2014-2015 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
SONNUR
YALNIZOĞLU
İLKOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ
YILLIK ÇALIŞMA
TAKVİMİ
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONNUR YALNIZOĞLU İLKOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONU
OKUL DEĞERLER EĞİTİMİ KOMİSYONU
ADI SOYADI
GÖREVİ
ÖZGÜR ÇAKIR
OKUL MÜDÜRÜ
SEZAİ ÇAKIR
MÜDÜR YARDIMCISI
MERVE KARAMAN
ÖĞRETMEN
FUNDA KUMAŞ
ÖĞRETMEN
BAHAR KARAKAŞ
ÖĞRETMEN
DİDEM ERİŞİK
ÖĞRETMEN
HACI ÇELENK
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
EMİR VATANSEVER
OKUL ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
SONNUR YALNIZOĞLU İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ
VELİ AYLIK BİLGİLENDİRME MEKTUBU
Sayın Veli,
Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay işlenecek olan AYIN
DEĞERİ …………………………………….’dır. Bu değerle ilgili verilecek alt
değerler
………………………………………………………………………………’dır.
Öğrencilerimize bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimli olabilmesi
ve devamlılığın sağlanması için sizinde aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.
Bu konu ile evde oluşturacağınız sohbet ortamları öğrencilerimizin olumlu davranış
değişikliğine katkı sağlayacaktır. Yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür
ederiz.
Sınıf Rehber Öğretmeni
SONNUR YALNIZOĞLU İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞİTİMİ KOMİSYONU
VELİ TEŞEKKÜR MEKTUBU
Sayın …………………………………
Velisi bulunduğunuz okulumuz……….. sınıfı …… nolu öğrencilerinden……………………………
okulumuzda yürütülmekte olan Değerler Eğitimi Çalışmaları kapsamında sergilediği örnek davranışlar
başta okul yönetimimiz olmak üzere tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizce de takdirle işlenmektedir.
Ailesi olarak verdiğiniz eğitim öğrencimizin geleceğinin de belirleyicisi olacaktır. Evladınızı “Hiçbir anne
baba evladına güzel terbiyeden daha değerli bir hediye vermiş olmaz.” Prensipleri doğrultusunda
yetiştirdiğinizden ve buna devam edeceğinizden hiç kuşkumuz yoktur.
Böyle bir değeri toplumumuza kazandırdığınız için sizi tebrik eder, teşekkürlerimizi sunarız.
SONNUR YALNIZOĞLU Değerler Eğitimi Komisyonu
SONNUR YALNIZOĞLU İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA
TAKVİMİ
Değerli Velimiz,
Okulumuzda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanacak olan değerler eğitimi çalışmaları
kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen iş takvimine göre değerler işlenecektir
AYLAR
OKUL ÖNCESİ
İŞLENECEK
DEĞERLER
İLKOKUL DA
İŞLENCEK DEĞERLER
EYLÜL - EKİM
Selamlaşmak
Nezaket Kuralları
KASIM
Çevre Bilinci
Arkadaşlık
ARALIK
Düzenli Olmak
Aile Olmak
OCAK-ŞUBAT
Doğruluk
Toplu Ortamlarda Davranış
Kuralları
MART
Konuşma ve Dinleme Adabı
Vatan Sevgisi ve Çanakkale
Zaferi
Zamanı, Sağlığı, Nimetleri
Verimli Kullanmak
Çanakkale Şehitleri
NİSAN
Görevlerimizi Bilmek
Şiddetten Uzak Durmak
MAYIS
HAZİRAN
Ailemizi, arkadaşımızı ve
hayvanları sevmek
Sağlıklı Yaşamak
DEĞERLER AĞACI
Download

Değerler Eğitimi Okul Çalışma Takvimi