TEMEL EEG KURSU-4
PROGRAM
13 MART 2015
12.30-14.00
Öğle yemeği
14.00-14.30
EEG makinesi, filtreler ve ayarlar
Dr. Güzide TURANLI
14.30-15.00
EEG’nin nörofizyolojik temelleri
Dr. Kürşad AYDIN
15.00-15.30
Montaj ve Polarite
Dr. Dilek YALNIZOĞLU
15.30-16.00
Kahve Arası
16.00-16.30
Tanımlar
Dr. Hasan TEKGÜL
16.30-17.00
Artefaktlar
Dr. Ali CANSU
17.00-17.30
Akılcı ilaç kullanımı
Dr. Bülent ÜNAY
17.00-18.30
Pratik Çalışma
Dr. D. YALNIZOĞLU, Dr. H. TEKGÜL, Dr. A. CANSU
19.00-22.00
Akşam yemeği
14 MART 2015
09.00-09.30
Normal ritimler
Dr. Çetin OKUYAZ
09.30-10.00
Benign varyantlar
Dr. Şenay HASPOLAT
10.00-10.30
Zemin aktivite anormallikleri
Dr. Ayşe SERDAROĞLU
10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.30
Pratik Çalışma
12.30-13.30
Öğle yemeği
13.30-14.00
Fokal epileptik anormallikler
Dr. Tuğba HİRFANOGLU
14.00-14.30
Jeneralize epileptik anormallikler
Dr. Gülhis DEDA
Dr. Ç. OKUYAZ, Dr. Ş. HASPOLAT, Dr. A. SERDAROĞLU
14.30-15.00
Özel patternler
15.00-15.30
Kahve Arası
15.30-17.00
Pratik Çalışma
17.00-18.00
Sınav
18.00-19.00
Değerlendirme ve sertifika dağıtımı
19.00-22.00:
Akşam yemeği
Dr. Sarenur GÖKBEN
Dr. T. HİRFANOGLU, Dr. G. DEDA, Dr. S. GÖKBEN
Download

TEMEL EEG KURSU-4 PROGRAM 13 MART 2015 12.30