GAZMER
Salim ilgili;
KONU : Dogal ig Tesisat Piyasasi Teknik Esaslar cali§masi.
GAZBiR ig Tesisat Komisyonu, teknik merkezimiz GAZMER moderatorlOgunde, DOSIDER, BACEDER gibi
ilgili sektorel yapilarin da katilimi ile 3(4) yildan beri yapmakta olduklan ca4malar sonunda,
1- Dogal Gaz Piyasasi Ic Tesisat Teknik Esaslan
2- Dogal Gaz Piyasasi Biiyuk TOketimli ve Endustriyel Tesisler Teknik Esaslan
Taslak ga4malan ekte tarafiniza sunulmaktadir.
Dogal Gaz Piyasasi mevzuati ve TS7363 esas alinarak yapilan ga4malann, Dagttim §irketlerimiz
tarafindan ayri ayri olarak hazirlanmakta olan teknik esaslann; TOrkiye Dogal Gaz Piyasasinda tek bar
metin olarak ortaya konulmasi hedeflenmektedir.
Hazirlanan taslaklara; ilgili mevzuat, standart ve uygulamalara yonelik degerlendirme ve onerilerinizle
katkilannizi beklemekteyiz.
www.gazmer.com.tr ve www.gazbir.org.tr adreslerinde yamlanmakta olan taslak metinlere i4kin
gor4lerinizi 06 Mart 2014 tarihine kadar gondermenizi talep etmekteyiz.
Saygilanmla,
71../\„„),--&-k-- --)
• i i r,
/1 /,- , ,
c:1,/ •,-,:c-
- — •
■
••••,
.-,
l L'fcs,
Ya§ar ARSLAN.:!
_
Balkan
GAZGV,::t. 1
r c.....
--t
p .„., ..'
lKTiSP,C
';.t......17 ME :',:_iiP;./ •c,,, , 7,
EK1:Dogal Gaz Piyasasi ig Tesisat Teknik Esaslan Taslak ca4masi (web Ozerinden)
EK2:Dogal Gaz Piyasasi BuyOk TOketimli ve Endustnyel Tesisler Teknik Esaslan Taslak calivnast (web
0zerinden)
EK3:Gor4 ve Degerlendirme Formu (web Ozerinden)
1/1
GAZMER Dogal Gaz ye Enerji Egitim Belgelendirme
"GAZMER, GAZBIR Iktisadi i§letmesidir."
Denetim ye Teknolojik Hizmetler Ltd. Bti.
Tel
: Girne Mah. Kugukyali I§ Merkezi Irmak Sok.
Adres
Faks
C Blok No:3, KOcukyali Maltepe ISTANBUL 34852
web
Ilgili
: M. Ali AKMAN ; Dahili :113
: +90 216 388 81 11
: +90 216 388 81 00
: www.gazmer.com.tr
Download

GAZMER