S nami máte náskok!
Hydro BG – odvodňovacie žľaby pre všetky oblasti
FILCOTEN®
Betón
Oceľ
Betónové odvodňovacie a oceľové žľaby
Platí pre rok 2013
Váš úspech je náš cieľ!
Stavili sme na betón – generáciami odskúšaný materiál
Spoločnosť Hydro BG s.r.o. sa radí k najväčším výrobcom
odvodňovacích žľabov na Slovensku. Kladieme vysoký dôraz na
kvalitu, flexibilitu a prvotriedny servis. Máme dlhoročné skúsenosti a ponúkame nielen štandardné riešenia, ale aj riešenia
podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Náš koncern BG
sa stal vyhľadávaným partnerom pre veľké aj menšie stavebné a obchodné firmy v celej Európe. V súčasnosti môžete naše
výrobky kúpiť v 22 európskych krajinách.
Naši inžinieri a technici investujú množstvo času a knowhow do vývoja a inovácie. Na základe dlhoročného vývoja vznikla v roku 2010 svetová novinka FILCOTEN. Je to revolučný
materiál s veľkou perspektívou do budúcnosti. Betónové žľaby
FILCOTEN sú až o 70 % ľahšie ako žľaby vyrobené z klasického
betónu a sú rovnako pevné, stabilné a ekologické.
Viac o žľaboch FILCOTEN na strane 6
KONATEĽ
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ing. Peter Wirth
Mobil: 0905/402 328
Fax: 034/7785 011
Martina Sokoláková
Tel.: 034/ 7979 626
Fax: 034/ 7785 011
Patrik Troják
Tel.: 034/ 7979 622
Fax: 034/ 7785 011
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA
2
Ing. Jozef Bočkay
Igor Kotora
Peter Sýkora
Branislav Kutej
Oblasť: BRATISLAVA
Mobil: 0905 200 985
Fax: 034/ 7785 011
Oblasť: JUH
Mobil: 0905/487 212
Fax: 034/ 7785 011
Oblasť: VÝCHOD
Mobil: 0905/896 408
Fax: 034/ 7785 011
Oblasť: SEVER
Mobil: 0918/421 848
Fax: 034/ 7785 011
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kontakt
Hydraulika
Odvodňovacie systémy
Príklady uloženia
0
1
2
3
4
5
5-0
7
6
8
9
10
10-0
11
12
13
14
15
15-0
16
17
18
19
20
20-0
FILCOTEN
PRÍKLADY ULOŽENIA
SK
Vpust
Sinkkasten
(alebo koncová stena)
(oder Endplatte)
Stirnplatte
6
7
101, Nr. 5-0
101,
5-0
so spodným
odtokom
mit Ablaufbohrung
8
9
10
SK
10
9
8
101, Nr. 10-0
101, Nr. 10-0
mit Ablaufbohrung
so spodným
odtokom
7
6
6
Stirnplatte
Čelná stena
Stirnplatte
Čelná
stena
101, Nr. 15-0
101,
Nr. 15-0
Abl odtokom
fb h
so spodným
7
8
9
101Nr.
Nr20-0
20 0
101,
so spodným odtokom
10
10
Čelná stena
9
8
7
BGF-Z SV
101,
101,Nr.
Nr.00
so spodným
odtokom
mit Ablaufbohrung
BGU/BGF
Čelná stena
6
Čelná stena
Stirnplatte
Stirnplatte
BGU-Z SV
101,
101,Nr.10-0
Nr. 10-0
Ablaufbohrung
so mit
spodným
odtokom
Čelná stena
Koncová stena
Endplatte
BGZ-S SV
BG
Stirnplatte
BG Letištné
Príklady uloženia
VPUSTY
Zabudovanie a detaily uloženia
rôzne oblasti použitia
33
Návod/VOP
Špeciálne
BG-PA
BG-FA
BG odvodňovacie žľaby je možné zabudovať na súkromných aj verejných priestranstvách lebo sú vyrábané a testované na všetky triedy
zaťaženia. Môžeme ich použiť na uliciach, cestách, priemyselných aj
letiskových plochách.
Triedy zaťaženia / Hydraulika
>> Rozdelenie
>>Rozdelenie záťažových tried pre všetky typy žľabov a zároveň aj roštov
Triedy zaťaženia Záťaž
Oblasť použitia podľa STN EN 1433
Typ žľabu
A 15
Dopravné plochy používané výlučne chodcami a cyklistami a porovnateľné plochy,
FILCOTEN light/tec, BGU, BGF,
napr. zelené plochy.
BG, BG-FA
15 kN
125 kN Chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá,
B 125
FILCOTEN light/tec/pro, BGU,
aj na poschodiach.
BGF, BG, BGU-Z, BGF-Z, BG-PA
Platí len pre odvodňovacie žľaby umiestnené v oblasti okrajových žľabov, ktorá
FILCOTEN light/tec/pro, BGU,
250 kN meraná od hrany obrubníka zasahuje max. 0,5 m do jazdného pruhu a 0,2 m do
C 250
BGF, BG, BGU-Z, BGF-Z, BG-PA
chodníka a rovnako pre krajnicu cesty.
FILCOTEN pro, BGU-Z, BGF-Z,
400 kN Jazdný pruh cesty (tiež komunikácia pre peších), parkoviská a porovnateľné spev-
D 400
BG-PA, BGZ-S
nené dopravné plochy.
E 600
FILCOTEN pro, BGU-Z, BGF-Z,
600 kN Neverejné dopravné plochy, ktoré sú vystavené zvlášť vysokému zaťaženiu kolies,
BG-PA, BGZ-S, BG Letištný žľab,
napr. vozovky v priemyselných zónach.
BG Štrbinový žľab
BGZ-S, BG Letištný žľab
900 kN Zvláštne plochy, napr. určité prevádzkové letiskové plochy dopravných letísk.
F 900
Odvodňovacie žľaby nie sú vhodné na priečne zabudovanie na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.
>> Plytké žľaby
Typ žľabu:
FCT light mini 100
FCT tec mini 100
FCT pro mini 100
BGF-Z SV 100
BGF-Z SV 150
BGF-Z SV 200
BGF-Z SV 300
Výška:
55 mm
60 mm
80 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
140 mm
Max. prípustný objem (l/m)
3,5
2,3
4,0
2,3
4,0
3,0
4,0
6,0
8,0
21,0
Qmax (l/s)
0,6
0,3
0,8
0,3
0,8
0,5
0,8
1,3
1,8
6,9
Zrážky (l/s ha)
maximálne prípustná plocha (m2)
150
40
20
50
20
50
30
50
80
120
460
200
30
15
40
15
40
25
40
65
90
340
250
25
12
30
12
30
20
30
50
70
270
300
20
10
25
10
25
15
25
40
60
230
350
17
8
20
8
20
10
20
35
50
190
400
15
7
20
7
20
10
20
30
40
170
>> Oceľové žľaby
Typ žľabu:
BG-FA RB 130
BG-FA RB 230
BG-PA 150
Výška:
55 mm
70 mm
110 mm
55 mm
70 mm
110 mm
55 mm
Max. prípustný objem (l/m)
4,5
6,5
11,7
8,1
11,5
23,0
4,5
Qmax (l/s)
0,8
1,3
4,1
1,6
2,4
8,2
0,7
Zrážky (l/s ha)
maximálne prípustná plocha (m2)
150
50
85
270
100
160
540
45
200
40
65
200
80
120
400
30
250
30
50
160
60
95
320
25
300
25
40
130
50
80
270
20
350
20
35
110
45
65
230
20
400
20
30
100
40
60
200
15
Poznámka: Tieto priemerné výpočty sa zakladajú na predpokladanej dĺžke žľabovej línie 10 m voľnom výtoku, podľa príslušného typu žľabov.
BG PA Garážové žľaby majú, kvôli svojej nízkej stavebnej výške, veľmi obmedzenú odvodňovaciu schopnosť. Práve preto sa používajú najmä
ako odparovacie žľaby (preto je rozhodujúci max. objem žľabu). Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.
4
Kontakt
Hydraulika
Hydraulika
FCT-light 150
BGU 100
BGU 150
BG 100
BG 150
BG 200
0
10-0
0
0
10-0
0
10-0
0
10-0
0
10-0
0
10-0
Max. prípustný objem
(l/m)
6,4
11,4
16,8
8,6
13,6
18,8
26,3
6,4
21,0
17,8
25,3
27,7
47,7
Qmax (l/s)
1,6
4,0
5,9
2,5
5,2
7,7
13,1
1,6
7,2
6,9
12,1
12,2
28,7
Zrážky (l/s ha)
BGU/BGF
FCT-light 100
Výška:
maximálne prípustná plocha (m )
100
260
390
160
340
510
870
100
480
460
800
810
1910
200
80
200
290
120
260
380
650
80
360
340
600
610
1430
250
60
160
230
100
200
300
520
60
280
270
480
480
1140
300
50
130
190
80
170
250
430
50
240
230
400
400
950
350
40
110
160
70
140
220
370
40
200
190
340
340
820
400
40
100
140
60
130
190
320
40
180
170
300
300
710
BGU-Z SV
150
BGF-Z SV
2
>> Žľaby s hranou
FCT-tec
200
FCT-pro
100
BGU-Z SV
100
BGU-Z SV 150
BGU-Z SV 200
BGU-Z SV 300
Výška:
0
10-0
0
BH = 195
0
10-0
0
10-0
20-0
0
10-0
0
10-0
0
10-0
Max. prípustný objem
(l/m)
8,9
13,9
19,8
25,1
8,3
12,5
8,9
13,9
18,9
18,8
26,3
33,0
43,0
60,0
75,0
Qmax (l/s)
2,7
5,5
8,4
10,8
2,6
5,2
2,7
5,5
9
7,7
13,1
16,6
25
35,6
49,8
BG
FCT-tec
150
BGZ-S SV
FCT-tec 100
maximálne prípustná plocha (m2)
Zrážky (l/s ha)
180
360
560
720
175
350
180
360
600
510
870
1100
1660
2370
3320
200
130
270
420
540
125
260
130
270
450
380
650
830
1250
1780
2490
250
100
220
330
430
95
210
100
220
360
300
520
660
1000
1420
1990
300
90
180
280
360
85
175
90
180
300
250
430
550
830
1180
1660
350
70
150
240
300
70
145
70
150
250
220
370
470
710
1010
1420
400
60
130
210
270
60
130
60
130
220
190
320
410
620
890
1240
VPUSTY
150
BG Letištné
Typ žľabu:
Typ žľabu:
BGZ-S 400
BGZ-S 500
Výška:
0
BGZ-S SV 100
10-0
20-0
0
BGZ-S SV 150
10-0
20-0
0
BGZ-S SV 200
10-0
20-0
BGZ-S SV 300
0
výš. 615
0
0
Max. prípustný objem
(l/m)
8,9
13,9
18,9
20,0
27,5
35,0
35,7
45,7
55,7
80,3
122,7
138,0
210,0
Qmax (l/s)
2,7
5,5
9,0
8,4
13,8
20,2
18,2
26,8
36,5
53,3
111,5
110
191
BG-FA
>> Žľaby pre vysokú záťaž
180
360
600
560
920
1340
1210
1780
2430
3550
7430
73130
12730
200
130
270
450
420
690
1010
910
1340
1820
2660
5570
5500
9550
250
100
220
360
330
550
800
720
1070
1460
2130
4460
4400
7640
300
90
180
300
280
460
670
600
890
1210
1770
3710
3660
6360
350
70
150
250
240
390
570
520
760
1040
1520
3180
3140
5450
400
60
130
220
210
340
500
450
670
910
1330
2780
2750
4770
Špeciálne
150
BG-PA
maximálne prípustná plocha (m2)
Zrážky (l/s ha)
Poznámka: Tieto priemerné výpočty sa zakladajú na predpokladanej dĺžke žľabovej línie 20 m voľnom výtoku, podľa príslušného typu žľabov.
Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.
5
Návod/VOP
Typ žľabu:
FILCOTEN
>> Žľaby bez hrany
FILCOTEN ® - Inovovaná kompozícia betónu...
... to tu ešte nebolo.
Vyvinuli sme nový spôsob výroby betónových žľabov, ktorý spája viacero výhod.
Telo žľabu z vláknobetónu je ľahšie, pevnejšie a odolnejšie voči rozbitiu.
1. ľahký betónový žľab na svete!
Odolnosť voči
zlomeniu a nárazom
Nízka hmotnosť
úspora pri doprave,
manipulácii a zabudovaní
zabezpečuje vysoký podiel
ekologicky cenný kvôli svojej
minerálneho vlákna
zredukovanej hmotnosti – až o 70 %
čisto prírodné suroviny sú
Vnútri hladký, zvonku členitý
S hranou alebo bez nej
recyklovateľné
dve výhody v jednom
pozinkované alebo nerezové hrany
Nezaťažuje životné prostredie
Materiál budúcnosti – stály a trvácny
Urobme po vôli nášmu životnému
prostrediu a budúcim generáciám.
Inovatívne FILCOTEN® - betónové žľaby
sú vo viacerých ohľadoch veľmi šetrné
k životnému prostrediu po dobu celej
životnosti:
- pri použití nerastných surovín
- počas procesu výroby
- zrecyklovanie na konci životnosti.
FILCOTEN® -výrobky sú ekologické,
ekonomické a obzvlášť cenné kvôli
použitým čistým minerálnym surovinám a
extra dlhej životnosti!
6
Materiál budúcnosti
– stály a trvácny
Enormným znížením hmotnosti oproti
pôvodným betónovým žľabom rovnakej
svetlej šírky (až o 70 % podľa typu žľabu)
prispieva FILCOTEN® k šetreniu našich
prírodných zdrojov. Nižšia hmotnosť
výrazne redukuje aj náklady na dopravu a
teda aj podiel emisií CO2 v ovzduší.
Úsporou hmotnosti sa podstatne uľahčila
aj manipulácia na sklade aj pri pokladaní.
Kontakt
Hydraulika
Čo je to FILCOTEN®?
FILCOTEN
Je to výrobná technológia betónových výrobkov budúcnosti.V
novodobom výrobnom procese vzniká zmiešaním vlákien, cementu a
prísad vysokokvalitná vláknami spojená hmota.Vysoký podiel
minerálneho vlákna v kombinácii s vysokopevnostným betónom otvára
úplne nové perspektívy pre klasický betón.
Skrátka: FILCOTEN® je 1. ľahký betónový žľab na svete.
BGU/BGF
Výhody pre používateľa
• Nízka hmotnosť žľabu – nižšie dopravné náklady a rýchle zabudovanie
BGF-Z SV
• Členitý vonkajší povrch žľabov – dobré osadenie a následné spojenie
s betónom
• Zvýšená odolnosť voči nárazom – bezpečná manipulácia pri práci
BGU-Z SV
• Vyššia pevnosť v tlaku a ohybe – nový vláknobetón
• Hladké vnútorné steny žľabu – rýchle odtekanie vody
BG
FILCOTEN® Oblasti použitia
Vo všeobecnosti sa môžu žľaby FILCOTEN ® použiť všade tam, kde sa
vyžaduje maximálne zaťaženie do triedy E 600 kN.
• Cesty a chodníky
• Administratívne budovy
• Parkovacie domy
• Skladové plochy
• Športoviská
• Parkoviská
• Priemyselné plochy
FILCOTEN® Hlavné znaky
BG Letištné
• Pešie zóny
light
VPUSTY
• Vjazdy do domov
BGZ-S SV
Optimálne použitie napr:
FILCOTEN® light (bez hrany - strana 8-9):
• ideálne na uloženie do zámkovej alebo kamennej dlažby
• rošty sú položené na žľaboch
FILCOTEN® tec (s pozinkovanou alebo nerezovou hranou - strana 10-13):
BG-FA
• jednoduchý a lacný systém žľabov pre viaceré oblasti použitia
tec
• rošty sú pevne spojené so žľabom unikátnym klipsovým systémom
• klipsové uchytenie možno ešte dodatočne uzamknúť špeciálnou kotvou, a
BG-PA
tak zamedziť odcudzeniu roštov
FILCOTEN® pro (s pozinkovanou alebo nerezovou hranou - strana 14):
• určené na vysoké zaťaženie až do triedy E 600 kN
• optimálne uloženie – okolité plochy sa dajú sa dajú položiť tesne k hrane žľabu
pro
Špeciálne
• klipsové uchytenie roštov možno ešte dodatočne uzamknúť špeciálnou kotvou, a
tak zamedziť odcudzeniu roštov
Využite tieto výhody – radi vám poradíme!
7
Návod/VOP
FILCOTEN ® - žľabový systém budúcnosti!
Sensationell leicht
und stabil.
FILCOTEN® light
VÁ !
O
A
T
K
E IN
V
S OV
N
Úžasne ľahké
a stabilné.
Prvý ľahký betónový žľab
>> FILCOTEN® light, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu, bezskrutková aretácia roštov.
Art. Nr.
10310000
10310050
10310061
10310062
10310001-10
FILCOTEN light 100
Art. Nr.
126
17010200
17010201
17010300
17010301
17010210
17010211
17010310
17010311
17010100
OVÉ 17010150
13
90 - 140
100
15 75 - 125
13
126
L = 1000 mm
N
FILCOTEN light 100
so Štrbinovým roštom
110
112 / 132
18
Art. Nr.
17110203
17110213
37951
37952
17110280
17110291
17110293
17110303
17110313
37956
37957
17110380
17110391
17110393
13399
126
L = 1000 mm
1)
Art. Nr.
10310093
22515
30019
19010202
19010205
19010302
19010305
32083
32080
32067
32068
Dodanie na požiadanie
Žľab s bezpečnostnou drážkou
Spád
FILCOTEN light NW 100, Nr. 0
FILCOTEN light NW 100, Nr. 0, L = 500 mm
FILCOTEN light NW 100, Nr. 5-0
FILCOTEN light NW 100, Nr. 10-0
FILCOTEN light NW 100, Nr. 1 až Nr. 10
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
Rošty
Tr. podľa EN 1433
light Môstkový rošt 1000/124/2, SW 8/85
light Môstkový rošt 500/124/2, SW 8/85
light Môstkový rošt 1000/124/2, SW 5/85, nerez V2A 1)
light Môstkový rošt 500/124/2, SW 5/85, nerez V2A 1)
light Mriežkový rošt 1000/124/2, MW 30/10
light Mriežkový rošt 500/124/2, MW 30/10
light Mriežkový rošt 1000/124/2, MW 30/10, nerez V2A 1)
light Mriežkový rošt 500/124/2, MW 30/10, nerez V2A 1)
light Liatinový mriežkový rošt 500/124/5, MW 15/25
light Liatinový mriežkový rošt 500/124/5, MW 15/25, KTL úprava
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
FILCOTEN Štrbinové rošty - asymetrické s príslušenstvom
Materiál
Hmotnosť
9,2 kg
4,6 kg
10,7 kg
12,2 kg
9,4 - 12,1 kg
Hmotnosť
1,6 kg
0,8 kg
1,6 kg
0,8 kg
2,5 kg
1,2 kg
2,5 kg
1,2 kg
2,6 kg
2,6 kg
Tr. podľa EN 1433
pozink.
A 15 kN
Štrbinový rošt V NW 100, 1000/126/112/SH 110, SW 18 1)
Štrbinový rošt V NW 100, 1000/126/132/SH 110, SW 18
pozink.
C 250 kN
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
pozink.
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 2000 mm
pozink.
Čelná stena V NW 100, variabilná výška 80 - 200 mm
pozink.
pozink.
