EPİLEPSİ
VE
HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
5 Haziran 2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Kemal Atay Amfisi
08.30-08.45 Kayıt
08.45-09.00 Açılış
Dr.Şehrinaz POLAT
Prof.Dr.Aytolan YILDIRIM
Prof.Dr.Ayşen GÖKYİĞİT
I.OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Candan GÜRSES Uz.Hem.Ayla ORUÇ
09.00-09.30 Epilepsi ve Epileptik Nöbet Nedir?
Genel Bilgi ve Epidemiyoloji
Doç.Dr.Özlem ÇOKAR Hem.Kadriye ÖZKAN
09.30-10.00 Epilepsilerin Sınıflandırılması ve Olgu Sunumları
Prof.Dr.Naz YENİ Uz.Hem.Fatma BARAN KÜÇÜKÖNER
10.00-10.15 Kahve arası
II.OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Naz YENİ Dr.Hem.Leman KUTLU
10.15-10.30 Epilepsili Hastanın Değerlendirilmesi
Hem.Ennur MIHCI
10.30-10.55 Epilepside Tanı Yöntemleri, Ayırıcı Tanı
Prof.Dr.Nerses BEBEK
10.55-11.15 Epilepside Ekstrakranial Video EEG Monitörizasyonu
(Noninvazif VEM)
Doç.Dr.Günay GÜL Hem.Zübeyde Türköz ÇALIMBAY
III.OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Betül BAYKAL Yard.Doç.Dr.Zeliha TÜLEK
11.15-11.45 Epilepside Medikal Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Prof.Dr.Betül BAYKAL Uz.Hem.Aysel ÇAVUŞOĞLU
11.45-12.15 Status Epileptikus (SE), Non Konvülzif SE ve Yoğun Bakımda
SE olgusu
Doç.Dr.Ebru ALTINDAĞ Hem.Meryem KOÇASLAN
12.15-13.15 Öğle yemeği
IV.OTURUM
Oturum Başkanları:
Doç.Dr.Özlem ÇOKAR Hem.Nuray MERTER
13.15-13.45 Epilepsinin Sosyal Yönü
Yard.Doç.Dr.Zeliha TÜLEK Uz.Hem.Zeynep OĞUZ
13.45-14.00 Epilepsi ve Stigma
Araş.Gör.Kübra YENİ
14.00-14.15 Kahve arası
V.OTURUM
14.15-14.35
14.35-14.55
14.55-15.15
15.15-15.35
15.35-15.40
Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Ali CANBOLAT Uz.Hem.Meryem KUBAŞ
Epilepside Cerrahi Tedavi Endikasyonları
Prof.Dr.Candan GÜRSES
Epilepside İntrakranial Video EEG Monitörizasyonu
(İnvazif VEM)
Prof.Dr.Mustafa UZAN
Epilepside Cerrahi Yöntemler
Prof.Dr.Altay SENCER
Epilepsi Cerrahisinde Hemşirelik Yaklaşımı
Uz.Hem.Meryem KUBAŞ Hem.Güler SAVAŞ ÖNDER
Kapanış
EPİMER ADINA DÜZENLEME KURULU
(soyadı alfabetik sırasıyla)
Uz.Hem. Aysel ÇAVUŞOĞLU
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
♦♦♦
Uz.Hem. Meryem KUBAŞ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
♦♦♦
Hem. Berna MANDACI
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
♦♦♦
Uz.Hem. Zeynep OĞUZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
♦♦♦
Hem. Kadriye ÖZKAN
Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
♦♦♦
Yard.Doç.Dr. Zeliha TÜLEK
İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
İLETİŞİM
[email protected]
212 414 2000 (31291)
Meryem KUBAŞ: 212 414 24 96 / 212 414 20 00 (32589)
Aysel ÇAVUŞOĞLU: 212 414 24 88 / 212 414 20 00 (32586)
KATILIM ÜCRETSİZDİR. KONTENJAN SINIRLIDIR.
Download

EPİLEPSİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 5 Haziran 2014