszelkie kwoty wpłacone przez Ciebie albo w Twoim imieniu, w związku z niniejszą umową sprzedaży, zostaną Ci zwrócone. Jeżeli odstąpiłeś od umowy, a otrzymałeś już zamówione
produkty, powinieneś umożliwić ich odbiór od Ciebie Niezależnemu Konsultantowi i będziesz uprawniony do otrzymania kwoty, którą zapłaciłeś za te produkty.
Oderwij tutaj:
Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, MOŻESZ TO ZROBIĆ WYŁĄCZNIE NA PIŚMIE dostarczając osobiście albo wysyłając (również pocztą elektroniczną) niniejsze powiadomienie do Twojego Niezależnego Konsultanta Arbonne. Możesz, jeśli chcesz,
wykorzystać poniższy wzór, ale nie jesteś do tego zobowiązany.
[Wypełnij, odetnij i odeślij niniejszy wzór WYŁĄCZNIE JEŚLI CHCESZ ODSTĄPIĆ OD NINIEJSZEJ UMOWY.]
Do: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od zawartej przeze mnie umowy sprzedaży produktów Arbonne.
Podpis kupującego _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Imię, nazwisko i adres kupującego______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Download

METODA PŁATNOŚCI Formularz Zamówienia Klienta Polska