PROJE MÜELLİFİ
RAPORU
İzmir, ......................................... sokak / cadde ..................... noda ve tapunun
..................... pafta, ........................... ada, ........................... parselinde bulunan ve
4708 sayılı yasaya tabi olan yapının projesine uygunluğu tarafımdan tespit
edilmiş olup, yapı kullanma izni verilmesinde sakınca yoktur.
Bilgilerinize arz olunur.
Tarih
.. / .. / ....
MİMAR
Download

Yapı Kullanm 4708 Mimari Proje Müellif Rap.