10.
ULUDAĞ
NÖROLOJİ GÜNLERİ
12 - 15 Mart 2015, Karinna Otel - Uludağ
ÖZET PROGRAMI
12 Mart 2015 Perşembe
13:30
17:30
13 Mart 2015 Cuma
14 Mart 2015 Cumartesi
08:30
10:30
Epilepsi
08:30
10:30
Multipl Skleroz 1
10:30
11:00
Kahve Arası
10:30
11:00
Kahve Arası
Botulinum Toksin
Uygulama Kursu
11:00
13:00
Nöromuskuler Hastalıklar
11:00
13:00
Multipl Skleroz 2
EEG Kursu
13:00
14:00
Öğle Yemeği
13:00
14:00
Öğle Yemeği
16:00
18:00
Parkinson Hastalığı ve
Hareket Bozuklukları
15:30
16:00
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
18:00
18:15
Kahve Arası
16:00
17:00
Uydu Sempozyumu
17:00
19:00
Baş Ağrısı
19:00
21:30
Akşam Yemeği
18:00
19:00
Açılış Töreni ve Konferans
19:00
21:30
Akşam Yemeği
18:15
19:00
19:00
21:30
Uydu Sempozyumu
Akşam Yemeği
15 Mart 2015 Pazar
08:30
12:00
Otelden Ayrılış
www.uludagnoroloji.org
KURS PROGRAMI
EEG KURSU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşen GÖKYİĞİT - Prof. Dr. İbrahim BORA
12 Mart 2015, Perşembe
BOTULINUM TOKSİN UYGULAMA KURSU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zafer ÇOLAKOĞLU - Doç. Dr. Sevda ERER ÖZBEK
13:30
14:00
Fokal epilepsilerde interiktal EEG
Prof. Dr. Candan GÜRSES
13:30
14:00
Distonilerde fenomenoloji
Prof. Dr. Haşmet HANAĞASI
14:00
14:30
Jeneralize epilepsilerde interiktal EEG
Prof. Dr. Ayşen GÖKYİĞİT
14:00
14:30
Primer ve skonder distonilerde tanı
Prof. Dr. Ayşe Bora TOKÇAER
14:30
15:00
Epilepsilerde iktal EEG
Prof. Dr. Naz YENİ
14:30
15:00
Kraniyal distonilerde BoNT uygulamaları
Prof. Dr. Yaşar KÜTÜKÇÜ
15:00
15:30
VEM-invaziv kayıtlama, subdural strip ve grid elektrotlarla olgu sunumları
Prof. Dr. Erhan BİLİR
15:00
15:30
Servikal distonilerde BoNT uygulamaları
Prof. Dr. Zafer ÇOLAKOĞLU
15:30
16:00
Kahve arası
15:30
16:00
Kahve arası
16:00
16:30
Koma, ensofalopatilerde EEG
Prof. Dr. Nerses BEBEK
16:00
16:30
Fokal distonilerde BoNT uygulamaları
Prof. Dr. Yeşim PARMAN
16:30
17:00
Status epileptikus ve EEG
Prof. Dr. Berrin AKTEKİN
16:30
17:00
Hemifasyal spazmda BoNT uygulamaları
Prof. Dr. Dilek İnce GÜNAL
17:00
17:30
EEG raporlama
Prof. Dr. Zeki GÖKÇİL
17:00
17:30
Jeneralize distonilerde tedavi yaklaşımları
Prof. Dr. Cenk AKBOSTANCI
18:00 - 19:00
Açılış Töreni ve Açılış Konferansı
19:00 - 21:30
Akşam Yemeği
10.