A 15 kN
Revízna šachta V NW 100, 500/126/112/SH 110, SW 18 1)
Revízna šachta V NW 100, 500/126/132/SH 110, SW 18
pozink.
D 400 kN
nerez V2A
A 15 kN
Štrbinový rošt E NW 100, 1000/126/112/SH 110, SW 18 1)
Štrbinový rošt E NW 100, 1000/126/132/SH 110, SW 18
nerez V2A
C 250 kN
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
nerez V2A
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 2000 mm
nerez V2A
Čelná stena E NW 100, variabilná výška 80 - 200 mm
nerez V2A
nerez V2A
A 15 kN
Revízna šachta E NW 100, 500/126/112/SH 110, SW 18 1)
Revízna šachta E NW 100, 500/126/132/SH 110, SW 18
nerez V2A
D 400 kN
Úchyty na vydvihnutie šachty
plast
FILCOTEN Štrbinové rošty symetrické, L = 500 mm alebo Tr. D 400 kN na požiadanie.
Pokyny na zabudovanie nájdete na www.hydrobg.sk
Príslušenstvo
Materiál
light Vpust 500/140/500, s presuvkou DN 100
BG Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100
light Čelná / koncová stena
light Koncová stena s odtokom DN 100
light Čelná / koncová stena 1)
light Koncová stena s odtokom DN 100 1)
light Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt
light Držiak pre liatinový mriežkový rošt
FILCOTEN
plast
plast
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
čierny
čierny
Hmotnosť
17 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
ks/paleta
66
54
42
54 / 42
ks/paleta
270
270
200
200
240
240
Hmotnosť
1,1 kg
3,8 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
3,5 kg
4,0 kg
1,1 kg
3,8 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
3,5 kg
4,0 kg
0,1 kg
ks/paleta
20
>> FILCOTEN® light mini, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu s obzvlášť nízkou stavebnou výškou.
Žľab s bezpečnostnou drážkou
Spád
10110000 FILCOTEN light mini NW 100, výška 55 mm
Art. Nr.
0,0 %
Art. Nr.
FILCOTEN light mini 100
126
13
126
L = 1000 mm
8
55
100
15 40
13
Rošty
Hmotnosť
6,1 kg
ks/paleta
78
Tr. podľa EN 1433
Hmotnosť
ks/paleta
Materiál
Hmotnosť
ks/paleta
Rošty a Štrbinové rošty ako na FILCOTEN light NW 100
Art. Nr.
19010200
19010300
32083
32080
32067
32068
Príslušenstvo
light Čelná / koncová stena (mini)
light Čelná / koncová stena (mini) 1)
light Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt
light Držiak pre liatinový mriežkový rošt
pozink.
nerez V2A
pozink.
pozink.
čierny
čierny
0,2 kg
0,2 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
Kontakt
100 % recyklovateľný...
Prvý ľahký betónový žľab
>> FILCOTEN® light, svetlá šírka 150
Žľab z vláknobetónu, bezskrutková aretácia roštov.
180
Art. Nr.
15
22
130
150
152
15
180
L = 1000 mm
FILCOTEN light 150
so Štrbinovým roštom
18
17115213
37951
37952
17110280
17115293
17115313
37956
37957
17110380
17115393
13399
132
110
Art. Nr.
10315091
22516
30030
32083
32080
32067
19015201
19015202
19015301
19015302
Tr. podľa EN 1433
Hmotnosť
A 15 kN
A 15 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
FILCOTEN Štrbinové rošty - asymetrické s príslušenstvom
Materiál
2,9 kg
1,5 kg
4,2 kg
2,1 kg
5,4 kg
Tr. podľa EN 1433
pozink.
C 250 kN
Štrbinový rošt V NW 150, 1000/180/132/SH 110, SW 18 1)
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
pozink.
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 2000 mm
pozink.
Čelná stena V NW 150, variable Bauhöhe 80 - 200 mm
pozink.
pozink.
D 400 kN
Revízna šachtaV NW 150, 500/180/132/SH 110, SW 18 1)
nerez V2A
C 250 kN
Štrbinový rošt E NW 150, 1000/180/132/SH 110, SW 18 1)
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
nerez V2A
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 2000 mm
nerez V2A
Čelná stena E NW 150, variable Bauhöhe 80 - 200 mm
nerez V2A
nerez V2A
D 400 kN
Revízna šachta E NW 150, 500/180/132/SH 110, SW 18 1)
Úchyty na vydvihnutie šachty
plast
FILCOTEN Štrbinové rošty symetrické, L = 500 mm alebo Tr. D 400 kN na požiadanie.
Pokyny na zabudovanie nájdete na www.hydrobg.sk
Príslušenstvo
Materiál
light Vpust 500/195/650 s presuvkou DN 150
BG Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°
light Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre Mriežkový rošt
light Patentný držiak pre Liatinový rošt
light Čelná / koncová stena
light Koncová stena s odtokom DN 150
light Čelná / koncová stena
light Koncová stena s odtokom DN 150
Hmotnosť
FILCOTEN
plast
plast
pozink.
pozink.
čierny
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
28
ks/paleta
BGU/BGF
FILCOTEN light 150
Rošty
light Môstkový rošt 1000/178/2, SW 8/130
light Môstkový rošt 500/178/2, SW 8/130
light Mriežkový rošt 1000/178/2, MW 30/10
light Mriežkový rošt 500/178/2, MW 30/10
light Liatinový rošt 500/178/5, MW 15/28
ks/paleta
17,6 kg
8,8 kg
150
120
200
Hmotnosť
BGF-Z SV
Art. Nr.
17015200
17015201
17015210
17015211
17015100
Hmotnosť
4,4 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
4,5 kg
4,4 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
4,5 kg
0,1 kg
BGU-Z SV
Spád
0,0 %
0,0 %
ks/paleta
45 kg
0,4 kg
3,9 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,3 kg
BG
Art. Nr.
16
BGZ-S SV
Žľab s bezpečnostnou drážkou
10315000 FILCOTEN light NW 150, Nr. 0
10315050 FILCOTEN light NW 150, Nr. 0, L = 500 mm
Hydraulika
FILCOTEN® light
FILCOTEN
VÁ !
O
A
T
K
E IN
V
S OV
N
L = 1000 mm
Mriežkový rošt MW 30/10
NW 100 pozink. alebo nerez
NW 150 len nerez
Liatinový rošt,
MW 15/25 pre NW 100
MW 15/28 pre NW 150
Štrbinový rošt SW 18,
pozink. alebo nerez
pre všetky NW
BG-FA
VPUSTY
Dodanie na požiadanie
Môstkový rošt NW 100
pozink. SW 8/85 / V2A SW 5/85
Môstkový rošt NW 150 poz..SW 8/130
Špeciálne
Do pripraveného
odtokového otvoru
sa dá osadiť rúra DN
100 utesnená vhodným
tesniacim tmelom.
NOVÉ:
Bočné píchytky
na lepšiu
aretáciu
BG-PA
Detaily
Revízna šachtaund s plastovými úchytmi
Predpripravený spodný odtok DN 100
Liatinový rošt s príchytkami
9
Návod/VOP
1)
BG Letištné
180
VÁ !
O
A
T
K
E IN
V
S OV
N
FILCOTEN® tec
Úžasne ľahké
a stabilné.
Prvý ľahký betónový žľab
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. C
Art. Nr.
10410200
10410250
10410261
10410262
10410201-10
FILCOTEN tec 100
nerez V2A alebo pozink hrana
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. C
10410361
16
Hmotnosť
13,1 kg
6,6 kg
15,0 kg
16,9 kg
13,3 - 16,7 kg
ks/paleta
48
42
36
42 / 36
1)
Žľab s bezpečnostnou drážkou
Spád
FILCOTEN tec E NW 100, Nr. 5-0 1)
0,0 %
Hmotnosť
15,0 kg
ks/paleta
42
15
132
135-185
100-150
20
100
Spád
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 100
Art. Nr.
132
16
Žľab s bezpečnostnou drážkou
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 0
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 5-0
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 10-0
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 1 až Nr. 10
>> Rošty a príslušenstvo
k žľabom so zabudovanou pozinkovanou alebo nerezovou hranou
Art. Nr.
L = 1000 mm
17010202
17010203
17010302
17010303
17010220
17010221
17010222
17010223
17010322
17010323
17010204
17010304
17010101
Art. Nr.
1)
Dodanie na požiadanie
2)
Nedá sa použiť aretačná kotva
10410291
10410391
22515
30030
30019
19010202
19010204
19010302
19010304
32087
Rošty
Tr. podľa EN 1433
tec Môstkový rošt 1000/122/20, SW 8/85 2)
tec Môstkový 500/122/20, SW 8/85 2)
tec Môstkový 1000/122/20, SW 8/85, nerez V2A 1)
tec Môstkový 500/122/20, SW 8/85, nerez V2A 1)
tec Mriežkový 1000/125/20, MW 30/10
tec Mriežkový 500/125/20, MW 30/10
tec Mriežkový 1000/125/20, MW 30/10
ec Mriežkový 500/125/20, MW 30/10
tec Mriežkový 1000/125/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Mriežkový 500/125/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,5 mm, pozink
tec Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,5 mm, nerez V2A 1)
tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/125/20, MW 29/13
Dizajnové rošty - rôzne vzory 1)
Príslušenstvo
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
A 15 kN
A 15 kN
C 250 kN
Materiál
tec Vpust V 500/144/500 s presuvkou DN 150
tec Vpust E 500/144/500 s presuvkou DN 150
BG Kalový kôš do vpustu tec
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°
BG Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100
tec Čelná / koncová stena
tec Koncová stena s odtokom DN 100
tec Čelná / koncová stena 1)
tec Koncová stena s odtokom DN 100 1)
tec Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu NW 100
FILCOTEN
FILCOTEN
plast
plast
plast
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
Hmotnosť
1,5 kg
0,8 kg
1,5 kg
0,8 kg
2,8 kg
1,4 kg
3,3 kg
1,6 kg
3,3 kg
1,6 kg
1,9 kg
1,9 kg
3,2 kg
Hmotnosť
24,0 kg
24,0 kg
0,4 kg
3,9 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
ks/paleta
240
240
120
120
120
120
120
240
na požiadanie
ks/paleta
20
20
Klip-systém na uchytenie roštov
B
A
Inovatívny klip-systém umožňuje rýchle uzatvorenie alebo otvorenie
žľabov FILCOTEN. Rošty najprv položíme na jednu hranu žľabu a
potom jednoducho zatlačíme rošt do náprotivej hrany. Treba dávať
pozor na otvory v kovovej hrane žľabu. (pozri A). Tu je miesto, kam
zapadne čap, ktorý je na spodnej hrane roštu. Takto zabránime
pozdĺžnemu posuvu roštov v žľabe.
Klip-systém (pozri B) zafixuje rošt v kovovej hrane žľabu. Mocným
trhnutím sa dá tento rošt opäť vybrať. Na klipový uzáver je možné
dodatočne pripevniť kotvu, ktorá chráni rošt pred odcudzením.
610
Sysém sa používa pri liatinových, pozinkovaných a nerezových
mriežkových roštoch.
Kontakt
100 % recyklovateľný...
FILCOTEN
>> FILCOTEN® tec mini, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou hranou s obzvlášť nízkou stavebnou výškou
Tr. podľa EN 1433
Hmotnosť
ks/paleta
Materiál
Hmotnosť
ks/paleta
BGU/BGF
72
72
72
72
60/80
19010200
19010300
32087
132
1)
Príslušenstvo
tec Čelná / koncová stena (mini)
tec Čelná / koncová stena (mini) 1)
tec Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu NW 100
pozink.
nerez V2A
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
BGF-Z SV
Art. Nr.
16
15 25/45 20
100
ks/paleta
7,1 kg
7,1 kg
8,8 kg
8,8 kg
Rošty ako pri FILCOTEN tec NW 100
132
16
Rošty
Hmotnosť
Dodanie na požiadanie
L = 1000 mm
1
a)
1
Spodný odtok z PVC kanalizačnej rúry (osadenie pozri
obr.2a) – pre light a tec
2
a) Otvor DN100 s predprípravou
b) Pachový uzáver do spodného odtoku zložený z troch častí
c) Odtokový nástavec zasnieme od spodu do pripravenej
drážky
d) Zvrchu vožíme do otvoru košík a sítko – hotovo!
pre light a tec
a) FILCOTEN light: vpust L=500 mm, k príslušným svetlým
šírkam
b) FILCOTEN tec: vpust so zabudovanou pozink. alebo nerez.
hranou, vo všetkých svetlých šírkach
Pachový uzáver z PVC kanálových kolien do vpustov pre light
a tec
Pachový uzáver do vnútra vpustu DN 100, 150 pre light a tec
Kalový kôš do vpustu, plast - pre light a tec
Kotva na dodatočné zaistenie roštu v hrane žľabu (okrem
môstkového tec a liatinového Tr. D pro)
a) Čelná /koncová alebo koncová stena s odtokom pre
FILCOTEN light
b) Čelná /koncová alebo koncová stena s odtokom pre
FILCOTEN tec
Patentný držiak FILCOTEN light
a) na liatinový rošt
b) na pozink. mriežkový rošt
3
b)
4
2
c)
5
6
7
d)
8
3
a)
b)
9
4
BGU-Z SV
Príslušenstvo FILCOTEN light a tec
6
7
Špeciálne
5
BG-PA
10 Držiak dvojdielny na liatinový rošt FILCOTEN light
a)
8
a)
BG
Art. Nr.
Spád
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
BGZ-S SV
FILCOTEN tec mini 100
Žľab s bezpečnostnou drážkou
FILCOTEN tec V mini NW 100, výška 60 mm
FILCOTEN tec E mini NW 100, výška 60 mm 1)
FILCOTEN tec V mini NW 100, výška 80 mm
FILCOTEN tec E mini NW 100, výška 80 mm 1)
BG Letištné
10210200
10210300
10210201
10210301
VPUSTY
Art. Nr.
BG-FA
Prvý ľahký betónový žľab
Hydraulika
FILCOTEN® tec
b)
9
b)
10
11
Návod/VOP
VÁ !
O
A
T
K
E IN
V
S OV
N
VÁ !
O
A
T
K
E IN
V
S OV
N
FILCOTEN® tec
Úžasne ľahké
a stabilné.
Prvý ľahký betónový žľab
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 150
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. C
Art. Nr.
10415200
10415250
FILCOTEN tec 150
nerez alebo pozink. hrana
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. C
10415300
10415350
16
Hmotnosť
23,0 kg
11,5 kg
ks/paleta
24
1)
Žľab s bezpečnostnou drážkou
Spád
FILCOTEN tec E NW 150, Nr. 0 1)
FILCOTEN tec E NW 150, Nr. 0, L = 500 mm 1)
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť
23,0 kg
11,5 kg
ks/paleta
24
22
182
L = 1000 mm
1)
Dodanie na požiadanie
192
150
20
150
Spád
0,0 %
0,0 %
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 150
Art. Nr.
182
16
Žľab s bezpečnostnou drážkou
FILCOTEN tec V NW 150, Nr. 0
FILCOTEN tec V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm
>> Rošty a príslušenstvo
k žľabom so zabudovanou pozinkovanou alebo nerezovou hranou
Art. Nr.
17015220
17015221
17015222
17015223
17015322
17015323
17015101
Art. Nr.
10415291
10415391
22516
30030
19015201
19015202
19015301
19015302
32088
Referencie
12
Rošty
Tr. podľa EN 1433
tec Mriežkový 1000/175/20, MW 30/10
tec Mriežkový 500/175/20, MW 30/10
tec Mriežkový 1000/175/20, MW 30/10
tec Mriežkový 500/175/20, MW 30/10
tec Mriežkový 1000/175/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Mriežkový 500/175/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 29/13
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
Príslušenstvo
Materiál
tec Vpust V 500/199/650 s presuvkou DN 150
tec Vpust E 500/199/650 s presuvkou DN 150
BG Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°
tec Čelná / koncová stena
tec Koncová stena s odtokom DN 100
tec Čelná / koncová stena 1)
tec Koncová stena s odtokom DN 100 1)
tec Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu NW 150
FILCOTEN
FILCOTEN
plast
plast
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
Hmotnosť
4,6 kg
2,4 kg
6,9 kg
3,6 kg
6,9 kg
3,6 kg
4,9 kg
Hmotnosť
40,0 kg
40,0 kg
0,4 kg
3,9 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,1 kg
ks/paleta
100
100
100
128
ks/paleta
16
16
Kontakt
100 % recyklovateľný...
Prvý ľahký betónový žľab
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 200
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. C
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 200
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. C
Art. Nr.
10220300
10220350
232
16
Hmotnosť
28 kg
14 kg
ks/paleta
18
1)
Žľab s bezpečnostnou drážkou
Spád
FILCOTEN tec E NW 200, výška 195 mm 1)
FILCOTEN tec E NW 200, výška 195 mm, dĺžka 500 mm1)
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť
28 kg
14 kg
ks/paleta
18
>> Rošty a príslušenstvo
L = 1000 mm
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
Príslušenstvo
Materiál
6,0 kg
3,1 kg
8,8 kg
4,5 kg
9,0 kg
4,6 kg
7,3 kg
Hmotnosť
ks/paleta
60
60
60
112
ks/paleta
48 kg
6
48 kg
6
0,4 kg
7,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,1 kg
Dizajnové rošty
Dodanie a cena na požiadanie!
pre NW 100
BG-FA
VPUSTY
10220290
tec vpust V 500/260/650 s presuvkou DN 200
FILCOTEN
FILCOTEN
10220390
tec vpust E 500/260/650 s presuvkou DN 200 1)
22517
tec kalový kôš do vpustu
plast
30040
plast
BG pachový uzáver z PVC-kanálových kolien DN 200/87˚
19020200
tec Čelná/Koncová stena
plast
19020201
tec Koncová stena s odtokom DN 150
pozink.
nerez V2A
19020300
tec Čelná/Koncová stena 1)
19020301
nerez V2A
tec Koncová stena DN 150 1)
Dodanie na požiadanie
É
32089
tec Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu NW 200
NOV
Mriežkový roštMW 30/10,Tr. B poz..
Liatinový rošt s pozdĺžnou
Môstkový rošt Tr. A
Dierkový rošt Ø 6,5 mm, Tr. A,
mriežkou, MW 29/13, Tr. C
pozink. SW 8/85 - V2A SW 5/85 Tr. C pozink. alebo nerez V2A,
poz. a nerez V2A, pre NW 100
pre všetky NW
pre všetky NW
pre NW 100
Dodanie na požiadanie!
Hmotnosť
Špeciálne
BG-PA
Referencie
13
Návod/VOP
1)
Tr. podľa EN 1433
BGU-Z SV
195
Art. Nr.
Rošty
tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10
tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10
tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10
tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10
tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 29/13
BG
232
Art. Nr.
17020220
17020221
17020222
17020223
17020322
17020323
17020101
BGZ-S SV
25
150
k žľabom so zabudovanou pozinkovanou alebo nerezovou hranou
BG Letištné
200
20
16
Spád
0,0 %
0,0 %
BGU/BGF
FILCOTEN ® tec 200
s nerez alebo pozink. hranou
Žľab s bezpečnostnou drážkou
FILCOTEN tec V NW 200, výška 195 mm
FILCOTEN tec V NW 200, výška 195 mm, dĺžka 500 mm
BGF-Z SV
Art. Nr.
10220200
10220250
Hydraulika
FILCOTEN® tec
FILCOTEN
VÁ !
O
A
T
K
E IN
V
S OV
N
VÁ !
