Download

Návod a stavební postup na osazení plastové jímky samonosné