Plastová vodoměrná šachta
VŠ-K
Popis a funkce
Vodoměrné šachty řady VŠ-K jsou válcové vodotěsné nádrže vyráběné
ze svařovaného polypropylenu (PP) nebo polyetylenu (PE). Jsou vybaveny prostupy
pro připojení na domovní přípojku a vodovodní řad, plastovou
policí na uchycení vodoměrné soupravy a plastovými stupadly. Slouží
k osazení vodoměrů (nebo jiných měřících prvků) pod úroveň terénu.
Ø 600
1
Hp
Vstupní komínek Ø 600
Plastová stupadla
Vodovodní potrubí
Průchodka pro vodovodní potrubí
Police na vodoměrnou soupravu
6
6. Vodoměrná souprava
(dodává se na přání zákazníka)
DN
H = 1500
1.
2.
3.
4.
5.
Hlavní výhody:
5
Hc = 1700
Vodoměrné šachta VŠ–K:
4
neomezená životnost
jednoduchá montáž
zaručená vodotěsnost
ØD
odolnost proti agresivním
spodním vodám
3
C
snadná manipulace při přepravě
a instalaci díky nízké hmotnosti
2
Základní rozměry šachet VŠ–K:
Typové
označení
VŠ-K 10
VŠ-K 12
VŠ-K 15
VŠ-K 18
VŠ-K 22
VŠ-K 24
Průměr D
mm
1000
1200
1500
1800
2200
2400
DN
Průměr
vodovodního potrubí
dle zákazníka
C
mm
200
100
0
0
0
0
Hp
mm
Hloubka
potrubí od terénu
dle zákazníka
Provedení
pláště
OS, OB, SV
OS, OB, SV
OS, OB, SV
OB, SV
OB, SV
OB, SV
Hmotnost
kg
40
60
90
130
180
200
Provedení pláště: OS – k obsypání, OB – k obetonování, SV – pro spodní vodu
obchodní odd.
Nitranská 418, 460 01 Liberec 1
výroba
Desná III, Krkonošská 279, 468 61 Desná v J. h.
482 712 925, -32, fax: 482 712 942
724 100 064, 602 553 163
483 383 229, fax: 483 383 497
Varianty provedení:
Vodoměrné šachty VŠ-K jsou dodávány podle základových podmínek v provedení k obsypání (OS) nebo
k obetonování (OB). Šachty VŠ-C jsou dodávány pouze k obetonování. Na přání je možné provést u obou typů
opatření proti působení spodní vody (SV).
Příklady osazení vodoměrné šachty do terénu:
Osazení vodoměrné šachty
VŠ-C – obetonování :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pojezdný poklop D400, D250, B125
Rám poklopu
Stropní deska
Vstupní komínek Ø 600
Plastová šachta
Obetonování
Vodovodní potrubí
Základová deska
Vodoměrná souprava
Police na vodoměrnou soupravu
Plastové víko pro pojízdné provedení
Osazení vodoměrné šachty
VŠ-K – obsypání:
1. Plastové víko vstupního komínku
– na přání pochůzné
2. Vstupní komínek Ø 600
3. Plastová šachta
4. Obsyp cementovou stabilizací
5. Vodovodní potrubí
6. Základová deska
7. Vodoměrná souprava
8. Police na vodoměrnou soupravu
obchodní odd.
Nitranská 418, 460 01 Liberec 1
výroba
Desná III, Krkonošská 279, 468 61 Desná v J. h.
482 712 925, -32, fax: 482 712 942
724 100 064, 602 553 163
483 383 229, fax: 483 383 497
Plastová vodoměrná šachta
VŠ-C
Popis a funkce
Vodoměrné šachty řady VŠ-C jsou čtverhranné vodotěsné nádrže vyráběné
ze svařovaného polypropylenu (PP) nebo polyetylenu (PE). Jsou vybaveny prostupy
pro připojení na domovní přípojku a vodovodní řad, plastovou policí na uchycení
vodoměrné soupravy a plastovými stupadly. Slouží k osazení vodoměrů (nebo jiných
měřících prvků) pod úroveň terénu.
Ø 600
1
Vodoměrné šachta VŠ–C:
Hp
Vstupní komínek Ø 600
Plastová stupadla
Vodovodní potrubí
Průchodka pro vodovodní potrubí
Police na vodoměrnou soupravu
Hlavní výhody:
H = 1500
6. Vodoměrná souprava
(dodává se na přání zákazníka)
6
DN
Hc = 1700
1.