O
A
ET INK
V
S OV
N
FILCOTEN® pro
Prvý ľahký betónový žľab
100 % recyklovateľný...
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. E
Art. Nr.
10610200
10610280
10610261
10610262
10610201-10
FILCOTEN pro 100
s nerez alebo pozink. hrana
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. E
Art. Nr.
10610361
22
100-203 20
19
142-245
100
17010220
17010221
17010222
17010223
17010322
17010323
17010226
17010227
17010101
17010104
17010105
L = 1000 mm
NOVÉ
Art. Nr.
10610290
10610390
22515
30030
30056
30019
19010202
19010204
19010302
19010304
32087
do Tr. E 600 kN
od mája
Dodanie na požiadanie
Nedá sa použiť aretačná kotva
17,6 kg
8 kg
17,9 kg
21,9 kg
18,1 - 21,7 kg
ks/paleta
30
25
20
25 / 20
1)
Žľab s bezpečnostnou drážkou
Spád
FILCOTEN pro E NW 100, Nr. 5-0 1)
0,0 %
Hmotnosť
17,5 kg
ks/paleta
25
k žľabom so zabudovanou pozinkovanou alebo nerezovou hranou
Art. Nr.
2)
Hmotnosť
>> Rošty a príslušenstvo
124
1)
Spád
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 100
138
19
Žľab s bezpečnostnou drážkou
FILCOTEN pro V NW 100, Nr. 0
FILCOTEN pro V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm
FILCOTEN pro V NW 100, Nr. 5-0
FILCOTEN pro V NW 100, Nr. 10-0
FILCOTEN pro V NW 100, Nr. 1 až Nr. 10
Rošty
pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10
pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10
pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10
pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10
pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 25/16 2)
pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 25/16 2)
pro Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou 500/122/20, MW 29/13
pro Liati. rošt s pozdĺž. mriežkou 500/122/20, MW 29/13
pro Liatinový rošt 500/122/20, SW 14/100
Príslušenstvo
pro Vpust V 500/145/600 inTr. KG-Muffe DN 100
pro Vpust E 500/145/600 inTr. KG-Muffe DN 100
pro Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°
pro Pachový uzáver do vpustu DN 100
BG Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100
pro Čelná/koncová stena
pro Koncová stena s odtokom DN 100
pro Čelná/koncová stena 1)
pro Koncová stena s odtokom DN 100 1)
pro Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu NW 100
Tr. podľa EN 1433
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Materiál
FILCOTEN
FILCOTEN
plast
plast
plast
plast
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
Hmotnosť
2,8 kg
1,4 kg
3,3 kg
1,6 kg
3,3 kg
1,6 kg
7,4 kg
3,8 kg
3,2 kg
3,4 kg
4,3 kg
Hmotnosť
32,4 kg
32,4 kg
0,2 kg
3,9 kg
0,1 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
ks/paleta
120
120
120
120
240
240
192
ks/paleta
10
10
>> FILCOTEN® pro mini, NW 100
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. E, s nízkou stavebnou výškou
Art. Nr.
10510200
10510300
10510201
10510301
FILCOTEN pro mini 100
Art. Nr.
Art. Nr.
19
138
L = 1000 mm
14
19010200
19010300
60/80
15 25/45 20
100
Spád
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Rošty
Hmotnosť
8,5 kg
8,5 kg
10,2 kg
10,2 kg
ks/paleta
60
60
60
60
Tr. podľa EN 1433
Hmotnosť
ks/paleta
Materiál
Hmotnosť
ks/paleta
Rošty ako pri FILCOTEN pro NW 100
138
19
Žľab s bezpečnostnou drážkou
FILCOTEN pro V mini NW 100, H = 60 mm
FILCOTEN pro E mini NW 100, H = 60 mm 1)
FILCOTEN pro V mini NW 100, H = 80 mm
FILCOTEN pro E mini NW 100, H = 80 mm 1)
1)
Príslušenstvo
pro mini Čelná/koncová stena
pro mini Čelná/koncová stena 1)
Dodanie na požiadanie
pozink.
nerez V2A
0,1 kg
0,1 kg
Kontakt
Referencie
FILCOTEN tec
Hydraulika
Odvodňovacia technika nových dimenzií.
Jedinečný žľab FILCOTEN tec má integrovanú pozinkovanú alebo
nerezovú hranu.
FILCOTEN
Dômyselná konštrukcia žľabového telesa má potrebnú stabilitu aj pri
enormne nízkej hmotnosti žľabu.
Plochy susediace so žľabom sa dajú pomerne rýchlo a čisto napojiť
na hranu žľabu.
BGZ-S SV
BG
BGU-Z SV
BGF-Z SV
BGU/BGF
Tento výrobok možno použiť na rozličných plochách. Vďaka rôznym
druhom roštov do triedy C (môstkové, mriežkové, liatinové, dizajnové) sú okolité plochy optimálne odvodnené aj atraktívne.
Referenzen.
FILCOTEN pro
BG Letištné
Nízka hmotnosť - vysoké zaťaženie.
Zabudovaním žľabov FILCOTEN pro, ktoré majú integrovanú masívnu pozinkovanú alebo nerezovú hranu, dosiahneme, pri nízkej hmotnosti žľabu, maximálne zaťaženie až do triedy E.
VPUSTY
K týmto žľabom ponúkame liatinové a mriežkové rošty s rýchlouzáverom. Zároveň možno použiť aj aretačnú kotvu, ktorá dodatočne
zafixuje rošt.
15
Návod/VOP
Špeciálne
BG-PA
BG-FA
Pri žľaboch FILCOTEN tec, a pro sa rošy upínajú do hrany žľabu
špeciálnym klipovým systémom. Dodatočné použitie aretačnej kotvy
nám zabezpečí rošt proti odcudzeniu.
BGU Univerzálne žľaby
Svetlá šírka 100, 150
>> Bezskrutková aretácia
BGU 100
158
29
35
97-147
100
132-182
29
160
L = 1000 mm
BGU 150
210
40
190-240
30
150
150-200
30
213
L = 1000 mm
BG-SA Štrbinový rošt
symetrický alebo asymetrický
272 - 322 / 330-380
35/40 97-147 / 150-200 20
120
18
160 / 200
L = 1000 mm
1)
Dodanie na požiadanie
Môstkový rošt pozink., SW 9/80
Môstkový rošt nerez., SW 5/80
16
Výška na konci žľabu
Spád
Hmotnosť cca Ks/paleta
Art. Nr.
Žľaby
13000
BGU 100/0
132
0,0 %
29 kg
42
13010-14 BGU 100/1 až 100/5
137-157
0,5 %
29 - 32 kg
42
13015-19 BGU 100/6 až 100/10
162-182
0,5 %
33 - 36 kg
42
13001-02 BGU 100/5-0, 100/10-0
157, 182
0,0 %
33, 36 kg
42
13005-6-7 BGU 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol
132, 157, 182
0,0 %
29, 33, 36 kg 42
13100
BGU 150/0
190
0,0 %
50 kg
20
13110-14 BGU 150/1 až 150/5
195 - 215
0,5 %
50 - 54 kg
20
13115-19 BGU 150/6 až 150/10
220 - 240
0,5 %
55 - 58 kg
20
13101-02 BGU 150/5-0, 150/10-0
215, 240
0,0 %
54, 58 kg
20
13105-6-7 BGU 151/0, 151/5-0, 151/10-0 s odtokom DN 100 nadol
190, 215, 240
0,0 %
50, 52, 56
20
Tr. zaťaženia Hmotnosť cca Ks/paleta
Art. Nr.
Rošty
13031
BGU Môstkový pozinkovaný 1000/155/3, SW 9/80
A 15 KN
2,5 kg
400
13032
BGU Môstkový pozinkovaný 500/155/3, SW 9/80
A 15 KN
1,5 kg
13035
BGU Môstkový nerezový 1000/155/3, SW 5/80
A 15 KN
3,5 kg
200
13048
BGU Môstkový nerezový 500/155/3, SW 5/80
A 15 KN
1,5 kg
13037
BGU Mriežkový pozinkovaný 1000/155/2, MW 30/10
B 125 KN
3 kg
200
13038
BGU Mriežkový pozinkovaný 500/155/2, MW 30/10
B 125 KN
1,5 kg
13137
BGU Mriežkový pozinkovaný 1000/210/2 MW 30/10
B 125 KN
5,1 kg
150
13138
BGU Mriežkový pozinkovaný 500/210/2 MW 30/10
B 125 KN
2,6 kg
B 125 KN
2,9 kg
200
13042
BGU Mriežkový nerezový 1000/155/2 MW 30/10 1)
B 125 KN
1,5 kg
13046
BGU Mriežkový nerezový 500/155/2 MW 30/10 1)
13050
BGU Liatinový mriežkový NW 100 500/155/7, MW 15/22
C 250 KN
3,5 kg
300
13136
BGU Liatinový mriežkový NW 150 500/175/7, MW 15/28
C 250 KN
5,3 kg
200
Materiál
STN EN 1433 Hmotnosť cca
Art. Nr.
Štrbinové rošty
pozink.
C 250 kN
4,6 / 7,4 kg
13300, 13400 1) BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, symetrický, SW 18
13301, 13401
BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18
pozink.
C 250 kN
4,8 / 7,7 kg
pozink.
D 400 kN
5,0 / 8,0 kg
13310, 13410 1) BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, symetrický, SW 18
pozink.
D 400 kN
5,2 / 8,3 kg
13311, 13411 1) BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18
C 250 kN
4,6 / 7,4 kg
13350, 13450 1) BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 nerez. V2A
13351, 13451
BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 nerez. V2A
C 250 kN
4,8 / 7,7 kg
D 400 kN
5,0 / 8,0 kg
13360, 13460 1) BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 nerez. V2A
D 400 kN
5,2 / 8,3 kg
13361, 13461 1) BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 nerez. V2A
Hmotnosť cca
Ks/paleta
Art. Nr.
Príslušenstvo
13039
BGU Vpust NW 100 500/158/500
42 kg
14
13139
BGU Vpust NW 150 500/231/665
78 kg
6
13140
BGU Vpust NW 150 500/231/665 s presuvkou DN 150
78 kg
6
22520
BGU Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100
0.4 kg
22511
BGU Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150
0,4 kg
30019
BGU Pachový uzáver pre odtok nadol DN 100
0.2 kg
13041, 22230
BGU Čelný/koncový kus NW 100 pozink., NW 150 pozink.
0.4 kg
13040, 22231
BGU Koncový kus s odtokom DN 100 pozink., DN 150 pozink.
0.5 kg
32068
BGU Držiak pre liatinový mriežkový rošt
0.2 kg
32067
BGU Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt
0.1 kg
32083
BGU Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt - pozink.
0.1 kg
13043, 22430
BGU Čelný/koncový kus NW 100 nerez, NW 150 nerez
0.6 kg
22421, 22431
BGU Koncový kus s odtokom DN 100 nerez, DN 150 nerez.
0.7 kg
Art. Nr.
Príslušenstvo k štrbinovým roštom
37951-2
37956-7
13370, 13470
13371, 13471
13372, 13472
13280, 13380
13381, 13481
13382, 13482
13390, 13490
13391, 13491
13392, 13492
13393, 13493
BG-SA Dierkovaná mriežka do štrbin. roštu 8/8, 1000 mm, 2000 mm
BG-SA Dierkovaná mriežka do štrbin. roštu 8/8, 1000 mm, 2000 mm
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, symetrický
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický ľavý
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický pravý
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, symetrický
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický ľavý
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický pravý
BG-SA Revízna šachta V NW 100, NW 150, symetrická
BG-SA Revízna šachta V NW 100, NW 150, asymetrická
BG-SA Revízna šachta E NW 100, NW 150, symetrická
BG-SA Revízna šachta E NW 100, NW 150, asymetrická
Mriežkový rošt pozink., MW 31/10
Mriežkový rošt nerez., MW 31/10
Liatinový mriežkový rošt,
MW 15/22 - NW 100
MW 15/28 - NW 150
Materiál
pozink.
nerez.
pozink.
pozink.
pozink.
nerez.
nerez.
nerez.
pozink.
pozink.
nerez.V2A
nerez.V2A
STN EN 1433 Hmotnosť cca
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
0,2 / 0,3 kg
0,2 / 0,3 kg
0.2 kg
0.2 kg
0.2 kg
0.2 kg
0.2 kg
0.2 kg
4,9 kg
4,9 kg
4,9 kg
4,9 kg
Štrbinový rošt SW 18
pozink., nerez., asym.
Kontakt
BGF Plytké žľaby
Hydraulika
Svetlá šírka 100, 150, 200
2,5 kg
1,5 kg
3,5 kg
1,5 kg
3 kg
1,5 kg
3,5 kg
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
6,0 kg
3,1 kg
2,9 kg
1,5 kg
5,3 kg
13137
13138
13042
13046
13136
BGF 200
L = 1000 mm
Art. Nr.
22222, 22422
30019
32068
32067
32083
Príslušenstvo
BGF Čelný/koncový kus NW 100
BG Pachový uzáver pre odtok nadol DN 100
BGU Držiak pre liatinový mriežkový rošt
BGU Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt
BGU Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt
Materiál
pozink., nerez
plast
oceľ
oceľ
pozink. oceľ
Hmotnosť cca
Ks/paleta
20 kg
23 kg
28 kg
26 kg
34 kg
32 kg
Hmotnosť cca
56
49
35
28
BGU/BGF
A 15 KN
A 15 KN
A 15 KN
A 15 KN
B 125 KN
B 125 KN
C 250 KN
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Ks/paleta
400
200
200
BGF-Z SV
Tr. zaťaženia*
BGU Môstkový pozinkovaný 1000/155/3, SW 9/80
BGU Môstkový pozinkovaný 500/155/3, SW 9/80
BGU Môstkový nerezový 1000/155/3, SW 5/80
BGU Môstkový nerezový 500/155/3, SW 5/80
BGU Mriežkový pozinkovaný 1000/155/2, MW 30/10
BGU Mriežkový pozinkovaný 500/155/2, MW 30/10
BGU Liatinový mriežkový NW 100 500/155/7, MW 15/22
BG-SA Štrbinové rošty (pozri str. 16)
BGU Mriežkový pozinkovaný 1000/210/2 MW 30/10
BGU Mriežkový pozinkovaný 500/210/2 MW 30/10
BGU Mriežkový nerezový 1000/155/2 MW 30/10 1)
BGU Mriežkový nerezový 500/155/2 MW 30/10 1)
BGU Liatinový mriežkový rošt 500/207/7, MW 15/28
Spád
8 cm
10 cm
10 cm
10 cm s odtokom DN 150 nadol
10 cm
10 cm s odtokom DN 200 nadol
300
150
200
BGU-Z SV
BGF 150
Rošty svetlá šírka 100, 150
100, výška
100, výška
150, výška
150, výška
200, výška
200, výška
200
Hmotnosť cca
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0.1 kg
0.1 kg
BG
160
Art. Nr.
13031
13032
13035
13048
13037
13038
13050
BGF
BGF
BGF
BGF
BGF
BGF
Vhodný do podzemných garáži, parkovacích domov, na terasy, aj ako samoodparovacie žľaby - bez roštu.
Rošty svetlej šírky 200 sa vyrábajú na objednávku a sú pojazdné osobným autom.
BGZ-S SV
29
80/100
100
35 45/65
29
Žľaby
Referencie
BG Letištné
BGU Univerzálne žľaby a BGF Plytké žľaby
Pri BGU Univerzálnych žľaboch tvorí teleso žľabu a rošt kompaktnú
jednotku. Asfalt alebo zámková dlažba sa dajú položiť priamo k okraju roštu. Betónová hrana žľabu tak nie je vidieť.
Ideálne riešenie pre všetky oblasti použitia okolo domu.
VPUSTY
Rošty možme uchytiť patentným držiakom alebo držiakom
so skrutkou.
Tieto žľaby sa vyrábajú aj ako BGF Plytké žľaby s výškou 60, 80 a
100 mm a v svetlých šírkach NW 100, 150 a 200 mm.
Špeciálne
BG-PA
BG-FA
V neprejazdných úsekoch ich možno použiť bez roštu ako
samoodparovacie žľaby.
17
Návod/VOP
BGF 100
158
Art. Nr.
11000
11001
11050
11051
11060
11061
FILCOTEN
>> Bezskrutková aretácia
BGF-Z Plytké žľaby SV
>> BGF-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľab
Spád
12500
BGF-Z Plytký žľab SV, NW 100, výška 100 mm
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
23 kg
49
>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Žľaby
Art. Nr.
12570
12572
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 100, výška 80 mm
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 100, výška 100 mm
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
16 kg
22 kg
56
49
>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou V2A, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
BGF-Z SV 100/10
s liatinovou hranou
160
35
160
30
É
80
25 30 25
NOV
163
L = 1000 mm
BGF-Z SV V (E) 100/10
s pozinkovanou (nerez.) hranou
160
30
163
L = 1000 mm
Referencie
18
100
100
35 40 25
30
Hmotnosť cca Ks/paleta
16 kg
22 kg
56
49
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
BGF-Z SV V (E) 100/8
s pozinkovanou (nerez.) hranou
100
0,0 %
0,0 %
>> Rošty a príslušenstvo
163
30
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 100, 80 mm
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 100, 100 mm
Všetky BGF-Z Plytké žľaby SV môžu byť vybavené otvorom DN 100 nadol
30
40 25
100
100
30
Žľaby
Art. Nr.
12550
12552
Art. Nr.
22156, 22101
22157, 22102
22152, 22103
22153, 22104
23250
23251
22352
22353
22358
22359
22050, 22000
22054, 22018
23102, 23002
22754, 22702
22756, 22703
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
STN EN 1433
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10 nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10 nerez. V2A 1)
BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25 Ø 8 mm nerez. V2A 1+3)
BG-SV Dierkový rošt 500/147/25 Ø 8 mm nerez. V2A 1+3)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 6/120 úzka štrbina 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120
BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 1+2)
BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 MW 27/13
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Príslušenstvo
22222, 22422
30019
BG-SV Čelná/koncová stena,
BG Pachový uzáver pre odtok DN 100
BG spojovací materiál
1)
iba na objednávku
2)
2)
Hmotnosť cca
3,9 kg
2,0 kg
4,1 kg
2,2 kg
6,4 kg
3,3 kg
3,6 kg
2,2 kg
4,7 kg
2,5 kg
3,9 kg
4,7 kg
4,2 kg
4,7 kg
4,2 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez
plast
0,2 kg
0,2 kg
pri liatinových hranách sa používa SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
3)
Ks/paleta
120
120
120
120
120
120
120
120
bez možnosti priskrutkovať
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
Kontakt
Hydraulika
BGF-Z Plytké žľaby SV
Žľab
12600
BGF-Z Plytký žľab SV, NW 150, 100 mm
Spád
Hmotnosť cca
0,0 %
29 kg
Ks/paleta
35
>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 150
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
28 kg
Ks/paleta
35
BGF-Z SV
Hmotnosť cca
Hmotnosť cca
28 kg
Ks/paleta
BGU-Z SV
Spád
0,0 %
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 150, 100 mm
35
40 25
35
100
30
>> Rošty a príslušenstvo
40 25
35
100
30
213
Art. Nr.
