2014 PATERN EEG TOPLANTISI 09: 00 – 09:15
1. OTURUM
AÇILIŞ
Candan GÜRSES
Oturum Başkanları: Barış Baklan & İbrahim Bora
09:15 – 09:40
EEG de montaj polarite
İbrahim Öztura
09:40 – 10:05
Temel Dalga Paternleri
Hacer Bozdemir
10:05 – 10:30
Benign EEG varyantları
Gülnihal Kutlu
10:30 – 10:45
ARA
10:45 – 11:10
Artefaktlar
Candan Gürses
11:10 – 11:35
Aktivasyon yöntemleri
Nerses Bebek
11:35 – 12:00
Uyku EEG’si
Derya Karadeniz
12:00 – 13:00
1. OTURUM PRATİĞİ 13:00 – 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 14:45
UCB Pharma Uydu Sempozyum
2. OTURUM
Oturum Başkanları: Ayşın Dervent & Erhan Bilir
Betül Baykan
14:45 – 15:10
EEG de matürasyon
Veysi Demirbilek
15:10 – 15:35
Çocukta patolojik EEG
Özlem Çokar
15:35 – 16:00
EEG ile epilepsi ayırıcı tanısı
İrsel Tezel Filik
16:00 – 16:25
ARA
16:25 – 16:50
Özgün EEG patternleri
16:50 – 17:15
Uzun süreli Video EEG monitorizasyon İbrahim Bora
17:15 – 17:40
İnvazif kayıtlama
17:40 – 18:40
2. OTURUM PRATİĞİ
3. OTURUM
Ayşen Gökyiğit
Erhan Bilir
Oturum Başkanları: Zeki Gökçil & Ayşen Gökyiğit
08:30 – 09:00
09:00 – 09:25
Ensefalopatilerde EEG
İnteriktal EEG anormallikleri
Zeki Gökçil
Sibel Velioğlu
09:25 – 09:50
İktal Temporal
Neşe Dericioğlu
09:50 – 10:15
İktal Ekstratemporal
Berrin Aktekin
10:15 – 10:40
Kadriye Ağan
10:40 – 11:00
Konvülzif ve nonkonvülzif status
epileptikus
ARA
11:00 – 12:00
3. OTURUM PRATİĞİ
12:00 – 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
Atelye Çalışması( Her salonda bir konuşmacı küçük gruplar halinde interaktif atelye çalışması
yapacaktır.
Her bölüm sonrası o bölümle ilgili örnekler tartışılacak ve örnek EEGlerin raporları yazılacak
1. Oturum Pratiği
Betül Baykan
İbrahim Öztura
İbrahim Bora
Gülnihal Kutlu
Naz Yeni
Nerses Bebek
Özlem Çokar
Dilek Ataklı
Ayşen Gökyiğit
Ebru Aykutlu Altındağ
2. Oturum Pratiği
İbrahim Öztura
İbrahim Bora
Gülnihal Kutlu
Füsun Erdoğan
Nerses Bebek
Özlem Çokar
Erhan Bilir
Ayşen Gökyiğit
Ayşın Dervent
Fehim Arman
3. Oturum Pratiği
Barış Baklan
Demet Kınay
Berrin Aktekin
Erhan Bilir
İbrahim Bora
Füsun Erdoğan
Naz Yeni
Kadriye Ağan
Neşe Dericioğlu
Fehim Arman
Download

2014 PATERN EEG TOPLANTISI