İLERİ EEG KURSU 31 Ekim – 02 Kasım 2014
1.
Gün
14:00 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:45
17:00 – 18:30
2. Gün
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11.45 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 18:00
Yenidoğan EEG’si Teknik Özellikleri ve Montaj – Doç. Dr. Özgür Duman
Normal Yenidoğan EEG’si – Prof. Dr. Kürşad Aydın
Ara
Patolojik Yenidoğan EEG’si- Zemin aktivite-İnteriktal- İktal - Prof. Dr. Hasan Tekgül
Pratik – Prof. Dr. Hasan Tekgül – Prof. Dr. Kürşad Aydın – Doç. Dr. Özgür Duman
Video EEG Monitorizasyon Kurulumu ve Teknik Özellikleri – Prof. Dr. Güzide Turanlı
Hasta Hazırlama - Hemşire Leyla Şeker
Ara
Jeneralize İktal Paternler – Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu
Fokal İktal Paternler – Doç. Dr. Tuğba Hirfanoğlu
Öğle Yemeği
Lateralize-Lokalize Bulgular – Prof. Dr. Şenay Haspolat
Video-EEG raporlama – Prof. Dr. Güzide Turanlı
Akılcı İlaç Kullanımı – Prof. Dr. Çetin Okuyaz
Ara
Pratik–Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu– Prof. Dr. Güzide Turanlı-Prof. Dr. Şenay Haspolat- Doç. Dr.
Tuğba Hirfanoğlu
3. Gün
09:30 – 11:00 Sınav
Download

İLERİ EEG KURSU