22232, 22432
Príslušenstvo
BG-SV Čelná/koncová stena, pozink., nerez V2A
BG-SV Spojovací materiál
STN EN 1433
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Hmotnosť cca
5,9 kg
3,1 kg
7,9 kg
4,0 kg
10,2 kg
5,3 kg
8,0 kg
4,2 kg
7,2 kg
5,5 kg
6,0 kg
7,3 kg
Ks/paleta
100
Hmotnosť cca
Ks/paleta
100
100
BGZ-S SV
210
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 nerez.V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 12/50 úzka štrbina 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 SW 18/170
BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
100
100
100
100
100
BG Letištné
BGF-Z SV V (E) 150
É
NOV
s pozinkovanou (nerez.) hranou
Art. Nr.
22166, 22107
22167,22108
22162
22163
23260
23261
22362
22363
22060
22067, 22040
22066, 22038
22764, 22712
BG
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
L = 1000 mm
150
Spád
0,0 %
Žľaby
Art. Nr.
12650
213
30
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 150, 100 mm
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
210
150
Žľaby
12670
>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou V2A
V2A,, svetlá šírka NW 150
BGF-Z SV 150
s liatinovou hranou
30
Art. Nr.
BGU/BGF
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
FILCOTEN
>> BGF-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 150
0,2 kg
0,2 kg
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
BG-FA
2)
VPUSTY
L = 1000 mm
1)
L = 1000 mm
6
19
Návod/VOP
Špeciálne
BG-PA
Referencie
BGF-Z Plytké žľaby SV
>> BGF-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľab
12700
BGF-Z Plytký žľab SV, NW 200, 100 mm
Spád
0,0 %
Hmotnosť cca
35 kg
Ks/paleta
28
>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Art. Nr.
12770
Žľaby
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 200, 100 mm
0,0 %
Hmotnosť cca
34 kg
Ks/paleta
28
>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
BGF-Z SV 200
s liatinovou hranou
Art. Nr.
12750
Žľaby
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 200, 100 mm
0,0 %
Hmotnosť cca
34 kg
Ks/paleta
28
260
30
>> Rošty a príslušenstvo
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
35
40 25
200
100
30
Art. Nr.
22174
22175
L = 1000 mm
23270
É
NOV 23271
22372
BGF-Z SV V (E) 200
22373
s pozinkovanou (nerez) hranou
22079, 22039
22774, 22722
263
260
Art. Nr.
22242, 22442
30
Príslušenstvo
BG-SV Čelná/koncová stena
BG-SV Spojovací materiál
STN EN 1433
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Hmotnosť cca
10,1 kg
5,1 kg
16,0 kg
8,2 kg
10,1 kg
5,1 kg
8,2 kg
9,3 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
0,2 kg
0,3 kg
Ks/paleta
60
60
60
60
60
Ks/paleta
35
40 25
200
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10, nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10, nerez.V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220
BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
100
30
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
263
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
L = 1000 mm
1)
2)
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
Mriežkový rošt MW 30/10,
Tr. B - Tr. C - Tr. D pozink., NW v tab.,
Tr. C in V2A, pre všetky NW
Liatinový rošt SW 16/120,
18/120, 18/170, 18/220, Tr. C
alebo Tr. D pre NW 100 - 200
Liatinový rošt SW 6/120,
Tr. C, úzka štrbina
pre NW 100
Dierkový rošt Ø 8 mm,
Tr. C, nerez V2A,
pre NW 100
Liatinový mriežkový rošt
MW 24/24,
Tr. E, pre NW 100
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou
MW 27/13 alebo 25/14,
Tr. E, pre všetky NW
Liatinový rošt SW 12/50,
Tr. C, úzka štrbina,
pre NW 150
Mriežkový rošt MW 30/30,
Tr. C, pozink,
pre NW 300
Liatinový rošt SW 18/150,
Tr. D - pre NW 300
Všetky rošty sú vhodné i k systému BGU-Z Univerzálne žľaby SV, BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV a BG-PA Garážové žľaby SV!
20
Kontakt
Hydraulika
BGF-Z Plytký žľab SV
>> BGF-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 300
12800
BGF-Z Plytký žľab SV, NW 300, stavebná výška 140 mm 1)
Spád
0,0 %
Hmotnosť cca
53 kg
Ks/paleta
15
BGU/BGF
Art. Nr. Žľab
FILCOTEN
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 300
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
12870
Hmotnosť cca
52 kg
Ks/paleta
15
Art. Nr. Žľab
30
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 300, stavebná výška 140 mm 1)
Spád
0,0 %
Hmotnosť cca
52 kg
Ks/paleta
15
70
BG
45
140
25
12850
BGU-Z SV
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
360
300
Spád
0,0 %
>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 300
BGF-Z SV 300
s liatinovou hranou
30
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 300, stavebná výška 140 mm 1)
BGF-Z SV
Art. Nr. Žľab
363
>> Rošty a príslušenstvo
L = 1000 mm
30
45
70
140
25
300
363
Art. Nr.
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150
BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou1+2)
Príslušenstvo
22252, 22452 BG-SV Čelná/koncová stena
BG-SV Spojovací materiál
STN EN 1433 Hmotnosť cca
Ks/paleta
C 250 kN
23,3 kg
30
C 250 kN
11,7 kg
C 250 kN
24,1 kg
30
C 250 kN
12,1 kg
D 400 kN
15,2 kg
30
E 600 kN
15,5 kg
30
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
0,7 kg
BG Letištné
360
30
Art. Nr.
22182
22183
22382
22383
23180, 22043
22784, 22732
BGZ-S SV
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
BGF-Z SV 300
s pozinkovanou (nerez.) hranou
L = 1000 mm
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
VPUSTY
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
BG-PA
BG-FA
Referencie
Špeciálne
2)
21
Návod/VOP
1)
BGU-Z Univerzálne žľaby SV
>> BGU-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľaby
Výška na konci žľabu
Spád
14500
14510 - 14
14501
14515 - 19
14502
14520 - 24
14503
14525 - 29
14504
14505 - 09
BGU-Z SV 100/0
165
BGU-Z SV 100/1 až 100/5
170-190
BGU-Z SV 100/5-0
190
BGU-Z SV 100/6 až 100/10
195-215
BGU-Z SV 100/10-0
215
BGU-Z SV 100/11 až 100/15
220-240
BGU-Z SV 100/15-0
240
BGU-Z SV 100/16 až 100/20
245-265
BGU-Z SV 100/20-0
265
BGU-Z SV 101/0, 101/5-0, 101/10-0, 101/15-0, 101/20-0
s odtokom DN 100 nadol
165, 190, 215, 240, 265
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
37 kg
37 - 41 kg
41 kg
41 - 45 kg
45 kg
45 - 48 kg
48 kg
48 - 52 kg
52 kg
0,0 %
35
35
35
28
28
28
28
28
28
35/28
>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Art. Nr.
14570
14576 - 80
14571
14581 - 85
14572
14573 - 4 - 5
165
170-190
190
195-215
215
165, 190, 215
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
37 kg
37-41 kg
41 kg
41-45 kg
45 kg
35
35
35
28
28
35/28
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Žľaby
Art. Nr.
14551
14556
160
30
BGU-Z SV E 100/5-0
BGU-Z SV E 100/5-0 s odtokom DN 100 nadol
Výška na konci žľabu
190
190
Spád
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
40 kg
40 kg
35
35
165-265
>> Rošty a príslušenstvo
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
40
100-200
25
100
Výška na konci žľabu
>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 100
BGU-Z SV 100
s liatinovou hranou
30
Žľaby
BGU-Z SV V 100/0
BGU-Z SV V 100/1 až 100/5
BGU-Z SV V 100/5-0
BGU-Z SV V 100/6 až 100/10
BGU-Z SV V 100/10-0
BGU-Z SV V 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol
163
L = 1000 mm
É
NOV
BGU-Z SV V (E) 100
s pozinkovanou (nerezovou) hranou
160
100
30
165-215
40
100-150
25
30
163
L = 1000 mm
1)
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
3)
bez možnosti priskrutkovať
Art. Nr.
22156, 22101
22157, 22102
22152, 22103
22153, 22104
23250
23251
22352
22353
22358
22359
22050, 22000
22054, 22018
23102, 23002
22754, 22702
22756, 22703
Art. Nr.
22206
22195
22400
22520
30019
22220, 22420
22221, 22421
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
STN EN 1433
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10 nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10 nerez. V2A 1)
BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25 Ø 8 mm nerez. V2A 1+3)
BG-SV Dierkový rošt 500/147/25 Ø 8 mm nerez. V2A 1+3)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 6/120 úzka štrbina 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120
BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 1+2)
BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 MW 27/13
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
E 600 kN
2)
Príslušenstvo
BGU-Z Vpust SV 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150
BGU-Z Vpust SV V 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150, pozink.
BGU-Z Vpust SV E 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150, nerez
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100
BG-SV Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol
BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 100 pozink., nerez
BG-SV Spojovací material
Hmotnosť cca
3,9 kg
2,0 kg
4,1 kg
2,2 kg
6,4 kg
3,3 kg
3,6 kg
2,2 kg
4,7 kg
2,5 kg
3,9 kg
4,7 kg
4,2 kg
4,7 kg
4,2 kg
Ks/paleta
120
120
120
120
120
120
120
120
Hmotnosť cca
Ks/paleta
49 kg
48 kg
48 kg
0,4 kg
0,2 kg
0,3
0,4
12
12
12
2)
22
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
Kontakt
Hydraulika
BGU-Z Univerzálne žľaby SV
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Výška na konci žľabu
215
220-240
240
245-265
265
215
240
265
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
55 kg
56 - 59 kg
59 kg
59 - 62 kg
62 kg
54 kg
58 kg
61 kg
20
20
20
15
15
15
15
15
BGU/BGF
Žľaby
BGU-Z SV 150/0
BGU-Z SV 150/1 až 150/5
BGU-Z SV 150/5-0
BGU-Z SV 150/6 až 150/10
BGU-Z SV 150/10-0
BGU-Z SV 151/0 s odtokom nadol DN 150
BGU-Z SV 151/5-0 s odtokom nadol DN 150
BGU-Z SV 151/10-0 s odtokom nadol DN 150
BGF-Z SV
Art. Nr.
14601
14607-11
14602
14612-16
14603
14604
14605
14606
>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 150
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Výška na konci žľabu
V 150/0
V 150/1 až 150/5
V 150/5-0
V 150/6 až 150/10
V 150/10-0
V 151/0 s odtokom nadol DN 150
V 151/5-0 s odtokom nadol DN 150
V 151/10-0 s odtokom nadol DN 150
215
220-240
240
245-265
265
215
240
265
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
55 kg
56 - 59 kg
59 kg
59 - 62 kg
62 kg
54 kg
58 kg
61 kg
20
20
20
15
15
15
15
15
BGU-Z SV
Žľaby
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BG
Art. Nr.
14670
14676-80
14671
14681-85
14672
14673
14674
14675
FILCOTEN
>> BGU-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 150
BGU-Z SV 150
s liatinovou hranou
30
>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 150
Žľaby
Art. Nr.
14651
14654
Výška na konci žľabu
BGU-Z SV E 150/5-0 1)
BGU-Z SV E 151/5-0 s odtokom DN 150 nadol 1)
240
240
Spád
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
59 kg
59 kg
20
20
BG Letištné
215-265
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
40
150-200
25
213
>> Rošty a príslušenstvo
L = 1000 mm
Art. Nr.
22207
22196
22401
22521
30030
Príslušenstvo
22230, 22430
22231, 22431
1)
2)
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
BGU-Z Vpust SV 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150
BGU-Z Vpust SV V 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150 - pozink
BGU-Z Vpust SV E 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150 - nerez.
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150
BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 150 pozink., nerez
BG-SV Spojovací material
Hmotnosť cca
5,9 kg
3,1 kg
7,9 kg
4,0 kg
10,2 kg
5,3 kg
8,0 kg
4,2 kg
7,2 kg
5,5 kg
6,0 kg
7,3 kg
Ks/paleta
100
Hmotnosť cca
Ks/paleta
82 kg
81 kg
81 kg
0,4 kg
3,9 kg
0,6 kg
0,7 kg
8
8
8
100
100
BG-FA
STN EN 1433
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
100
100
100
100
100
BG-PA
213
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 nerez.V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 12/50 úzka štrbina 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 SW 18/170
BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
Špeciálne
150-200
40
215-265
25
Art. Nr.
22166, 22107
BGU-Z SV V (E) 150
22167,22108
22162
s pozinkovanou (nerezovou) hranou
22163
23260
210
É
NOV 23261
30
30
150
22362
22363
22060
22067, 22040
22066, 22038
22764, 22712
VPUSTY
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
L = 1000 mm
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
23
Návod/VOP
150
BGZ-S SV
210
30
BGU-Z Univerzálne žľaby SV
>> BGU-Z SV s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľaby
14700
14706-10
14701
14711-15
14702
14703-4-5
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/0
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/1 až 200/5
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/5-0
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/6 až 200/10
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/10-0
BGU-Z Univerzálny žľab SV 201/0, 201/5-0, 201/10-0
s odtokom DN 200 nadol
Výška na konci žľabu
Spád
Hmotnosť cca Ks/paleta
280
285-305
305
310-330
330
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
84 kg
84 - 88 kg
88 kg
88 - 92 kg
92 kg
12
12
12
12
12
280, 305, 330
0,0 %
83, 87, 91 kg
12
>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľaby
14770
14776-80
14771
14781-85
14772
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/0
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/1 až 200/5
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/5-0
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/6 až 200/10
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/10-0
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 201/0, 201/5-0, 201/10-0
s odtokom DN 200 nadol
14773-75
Hmotnosť cca Ks/paleta
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
83 kg
83 -87 kg
87 kg
87 - 91 kg
91 - kg
12
12
12
12
12
280, 305, 330
0,0 %
82, 86, 90 kg
12
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
260
30
Art. Nr.
Žľaby
14751
14754
BGU-Z SV E 200/5-0 1)
BGU-Z SV E 201/5-0 s odtokom DN 200 nadol 1)
Výška na konci žľabu
305
305
Spád
Hmotnosť cca Ks/paleta
0,0 %
0,0 %
87 kg
87 kg
12
12
>> Rošty a príslušenstvo
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
55
200-250
280-330
25
200
Spád
280
285-305
305
310-330
330
>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou, svetlá šírka NW 200
BGU-Z SV 200
s liatinovou hranou
30
Výška na konci žľabu
Art. Nr.
263
22174
22175
23270
É
L = 1000 mm
NOV 23271
22372
22373
BGU-Z SV V (E) 200
22079, 22039
s pozinkovanou (nerezovou) hranou
22774, 22722
260
200
30
200-250
Art. Nr.
22208
22197
22402
22522
30040
22240, 22440
22241, 22441
Príslušenstvo
BGU-Z Vpust SV 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200
BGU-Z Vpust SV V 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200
BGU-Z Vpust SV E 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87
BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 pozink., nerez
BG-SV Spojovací material
STN EN 1433
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Hmotnosť cca
10,1 kg
5,1 kg
16,0 kg
8,2 kg
10,1 kg
5,1 kg
8,2 kg
9,3 kg
Hmotnosť cca
97 kg
96 kg
96 kg
0,4 kg
7,4 kg
0,8 kg
0,9 kg
Ks/paleta
60
60
60
60
60
Ks/paleta
6
6
6
55
280-330
25
30
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10, nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10, nerez.V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220
BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
263
L = 1000 mm
1)
2)
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
24
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
Kontakt
Hydraulika
BGU-Z Univerzálne žľaby SV
>> BGU-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka 300
BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 300, Nr. 0, výška 340 mm 1)
14800
Spád
Hmotnosť
0,0 %
123 kg
ks/paleta
9
>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou, svetlá šírka 300
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 300, Nr. 0, výška 340 mm 1)
14870
ks/paleta
9
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 300, Nr. 0, výška 340 mm 1)
Spád
Hmotnosť
0,0 %
122 kg
ks/paleta
9
>> Rošty a príslušenstvo
pre žľab so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou alebo nerezovou hranou
65
363
L = 1000 mm
Art. Nr.
23410
BGU-Z SV 300
nerez. alebo pozink. hrana
23412
360
23411
30
22523
30040
22250
22251
250
340
25
300
Príslušenstvo
STN EN 1433
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Materiál
BGU-Z Vpust SV G 550/565/990, 2- dielny
s presuvkou DN 200 1)
BGU-Z Vpust SV V 550/565/990, 2- dielny
s presuvkou DN 200 1)
BGU-Z Vpust SV E 550/565/990, 2- dielny
s presuvkou DN 200 1)
BG-SV Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°
BG-SV Čelná / koncová stena
BG-SV Koncová stena s odtokom DN 200
BG-SV spojovací materiál
Hmotnosť cca Ks/paleta
23,3 kg
30
11,7 kg
24,1 kg
30
12,1 kg
15,2 kg
30
15,5 kg
30
Hmotnosť
ks/paleta
betón
213 kg
2
betón
212 kg
2
betón
laminát
plast
pozink.
pozink.
212 kg
3,2 kg
7,4 kg
1,3 kg
1,2 kg
2
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
65
BG-FA
363
Liatinový rošt SW 16/120,
18/120, 18/170, 18/220, Tr. C
alebo Tr. D pre NW 100 - 200
Liatinový rošt SW 6/120,
Tr. C, úzka štrbina
pre NW 100
Dierkový rošt Ø 8 mm,
Tr. C, nerez V2A,
pre NW 100
Liatinový mriežkový rošt
MW 24/24,
Tr. E, pre NW 100
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou
MW 27/13 alebo 25/14,
Tr. E, pre všetky NW
Liatinový rošt SW 12/50,
Tr. C, úzka štrbina,
pre NW 150
Mriežkový rošt MW 30/30,
Tr. C, pozink,
pre NW 300
Liatinový rošt SW 18/150,
Tr. D - pre NW 300
Špeciálne
Mriežkový rošt MW 30/10,
Tr. B - Tr. C - Tr. D pozink., NW v tab.,
Tr. C in V2A, pre všetky NW
BG-PA
L = 1000 mm
25
Návod/VOP
30
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150
BG-SV Liatinový rošt 500/347/25, MW 25/14 s pozdĺž. mriežkou 1+2)
BG Letištné
Art. Nr.
22182
22183
22382
22383
23180, 22043
22784, 22732
VPUSTY
250
340
25
14850
BGU-Z SV
Art. Nr. Žľab s bezpečnostnou drážkou
30
BG
360
300
122 kg
>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou, svetlá šírka 300
liatinová hrana
30
Hmotnosť
BGZ-S SV
BGU-Z SV 300
Spád
0,0 %
BGF-Z SV
Art. Nr. Žľab s bezpečnostnou drážkou
BGU/BGF
Art. Nr. Žľab s bezpečnostnou drážkou
FILCOTEN
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
BG Štandardné žľaby
>> BG Štandardné žľaby, svetlá šírka NW 100
s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom do Tr. D 400 kN
BG 100
,
210
100
55
75-175
60
175-275
40
55
214
2
L = 1000 mm
Žľaby
Art. Nr.
10000
10014-18
10001
10019-23
10002
10007-09
BG 100/0
BG 100/1 až 100/5
BG 100/5-0
BG 100/6 až 100/10
BG 100/10-0
BG 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol
Art. Nr.
