ÖZGEÇMİŞ
Yrd. Doç. Dr. ÖZGÜR AKTOK

Eğitim Bilgileri:
Derece
Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Felsefe
Boğaziçi
19972002
Yüksek Lisans
Felsefe
Boğaziçi
20022005
Doktora
Felsefe
Köln-Boğaziçi
20052013
Yüksek Lisans Tezi (Tam künye olarak)
An Ontological Analysis of the Ought: Towards and Ethics of Being, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2005
Doktora Tezi Tezi (Tam künye olarak)
A De-struction of Social Constructionism in the Context of Heidegger’s Conception of Truth, Köln
Üniversitesi Felsefe Fakültesi; Boğaziçi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Köln-İstanbul,
2013

İş Tecrübesi:
Görev Unvanı
Araştırma Görevlisi

Görev Yeri
Boğaziçi Üniversitesi
2004-2007
İdari Görevler:
Görevi

Yıl
Görev Yeri
-
Eserler:
A) Kitaplar
Yıl
-
B) Makaleler
"Saf Aklın Son Kalesi olarak Leibniz’in Akılcılığı", İnsancıl, İstanbul: 2013, ss. 10-17.
C) Kitap Bölümleri
“Heidegger'in 'Platon'un Doğruluk Anlayışı' Yorumu üzerine bir İnceleme: Ön-oluşturma ve
Gizlenmemişlik”, Bir Arada - Önay Sözer Armağanı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul: 2013, ss.
589-609.
“Unverborgenheit als die Grundleistung der platonischen Ideen: Heideggers Auslegung von Platons
Höhlengleichnis”, Weltphilosophien im Gespraech. Sinnhorizonte: Weltphilosophien zur Bildbarkeit
des Menschen Band 9, ed. Claudia Bickmann, Markus Wirtz, Traugotz Bautz Yayınevi, Norhausen:
2012, ss. 137-174.
“Sunum”, Heidegger, Doğu-Batı Yayınevi, Ankara: 2010, ss. 7-37.
D) Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler
“Heidegger’s Aletheia in the Light of Hegel’s Determinate Negativity”, 2012 “Hegel Hegel’e Karşı”,
İstanbul Uluslararası Hegel Konferansı, Hegel Jahrbuch (basım aşamasında).
“Ontoethik als die Philosophie der Zukunft” Internationales Kollequium “Philosophie im Wandel”,
Istanbul Goethe Enstitüsü ve Alexander von Humboldt Vakfı, 20-22 Ekim 2005.
“How the Modern Conception of the Good Emerged: From Saint Augustine to Descartes”, Inaugural
Southeast Seminar in Early Modern Philosophy, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü, 8-10 Ağustos,
2005.
“Thinking the Ought and Being Beyond the Is-Ought Duality”, Heidegger ve Nietzsche Konferansı,
Messkirch, Almanya, 26-29 Mayıs 2004. Martin-Heidegger-Araştırma Grubu II. Toplantısı,
organizasyon Heidegger Vakfı, Centre des Études Heideggeriennes, Meßkirch Belediyesi.
E) Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler
“Doğruluğu Epistemolojinin Sınırları Ötesinde Düşünmek: Heidegger ve Rorty” Felsefe ve
Günümüzün Sorunları, FLSF 1, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta: 2006, ss. 95-103.
F) Diğer Yayın ve Bilimsel Faaliyetler
Almancadan Türkçeye Çeviriler:
Heidegger, Martin, “Kant’ın Varlık Tezi”, Heidegger, Doğu-Batı Yayınevi, Ankara, 2010.
Heidegger, Martin, “Varlık ve Görünüş”, Heidegger, Doğu-Batı Yayınevi, Ankara, 2010.
Gethmann-Siefert, Annemarie, «Heidegger ve Hölderlin: Muhtaç Zamanda Şaire Aşırı İhtiyaç”,
Heidegger, Doğu-Batı Yayınevi, Ankara, 2010.
Zizek, Slavoj-Badiou, Allen: Felsefe ve Güncellik: Bir Tartışma, Encore, İstanbul, 2009.
İngilizceden Türkçeye Çeviriler:
Dallmayr, Fred, “Agency as Letting Be” ( orijinal) Heidegger Doğu-Batı Yayınevi Ankara, 2010.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Lisansüstü Tezler:
A) Yüksek Lisans Tezleri
B) Doktora Tezleri
-

Görev Aldığı Projeler:

İletişim Bilgileri:
Adres: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü, Balatçık
Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2, PK 35620, Çiğli – İZMİR
Telefon:
Faks:
e-posta:
Download

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÖZGÜR AKTOK Eğitim Bilgileri: Derece