T.C.
SĠNCAN KAYMAKAMLIĞI
Sincan ĠMKB Ortaokulu Müdürlüğü
Sayı :
Konu: Öğretmenler Kurulu Toplantısı
04/02/2015
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı 10.02.2015 Salı
günü saat 10.00 da, okulumuzun Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır. Aşağıda gündem
maddeleri yazılı olan toplantıya, belirtilen tarih ve saatte katılmanızı önemle
rica
ederim.
Ali GÜROL
Okul Müdürü
GÜNDEM MADDELERĠ
1-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2-Açılış ve yoklama
3-Bir önceki kurul kararlarının gözden geçirilmesi
4-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 1.döneminin genel değerlendirilmesi ve başarının artırılması
için alınacak önlemler
5-Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi
6- Sınıf rehberlik çalışmaları ve Sosyal kulüp çalışmalarının değerlendirilmesi
7- Belirli gün ve haftalar, Milli Bayramlar ve Yılsonu programları (sergi, gösteri v.b)
ile ilgili yapılacak çalışmalar ve görevlendirmeler
8- Öğrenci devam-devamsızlık, geç gelme ve davranışlarının görüşülmesi
9- Veli toplantısı tarihlerinin belirlenmesi
10- Personelin devam-devamsızlık sevk, rapor, izin, maaş, ücret vs. hak ve sorumluluklarının
görüşülmesi
11- Okul nöbetlerinde görülen aksaklıklar ve alınacak tedbirler
12- Kılık kıyafet yönetmeliğine göre öğrenci ve personelin uyması gereken kurallar
13- TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili yapılan çalışmaların görüşülmesi
14-Yetiştirme Kursları ile ilgili yapılacak çalışmaların görüşülmesi
15-E-okul ile ilgili yapılacak iş ve işlemler
16-OGYE ile ilgili iş ve işlemlerin görüşülmesi
18-Dilek ve temenniler ve kapanış.
Download

04/02/2015 Konu: Öğretmenler Kurulu Toplantıs