T.C.
MARDİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 39896782/300/1366709
Konu: Tip 1 Diyabetli Çocuk Sayısı.
09/02/2015
ACELE VE GÜNLÜDÜR
.................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
İlgi : 06.02.2015 tarihli e-mail yazısı.
Tip 1 Diyabetler Derneği Başkanı Esra AVCI' nın, İlimize bağlı İlçelerdeki İlkokul,
Ortaokul ve Liselerde eğitim-öğretim gören öğrencilerden, Tip 1 Diyabetli Çocuk sayısının
yaş ve cinsiyet dağılımı nasıl olduğu ile ilgili e-mail yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve İlçenize bağlı İlkokul, Ortaokul ve Liselerde eğitim-öğretim gören
öğrencilerden, Tip 1 Diyabetli Çocuk sayısının yaş ve cinsiyetine göre hazırlanarak 20 Şubat
2015 tarihine kadar, Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.
Hüseyin AKDAĞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
Ek : 1 Adet e-mail yazısı.
D AĞ ITIM
:
10 İlçe Kaymakamlığı
(İlçe Milli Eğitim Müd.ne)
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5f3c-1b82-33dd-8557-39e1 kodu ile teyit edilebilir.
MARDiN n, MiLLi EGiTiM MUOURLUGU
Kimden:
Gonderme Tarihi:
Kime:
Konu:
[email protected]
06 Subat 2015 Cuma 11:19
[email protected]
mardin.meb.gov.tr iletisim formundan: Okullanrmzda Egitim Ogretim Goren Tip1
Diyabetli Ogrenciler
Adr Soyadi : Esra Avel
Telefon : 0549775 1231
E- Posta Adresi : [email protected]
IP Adresi : 176.232.66.219
Mesaj : 06/02/2015 MARDiN iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU
NE VaIi Ozan Caddesi Hukumet
KonagllMARDiN Talepte Bulunan : Tip 1 Diyabetliler Dernegi (TIDD) Adres : Osmanaga Mah. Cilek Sk.
No:6/35 34200 Kadikcy, istanbul TURKiYE Konu : Bilgi Edinme Talebi Mardin iii smirlannda Milli
Egitim Bakanhgi na bagh olan ozel ve kamuya ait (ilk 4) ilk Okul, (lkinci 4) Orta Okul, (Ucuncu 4) Lise
ve dengi egitim ve ogretim kurumlannda meveut bulunan
Tip 1 Diyabetli cocuk sayismm ne kadar
oldugu,
Bunlann yas ve einsiyet dagilmunm nasil oldugu,
Bunlann ilceler bazmda sayi dagihrmmn
nasil oldugu,
Bunlarm ilkokul, ortaokul ve lise bazmda sayi dagihrmmn nasil oldugu, Hakkmdaki veri ve
bilgilerin 4982 sayih Bilgi Edinme Hakki Kanunu hukumlerince yasal suresi icerisinde yazih olarak
gonderilmesini talep ederiz Saygilanmla, Tip 1 Diyabetliler Demek Baskam Esra AVCI
Yukardaki mesaj http://mardin.meb.gov.tr
adresindeki iletisim formu aracihgiyla gijnderilmi~tir.
[Sayfa No]
Download

Tip 1 Diyabetli Çocuk Sayısı - Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü