2014-2015 GÜZ DÖNEMİ AÇILAN DERSLER
TEMEL NÖROLOJİK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI (TÜRKÇE)
Dersin Kodu
Adı
TNB 743
TNB 763
Temel Nörofarmakoloji
Seminer III
TNB773
TNB700
Literatür Araştırma III
Özel Konular
YET790
Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık
:
Ders Sorumlusu
.
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Doç. Dr. Müge Yemişci Özkan
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Yasemin Özdemir
Prof. Dr. Aygün Ertuğrul
Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
Prof. Dr. Bülent Elibol
Doç. Dr. Müge Yemişci Özkan
Yrd. Doç. Dr. E. Eren Koçak
Prof. Dr. Aygün Ertuğrul
Doç. Dr. Müge Yemişci Özkan
Prof. Dr. Bülent Elibol
Yrd. Doç. Dr. Emine Eren Koçak
TEMEL NÖROLOJİK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)
Dersin Kodu
Adı
NSC 701
NSC761
Neuroscience
Seminar I
NSC771
Literature Research I
:
Ders Sorumlusu
.
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Doç. Dr. Müge Yemişçi Özkan
Prof. Dr. Turgay Dalkara
NÖROELEKTROFİZYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI :
Dersin Kodu
Adı
NEF703
NEF706
NEF719
NEF722
İğne EMG
Sinir iletim ve ardı sıra sinir uyarım çalışmaları
Pediatrik Elektroensefalografi
Erişkinlerde Klinik EEG’ye giriş
:
Ders Sorumlusu
.
Doç. Dr. Çağrı Mesut Temuçin
Doç. Dr. Çağrı Mesut Temuçin
Prof. Dr. Meral Topçu
Prof. Dr. Serap Saygı
KONSÜLTASYON-LİYEZON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI :
Dersin Kodu : Adı
KLP601
KLP606
KLP609
:
Genel Hastane Hizmetlerinde Psikiyatrik
Bozukluklar 1
Danışma-Denetim
Psikiyatri Güncelleme
Ders Sorumlusu
Prof. Dr. Mümin Kazım Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Özlem Erden Aki
Prof. Dr. Cengiz Kılıç
.
KLİNİK NÖROLOJIK BİLİMLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:
Dersin Kodu
Adı
KNB 610
Dönem Projesi
KNB613
KNB636
KNB 688
KNB680
KNB673
Hareket Bozuklukları II
Nöroimmünoloji Lab I
Nöromüsküler Kavşak ve Kas Kanal
Hastalıkları
Cerrahi Anatomi
Epilepsi Cerrahisi
KNB607
Yapısal ve İşlevsel Görüntüleme
:
Ders Sorumlusu
.
Prof. Dr. Meryem Aslı Tuncer
Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
Prof. Dr. Bülent Elibol
Prof. Dr. Meryem Aslı Tuncer
Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
Doç. Dr. Atilla Akbay
Doç. Dr. Atilla Akbay
Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz
İLERİ NÖROLOJIK BİLİMLER DOKTORA:
Dersin Kodu
Adı
:
Ders Sorumlusu
YET 790
Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık
Prof. Dr. Mustafa Berker
İNB700 (1)
Özel Konular
Prof. Dr. Mustafa Berker
.
Download

2014-2015 Eğitim Yılı Güz Yarıyılında Açılacak Dersler