Nové řešení
pro garáže a parkovací domy
Ploché žlaby
BGF Samoodpařovací žlab
Hydro BG
Odvo dňov a c í žla by
Novinka
Plochý žlab BGF 100
Jedinečný samoodpařovací žlab s celkovou výškou pouze 6 cm.
Nové řešení pro garáže a parkovací domy.
Plochý žlab BGF 100/6 cm je nejnižší ze všech odvodňovacích žlabů. Je vhodný jako sběrný případně samoodpařovací žlab všude tam, kde je potřebná nízká stavení
výška. Spolu s mřížkovým roštem je pojezdný osobním
automobilem v příčném směru. Nachází široké uplatnění
při odvodnění podzemních garáží, parkovacích domů.
Výhody:
- nízká hmotnost a stavební výška (6,8, 10 cm)
- použití i bez roštů v neprůjezdných úsecích
- rychlá a jednoduchá montáž
- lehká údržba
Číslo výrobku
11008
11009
Druh výrobku
Rozměry (d x v x š)
Spád
Hmotnost
ks/paleta
BGF Plochý žlab 100/6 cm
BGF Plochý žlab 101/6 cm
s dolním odtokem DN 100
1000 x 160 x 60
1000 x 160 x 60
0,00 %
0,00 %
18 kg
18 kg
56
56
Číslo výrobku Rošty (bezšroubová aretace)
13031
13032
13037
13038
13050
Třída zatížení
Můstkový rošt NW 100, 1000/155, pozinkovaný/nerezový
Můstkový rošt NW 100, 500/155, pozinkovaný/nerezový
Mřížkový rošt NW 100, 1000/155, pozinkovaný/nerezový
Mřížkový rošt NW 100, 500/155, pozinkovaný/nerezový
Litinový mřížkový rošt NW 100, 500/155, MW 15/22
Rozměry v nákrese jsou v mm
A 15 kN
A 15 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
Hmotnost
2,5 kg
1,5 kg
3 kg
1,5 kg
3,5 kg
Samoodpařovací žlaby v komplexu Tři věže
Tři věže
Hydro BG CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, Tel. 00420 257 950 853, fax. 00420 257 950 832
www.bg-company.com, [email protected]
ks/paleta
400
200
300
Download

BGF ploché žlaby - Hydro BG CZ sro