28 Kasım 2014 Cuma
09:00-09:30
09:30-10:15
10:15-10:30
10:30-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12.30-13.30
13:30-14:30
14:30-15:10
15:10-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:00
18:00-18:15
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nuray Kanbur
Açılış Konuşması
Prof.Dr. Orhan Derman (Hacettepe Üniversitesi)
Riskli Adolesan Kimdir?
Uz.Dr. Nurdan Tekgül (Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi)
Konferans: Adolescent Eating Disorders: Who Is At Risk?
“Hangi Ergen Yeme Bozuklukları Açısından Risk Altındadır?”
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr Sinem Akgül
Prof.Dr. Terrill Bravender (Unıversıty of Michigan)
Kahve Arası
Panel: Riskli Yeme
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Gökhan Akbulut, Prof.Dr. Orhan Derman
Beslenme ile İlgili Riskler
Prof.Dr. Raşit Vural Yağcı (Ege Üniversitesi)
Adolesan Gebeliği (Ergenlik Döneminde Üreme Sağlığı Riskleri)
Prof.Dr. Ege Tavmergen (Ege Üniversitesi)
Konferans: Kronik Hastalığı Olan Ergene Yaklaşım
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Raşit Vural Yağcı
Prof.Dr. Nuray Kanbur (Hacettepe Üniversitesi)
Öğle Yemeği (Lunch Box)
Uydu Sempozyumu
Adolesan Çağda Aşılama
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Derman
Konuşmacı: Prof.Dr. Ener Çağrı Dinleyici
Panel- Suç ve Risk
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Nuri Bilgin, Prof.Dr. Ömer Tarım
Ergenlerdeki Suçun Psikososyal Olarak Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Sezen Köse (Ege Üniversitesi)
Ergenlerdeki Suçun Hukuk Boyutu
Hakim Murat Aydın (Karşıyaka Adliyesi)
Ergenlerdeki Suçun Fiziksel ve Cinsel Gelişim Üzerine Etkileri
Prof.Dr. Orhan Derman (Hacettepe Üniversitesi)
Panel- Çocuk İstismarı
Oturum Başkanıları: Prof.Dr. Okay Başak- Doç.Dr. Kurtuluş Öngel
İzmir Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) süreci
Dr. Gülgün Çakmur (İzmir Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şube Müdürü)
İzmir ÇİM hizmeti nasıl veriliyor, daha neler yapılmalı
Seher Dere Ülgen (İzmir Çocuğun Cinsel İstismarı Merkezi)
Kahve Arası
Panel: BÜYÜME
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Atilla Büyükgebiz, Prof.Dr. Dilek Güldal
Büyüme Geriliğinin Değerlendirilmesi; Büyüme Hormonu Tedavi Kriterleri
Prof.Dr. Ömer Tarım (Uludağ Üniversitesi)
Klinikte Turner Sendromu
Prof.Dr. Bumin Nuri Dündar (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Panel: BAYILMA: Ergenlerde epileptik ve non-epileptik aciller
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Cahide Aydın, Uzm.Psk.Dr. Zeynep Tüzün
Konvülzyon
Prof.Dr. Hasan Tekgül (Ege Üniversitesi)
Konversiyon
Doç.Dr. Burcu Özbaran (Ege Üniversitesi)
Sözel Bildiriler
Oturum Başkanı: Uzm.Psk. Ece Ataman
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Dr. Hakan Mut
29 Kasım 2014 Cumartesi
08:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:15
11:15-12:45
12:45-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-15.45
15:45-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
Panel: CİNSELLİK ve RİSK
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Orhan Derman, Yrd.Doç.Dr. Sinem Akgül
Cinsel Yönelimler (Kendine Zarar Verme Davranışı – Suisid)
Doç.Dr. Taner Güvenir (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Tanı Yöntemleri
Prof.Dr. Candan Çiçek (Ege Üniversitesi)
Metabolik Sendrom
Doç.Dr. Kurtuluş Öngel (Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi)
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Nuray Kanbur, Uzm.Dr. Nurdan Tekgül
Adolescent Medicine: An International Perspective
(Adolesan Hekimliği: Uluslarası Perspektif)
Prof.Dr. Terill Bravender (Unıversıty of Michigan)
Türkiye Perspektifi
Yrd.Doç. Sinem Akgül (Hacettepe Üniversitesi)
Panel: OKUL ve RİSK
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Hasan Tekgül, Dr. Neşe Zeren Nohutçu
Ergenlerde Hiperaktivite ve Risk
Prof.Dr. Eyüp Sabri (Ege Üniversitesi)
Sınav ve Risk (Sınav Stresi)
Uzm.Psk.Dr. Zeynep Tüzün (Hacettepe Üniversitesi)
Akran / Öğretmen İstismarı ve Risk (Rehber Araştırma Merkezi-RAM)
Abdullah Alyaprak
Öğle Yemeği (Lunch Box)
Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Uzm.Dr. Umut Gök Balcı, Prof.Dr. Orhan Derman
Panel: BAĞIMLILIK
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Nilgün Özçakar, Dr. Gürkan Ergün
Ergenlikte Teknoloji ve Risk
Prof.Dr. Konca Yumlu (Ege Üniversitesi)
Sigara-Madde Bağımlılığı
Doç.Dr. Zeki Yüncü (EGEBAM)
Kahve Arası
Projeler (AYNA, Aile Hekimlerinin Projeleri)
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Orhan Derman, Psk. Nurhayat Dirik
Psikodrama
Doç.Dr. İnci Doğaner
"Gençlik Çalıştay" Sunumu
Kapanış ve Temenniler
Download

28 Kasım 2014 Cuma