Semiyoloji2014
18Ekim2014
09:30–09:45
Açılış
CandanGürses
09:45–11:15
OturumBaşkanları:
NazYeni&İbrahimBora
09:45–10:30
Epilepsi’desınıflamalar BerrinAktekin
10.30–11:15
Frontallobnöbetlerinin F.Chassoux
semiyolojisi
11:15–11:30
ARA
11:30–13:00
OturumBaşkanları:
ZekiGökçil&SibelVelioğlu
11:30–12:15
Epilepsinöbetlerinde
ÇiğdemÖzkara
otomatikhareketler,
lateralizasyonve
lokalizasyondeğerleri
12:15–13:00
Parietallobnöbetleri
L.Minotti
13:00–14:00
Öğleyemeği
14:00–14:40
UCBPharmaUydu
NazYeni
Sempozyumu:
Epilepsitedavisindeyeni
biralternatif:Lakozamid
OturumBaşkanları:
ÖzlemÇokar&AyşeSerdaroğlu
14:45–15:30
Santralbölgeden
F.Chassoux
kaynaklanannöbetlerin
semiyolojisi
15:30–16:15
İnsülerkorteks
L.Minotti
tutulumununprognoz
üzerindekirolü
16:15–16:45
ARA
16:45–17:30
Epilepsi’deayırıcıtanı
EbruAykutluAltındağ
olguörnekleriyle
GülnihalKutlu
17:30–18:00
Epilepsi’dekomorbidite DemetKınay
olguörnekleriyle
19Ekim2014
OlguÖrnekleriiletartışmalar
08:30–08:50
08:50‐09:30
09:30–09:50
09:50–10:20
10:20–11:20
11:20–11:40
11:40–12:20
12:20–12:30
OturumBaşkanları:
AyşenGökyiğit&HacerBozdemir
Dirençliepilepsi’de
KadriyeAğan
tedaviseçenekleri
Refleksözelliklinöbetler İrselTezer
NersesBebek
İlginçotomatizmalar
İpekMidi
ARA
OturumBaşkanları:
SerapSaygı&ErhanBilir
Epilepsivegenetikolgu
BülentKara
örnekleriyle
NersesBebek
NeşeDericioğlu
Çocuklukçağı
FüsunErdoğan
epilepsilerindeayırıcı
tanı
Çocuklukçağıdirençli
BülentKara
epilepsileriolgu
TuğbaHirfanoğlu
örnekleriyle
KAPANIŞ
Download

Semiyoloji 2014