KÓNUSY, SKRUŽE, ŠACHTOVÁ DNA
TBR – Q
TBS – Q
TBZ – Q
I ŠACHTOVÝ KÓNUS slouží k ukončení šachty tam, kde to výška šachty plně umožňuje. Vytváří přechod mezi
skružemi a poklopem šachty. Šachtový kónus je opatřen kombinací stupadla a kapsy, jež umožňuje snazší
vstup do šachty a pro snadnější manipulaci je šachtový kónus opatřen DEHA závěsy.
I ŠACHTOVÉ SKRUŽE slouží jako středová část šachty, kde se jednotlivé díly kladou na sebe do požadované
výšky revizní šachty. Šachtové skruže jsou vyráběné ve třech výškách ( 250, 500 a 1000 mm ) a dodávané
se stupadly nebo bez. Jednotlivé skruže jsou opatřeny tzv. zámkem a popřípadě pryžovým těsněním,
tak aby byla zajištěna vodotěsnost jednotlivých spojů a tím i celé revizní šachty. Šachtové skruže jsou pro
snadnější manipulaci opatřeny DEHA závěsy.
I ŠACHTOVÁ DNA slouží jako spodní část revizních vodotěsných šachet pro kanalizační řád DN 150 - 600 mm všech druhů kanalizačního potrubí. Kyneta (průtočnice) je provedena podle individuálního požadavku klienta
a může být vyrobena ze všech požadovaných materiálů (beton, keramika, čedič nebo laminát). Šachtová dna jsou vyráběny ve výškách 600, 800 a 1000 mm a mohou obsahovat stupadla. Ke každému šachtovému dnu
je možno dle přání zákazníka dodat pryžové těsnění. Šachtová dna jsou pro snadnější manipulaci opatřeny
DEHA závěsy.
Technický výkres – výrobní rozměry (mm)
TBR – Q
TBS – Q
DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
[email protected]
www.diton.cz
Technický výkres – výrobní rozměry (mm)
TBR – Q
TBS – Q
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
DN
L
Hmotnost
kg/ks
TBZ-Q 1000/600
1000
600
1400
TBZ-Q 1000/800
1000
800
1600
TBZ-Q 1000/1000
1000
1000
1800
Název
DN – jmenovitá světlost, L – skladebná výška, t – tloušťka stěny
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
Název
DN
L
t
Hmotnost
kg / ks
Beton
třída
TBS – Q
1000/1000/120 SP
1000
1000
120
1008
C 35/45
TBS – Q
1000/1000/120 SPČ
1000
1000
120
1008
C 35/45
TBS – Q
1000/500/120
1000
500
120
504
C 35/45
TBS – Q
1000/500/120 SP
1000
500
120
504
C 35/45
Výrobní rozměry (mm)
Název
DN
L
t
Hmotnost
kg / ks
Beton
třída
TBS – Q
1000/500/120 SPČ
1000
500
120
504
C 35/45
TBS – Q
1000/250/120
1000
250
120
252
C 35/45
TBS – Q
1000/250/120 SP
1000
250
120
252
C 35/45
TBS – Q
1000/250/120 SPČ
1000
250
120
252
C 35/45
DN – jmenovitá světlost, L – skladebná výška, t – tloušťka stěny
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
Název
TBR – Q
1000 – 625/600 SPK
DN
L
t
Hmotnost
kg/ks
Beton
třída
1000/625
670
120
530
C 35/45
DN – jmenovitá světlost, L – skladebná výška, t – tloušťka stěny
DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
[email protected]
www.diton.cz
Technické parametry
KÓNUS PRO ŠACHTY – vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užitné vlastnosti:
I vysokou únosnost zabudovaných stupadel
I vysokou vodotěsnost
I nízkou nasákavost
I vysokou pevnost
SKRUŽE PRO ŠACHTY – vibrolisovaný betonový výrobky, který zajišťují následující užitné vlastnosti:
I vysokou únosnost ve vrcholovém tlaku
I vysokou únosnost zabudovaných stupadel
I vysokou vodotěsnost
I nízkou nasákavost
I vysokou pevnost
ŠACHTOVÁ DNA – vibrolitý betonový výrobky, který zajišťují následující užitné vlastnosti:
I vysokou únosnost zabudovaných stupadel
I vysokou vodotěsnost
I nízkou nasákavost
I vysokou pevnost
Sestava šachty
Sestava šachty se skládá z jednotlivých
dílců, které do sebe vzájemně zapadají. Čela šachtových skruží, spodní čelo
kónusu a horní čelo šachtového dna je
opatřeno dvojstupňovým tvarováním
pro vytvoření hrdlového spoje s pryžovým těsněním. Horní čelo kónusu a čela
vyrovnávacích prstenců jsou s jednoduchou polodrážkou pro vzájemné spojení
nebo pro osazení do poklopu. Šachtové
dno má na bocích otvory s tvarováním
a případným těsněním. Napojované potrubí může mít průměr 150 - 600 mm. Díly
jsou nabízeny s ocel – plastovými stupadly, případně bez nich.
NORMY A CERTIFIKÁTY
Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM
PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují
požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.
DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
[email protected]
www.diton.cz
Download

KÓNUSY, SKRUŽE, ŠACHTOVÁ DNA