2.
3.
4.
5.
5
4
neomezená životnost
jednoduchá montáž
zaručená vodotěsnost
L
odolnost proti agresivním
spodním vodám
3
B
C
snadná manipulace při přepravě
a instalaci díky nízké hmotnosti
2
Základní rozměry šachet VŠ–C:
Typové
označení
VŠ-C 10
VŠ-C 12
VŠ-C 15
VŠ-C 18
VŠ-C 22
VŠ-C 24
LxB
mm
1000 x 900
1200 x 900
1500 x 1000
1800 x 1000
2200 x 1200
2400 x 1200
DN
Průměr
vodovodního potrubí
dle zákazníka
C
mm
200
100
0
0
0
0
Hp
mm
Hloubka
potrubí od terénu
dle zákazníka
Provedení
pláště
OB, SV
OB, SV
OB, SV
OB, SV
OB, SV
OB, SV
Hmotnost
kg
60
80
110
150
200
230
Provedení pláště: OB – k obetonování
obchodní odd.
Nitranská 418, 460 01 Liberec 1
výroba
Desná III, Krkonošská 279, 468 61 Desná v J. h.
482 712 925, -32, fax: 482 712 942
724 100 064, 602 553 163
483 383 229, fax: 483 383 497
Instalace:
Obsluha a údržba:
Šachta se osazuje na očištěnou vodorovnou
betonovou základovou desku s rovinností
max. ± 5 mm.
Následuje orientace šachty podle navazujících
potrubních rozvodů a propojení potrubí se šachtou
V provedení k obsypání se šachta postupně
obsypává prosátou zeminou z výkopu s příměsí
cementu v poměru 1:8 s průběžným hutněním
(podrobněji viz Postup osazení šachet VŠ
do terénu – provedení k obsypání).
V provedení k obetonování probíhá betonáž
dle Postupu osazení šachet VŠ do terénu –provedení
k obetonování nebo pro spodní vodu.
Zakrytí šachty se řeší stavební dodávkou
dle projektu.
Odstraňování mechanických nečistot
z vnitřního prostoru šachty.
Podrobnější informace v Technicko-dodacích
podmínkách, dodávaných s výrobkem..
Vystrojení:
Šachty mohou být vystrojeny vodoměrnou soupravou nebo jiným měřícím prvkem dle požadavků
zákazníka .
Součástí dodávky je police na umístění vodoměrné
soupravy – souprava se připevní vruty nebo šrouby.
Plastové víko je součástí dodávky.
Dle požadavku zákazníka je možné dodat víko
uzamykatelné, nebo pochozí.
Pojezdný poklop není součástí dodávky.
Další vystrojení, případně změna rozměrů
dle požadavků zákazníka.
Příklad objednávky:
Vodoměrná šachta VŠ-K 18, provedení
k obetonování.
Provedení plastového víka – pochůzné,
nebo pod pojezdný poklop.
Hloubka uložení vodovodního potrubí od terénu Hp
– 1200 mm, vnější průměr vodovodního potrubí
d – 63mm (DN 50).
Vodoměrná souprava
– (definovat parametry, provedení ).
Požadujeme zajistit dopravu do… (přesná adresa).
Termín dodávky, způsob platby, kontakt.
Záruka a osvědčení:
Záruční doba plastové nádrže šachty je 36 měsíců.
Záruční doba na vystrojení je dle podmínek
subdodavatelů, nejméně 24 měsíců.
Vodoměrná šachta VŠ je navržena
v souladu s normou ČSN 755 411.
Vodoměrné šachty VŠ jsou schválené SZÚ Brno, mají certifikát č. B-30-0600-04
a Stavební technické osvědčení č. 30–4279-37-04 dle §10 Zák.č. 22/1997 Sb.
resp. Nař. vl. č. 163/2002 Sb.
obchodní odd.
Nitranská 418, 460 01 Liberec 1
výroba
Desná III, Krkonošská 279, 468 61 Desná v J. h.
482 712 925, -32, fax: 482 712 942
724 100 064, 602 553 163
483 383 229, fax: 483 383 497
Download

Vodoměrné šachty