10046
10047
10048
10049
10052
10053
10054
10055
Rošty
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/paleta
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
A 15 kN
Výška na konci žľabu
175
185-225
225
235-275
275
175, 225, 275
Mriežkový rošt 1000/140/40, oko MW 30/30
Mriežkový rošt 500/140/40, oko MW 30/30
Mriežkový rošt 1000/140/40, oko MW 30/10
Mriežkový rošt 500/140/40, oko MW 30/10
Mriežkový rošt 1000/140/40, oko MW 30/30
Mriežkový rošt 500/140/40, oko MW 30/30
Liatinový rošt 500/140/40 16/100
Betónový rošt 500/140/40 25/55 „N“ 1)
Spád
0,0 %
1,0 %
0,0 %
1,0 %
0,0 %
0,0 %
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
10056
22510
30019
30030
10059
10058
10057
32000
32001
32004
BG Vpust 500/214/560
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100
BG Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
BG Čelný kus betónový
BG Koncový kus betónový
BG Koncový kus s odtokom DN 100 betónový
BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW 30/30
BG Držiak patentný pre liatinové rošty
BG Držiak pre liatinové rošty dvojdielny
betón
plast
plast
plast
betón
betón
betón
oceľ
oceľ
oceľ
Hmotnosť cca Ks/paleta
57 kg
60-70 kg
68 kg
70-80 kg
80 kg
55, 66, 78 kg
4,3 kg
2,2 kg
4,9 kg
2,3 kg
5,6 kg
2,8 kg
5,8 kg
4,9 kg
20
20
20
15
15
15
200
200
200
120
100
Hmotnosť cca Ks/paleta
84 kg
0,4 kg
0,2 kg
3,9 kg
4,5 kg
4,5 kg
5,4 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
10
>> BG Štandardné žľaby, svetlá šírka NW 150
s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom do Tr. D 400 kN
BG 150
270
150
60
60
235-285
135-185
40
60
Žľaby
Art. Nr.
10062
10072-76
10063
10077-81
10064
10067-69
BG 150/0
BG 150/1 až 150/5
BG 150/5-0
BG 150/6 až 150/10
BG 150/10-0
BG 151/0, 151/5-0, 151/10-0 s odtokom DN 150 nadol
Art. Nr.
10092
10093
10094
10095
10098
10099
10100
10101
10102
10103
Rošty
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/paleta
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
B 125 kN
D 400 kN
A 15 kN
A 15 kN
Art. Nr.
10104
22521
30030
10107
10106
10105
32000
32001
32004
BG Vpust 500/247/570
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
BG Čelný kus betónový
BG Koncový kus betónový
BG Koncový kus s odtokom DN 150 betónový
BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW 30/30
BG Držiak patentný pre liatinové rošty
BG Držiak pre liatinové rošty dvojdielny
Mriežkový rošt 1000/190/40, oko MW 30/30
Mriežkový rošt 500/190/40, oko MW 30/30
Mriežkový rošt 1000/190/40, oko MW 30/10
Mriežkový rošt 500/190/40, oko MW 30/10
Mriežkový rošt 1000/190/40, oko MW 30/30
Mriežkový rošt 500/190/40, oko MW 30/30
Liatinový rošt 500/190/40 18/145
Liatinový rošt 500/190/40 18/145
Betónový rošt 500/190/40, šírka štrbiny 9/90 „L“ 1)
Betónový rošt 500/190/40, šírka štrbiny 26/90 „N“ 1)
Výška na konci žľabu
235
240-260
260
265-285
285
235, 260, 285
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
86 kg
87-95 kg
95 kg
96-100kg
100 kg
86, 95, 100 kg
5,5 kg
2,8 kg
6,0 kg
3,1 kg
7,1 kg
3,6 kg
6,1 kg
8,1 kg
6,7 kg
6,6 kg
16
16
16
16
16
16
150
150
150
100
100
100
100
274
L = 1000 mm
1)
iba na objednávku
26
Príslušenstvo
Materiál
betón
laminát
plast
betón
betón
betón
oceľ
oceľ
oceľ
Hmotnosť cca
101 kg
1,6 kg
3,9 kg
6,2 kg
6,2 kg
6,3 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
Ks/paleta
8
Kontakt
Hydraulika
BG Štandardné žľaby
s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom do Tr. D 400 kN
70
L = 1000 mm
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
6 t (koleso)
Art. Nr.
10118
22522
30040
10121
10120
10119
32000
32001
32004
BG Vpust 500/344/600
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°˚
BG Čelný kus betónový
BG Koncový kus betónový
BG Koncový kus s odtokom DN 200 betónový
BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW30/30
BG Držiak patentný pre liatinové rošty
BG Držiak pre liatinové rošty dvojdielny
Príslušenstvo
Mriežkový rošt
oko MW 30/10, Tr. B,
alebo, Tr. C
Pre všetky NW
Hmotnosť cca Ks/paleta
125 kg
155 kg
125 kg
Hmotnosť cca
7,3 kg
3,6 kg
12,4 kg
7,0 kg
9,6 kg
14 kg
Liatinový rošt Tr. B 125 kN
alebo Tr. D 400 kN
Pre všetky NW
Betónový rošt „N“ a „L“
Tr. A 15 kN
Pre NW 100 a 150
Ks/paleta
100
100
60
60
Hmotnosť cca
119 kg
2 kg
7,4 kg
8,5 kg
8,5 kg
7,9 kg
0,1 kg
0,1kg
0,1 kg
12
9
12/9
BGU/BGF
STN EN 1433
Mriežkový rošt 1000/260/40 30/30
Mriežkový rošt 500/260/40 30/30
Mriežkový rošt 1000/260/40 30/30
Mriežkový rošt 500/260/40 30/30
Liatinový rošt 500/260/40 18/215
Obilný rošt 1000/261/37 Ø 1,5 mm
Spád
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Ks/paleta
6
Obilný rošt
Pre NW 200
BGZ-S SV
Mriežkový rošt
oko MW 30/30, Tr. B, Tr. C
Pre všetky NW
270/370
160/260
70
344
Rošty
BG
BG
BG
BG
BG
BG
270
370
270, 370
BGF-Z SV
200
40
70
Art. Nr.
10113
10114
10115
10116
10117
34007
Výška na konci žľabu
BGU-Z SV
340
BG 200/0
v = 270 mm
BG 200/10-0 v = 370 mm
BG 201/0, 201/10-0 s odtokom DN 200 nadol
BG
BG 200
Žľaby
Art. Nr.
10109
10110
10111-12
FILCOTEN
>> BG Štandardné žľaby, svetlá šírka NW 200
Vpust
Kôš na nečistoty
k vpustom
Pachový uzáver
k vpustom
Pachový uzáver
pre odtok nadol DN 100
Špeciálne
BG-PA
BG-FA
VPUSTY
k žľabovému systému
BG Letištné
Príslušenstvo k žľabom
DN 100, DN 150, DN 200
Čelný/koncový kus
podľa systému z betónu, pozinkované
Držiak k roštom
pre BG-Štandardné žľaby
Spojovací materiál
pre BGU(F)-Z SV a BGZ-S
27
Návod/VOP
Žľab s odtokom nadol
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV
>> BGZ-S SV G 100 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchlouzáveru
Art. Nr.
16500
16510-14
16501
16515-19
16502
16520-24
16503
16525-29
16504
16505-09
BGZ-S SV 100
194
100
47
100-200
É
NOV
60
185-285
25
47
198
L = 1000 mm
Art. Nr.
23250
23251
23102
22754
22756
Žľaby
Výška na konci žľabu
Spád
BGZ-S SV 100/0
185
BGZ-S SV 100/1 až 100/5
190-210
BGZ-S SV 100/5-0
210
BGZ-S SV 100/6 až 100/10
215-235
BGZ-S SV 100/10-0
235
BGZ-S SV 100/11 až 100/15
240-260
BGZ-S SV 100/15-0
260
BGZ-S SV 100/16 až 100/20
265-285
BGZ-S SV 100/20-0
285
BGZ-S SV 101/0, 101/5-0, 101/10-0, 101/15-0, 101/20-0
s odtokom DN 100 nadol
185, 210, 235, 260, 285
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/paleta
59 kg
20
20
20
20
20
20
20
20
20
65 kg
71 kg
0,0 %
20
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/paleta
BG-SV
BG-SV
BG-SV
BG-SV
BG-SV
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
E 600 kN
E 600 kN
Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
Liatinový rošt 500/147/25 MW 18/120
Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 1+2)
Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13
Art. Nr.
Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál
22702
22703
22002
22035
BGZ-S Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 1)
BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13
BGZ-S Liatinový rošt 500/147/25, MW 16/120 1)
BGZ-S Liatinový rošt plný 500/147/25
Art. Nr.
Príslušenstvo
22200
22510
30019
30030
31310
22220
22221
BGZ-S Vpust SV 500/211/510 s tesniacou prechodkou DN 150
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100
BG Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol
BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 100
BG Čelný koncový kus
BG Koncový kus s odtokom DN 100
BG Spojovací materiál
2)
6,4 kg
3,3 kg
4,0 kg
4,7 kg
4,3 kg
120
120
120
120
120
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/paleta
E 600 kN
E 600 kN
F 900 kN
F 900 kN
Materiál
4,7 kg
4,3 kg
5,4 kg
7,7 kg
120
120
120
120
Hmotnosť cca Ks/paleta
betón
plast
plast
plast
elastomer
pozink
pozink
67 kg
0,4 kg
0,2 kg
3,9 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
10
>> BGZ-S SV 150 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 150
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchlouzáveru
Art. Nr.
16600
16610-14
16601
16615-19
16602
16620-24
16603
16625-29
16604
16605-09
BGZ-S SV 150
244
150
Výška na konci žľabu
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
Art. Nr.
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433
Hmotnosť cca
23260
23261
22066
22764
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 18/170
BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 s pozdĺž. mriežkou MW 27/13 2)
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál
22712
22005
BGZ-S Liatin. rošt 500/197/25 s pozdĺž. mriežkou MW 27/13
BGZ-S Liatinový rošt 500/197/25 MW15/75
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22201
22521
30030
31311
22230
22231
BGZ-S Vpust SV 500/261/690 s tesniacou prechodkou DN 150
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 150
BG Čelný/koncový kus
BG Koncový kus s odtokom DN 150
BG Spojovací materiál
betón
laminát
plast
elastomer
pozink
pozink
47
25
47
É
65
248
L = 1000 mm
1)
iba na objednávku
2)
namiesto SV - systému rýclouzáveru
sa používajú 4 skrutky
240-340
150-250
NOV
Žľaby
BGZ-S SV 150/0
240
BGZ-S SV 150/1 až 150/5
245-265
BGZ-S SV 150/5-0
265
BGZ-S SV 150/6 až 150/10
270-290
BGZ-S SV 150/10-0
290
BGZ-S SV 150/11 až 150/15
295-315
BGZ-S SV 150/15-0
315
BGZ-S SV 150/16 až 150/20
320-340
BGZ-S SV 150/20-0
340
BGZ-S SV 151/0, 151/5-0, 151/10-0, 151/15-0, 151/20-0
s odtokom DN 150 nadol
240, 265, 290, 315, 340
STN EN 1433
E 600 kN
F 900 kN
Hmotnosť cca Ks/paleta
87 kg
16
16
16
16
16
16
16
12
12
92 kg
102 kg
0,0 %
10,2 kg
5,3 kg
6,0 kg
7,3 kg
Hmotnosť cca
7,3 kg
11,4 kg
Hmotnosť cca
95 kg
0,3 kg
3,9 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
12
Ks/paleta
100
100
100
Ks/paleta
100
100
Ks/paleta
8
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
28
Kontakt
Hydraulika
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchlouzáveru
298
L = 1000 mm
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433
23270
23271
22079
22774
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 27/13 s pozdĺž. mriežkou 1)
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál
STN EN 1433
22722
22008
22037
BGZ-S Liatinový 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou
BGZ-S Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220
BGZ-S Liatinový rošt plný 500/247/25
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22204
22522
30040
31312
22240, 22440
22241, 22441
BGZ-S Vpust SV 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200
BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 200
BG-SV Čelný koncový kus, pozink., nerez
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200, pozink., nerez
BG-SV Spojovací materiál
betón
laminát
plast
elastomer
pozink
pozink
Hmotnosť cca
BGU/BGF
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Ks/paleta
16,0 kg
8,2 kg
8,2 kg
9,1 kg
60
60
60
60
Hmotnosť cca
E 600 kN
F 900 kN
F 900 kN
Ks/paleta
114 kg
114-119 kg
119 kg
120-124 kg
124 kg
125-129 kg
129 kg
130-134 kg
134 kg
112, 117, 122 kg
126, 131 kg
BGF-Z SV
Art. Nr.
Hmotnosť cca
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
BGU-Z SV
295
300-320
320
325-345
345
350-370
370
375-395
395
295, 320, 345
370, 395
Ks/paleta
9,1 kg
11,1 kg
16,8 kg
60
60
60
Hmotnosť cca
Ks/paleta
105 kg
0,3 kg
7,4 kg
0,4 kg
0,7 kg
0,9 kg
6
BG
295-395
70
200-300
É
NOV
Výška na konci žľabu Spád
BGZ-S SV
47
25
200
BGZ-S SV 200/0
BGZ-S SV 200/1 až 200/5
BGZ-S SV 200/5-0
BGZ-S SV 200/6 až 200/10
BGZ-S SV 200/10-0
BGZ-S SV 200/11 až 200/15
BGZ-S SV 200/15-0
BGZ-S SV 200/15 až 200/20
BGZ-S SV 200/20-0
BGZ-S SV 201/0, 201/5-0, 201/10-0 s odtokom nadol DN 200
BGZ-S SV 201/15-0, 201/20-0 s odtokom nadol DN 200
>> BGZ-S SV 300 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 300
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchlouzáveru
300
47
70
399
395
300
25
47
Výška na konci žľabu
395
395
615
615
Spád
0,0 %
0,0%
0,0%
0,0%
Hmotnosť cca Ks/paleta
169 kg
165 kg
640 kg
256 kg
Art. Nr.
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433 Hmotnosť cca
22182
22183
23180
22784
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25 MW 30/30
BG-SV Liatinový rošt 500/347/25 SW 18/150
BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
1+2)
23,3 kg
11,7 kg
15,2 kg
15,5 kg
Art. Nr.
Rošty bez rýchlouzáveru
STN EN 1433 Hmotnosť cca
22043
22732
22016
22017
BGZ-S
BGZ-S
BGZ-S
BGZ-S
D 400 kN
E 600 kN
F 900 kN
F 900 kN
Liatinový
Liatinový
Liatinový
Liatinový
rošt
rošt
rošt
rošt
500/347/25 SW 18/150
s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
500/347/25 SW 16/148
500/347/25 plný
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22198
22523
30040
31312
22250
22251
BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2- dielny s tesniacou prechodkou DN 200
BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 300
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 200
BG-SV Čelný koncový kus
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200
BG-SV Spojovací materiál
betón
laminát
plast
elastomer
pozink
pozink
15,2 kg
15,5 kg
30,9 kg
33,4 kg
Hmotnosť cca
6
6
2
2
Ks/paleta
VPUSTY
BGZ-S SV 300/0
BGZ-S SV 300/1 s odtokom DN 200 nadol
BGZ-S SV G NW 300, výška 615 mm, dĺžka L=2500 mm
BGZ-S SV G NW 300, výška 615 mm, dĺžka L=1000 mm
30
30
30
30
Ks/paleta
30
30
30
30
BG-FA
394
Žľaby
16800
16801
16830
16831
Ks/paleta
214 kg
0,5 kg
7,4 kg
0,4 kg
1,3 kg
1,2 kg
2
BG-PA
BGZ-S 300
Art. Nr.
iba na objednávku
2)
namiesto SV - systému rýchlouzáveru
sa používajú 4 skrutky
Špeciálne
L = 1000 mm
1)
BG Letištné
294
47
Žľaby
16700
16706-10
16701
16711-15
16702
16730-34
16726
16735-39
16727
16703-5
16728-9
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
29
Návod/VOP
BGZ-S SV 200
Art. Nr.
FILCOTEN
>> BGZ-S SV 200 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 200
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž
>> BGZ-S G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 400
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F bez rýchlouzáveru
BGZ-S 400
494
47
400
400
Žľaby
16850
16851
BGZ-S 400/0
BGZ-S 401/0 s odtokom DN 200 nadol
Výška na konci žľabu
495
Art. Nr.
Rošty
STN EN 1433
22041
22011
22019
BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25, SW 18/200
BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 SW 15/125 1)
BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 SW 15/125 1)
D 400 kN
E 600 kN
F 900 kN
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22194
22524
30040
31312
22260
22261
BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2-dielny s prechodkou DN 200
BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 400
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 200
BG-SV Čelný/koncový kus
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200
BG-SV Spojovací materiál
betón
laminát
plast
elastomer
pozink
pozink
Spád
Hmotnosť cca Ks/paleta
0,0 %
227 kg
Hmotnosť cca
4
Ks/paleta
20,5 kg
35,5 kg
40,6 kg
20
20
20
Hmotnosť cca
Ks/paleta
200 kg
0,6 kg
7,4 kg
0,4 kg
2,1 kg
2,1 kg
2
70
495
25
47
Art. Nr.
499
L = 1000 mm
>> BGZ-S V s pozinkovanou hranou, svetlá šírka NW 500
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. F bez rýchlouzáveru
BGZ-S 500 V
620
500
60
BGZ-S 500/0, dĺžka = 2500 mm
BGZ-S 500/0, dĺžka = 1000 mm
BGZ-S 501/0 s odtokom DN 200 nadol
Výška na konci žľabu
625
625
625
Art. Nr.
Rošty
STN EN 1433
22042
22015
BGZ-S Liatinový rošt 500/547/25, SW 15/248
BGZ-S Liatinový rošt 500/547/25, SW 15/164
D 400 kN
E 600 kN
1)
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22270
22271
31312
BG-SV Čelný/koncový kus
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 200
BG-SV Spojovací materiál
pozink
pozink
elastomer
iba na objednávku
625
1)
Žľaby
16950
16951
16955
100
500
25
60
Art. Nr.
625
L = 1000 mm a 2500 mm
VHODNÉ AJ AKO TUNELOVÝ PODCHOD PRE OBOJŽIVELNÍKY, PRÍPADNE AKO PRIEKOPOVÉ TVÁRNICE
30
Spád
Hmotnosť cca Ks/paleta
0,0 %
0,0 %
0,0 %
950 kg
380 kg
365 kg
Hmotnosť cca
30,2 kg
31,0 kg
Hmotnosť cca
3,1 kg
3,1 kg
0,4 kg
1
2
2
Ks/paleta
12
10
Ks/paleta
Kontakt
Rošty
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV
Liatinový rošt SW 18/120,
18/170, 18/220 - Tr. D - SV,
pre NW 100 až 200
Liatinový rošt SW 16/120,
16/220, Tr. F - na 4 skrutky
NW 100 a 200
BGU/BGF
Mriežkový rošt MW 30/10,
Tr. D - SV-systém,
pre NW 100 až 200
FILCOTEN
Hydraulika
rôzne druhy roštov na 4 skrutky alebo rýchlouzáver
BGF-Z SV
Liatinový rošt Tr. F
plný
pre NW 300
BGZ-S SV
BG
Liatinový rošt SW 15/75 Liatinový rošt SW 18/150, 16/148,
Tr. F,
18/200, 15/125, 15/248, 15/164 - Tr. D,
na 4 skrutky, pre NW 150 E, F - skrutky - pre NW 300, 400, 500
Liatinový rošt Tr. F
plný
pre NW 100 a 200
BGU-Z SV
Liatinový mriežkový rošt MW Liat. rošt s pozdĺžnou mriežkou
24/24, Tr. E - SV
MW 27/13, 25/14, Tr. E - SV alebo
alebo 4 skrutky pre NW 100 4 skrutky pre NW 100 až 300
Referencie
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV
BG Letištné
veľké svetlé šírky pri vysokom zaťažení
VPUSTY
BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž bol špeciálne vyvinutý do prevádzok, kde pôsobia silné prejazdné, brzdné a točné sily.