ULUDAĞ
NÖROLOJİ GÜNLERİ
12 - 15 Mart 2015, Karinna Otel - Uludağ
BİLİMSEL PROGRAM
EPİLEPSİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serap SAYGI - Prof. Dr. İbrahim BORA
13 Mart 2015, Cuma
13:00
14:00
Öğle yemeği
08:30
09:00
Otoimmun kökenli epilepsilere yaklaşım
Prof. Dr. Serap SAYGI
PARKİNSON HASTALIĞI ve HAREKET BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent ELİBOL - Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU
09:00
09:30
Yeni tanılı epilepside yeni tedavi yaklaşımları
Prof. Dr. Barış BAKLAN
16:00
16:30
Erken evre Parkinson hastalığında tanı ve tedavi yaklaşımları
Prof. Dr. Murat EMRE
09:30
10:00
Dirençli epilepsilerde medikal tedavi yaklaşımı
Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA
16:30
17:00
İleri evre Parkinson hastalarında alternatif tedavi yaklaşımları
Prof. Dr. Sibel ERTAN
10:00
10:30
Epilepsinin sosyal yönü
Prof. Dr. Hikmet YILMAZ
10:30
11:00
Kahve arası
17:00
17:30
Parkinson hastalığı tedavisinde nonmotor bulgular ve tedavi yaklaşımları
Prof. Dr. Bülent ELİBOL
17:30
18:00
Çocukluk çağı hareket bozukluklarında tanı ve tedavi yaklaşımları
Prof. Dr. Zuhal YAPICI
18:00
18:15
Kahve arası
NÖROMUSKULER HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feza DEYMEER - Prof. Dr. Necdet KARLI
11:00
11:30
Nöromuskuler kavşak hastalıkları; klinik, tanı, tedavi
Prof. Dr. Feza DEYMEER
11:30
12:00
Polinöropatiler; klinik,tanı,tedavi
Prof. Dr. Yeşim PARMAN
12:00
12:30
İnflamatuar miyopatileri; klinik,tanı,tedavi
Prof. Dr. Piraye OFLAZER
18:15
19:00
Uydu sempozyumu
12:30
13:00
Kas hastalıklarının tedavisinde gelişmeler
Prof. Dr. Hatice KARASOY
19:00
21:30
Akşam yemeği
www.uludagnoroloji.org
BİLİMSEL PROGRAM
MULTİPL SKLEROZ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ - Prof. Dr. Ömer Faruk TURAN
14 Mart 2015, Cumartesi
13:00
14:00
Öğle yemeği
15:30
16:00
Akılcı ilaç kullanımı oturumu
Uzm. Dr. Aylin BİCAN DEMİR
16:00
17:00
Uydu sempozyumu
08:30
09:00
Tüm yönleri ile radyolojik izole sendrom
Doç. Dr. Murat TERZİ
09:00
09:30
Klinik izole sendrom'dan multipl skleroz'a yolculuk
Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ
09:30
10:00
Multipl skleroz'da özel durumlar
Prof. Dr. Serkan ÖZAKBAŞ
10:00
10:30
Multipl skleroz'da yeni sınıflama ihtiyacı
Doç. Dr. Aslı KURNE
17:00
17:30
Kronik migren: Klinik, tanı, tedavi
Prof. Dr. Aynur ÖZGE
10:30
11:00
Kahve Arası
17:30
18:00
Trigeminal otonomik sefaljiler
Prof. Dr. Sebahattin SAİP
18:00
18:15
İntrakranial basınç değişikliklerine bağlı baş ağrıları
Prof. Dr. Figen GÖKÇAY
18:15
19:00
Sekonder baş ağrıları
Prof. Dr. Baki GÖKSAN
19:00
21:30
Akşam yemeği
MULTİPL SKLEROZ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Egemen İDİMAN - Doç. Dr. Özlem TAŞKAPILIOĞLU
11:00
11:30
Multipl skleroz'da nöroradyolojik gelişmeler
Doç. Dr. Kader KARLI
11:30
12:00
Multipl skleroz' da immünmodulatur tedaviler (INF, GA, NTZ, MTX, ALZ)
Doç. Dr. Murat KÜRTÜNCÜ
12:00
12:30
Multipl skleroz'da yeni oral tedaviler (Fingolmod, Teriflunomid, Fumarat)
Doç. Dr. Cavit BOZ
12:30
13:00
Değişen NMO spektrumu
Prof. Dr. Egemen İDİMAN
A
BAŞ AĞRISI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Baki GÖKSAN - Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU
15 Mart 2015, Pazar
08:30 / 12:00 Otelden ayrılış
Download

10.ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ - 7.Uludağ Nöroloji Günleri