2014-2015 BAHAR DÖNEMİ AÇILAN DERSLER
Temel Nörolojik Bilimler Doktora Programı
Dersin Kodu Adı
:
Ders Sorumlusu
.
TNB 731 Nörofizyopatoloji Prof. Dr. Turgay Dalkara TNB 761 Seminer I Prof. Dr. Turgay Dalkara Doç. Dr. Müge Yemişci Özkan TNB771 Literatür Araştırma I Prof. Dr. Turgay Dalkara TNB700 Özel Konular Prof. Dr. Turgay Dalkara Prof. Dr. Aygün Ertuğrul Prof. Dr. Bülent Elibol Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu Doç. Dr. Müge Yemişçi Özkan Doç. Dr. Hülya Karataş Kurşun Doç. Dr. Emine Eren Koçak YET790 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Prof. Dr. Turgay Dalkara Doç. Dr. Müge Yemişci Özkan Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu Doç. Dr. Emine Eren Koçak Doç. Dr. Hülya Karataş Kurşun TEMEL NÖROLOJİK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)
Dersin Kodu Adı
NSC 743 Basıc Neuropharmacology NSC762 Seminar II NSC772 Literature Research II :
Ders Sorumlusu
.
Prof. Dr. Turgay Dalkara Prof. Dr. Turgay Dalkara Doç. Dr. Müge Yemişçi Özkan Prof. Dr. Turgay Dalkara Nöroelektrofizyoloji Doktora Programı :
Dersin Kodu Adı
:
NEF721 Erişkinde Uzun Süreli Video‐EEG NEF799 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Ders Sorumlusu
.
Prof. Dr. Serap Saygı Doç. Dr. Çağrı Mesut Temuçin Konsültasyon-Liyezon Tezsiz Yüksek Lisans Programı :
Dersin Kodu :
Adı
:
KLP602 Genel Hastane Hizmetlerinde Psikiyatrik Bozukluklar II KLP606 Danışma‐Denetim KLP608 Psikiyatrik Tanı ve Bilişsel Değerlendirme Araçları KLP609 Psikiyatri Güncelleme Ders Sorumlusu
Prof. Dr. Berna Uluğ Yrd. Doç. Dr. Özlem Erden Aki Prof. Dr. Aygün Ertuğrul Prof. Dr. Cengiz Kılıç .
Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı:
Dersin Kodu
Adı
:
Ders Sorumlusu
.
KNB 610 Dönem Projesi Prof. Dr. Meryem Aslı Tuncer Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar KNB632 Klinik Nöroimmünoloji II Doç. Dr. Meryem Aslı Tuncer KNB608 Temel Nöropsikiyatri Prof. Dr. M. Kazım Yazıcı KNB673 Epilepsi Cerrahisi Doç. Dr. Atilla Akbay Doç. Dr. Burçak Bilginer İleri Nörolojik Bilimler Doktora:
Dersin Kodu
İNB701
İNB712
İNB700 İNB799 Adı
:
Nikronöroşirürji Lab I
Spimal ve Periferik sinir sistemi Cerrahi
Hastalıkları
Özel Konular Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Ders Sorumlusu
Doç. Dr. Atilla Akbay
Doç. Dr. Atilla Akbay
Doç. Dr. Melike Mut Aşkun Prof. Dr. Mustafa Berker Prof. Dr. Mustafa Berker .
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılan Dersler