Değerler Eğitimi
Hoşgörü
ve
SELAMLAŞMA
Hoşgörü, el ele
vermektir.
Hoşgörü Nedir?
Hoşgörü, müsamaha, tahammül, katlanma, görmezden gelme veya
göz yumma, başkalarını eylem yargılarında serbest bırakma, kendi
görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere
sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir İzin verme,
aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.
3
GEL NE OLURSAN OL GEL
YARADILANI SEVERİM YARADANDAN
ÖTÜRÜ
MEVLANA
Hoşgörülü olmak insanlarla ilişki kurmanın en iyi
yoludur.
Hoşgörülü ol ki sana da öyle davranılsın.
Hz.Muhammed
(Sav)
Sevdiğinin kusurlarını hoş
görmeyen,sevmiyor demektir.
Goethe
Hoşgörü dil, din, ırk ayrımı gözetmemektir.
“İnsanların en âcizi dua etmeyen,
en cimrisi de selam vermeyendir.”
(Taberani)
Hoşgörü, aynı ortamı
özgürce paylaşmaktır.
Affetmek, geçmişi değiştirmez ama, geleceğin önünü açar.
Paule Boese
Hoşgörü, başkalarının görüşlerini anlama yeteneği ve acı bir duygu beslemeden,
anlayışlı bir tartışma arzusudur.
Macintosh
Hoşgörü, doğadaki tüm
varlıkları sevmektir.
Hoşgörüsüzlük, insanın kendi davasına inanmasının bir kanıtıdır.
Gandhi
İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem toleranstır.
H.Wilhelm Van Loon
Hoşgörü, iletişim kurmaktır.
Meyvesi çamura düşüyor diye, ağaca mı lanet edilir?
Hölderlin
Toplumsal hayatta en yararlı erdem hoşgörüdür.
Dale Carnegie
Hoşgörü, doğadaki canlıları
sevmektir.
Bu çağın gereği ortak bir din değil, çeşitli dinlere bağlı insanlar arasındaki
karşılıklı hoşgörü ve saygıdır.
Gandhi
Gülümsemek,iki insan arasındaki en kısa mesafedir.
Victor Borqe
Sporun temelinde, hoşgörü
vardır.
Başkalarının iyiliği için uğraşan bir kişi, kendi iyiliğini de garanti altına
almıştır.
Confucius
İki şeyi unut;yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü.
Lokman Hekim
Hoşgörü, farklı dinden
insanların bir arada
yaşaması demektir.
Ebû Hüreyre (ra)’den rivayete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Canım
kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; İman etmeden Cennete
giremezsiniz, birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız
takdirde birbirinizi seveceğiniz bir işi göstereyim mi? Selamı aranızda
yaygınlaştırınız.”
(Müslim, İman: 17; Ebû Dâvûd, Edeb: 27)
Ebû Umâme (ra)’den rivayete göre, şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Rasûlü!
‘Denildi iki adam karşılaşıyorlar bunlardan hangisi önce selam verecektir?’
Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “O iki adamdan Allah’a en yakın olanı.”
(Ebû Dâvûd, Edeb: 122)
Câbir b. Abdullah (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah
(sav) şöyle demiştir:
“Selam konuşmadan öncedir.”
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Binitli yürüyene, yürüyen oturana, az olan
guruba selam verir.” İbn’ül Müsenna kendi rivayetinde şunu da ilave etmektedir:
“Küçükler büyüklere selam verir.”
(Buhârî, İstizan: 17; Müslim, Selam: 27)
“Müslüman’ın Müslüman üzerindeki altı haktan biri de selam vermektir.”
(Müslim)
“Mümin kardeşine selam vermek, yanına gelince ona yer göstermek ve
hoşlandığı isimle hitap etmek, aradaki sevgiyi pekiştirir.” (Taberani)
“Tatlı dilli olmak, selamlaşmak ve yemek yedirmek, Cennete götürür.” (Hakim)
“Tanıdığından başkasına selam vermemek Kıyamet alametidir.” (Taberani)
Download

Değerler Eğitimi Hoşgörü ve Selamlaşma