Možné štvornásobné priskrutkovanie a výčnelky na spodnej strane roštu zabezpečujú pevné spojenie s telesom žľabu.
31
Návod/VOP
Špeciálne
BG-PA
BG-FA
Pri použití na huste frekventovaných komunikáciach sa odporúča rošt
v závislosti od prevádzky, hustoty a prejazdných rýchlosti
priskrutkovať.
Spojovací materiál je vymeniteľný.
BG Letištné žľaby
>> BG Letištné žľaby NW 100 so špeciálnou hranou až do tr. F
a s priskrutkovateľnými roštami
BG Letištný žľab
NW 100
Art. Nr.
Žľaby
20100
20102
20105
BG Letištný žľab NW 100, L = 2500 mm
BG Letištný žľab NW 100, L = 1000 mm
BG Letištný žľab NW 101 s otvorom 500/300 nadol, L=2500 mm
a s priskrutkovateľnými roštami
310
485
150
BG Letištný žľab
NW 200
Žľaby
20300
20302
20305
20320
20322
20325
BG
BG
BG
BG
BG
BG
Letištný
Letištný
Letištný
Letištný
Letištný
Letištný
Spád
žľab
žľab
žľab
žľab
žľab
žľab
NW
NW
NW
NW
NW
NW
200, L = 2500 mm
200, L = 1000 mm
201 s otvorom 500/300 nadol, L=2500 mm
200/10-0, L = 2500 mm
200/10-0, L = 1000 mm
201/10-0 s otvorom 500/300 nadol, L= 2500 mm
Hmotnosť cca
0,0 %
0,0 %
560 kg/m
a s priskrutkovateľnými roštami
600
200
150
612
BG Letištný žľab
NW 300
485/585
310/410
25
200
Art. Nr.
>> BG Letištné žľaby NW 300 so špeciálnou hranou až do tr. F
512
200
530 kg/m
200
25
100
Hmotnosť cca
>> BG Letištné žľaby NW 200 so špeciálnou hranou až do tr. F
500
200
Spád
0,0 %
0,0 %
Art. Nr.
Žľaby
20400
20402
20405
BG Letištný žľab NW 300, L = 2500 mm
BG Letištný žľab NW 300, L = 1000 mm
BG Letištný žľab NW 301 s otvorom 500/300 nadol, L = 2500 mm
Spád
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca
720 kg/m
>> Rošty a príslušenstvo
Art. Nr.
Rošty
22002
22035
22008
22037
22016
22017
20720
20700
20722
20704
20723
20708
BG-SI Liatinový rošt 500/147/25
BG-SI Liatinový rošt 500/147/25
BG-SI Liatinový rošt 500/247/25
BG-SI Liatinový rošt 500/247/25
BG-SI Liatinový rošt 500/347/25
BG-SI Liatinový rošt 500/347/25
Vpust pre BG Letištný žľab NW
Čelný/koncový kus NW 100
Vpust pre BG Letištný žľab NW
Čelný/koncový kus NW 200
Vpust pre BG Letištný žľab NW
Čelný/koncový kus NW 300
BG-SV Spojovací materiál
STN EN 1433
SW 16/120
plný
SW 16/220
plný
SW 16/148
plný
100, 1 m x 0,5 m x 1 m
F 900 kN
F 900 kN
F 900 kN
F 900 kN
F 900 kN
F 900 kN
200, 1 m x 0,6 m x 1 m
300, 1 m x 0,7 m x 1 m
Hmotnosť cca
Ks/paleta
6,0 kg
7,6 kg
12 kg
16,3 kg
28,8 kg
34,6 kg
1200 kg
3,8 kg
1300 kg
4,5 kg
1350 kg
4,5 kg
120
120
60
60
30
30
L = 1000 alebo 2500 mm
Odteraz aj
NW 500
NW 400 a
Liatinový rošt tr. F
pre NW 100 a 200
Liatinový rošt plný tr. F
pre NW 100 a 200
Liatinový rošt tr. F
pre NW 300
Liatinový rošt plný tr. F
pre NW 300
>> BG Štrbinové žľaby bez roštu
Art. Nr.
Žľaby
19000
19001
19002
BG Štrbinový žľab NW 100, L=2500 mm
BG Štrbinový žľab NW 100 s otvorom 600/80 nadol
Čelný/koncový kus pre Štrbinový žľab
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku
32
Spád
0,0 %
Hmotnosť cca
425 kg/m
3,1 kg
Kontakt
Referencie
BG-Letištný žľab
Hydraulika
maximálna bezpečnosť pri najvyšších nárokoch
BG-Letištný žľab je vyvinutý pre najvyššie zaťaženia na medzinárodných letiskách. Vyrába sa v štandardných dĺžkach 1 m a 2,5 m.
BGZ-S SV
BG
BGU-Z SV
BGF-Z SV
BGU/BGF
FILCOTEN
Masívne betónové teleso, ktoré je príslušne vystužené znesie bez následkov prejazdné i brzdné sily každého lietadla.
V hornej pohľadovej časti je žľab obalený ukotveným oceľovým plášťom, aby optimálne zodpovedal technickým požiadavkám.
Referencie
BG Letištné
BG-Letištné žľaby / BG-Štrbinové žľaby
Letisko vo Viedni – Schwechate je náš najdôležitejší partner
v tejto oblasti. Vzájomnou spoluprácou sa nám podarilo žľaby
optimalizovať a vyvinúť kompletný program pre príslušenstvo.
VPUSTY
BG-Letištné žľaby môžu byť podľa požiadavky vyrobené v tvare
„T“ alebo sa križujúc
33
Návod/VOP
Špeciálne
BG-PA
BG-FA
Taktiež ponúkame štrbinové žľaby, ktoré môžu byť použité
predovšetkým po okrajoch rozletových dráh.
BGZ-S Vpusty
>> BGZ-S 200 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny
s liatinovým rámom a roštom na pántoch do Tr. D
Art. Nr.
Vpust BGZ-S 200 bodový
16200
16202-03
16204
16205
16206
BGZ-S 200 Vpust – vrchný diel s rámom
2, 3-dielny
– stredný diel
– spodný diel s odtokom DN 200-dole
– spodný diel s odtokom DN 200-hore
BGZ-S 200 Vpust s rámom a odtokom DN 200 1-dielny
Art. Nr.
Rošty a príslušenstvo
34048
22522
BGZ-S 200 Liatinový rošt 500/267/25 27/220 na pántoch
Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
Spojovací materiál
Stavebná výška
580
300-600
655
655
650
STN EN 1433
D 400 kN
Hmotnosť cca
124 kg
65-130 kg
154 kg
154 kg
154 kg
Hmotnosť cca
9,3 kg
>> BGZ-S 300 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny
so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E bez rýchlouzáveru
Art. Nr.
Vpust BGZ-S 300 bodový
22580
22581, 22217
22218
BGZ-S 300 Vpust bodová – vrchný diel s rámom
– stredný diel
– spodný diel s odtokom DN 200
Art. Nr.
Rošty a príslušenstvo
22043
22732
22016
22523
Liatinový rošt 500/347/25, SW18/150
Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
Liatinový rošt 500/347/25 16/148
Kôš na zachytávanie nečistôt NW 300
Spojovací materiál
Stavebná výška
560
180 / 365
450
STN EN 1433
D 600 kN
E 600 kN
F 900 kN
Hmotnosť cca
102 kg
41 kg / 78 kg
120 kg
Hmotnosť cca
15,0 kg
20,9 kg
35,5 kg
0,4 kg
>> BGZ-S 400 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny
so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E bez rýchlouzáveru
Referencie
34
Art. Nr.
Vpust BGZ-S 400 bodový
22216
22581, 22217
22218
BGZ-S 400 Vpust bodová – vrchný diel s rámom
– stredný diel
– spodný diel s odtokom DN 200
Art. Nr.
Rošty a príslušenstvo
22041
22011
22019
22524
Liatinový rošt 500/447/25, SW 18/200
Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125
Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125
Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
Spojovací materiál
Stavebná výška
560
180 / 365
450
STN EN 1433
D 400 kN
E 600 kN
F 900 kN
Hmotnosť cca
105 kg
41 kg / 78 kg
120 kg
Hmotnosť cca
20,5 kg
35,5 kg
43,0 kg
VPUST BGZ-S 200
3 - dielny
Kontakt
VPUST BGZ-S 200
1 - dielny
B1
H
C
D
100
10310093
500
126
140
500
250
420
150
103150091
500
180
195
650
250
535
500
132
144
500
250
420
500
182
199
650
250
535
500
232
260
650
250
615
500
138
145
600
250
520
100
10410291
10410391
10415291
10415391
10220291
10220391
10610190
10610290
13039
500
158
160
500
250
440
prechodka
DN 100
prechodka
DN 150
prechodka
DN 150
prechodka
DN 150
prechodka
DN 150
prechodka
DN 100
DN 100 / 150
150
13139
500
210
231
690
250
610
DN 150 / 200
100
10056
500
210
214
560
250
495
DN 150 / 200
150
10104
500
270
274
570
250 435/484 DN 150 / 200
200
500
340
344
600
250 442/460 DN 150 / 200
500
160
201
510
250
465
RDS 150
500
210
261
690
250
645
RDS 150
500
260
326
740
250
690
RDS 200
550
360
565
990
250
925
RDS 200
100
10118
22206
22195
22400
22207
22196
22401
22208
22197
22402
23410
23412
23411
22200
500
194
211
510
250
465
RDS 150
150
22201
500
244
261
690
250
635
RDS 150
200
22204
500
294
326
740
250
690
RDS 200
300
22198
550
394
565
990
250
925
RDS 200
400
22194
550
494
565
990
250
925
RDS 200
100
20720
1000
500
500
1000
500
795
RDS 150
200
20722
1000
600
600
1000
500
790
RDS 200
300
20723
1000
700
700
1000
500
790
RDS 200
100
FILCOTEN tec
150
200
FILCOTEN pro
BGU
BG
100
100
150
BGU-Z SV
200
300
Kalový kôš
BGZ-S SV
BG-SI
(letištné)
A
35
BGZ-S SV
B
BG Letištné
L
VPUSTY
Art. nr.
BG-FA
FILCOTEN light
svetlá
šírka
BG-PA
Systém
Špeciálne
Spodný diel vpustu možno vyrobiť aj s výtokom o 170 mm vyššie (Art. 16205)
Návod/VOP
1)
BG
BGU-Z SV
(140)
1)
BGF-Z SV
BGU/BGF
FILCOTEN
VPUST BGZ-S 200
2 - dielny
Hydraulika
BGZ-S Vpusty
BG-FA Fasádne žľaby
>> BG-FA Fasádny žľab, šírka žľabu RB 130
jednostranne perforovaný alebo plný, pozinkovaný, nerez V2A
BG-FA RB 130
stavebná výška
55/70/110
Svetlá šírka 130
Fixná stavebná výška
stavebná výška
55 - 150
Svetlá šírka 130
Pohyblivá stavebná výška
L = 1000 mm
Mriežkový rošt MW 30/10
pre RB 130, 230
Art. Nr.
Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,0 mm
37131
37141
37151
37161
37181
37231
37241
37251
37261
37281
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, pohyblivá stavebná výška
Materiál
Art. Nr.
Žľab (1 000 mm) so spodným odtokom DN 100
37700, 37705
37701, 37706
37702, 37707
37703, 37708
37704, 37709
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
Art. Nr.
37300, 37330
37301, 37331
37304, 37334
37305, 37335
37302, 37332
37303, 37333
37306, 37336
37307, 37337
37308, 37338
37309, 37339
BG-FA Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10
BG-FA Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10
BG-FA Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 8 mm
BG-FA Dierkový rošt 500/122/20, Ø 8 mm
BG-FA Chodníkový rošt 1000/122/20, SW 9/85
BG-FA Chodníkový rošt 500/122/20, SW 9/85
BG-FA Pozdĺžne rebrovaný rošt 1000/122/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Pozdĺžne rebrovaný rošt 500/122/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Priečne rebrovaný rošt 1000/122/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Priečne rebrovaný rošt 500/122/20, rozostup rebier 10 mm
výška,
výška,
výška,
výška,
výška,
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
Príslušenstvo
37370/37380
37371/37381
37372/37382
37373/37383
37374/37384
30019
37396
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška
BG pachový uzávar pre odtok DN 100 nadol
BG-FA Spojovací materiál
Dierkový rošt
pre RB 130, 230
Materiál
Chodníkový rošt
pre RB 130
Materiál
Pozdĺžne rebrovaný rošt
pre RB 130, 230
55
70
110
55-90
90-150
55
70
110
55-90
90-150
55
70
110
55-90
90-150
2,3 kg
2,6 kg
3,2 kg
2,9 kg
3,9 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
3,0 kg
1,6 kg
3,5 kg
2,0 kg
1,4 kg
0,8 kg
3,6 kg
1,9 kg
4,1 kg
2,1 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
plast
nerez V2A
55
70
110
55-90
90-150
Priečne rebrovaný rošt
pre RB 130, 230
Všetky kryty pre BG Fasádne žľaby sú pochôdzne a prejazdné aj pre invalidné vozíky!
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
36
2,3 kg
2,6 kg
3,2 kg
2,9 kg
3,9 kg
2,3 kg
2,6 kg
3,2 kg
2,9 kg
3,9 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
Rošty – šírka 122 mm
Art. Nr.
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,2 kg
0,2 kg
Image rošt „slnko“
Dodacia doba a cena
na objednávku.
Kontakt
Hydraulika
BG-FA Fasádne žľaby
jednostranne perforovaný, alebo plný pozinkovaný, nerez V2A
Art. Nr.
Rošty – šírka 222 mm
37600, 37630
37601, 37631
37606, 37636
37607, 37637
37602, 37632
37603, 37633
37604, 37634
37605, 37635
BG-FA Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10
BG-FA Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10
BG-FA Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 8 mm
BG-FA Dierkový rošt 500/222/20 Ø 8 mm
BG-FA Rošt s pozdĺžnou mriežkou 1000/222/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Rošt s priečnou mriežkou 1000/222/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Rošt s priečnou mriežkou 500/222/20, rozostup rebier 10 mm
Art. Nr.
Príslušenstvo
37670/37680
37671/37681
37672/37682
37673/37683
37674/37684
30019
37696
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška
BG pachový uzávar pre odtok DN 100 nadol
BG-FA Spojovací materiál pe všetky rošty
(Potreba na jeden bm: 2 ks)
Materiál
BGU/BGF
55
70
110
55-90
90-150
3,1 kg
3,4 kg
4,0 kg
2,9 kg
4,7 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
6,0 kg
3,1 kg
3,5 kg
1,7 kg
6,3 kg
3,2 kg
6,8 kg
3,4 kg
BGF-Z SV
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
BGU-Z SV
Materiál
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
BG
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink.
plast
nerez V2A
55
70
110
55-90
90-150
0,1 kg
0,1 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,2 kg
BGZ-S SV
výška,
výška,
výška,
výška,
výška,
3,1 kg
3,4 kg
4,0 kg
2,9 kg
4,7 kg
3,1 kg
3,4 kg
4,0 kg
2,9 kg
4,7 kg
BG Letištné
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
55
70
110
55-90
90-150
55
70
110
55-90
90-150
>> BG-FA Nástavce pre šírky žľabov RB 130 a 230
vhodný ako bodový vpust, revízna šachta spolu s mriežkovým alebo s dierkovým roštom
Art. Nr.
Nástavce
37801
37804
37821
37824
37802
37805
37822
37825
BG-FA Nástavec V 230/230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec V 230/230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec E 230/230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec E 230/230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec V 400/400, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec V 400/400, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec E 400/400, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec E 400/400, pohyblivá stavebná výška
Art. Nr.
Rošty na nástavce
37830, 37831
37832, 37833
37834, 37835
37836, 37837
BG-FA Mriežkový rošt 222/222/20, MW 30/10
BG-FA Dierkový rošt 222/222/20, Ø 8 mm
BG-FA Mriežkový rošt 392/392/20, MW 30/10
BG-FA Dierkový rošt 392/392/20, Ø 8 mm
Materiál
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
55 - 90
90 - 150
55 - 90
90 - 150
55 - 90
90 - 150
55 - 90
90 - 150
1,3 kg
1,7 kg
1,3 kg
1,7 kg
2,3 kg
3,1 kg
2,3 kg
3,1 kg
Materiál
Ks na palete
Hmotnosť cca
pozink., nerez
pozink., nerez
pozink., nerez
pozink., nerez
150
150
120
120
0,9 kg
0,7 kg
2,6 kg
3,0 kg
VPUSTY
Pohyblivá stavebná výška
Žľab (1 000 mm) so spodným odtokom DN 100
37711, 37716
37712, 37717
37713, 37718
37714, 37719
37715, 37720
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
BG-FA
Stavebná výška
55 - 150
Svetlá šírka 230
Art. Nr.
Materiál
BG-PA
Fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, pohyblivá stavebná výška
>> BG-FA Spojovací kanál
pre spojenie žľabu a strešného odtoku
Art. Nr.
Spojovací kanál
37851, 37852 BG-FA Spojovací kanál, 1000(2000)/90/30
37861, 37862 BG-FA Spojovací kanál, 1000(2000)/90/30
Materiál
pozink.
nerez V2A
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
30
30
1,1 kg/2,2 kg
1,1 kg/2,2 kg
Špeciálne
Stavebná výška
55/70/110
Svetlá šírka 230
Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,0 mm
37431
37441
37451
37461
37481
37531
37541
37551
37561
37581
Všetky kryty pre BG Fasádné žľaby sú pochôdzné a pojazdné pre invalidné vozíky!
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
37
Návod/VOP
BG-FA RB 230
Art. Nr.
FILCOTEN
>> BG-FA Fasádny žľab, šírka žľabu RB 230
BG-PA Garážové žľaby
vku
ku
dná tlú šír
e
j
b
e
o
v
Na tiež s 0
e
0
bam 00 a 2
yrá
1
v
>> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 150
teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom BEZ RÝCHLOUZÁVERU
Art. Nr. Žľabové teleso
35210
35211
Materiál
BG-PA Garážové žľaby V NW 150 – hrúbka 2 mm
BG-PA Garážové žľaby E NW 150 – hrúbka 1,50 mm
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
55
55
4,8 kg
4,0 kg
>> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 150
teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM
Art. Nr. Žľabové teleso
36210
36211
Materiál
BG-PA Garážové žľaby SV V NW 150 – hrúbka 2 mm
BG-PA Garážové žľaby SV E NW 150 – hrúbka 1,50 mm
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
55
55
4,1 kg
3,4 kg
STN EN 1433
Hmotnosť cca
Ks/paleta
5,4 kg
2,8 kg
6,4 kg
3,3 kg
5,4 kg
2,8 kg
6,4 kg
3,3 kg
6,9 kg
100
>> Rošty a príslušenstvo
na garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU
BG-PA NW 150
bez rýchlouzáveru
Art. Nr. Rošty BEZ RÝCHLOUZÁVERU
55
150
204
35705
35715
35708
35718
35725
35735
35728
35738
35772
BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Liatinový rošt 500/197/25, SW 14/45
Art. Nr. Rošty S RÝCHLOUZÁVEROM SV
BG-PA SV NW 150
s rýchlouzáverom
55
150
204
22166
22167
22162
22163
23260
23261
22362
22363
22060
22067
22066
22764
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10, nerez V2A
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10, nerez V2A
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 12/50, úzka štrbina
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170
BG-SV Liatin. rošt 500/197/25, MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou
Art. Nr. Príslušenstvo
35802
35812
35822
35832
35842
35848
35872
35878
35884
35890
35897
35902
35905
1)
iba na objednávku
STN EN 1433
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Materiál
BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 100, L = 1000 mm
BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 100, L = 1000 mm
BG-PA L-kus E, L = 500/698
BG-PA T-kus E, L = 500/698
BG-PA Čelný kus
BG-PA Čelný kus
BG-PA Prechodka
BG-PA Prechodka
BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie
BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie
BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty
BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty
BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty – na konci
Art. Nr. Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV
36802
36812
36822
36832
36842
36848
36872
36878
36884
36890
22280
22281
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
100
100
100
Hmotnosť cca
Ks/paleta
4,8 kg
2,5 kg
7,8 kg
4,1 kg
10,2 kg
5,3 kg
8,0 kg
4,4 kg
6,6 kg
5,5 kg
7,0 kg
7,9 kg
100
100
100
100
100
100
100
100
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez
nerez
nerez
pozink.
nerez
pozink.
nerez
pozink.
nerez
nerez
nerez
nerez
Materiál
100
55
55
55
55
2,1 kg
1,9 kg
4,0 kg
4,0 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,6 kg
0,6 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 100, L = 1000 mm
pozink.
BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 100, L = 1000 mm
nerez
BG-PA L-kus SV E, L = 500/698
nerez
BG-PA T-kus SV E, L = 500/698
nerez
BG-PA Čelný kus SV
pozink.
BG-PA Čelný kus SV
nerez
BG-PA Prechodka SV
pozink.
BG-PA Prechodka SV
nerez
BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie
pozink.
BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie
nerez
BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
55
55
55
55
2,1 kg
1,9 kg
4,0 kg
4,0 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,6 kg
0,6 kg
(Pri roštoch s rýchlouzáverom SV – spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb)
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
38
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
Kontakt
Zabudovanie BG-FA Fasádneho žľabu
Hydraulika
Zabudovanie BG-FA fasádneho žľabu
pri izolácii pod 150 mm
FILCOTEN
Umiestnenie BG-FA Fasádneho žľabu s mriežkovým roštom v päte
zníženého parapetu zabraňuje prenikaniu vody poza vodotesnú izoláciu pri zachovaní výšky prahu min. 50 mm. Dodržanie výšky utesnenia platí pre všetky fasádne žľaby.
Zabudovanie BG-FA fasádneho žľabu
na strešnej terase
BGU/BGF
BG-Fa fasádny žľab s kanálikom je sám pri svojej nízkej stavebnej
výške použiteľný najmä pri veľkých vzdialenostiach k ďalšiemu
strešnému odtoku.
BG-FA fasádne žľaby bez perforácie sú vhodné na kontrolované
odvádzanie zrážkovej vody a môžu byť napojené na povrchový
odvodňovací systém.
Zámková dlažba
Štrkové vyrovnanie
Nepriepustná fólia dvojitá
Zateplenie
Nepriepustná fólia
BGU-Z SV
BG-FA fasádny žľab s jednostrannou perforáciou v štrkovom lôžku
alebo položené v poterovom betóne odvádza zrážkovú vodu do
podložia na vsiaknutie.
BGF-Z SV
Zabudovanie BG-FA fasádneho žľabu
na styčnej ploche so zemou
BG PA Garážové žľaby sa vyrábajú uzavreté alebo s bočnými otvormi
pre systém rýchlouzáveru.
Na vrchné prekrytie sa používajú mriežkové a liatinové rošty až do
triedy E 600 kN, ktoré sa upínajú o žľab špeciálnym držiakom alebo
tyčkou rýchlouzáveru.
VPUSTY
BG-FA
So svojou výškou iba 55 mm je tento výrobok vhodný na odvodnenie
podzemných, viacpodlažných, garáží, parkovacích domov, skladových
a výrobných hál. Žľaby možno zabudovať priamo do konštrukcie
podlahy.
BG-PA
Nízka stavebná výška – maximálny objem.
Špeciálne
BG-PA Garážové žľaby
Návod/VOP
Referencie
BG Letištné
BGZ-S SV
BG
Betón
BG-FA Fasádne štrbinové žľaby
>> BG-FA Fasádny štrbinový žľab, svetlá šírka 18
na odvedenie vody z omietaných, drevených a sklenených fasád
BG-FA SW 18
18 mm
110 mm
170 mm
170 mm
110 mm
18 mm
75 mm
Art. Nr.
Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,00 mm
37901
37904
37921
37924
BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – plný
BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – perforovaný
BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – plný
BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – perforovaný
Art. Nr.
Kryty
37951
37956
BG-FA Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
BG-FA Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
Art. Nr.
Príslušenstvo
37970
37980
37971
37972
37981
37982
37973
37974
37983
37984
BG-FA Revízna šachta 300/275, zvislý odtok DN 100
BG-FA Revízna šachta 300/275, zvislý odtokDN 100
BG-FA Rohový kus vonkajší 150/150
BG-FA Rohový kus vnútorný 150/150
BG-FA Rohový kus vonkajší 150/150
BG-FA Rohový kus vnútorný 150/150
BG-FA Čelná stena ľavá, šírka 75 mm
BG-FA Čelná stena pravá, šírka 75 mm
BG-FA Čelná stena ľavá, šírka 75 mm
BG-FA Čelná stena pravá, šírka 75 mm
Materiál
Stavebná výška Hmotnosť cca
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
170
170
170
170
2,6 kg
2,1 kg
2,6 kg
2,1 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
0,5 kg
0,5 kg
Materiál
Stavebná výška Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
260
260
170
170
170
170
170
170
170
170
7,0 kg
7,0 kg
5,0 kg
5,0 kg
5,0 kg
5,0 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
BG-FA Štrbinová vložka
so štvorcovou dierou 8x8 mm
pozink. alebo nerez V2A
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
BG-FA Vonkajší alebo vnútorný roh 150/150,
90°, pozinkovaný alebo nerezový
BG-FA Revízna šachta 300/275,
s vodorovným alebo šikmým odtokom
DN 100
BG-FA Čelná stena,
ľavá a pravá
POZNÁMKA: Tieto priemerné výpočty vychádzajú z plných neperforovaných BG-FA Fasádnych žľabov o dĺžke 20 m a voľnom výtoku.
Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.
Referencie
40
Kontakt
Hydraulika
BG Špeciálne výrobky
>> BG Priekopové žľaby 300, 400 (500) bez hrany
na pokádku do priekopy pozdĺž cesty - bez roštu alebo aj s roštom
34014
34015
34055
34055
Priekopový žľab
300,400,500 bez hrany
Výška
Spád
395 mm
495 mm
600 mm
700 mm
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Art. Nr. Rošty
34053
34049

STN EN 1433
Mriežkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32
Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32
Hmotnosť cca
6
4
Hmotnosť cca
pojazdné os. autom
pojazdné os. autom
Ks/paleta
162 kg
218 kg
900 kg
950 kg
Ks/paleta
14 kg
16 kg
30
30
BGU/BGF
400,
300,300
400,(500)
500
Dĺžka
1 000 mm
1 000 mm
2 500 mm
2 500 mm
BGF-Z SV
495,495
395(600,
(600, 700)
700)
395,
399,
499(625)
(625)
499, 399
L = 1000 mm
BGU-Z SV
>> BG Tvárnica priekopová
výrobok je vhodný na rýchle odvádzanie zrážkovej vody z chodníkov, svahov, ciest. Sú vybavené systémom
pero-drážka a majú kompaktný povrch šedej farby
BG Tvárnica priekopová - typ 800
BG Tvárnica priekopová - typ 600
Dĺžka
Šírka
Výška
500 mm
500 mm
800 mm
600 mm
300 mm
300 mm
Hmotnosť cca
96 kg
80 kg
Ks/paleta
12
12
BG Letištné
BGZ-S SV
BG Tvárnica priekopová
typ 800 a typ 600
55470
55471
BG
Art. Nr. Tvárnica priekopová
VPUSTY
>> BG Lesný žľab svetlá šírka NW 100
na odvodnenie lesných ciest, zabraňuje vodným výmoľom, bez roštu
34014
BG Lesný žľab NW 100
Dĺžka
Výška
Spád
Hmotnosť cca
2 500 mm
485 mm
0,0 %
425 kg/m kg
BG-FA
Art. Nr. Priekopové žľaby
Špeciálne
BG-PA
Lesný žľab
L = 2500 mm
41
Návod/VOP

BG Priekopový žľab NW 300
BG Priekopový žľab NW 400
BG Priekopový žľab NW 500
BG Priekopový žľab NW 500
FILCOTEN
Art. Nr. Priekopové žľaby
BG Špeciálne výrobky
>> BGU-Z Fasádny žľab, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou nerezovou alebo pozinkovanou hranou 1)
Art. Nr. Žľab
Spád
BGU-Z Fasádny žľab V NW 100, pozink. rôzna výška stien 1)
BGU-Z Fasádny žľab E NW 100, nerez, rôzna výška stien 1)
34045
34047
Art. Nr. Špeciálny vyrovnávací profil
32076
32077
BGU-Z Fasádny žľab
Hmotnosť cca
0,0 %
0,0 %
Materiál
Špeciiálny vyrovnávací profil pre BGU-Z Fasádny žľab
Špeciiálny vyrovnávací profil pre BGU-Z Fasádny žľab
Ks/paleta
39,5 kg
39,5 kg
28
28
Hmotnosť cca
pozinkovaný
nerezový V2A
Ks/paleta
0,1 kg
0,1 kg
Rošty a príslušenstvo
Rošty a príslušenstvo nájdete pri BGU-Z Univerzálnych žľaboch na strane 22
160
1)
100
Len na objednávku
30
155
215
60
30
Špeciálny
profil
163
Špeciálny vyrovnávací profil sa priskrutkuje k roštu. Potrebujete 2 ks na (1 m) rošt.
L = 1000 mm
>> BGZ-S SV Žľab so špeciálnou výškou, svetlá šírka NW 300
žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s vysokou schopnosťou odvodnenia
Art. Nr.
16830
16831
BGZ-S Špeciálny žľab
NW 300
394
394
300
300
47
47
520
520
70
70
394
394
615
615
25
25
47
47
Špeciálny žľab
dĺžka
BGZ-S SV 300 Žľab so špeciálnou výškou
BGZ-S SV 300 Žľab so špeciálnou výškou
2500 mm
100 mm
Výška
Spád
615 mm
615 mm
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca
2
2
Art. Nr.
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433 Hmotnosť cca
22182
22183
23180
22784
BG-SV
BG-SV
BG-SV
BG-SV
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Mriežkový rošt 1000/347/25 30/30
Mriežkový rošt 500/347/25 30/30
Liatinový rošt 500/347/25 18/150
Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
30
30
30
30
Rošty bez rýchlouzáveru
STN EN 1433 Hmotnosť cca
22043
22732
22016
22017
BGZ-S
BGZ-S
BGZ-S
BGZ-S
D 400 kN
E 600 kN
F 900 kN
F 900 kN
rošt
rošt
rošt
rošt
500/347/25 18/150
s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
500/347/25 16/148
500/347/25 plný
Art. Nr.
Príslušenstvo
22198
22523
30040
22250
22251
BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2- dielny s tesniacou prechodkou DN 200
BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 300
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
BG-SV Čelný koncový kus
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200
BG-SV Spojovací materiál
Hmotnosť cca
214 kg
Ks/paleta
23,3 kg
11,7 kg
15,0 kg
20,9 kg
Art. Nr.
Liatinový
Liatinový
Liatinový
Liatinový
Ks/paleta
640 kg
256 kg
Ks/paleta
15,0 kg
20,9 kg
28,8 kg
34,6 kg
30
30
30
30
Ks/paleta
2
L = 1000 (2500) mm
>> BG Soft obrubník
Soft obrubníky sa používajú na ohraničenie športových plôch, detských ihrísk od ostatných plôch (napr. piesku
a trávy na volejbalovom ihrisku). Zabudovaný čierny gumový profil zmierňuje tvrdé pády a chráni pred zranením.
Art. Nr. Betónový Soft obrubník so zabudovaným gumovým profilom (čierny)
BG Soft obrubník
65000
65001
65002
65003
BG Soft obrubník 1000/60/200
BG Soft obrubník 1000/60/250
BG Soft obrubník 1000/60/300
BG Soft obrubník 1000/60/400
200/250/300/400
Art. Nr. Betónové rohové kusy so zabudovaným gumovým profilom (čierny)
60
L = 1000 mm
42
65010
65011
65012
65013
BG BG Soft obrubník, rohový kus 250/250/60/200
BG BG Soft obrubník, rohový kus 250/250/60/250
BG BG Soft obrubník, rohový kus 250/250/60/300
BG BG Soft obrubník, rohový kus 250/250/60/400
Hmotnosť cca
25 kg
32 kg
38 kg
50 kg
Hmotnosť cca
11 kg
14 kg
17 kg
22 kg
Ks/paleta
34
34
17
17
Ks/paleta
20
20
20
20
Kontakt
>> Žľab BG 400 žľabovkový, svetlá šírka NW 400
Umožňuje plynulý prejazd k domom a dvorom, pred ktorými sa na okraji cestnej komunikácie nachádzajú
žľabové tvarovky TBM. Použitím tohto výrobku sa vyhnete provizórnym riešeniam prejazdu, ktoré často
znefunkčňujú celý systém odvodneia cesty.
Art. Nr. Žľab
Žľabovka
BG 400
34130
Žľab BG 400 žľabovkový
Dĺžka
1000 mm
Art. Nr. Rošty
Spád
0,0 %
Zaťaženie
Mriežkový rošt 1000/397/40/3, rozmer oka MW 34/38
Mriežkový rošt 1000/397/40/4, rozmer oka MW 20/30
Kompozitný rošt 1000/390/38, rozmer oka MW 38/38 - šedý
Hmotnosť cca Ks/paleta
133 kg
8
Hmotnosť cca Ks/paleta
prejazdný os. autom
B 125kN
prejazdný os. autom
19 kg
31 kg
9 kg
50
50
50
BGF-Z SV
34131
34132
34136
Výška
160 mm
FILCOTEN
Hydraulika
*
BGU/BGF
BG Špeciálne výrobky
L = 1000 mm
BG
BGU-Z SV
Príkad uloženia
BGZ-S SV
uloženie podľa vrchnej hrany
>> BG Osádzacie kliešte
pre bezpečné a jednoduché ukladanie žľabov
Osádzacie kliešte pre LEFIX
Osádzacie kliešte pre odv. a kábl. žľaby
BG popruh na pokládku BG-Let.žľab a BGZ-S, (pozostáva z 2 ks)
Nosnosť
250 kg
250 kg
500 kg
Šírka otvorenia
300-600 mm
150-600 mm
Hmotnosť
15 kg
18 kg
ca. 0,1 kg
BG-FA
80017
80018
80060
VPUSTY
Art. Nr. Osádzacie kliešte
BG Letištné
uloženie podľa spodnej hrany
Špeciálne
BG-PA
Referencie
*) Výrobok
je predmetom priemyselnej ochrany.
43
Návod/VOP
30
Krajnicový prefabrikát LEFIX
®
>> LEFIX® BP-35 a BP-50
Krajnicový prefabrikát LEFIX® je hotový betónový výrobok určený na spevnenie okraja vozovky v oblasti
krajnice. Môže sa mnohostranne použiť a zabezpečuje vyššiu bezpečnosť na dopravných komunikáciách.
Jazda po drážkach spôsobuje klepotavý zvuk signalizujúci okraj cesty. S krajnicovým prefabrikátom LEFIX®
predchádzame poškodeniam vozovky a vyhneme sa tiež aj častým zdĺhavým sanačným prácam na krajnici.
Art. Nr.
É
NOV
É
NOV
É
NOV
É
NOV
57001
57004
57000
57006
57020
57021
57022
Krajnicový prefabrikát LEFIX®
Hmotnosť
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP 35, bez otvoru pre smerový stĺpik
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP 50, bez otvoru pre smerový stĺpik
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 s otvorom pre smerový stĺpik
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 bez otvoru pre smerový stĺpik
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 bez otvoru pre smerový stĺpik - červený
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 bez otvoru pre smerový stĺpik - červený
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 bez otvoru s dvomi reflexnými pásikmi
Stavebná šírka
107 kg
145 kg
149 kg
65 kg
149 kg
65 kg
149 kg
350 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
Dĺžka
ks na palete
1000 mm
1000 mm
1000 mm
450 mm
1000 mm
450 mm
1000 mm
BP 35
BP 50
BP 50
1045
1000
500
450
1045
1000
12 ks
8 ks
8 ks
16 ks
8 ks
16 ks
8 ks
140
130
7
400
BP 50 sa vyrába s alebo bez otvoru pre smerový stípik
7
Vhodné riešenie pre kruhové križovatky
Príklad zabudovania
Štrbinová zálievka
>150
Vozovka
Bitúmenová
nosná vrstva
Referencie
30
44
Bitúmenová
nosná vrstva
>150
Nezamrzajúca
nosná vrstva
500
bez podkladového betónu
Betónový základ
vrátane opory
Nezamrzajúca
nosná vrstva
5 mm
Štrbinová zálievka
Vozovka
5 mm
na podkladovom betóne
125
140
350
Rmin 3000
cca. 5 cm
Štrk 5/8
Rmin 2500
Kontakt
praktický moderný prvok, ktorý má zvýšené varovné pôsobenie. Životnosť reflexnej plochy je vďaka použitým
kryštálom a oveľa dlhšia ako životnosť reflexného cestárskeho náteru. Je to vhodný výrobok na označenie trvalej
prkážky na vozovke.
Art. Nr. Šikmý obrubník reflexný
57310
57311
Dĺžka
Šírka
Výška
280 mm
280 mm
400 mm
400 mm
300 mm
300 mm
Hmotnosť cca
Ks/paleta
43,8 kg
43,8 kg
18
18
BG SV
BGU-Z
BGF-Z SV
BGU-Z
BGF-Z
SV
BGU/BGF
BG Šikmý obrubník
BG Šikmý obrubník - červený
BG Šikmý obrubník - biely
FILCOTEN
Hydraulika
>> BG Šikmý obrubník reflexný
FILCOTEN
BGU
/ BGF
BG Špeciálne výrobky
Smerové stĺpiky stoja vždy rovno a správne otočené
Art. Nr. Základ pod smerový stĺpik
É
NOV
58000
57102
Hmotnosť
Základ pod smerový stĺpik LPF 0, Ø 380 mm H= 360 mm
Základ pod smerový stĺpik LF 250 205/185/H=250 mm
ks / paleta
42,0 kg
13,5 kg
20
96
BGZ-S SV
BG-Letištné
Základy pod smerové stĺpiky sa predávajú iba po celých paletách!
Základ pod smerový stĺpik LF 250
Základ pod smerový stĺpik LPF-0
BGZ-S
BG SV
>> BG Základ pod smerový stĺpik
Ø380
VPUSTY
BG
Letištné
185
121
200
250
Ø380
160
360
200
205
VPUSTY
BG-FA
Ø240
BG-FA
BG-PA
Tieto výrobky môžu mať dlhší termín dodania. Informujte sa u nás na odbyte!
na podkladovom betóne
podkladového betónu
bez
37
45
Rmin 3000
Rmin 2500
Návod/
VOP
Návod/VOP
Príklad zabudovania
Špeciálne
LEFIX/Žľabovka
BG-PA
Špeciálne
Referencie.
