Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
‘Epilepsi Polikliniği’
Epilepsi ya da daha yaygın bilinen adıyla "Sara" hastalığı kısa süreli beyin fonksiyon
bozukluğuna bağlıdır ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya
çıkar. Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkilemektedir ve toplumda inmeden sonra
en sık rastlanan nörolojik hastalıktır. Hastalık, erkek ve kadınlarda ırk ayrımı olmaksızın eşit
olarak görülmektedir. Epilepsi nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ama sıklıkla en
gençler ile en yaşlılar etkilenir.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen cihazların yardımıyla tanı ve
değerlendirmede büyük mesafe katedilmiş olsa da, hala Epileptik hastalarının yaklaşık
%25’inde uygun ilaç kullanımına rağmen nöbetler kontrol altına alınamamaktadır. Epilepsinin
özel olarak ele alınması gereken ve multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalık olması
nedeniyle, bu hastalara hastanemizde özel dal polikliniğinde hizmet verilmektedir.
Hastanemizde Epilepsi tanısında çok önemli yeri olan Elektroensefalografi (EEG) cihazı
bulunmaktadır. Ayrıca hastanın sürekli monitorize edilerek izlendiği Video EEG de 24 saat
kesintisiz EEG teknisyeni ve hemşirelerin olduğu bir ortamda hizmet vermektedir.
Daha ayrıntılı bilgi için Nörolojik Bilimler Polikliniğinin 03926751000-1371 numaralı
telefonundan bilgi ve randevu alınabilir.
Download

Epilepsi Polikliniği - Yakın Doğu Üniversitesi