DRENÁŽE A ODVODNÌNÍ
DRENÁŽNÍ TRUBKA
FLEXIBILNÍ DN 100
Flexibilní trubka z PVC s otvory. Spolu s nopovými fóliemi GUTTABETA
jsou nezbytnými souèástmi drenážních systémù.
Množství v jedné roli: 50 m.
DOPLÒKY K DRENÁŽNÍ
TRUBCE DN 100
Doplòky pro spojování drenážních
trubek.
GEOSACK
Ochranná a filtraèní polypropylenová
textilie na flexibilní trubky. Brání
zanesení drenážního systému a tím
prodlužuje jeho životnost. Plošná
hmotnost 300 g/m2. S integrovanou
samolepicí páskou.
ODVODÒOVACÍ ŽLAB
S POZINKOVANOU MØÍŽÍ
Zátìžová tøída A15. Dovolené
zatížení 1,5 t na jedno kolo.
ODVODÒOVACÍ ŽLAB
doplòky
Odtok a koncovka žlabu
Vertikální odtok žlabu
Fixaèní bezpeènostní sada
SVODOVÁ JÍMKA
GEIGER
Vtok: 80-125
Odtok: 100/110
VSAKOVACÍ A DRENÁŽNÍ
TUNEL 300 l
NOVINKA 2013
KÓD
1780504
BARVA
žlutá
PRÙMÌR
100 mm
KÓD
1780524
1780574
1780534
1780554
TYP
spojka
odboèka 45°
odboèka 90°
koleno 90°
KÓD
1780180
MNOŽSTVÍ
v jedné roli
CENA
30,10 Kè/bm
Poznámka
50 m*
PRÙMÌR
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
56,00 Kè/ks
230,00 Kè/ks
244,00 Kè/ks
161,00 Kè/ks
Poznámka
BARVA
ŠÍØKA
BALENÍ
CENA
Poznámka
bílá
380 mm
50 m*
26,00 Kè/bm
KÓD
3850100
ROZMÌR (mm)
1000 x 136 x 98
BALENÍ
1 ks
CENA
399,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3850200
3850203
3850207
PRÙMÌR (mm)
110
110
BALENÍ
1 ks
1 ks
12 ks
CENA
124,00 Kè/ks
134,00 Kè/ks
237,60 Kè/bal
Poznámka
ROZMÌR
BALENÍ
1 ks
CENA
410,00 Kè/ks
KÓD
106000363
BARVA
èerná
KÓD
TYP
ROZMÌR (m)
BALENÍ
CENA
pojezdný osobními automobily,
vysoký zadržovací objem,
- 1 modul nahradí 800 kg štìrku,
jednoduchá pokládka a spojování,
zatížení:
- krátkodobé 7,5 t
- dlouhodobé 3,5 t
G410097x
300 l
1,22 x 08 x 0,51
1 ks
1 239,00 Kè/ks
koncová deska
inspekèní víko
spojovací díl
odvzdušòovací díl
G410098x
G340527x
G410094x
G200204x
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
360,00 Kè/ks
1 745,00 Kè/ks
46,00 Kè/ks
2 616,00 Kè/ks
*) prodej pouze na celá balení
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
26
Poznámka
Poznámka
Lze položit jednoduše (300 l), nebo
dvojitì (600 l).
Download

Ceníkový list - PDF