BG Špeciálne výrobky
>> Odlučovač ropných látok – betónový
Je to zariadenie, ktoré sa používa na odlúčenie voľných
ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Tvorí ho
kalová nádrž, koalescenčný filter, odlučovacia nádrž a
dočisťovacia nádrž so sorpčným filtrom. Výstupné hodnoty vyčistenej vody sú od 0,1 po 1 mg/l NEL
Vyrábame viacero typov odlučovačov, ktoré upravujeme podľa požiadaviek zákazníka, prípadne navrhneme najvhodnejšie zariadenie pre konkrétny typ
prevádzky. K týmto výrobkom žiadajte špecializovaný prospekt.
>> Lapač tukov – betónový
Zariadenie zodpovedá STN EN 1825-1 (2) – Odlučovače
tukov. Používa sa na zachytenie a odlúčenie tukov a olejov
rastlinného a živočíšneho pôvodu obsiahnutých v odpadovej vode, čím chráni kanalizačnú sieť pred zanášaním
a zalepením.
Vyrábame viacero typov lapačov, ktoré navrhujeme tak, aby boli čo najvhodnejšie pre konkrétny typ prevádzky. K týmto výrobkom žiadajte
špecializovaný prospekt.
>> Prečerpávacie stanice
Sú určené pre čerpanie odpadových, dažďových vôd a prípadne
aj iných kvapalín. Odpadové vody môžu byť s fekáliami alebo bez.
Zodpovedajú normám STN EN 12050-1, 12050-2.
Vyrábame viacero typov, ktoré je možné vybaviť technológiou podľa požiadaviek zákazníka. K týmto výrobkom žiadajte špecializovaný prospekt.
Produkty na tejto stránke vyrábame iba na objednávku. Návrh, výrobu a termín dodania zariadenia si treba vopred odsúhlasiť!
46
Kontakt
Sú železobetónové nádrže vyrobené z dvoch kusov (nádrž
a stropná doska), spojené oceľovými skrutkami cez gumové
tesnenie. Používajú sa na diaľniciach, parkoviskách, čerpacích
staniciach PHM, ako požiarne nádrže atď.
Vyrábame viacero typov nádrží, ktoré majú rôzny objem. K týmto výrobkom žiadajte špecializovaný prospekt.
Sú železobetónové nádrže, ktoré sa skladajú zo šachty, stropnej
dosky a vstupného komína.
Je to systém plastových boxov určených pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a
zastavaných plôch do zeme.
Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej
strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody,
na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.
Produkty na tejto stránke vyrábame iba na objednávku. Návrh, výrobu a termín dodania zariadenia si treba vopred odsúhlasiť!
47
Návod/VOP
Vsakovací systém sa navrhuje konkrétny typ prevádzky, podľa množstva dažďovej vody spadnutej na určitú plochu K týmto výrobkom žiadajte
špecializovaný prospekt.
Špeciálne
BG-PA
>> Vsakovacie systémy
BG-FA
Vyrábame viacero typov šácht. Rozmery vieme upraviť podľa požiadaviek zákazníka. K týmto výrobkom žiadajte špecializovaný prospekt.
VPUSTY
BG Letištné
BGZ-S SV
BG
>> Vodomerné šachty
BGU-Z SV
BGF-Z SV
BGU/BGF
FILCOTEN
>> Retenčné nádrže, žumpy
Hydraulika
BG Špeciálne výrobky
Všeobecný návod
na pokládku a údržbu
Náš všeobecný návod na pokládku a údržbu vychádza zo všeobecne známych návrhov, ktoré treba projekčnou stranou prispôsobiť danej miestnej
situácii. Treba zohľadniť všeobecne známe technické postupy a smernice používané v danej oblasti.
1
Škára vyplnená pieskom
Povrchová vrstva
Zámková dlažba
Obalovaný štrk
Štrkové lôžko
KSC (CS)
Dilatačná škára
Nosná štrková
vrstva
Betónový základ
Nosná štrková
vrstva
Zálievková hmota
Zámková dlažba
Dilatačná škára
Povrchová
vrstva
Obalovaný štrk
Treba zosúladiť triedu zaťaženia (STN EN 1433) s účelom použitia žľabov. Dbajte, aby
spodné vrstvy boli príslušne zhutnené a nosné. Nenarúšajte zhutnenú pláň dodatočným
prekopávaním. Podložie musí byť min. o 10 cm hlbšie, prípadne viac (pozri tabuľku), ako
budú uložené žľaby, pričom treba dbať na spád žľabov (1% ev. 0,5%). BGF a BGF-Z plytké žľaby, ktoré sa kladú na jestvujúci železobetón, respektíve betón, musia byť uložené
do 1 až 2 cm vrstvy vlhkej cementovej malty.
2
Žľaby sa ukladajú do min. 10 cm hrubého (pozri tabuľku), vlhkého podkladného betónu.
Podľa kvality podklad. betónu treba previesť posledné nadstavenie.
Pri ztuhlom podkladovom betóne bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm maltou. Pri silne
namáhaných plochách (napr. logistické parky) musí byť prípadná betónová dlažba v blízkosti
žľabu trvalo zafixovaná.Vhodná je veľkoplošná prídlažba resp. celková obetonávka žľabu.
Štrkové lôžko
Nosná štrková
vrstva
KSC (CS)
Nosná
štrková vrstva
3
Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok.
Na každom žľabe je šípkou vyznačený smer odtoku.
Betónový základ
30 - 200 cm
Dilatačná škára
4
Škáry medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať vhodnou maltou (tesniacou hmotou na betón). Pri nárokoch na tesnosť stykov sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom.
Pri hutnení okolitých vrstiev (napr. zámkovej dlažby) treba dbať na to, aby sa neposúvali
smerom k žľabom a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.
Povrchová vrstva
Obalovaný štrk
Betónová
vozovka
KSC (CS)
Betónový
základ
Nosná
štrková vrstva
Nosná
štrková vrstva
5
Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne
osadiť dodatočnú výstuž (viď tab.) čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky. Pri BGU-Z žľaboch treba podľa spôsobu osadenia tieto
žľaby obetónovať. Podľa spôsobu uloženia je treba opatriť styk žľabu s cestným telesom
špárou vyplnenou bitumenovou zálievkou resp. trvale pružným nepriepustným tmelom.
6
Dlažba
Prekrytie vložiť
pred obetńovaním
(Priemyselný poter)
Špára vyplnená
tesniacim tmelom
Liaty asfalt
7
Prechodka s kotvou
> 85
Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť a priskrutkovať rošty, prípadne žľaby
pred zbortením dostatočne vystužiť.Podľa STN EN 1433 sa od triedy zaťaženia C 250 kN
požaduje prevádzkovo-bezpečné prichytnie roštov.Odporúčame v závislosti od spôsobu
použitia kryty s priskrutkovaním, rýchlouzáverom alebo spojenie patentnýn držiakom.
Pri žľaboch BGU, BGF, BG a FILCOTEN light sa neodporúča, aby jeden rošt prekrýval súčasne dva žľaby.
Horná vrstva cestného telesa má prevyšovať hranu žľabu o 3 až 5 mm z dôvodu zabránenia mechanického poškodenia (napr. pri zimnej údržbe) a plynulého odtoku vody.
Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali.
(z boku)
Pre vpuste platí ten istý postup.
Svetlá šírka + 70 mm
Trieda zaťaženia
9
A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN F 900 kN
Betónová zmes – základ
podľa STN EN 206-1*
C16/20
C20/25
C20/25
C25/30
C25/30
C25/30
X
> 8 cm
> 10 cm
> 15 cm
> 15 cm
> 15 cm
> 20 cm
Y
Z
Výstuž
stav. výška žľabu -8 cm
> 8 cm
> 10 cm
> 15 cm
stav. výška žľabu -5cm
> 20 cm
> 20 cm
nevyžaduje
*Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám
Ďalšie informácie nájdete na našej stránke www.hydrobg.sk.
Pri neštandardných situáciách kontaktujte priamo nás alebo našich obchodných zástupcov.
P O Z O R : pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točné sily.
Technické zmeny vyhradené.
48
8
stav. výška
žľabu
> 25 cm
Ø = 8 mm
každých20 cm
Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy, KSC, CS, šikmé plochy)
treba vytvoriť paralelne so žľabom vo vzdialenosti 0,3 m – 2 m dilatačnú škáru na
celú výšku žľabu prerušením cement. – bet. krytu, KSC, CS (STN 736123). Pri väčších
betónových plochách odporúčame rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár,
ktorý treba žiadať od projektanta.
POZOR: Nezamieňať dilatačné – priestorové škáry za zmrašťovacie!
10
Dilatačné škáry smerujúce kolmo na líniu žľabov sa musia umiestniť tak, aby prebiehali v
mieste spoja dvoch žľabov.V úsekoch so zvýšeným chemickým vplyvom (napr. posypová soľ,
kyseliny, lúhy atď.) odporúčame umiestniť žľaby s nerezovou hranou alebo žľaby z nerezu.
11
Pri žľaboch s priskrutkovaným roštom treba pravidelne kontrolovať dotiahnutie matíc, aby neprišlo k ich uvoľneniu a poškodeniu roštov a žľabu. Pravidelné
čistenie žľabov a vpustí je zárukou dlhej životnosti. Odvodňovacie žľaby nie sú vhodné
na priečne odvodnenie diaľnic a rýchlostných komunikácií.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
V Kuchyni: 01.02.2013
Kontakt
Ing. Peter Wirth, v.r.
konateľ HYDRO BG, s.r.o.
49
BGU/BGF
BGF-Z SV
BGU-Z SV
BG
BGZ-S SV
Čiastočné alebo úplné stornovanie uzavretej objednávky je možné len za podmienky súhlasu predávajúceho a akceptovania storno poplatku vo výške 20%.
1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na dohodnuté miesto v
dohodnutom čase. Kupujúci sa zaväzuje odobrať od predávajúceho objednaný tovar na dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a zaplatiť zaň
dohodnutú kúpnu cenu
2. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar použiť iba v súlade s účelom na aký je
určený.V prípade jeho iného použitia predávajúci nezodpovedá za vzniknutú
škodu, ktorá tým vznikne na tovare, resp. iným osobám, alebo na iných
veciach.
3. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, ak nemohol
dodať pre neposkytnutie riadneho a včasného spolupôsobenia od kupujúceho, v prípade neodvrátiteľnej udalosti a pri meškaní kupujúceho so
zaplatením dojednanej splátky, resp. zálohy.
4. Záväzok predávajúceho riadne dodať objednaný tovar na dohodnuté miesto plnenia je splnený
a) dodaním tovaru kupujúcemu na dohodnuté miesto (ak dopravu
zabezpečuje predávajúci),
b) prevzatím tovaru kupujúcim u predávajúceho (ak dopravu zabezpečuje
kupujúci),
c) odovzdaním tovaru dopravcovi do miesta plnenia určeného kupujúcim,
d) neopodstatneným odmietnutím kupujúceho prevziať tovar, resp. neopodstatneným odmietnutím podpísania dodacieho listu. Predávajúci sa zaväzuje
pri odovzdaní tovaru kupujúcemu odovzdať dodací list. Kupujúci súhlasí s
tým, aby predávajúci v prípade dovezenia tovaru priamo na stavbu tento
odovzdal osobe, ktorá o sebe prehlási, že je oprávnená tovar pre kupujúceho prevziať. Dodanie tovaru potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho,
resp. osoba, ktorá o sebe prehlási, že je oprávnená tovar pre kupujúceho
prevziať, svojím podpisom a čitateľne napísaným menom, priezviskom na
dodacom liste.
5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, resp. fakturovanú
sumu v dohodnutej výške a to do 14 dní od vystavenia faktúry (ak nie je
dohodnuté inak).
8.
BG Letištné
Predávajúci môže prijať späť len ním dodávaný tovar, po písomnom odsúhlasení a v nepoškodenom stave. Vrátený tovar bude po odpočítaní 15 % za
manipulačný poplatok kupujúcemu dobropisovaný. Kupujúci nie je oprávnený
vrátiť výrobky spoločnosti HYDRO BG, s.r.o. vyrobené podľa individuálnych
požiadaviek kupujúceho okrem prípadov oprávnenej reklamácie.
7.
VPUSTY
III. Ceny a fakturácia, dodanie, vrátenie
Ceny v ponukách a faktúrach sa rozumejú netto bez DPH exw.Hydro BG
s.r.o. Kuchyňa. Pre skutočné zúčtovanie sa rozumejú miery a množstvá skutočnej
dodávky alebo služieb. V prípade dopravy až na stavbu - sú tieto náklady fakturované kupujúcemu zvlášť (ak nie je dohodnuté inak). Pri objednávke odlišujúcej
sa od cenovej ponuky si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu. Výrobky sú
paletované na EUR,prípadne obyčajných paletách. Kupujúci je uzrozumený, že
EURO paleta bude fakturovaná vo výške 10,00 €/ks ,paleta obyčajná za 3,98 €/ks
bez DPH. Po vrátení týchto paliet v nepoškodenom stave späť predávajúcemu
do 4 mesiacov od dátumu odberu – sa predávajúci zaväzuje ich odkúpiť späť za
cenu poníženú o 10% za opotrebovanie z ceny paliet.Po uplynutí tejto lehoty nie
je Predávajúci povinný palety vykúpiť.
BG-FA
II. Ponuky a uzavretie dohody
Všetky cenové údaje v cenníkoch a ponukách sú nezáväzné až do vzniku
obchodno-záväzkového vzťahu. Všetky miery, hmotnosti, zobrazenia, popisy,
skice a výkresy v katalógoch a cenníkoch a iných tlačovinách sú oboznamujúce,
avšak nezáväzné. Zmena ceny vstupných materiálov oprávňuje Predávajúceho ku
zodpovedajúcej zmene ceny. K dohode prichádza až po potvrdení ceny (objednávky) Predávajúcim.
BG-PA
6.
V prípade ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu predmetu zmluvy ani
po predchádzajúcej písomnej výzve predávajúceho, je oprávnený predávajúci zveriť mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávky tretej osobe, alebo
právnemu zástupcovi, pričom preukázateľné náklady za tieto služby sa
zaväzuje kupujúci uhradiť predávajúcemu do 21 dní od vystavenia faktúry
predávajúcim.
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a zmluvných pokút. Do okamihu
zaplatenia úplnej ceny kupujúci nie je oprávnený tovar ďalej predávať tretím
osobám, vyvážať ho, spracovať, opracovať, uhradiť ním svoje dlhy voči
tretím osobám, či inak previesť na tretie osoby, požičať ho, dať ho do zálohy
a pod.
Kupujúci je oprávnený ďalej predať prevzatý tovar od predávajúceho iba
s písomným súhlasom predávajúceho, avšak ak nezaplatil predávajúcemu
kúpnu cenu, je povinný upozorniť svojich zákazníkov, že dodaný tovar nie
je v jeho vlastníctve a v prípade jeho nezaplatenia je povinný ho vrátiť.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci poruší túto svoju informačnú
povinnosť, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny dodaného tovaru, do 14 dní od vystavenia faktúry
predávajúcim.
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením fakturovanej sumy, zaväzuje
sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z
fakturovanej dlžnej sumy, až do jej zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok na
náhradu škody.
Kupujúci nie je oprávnený si započítať voči predávajúcemu svoje zročné
pohľadávky bez jeho výslovného súhlasu.
Pokiaľ kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu predmetu zmluvy (príp. jej
časť), je predávajúci oprávnený si vziať späť dodaný a nezaplatený tovar
podľa tejto zmluvy, pričom sa kupujúci zaväzuje mu poskytnúť pri tom
súčinnosť.
Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu vymáhať od kupujúceho, resp.
mu ju môže odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, s prihliadnutím na predchádzajúcu i budúcu obchodnú spoluprácu.
Predávajúci preberá záruku za akosť predmetu zmluvy po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci je povinný reklamovať vady predmetu zmluvy, príp. jeho časti, zrejmé pri odovzdaní a prevzatí, už pri tomto odovzdaní a prevzatí, inak jeho
právo zaniká.
Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný reklamovať najneskoršie do skončenia záručnej doby
u predávajúceho a to všetko písomne.
V písomnej reklamácii je povinný kupujúci uviesť vady a popísať ako sa
prejavujú, zároveň uschovať reklamovaný predmet zmluvy, príp. jej časti, pre
obhliadku predávajúceho.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli nesprávnym použitím
výrobného, montážneho postupu u kupujúceho, resp. nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním, alebo používaním dodaného tovaru.
Reklamáciu môže uplatniť výlučne kupujúci.
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si uhradiť škody, ktoré by si spôsobili porušením zmluvných, zákonných povinností. Zmluvná pokuta sa
nezapočítava na náhradu škody.
Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi
nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy
alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a
zánik tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z
právnych vzťahov vzniknutých na základe skôr uzatvorených zmlúv, alebo
súvisiacich s týmito zmluvami, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik
týchto zmlúv predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU
ROZHODCOVSKÉMU SÚDU pri IUDEX, so sídlom Pavla Mudroňa 43,
P.O.BOX 175, 036 01 Martin. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť rozhodnutiu v rozhodcovskom konaní s tým, že takéto rozhodnutie bude pre
zmluvné strany konečné a záväzné.
Tieto obchodné podmienky boli zmluvnými stranami dohodnuté podľa §
273 Obch. zákonníka a tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, objednávky.
Špeciálne
I. Platnosť
Obchodné podmienky platia pre všetky uzavreté obchodné prípady,
obchodné zmluvy a s nimi súvisiacimi dodávkami i dodatočnými dodávkami medzi spoločnosťou Hydro BG, s.r.o., Kuchyňa č. 586, 900 52 Kuchyňa,
ďalej nazývaná ako „Predávajúci“ a obchodným partnerom, ďalej nazývaným
“Kupujúci“. Objednaním tovaru „Kupujúcim“ sa považujú Obchodné podmienky
za akceptované.Všetky ďalšie odchýlky od Obchodných podmienok nadobúdajú
svoju platnosť len písomným potvrdením “Predávajúceho“.
Návod/VOP
pre predaj výrobkov dodávaných HYDRO BG, s.r.o. (ďalej len ,,Obchodné podmienky“)
FILCOTEN
Hydraulika
Všeobecné
obchodné podmienky
Poznámky
[email protected], www.bg-company.com
Poznámky
[email protected], www.bg-company.com
Hydro BG – Company Mission
Podnikanie
Know-how
Partneri
Servis
Našim najvyšším cieľom
Desaťročia skúseností
Obchodníci so stavebným
Optimálny zákaznícky
je stať sa vašim
a rozsiahle know-how
materiálom, stavebné
servis z prvej ruky
spoľahlivým partnerom,
našich odborníkov
spoločnosti, stavební
vám ponúka skupina
krorý vám zabezpečí
vám garantujú optimálne
podnikateľia, projektanti,
našich obchodných
najvyššiu kvalitu
poradensto a podporu pri
architekti ako aj súkromné
zástupcov.
a včasnosť dodávok.
štandardných i špeciálnych,
i verejné zariadenia oceňujú
individuálnych riešeniach.
našu kvalitu a spoľahlivosť.
Váš úspech je náš cieľ!
Hydro BG s.r.o., SK-90052 Kuchyňa, Kuchyňa 586, Tel.: (+421 34) 79 79 622 - 626, Fax: (+421 34) 77 85 011
[email protected], www.bg-company.com
Download

Betónové odvodňovacie a oceľové žľaby