T.C.
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
YEMEK BURSU BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU
A
B
1. BÖLÜM - ÖĞRENCİNİN GENEL DURUM BİLGİLERİ (*)
Kendi
1
Akraba
Yüksek Öğrenimi Sırasındaki
Evi
Yanı
İkametgâhı:
1500 TL
1
1500 Ailede Kişi Başına Düşen Gelir
ve üzeri
1000 TL
Miktarı:
E
Ailede ilk-orta öğrenimde okuyan
çocuk sayısı
Ailede yüksek öğrenimde okuyan
çocuk sayısı
Anne ve Baba Durumu
F
Anne ve Baba İş Durumu
G
Ailede özel bakıma muhtaç ( hasta
veya
engelli ) kişi var mı
Başka kurum veya kuruluşlardan burs
alınıyor
mu?
C
D
H
I
J
K
M
N
O
Başarı Puanı (sadece ilk kez kayıt
yapan
öğrenciler)
Başarı Puanı (sadece 2. sınıf ve
sonraki
sınıflar için
Medeni Durumu
1 çocuk
(kendisi)
1 çocuk
(kendisi)
Anne ve
Baba sağ
ve
birlikte
Anne ve
Baba
çalışıyor
Yok
1
2 çocuk
2
Kiralık
Ev, Otel
1000 750
TL
3 çocuk
1
2 çocuk
2
3 çocuk
3
4 çocuk
4
1
Anne ve
Baba sağ
ve ayrı
yaşıyor
Baba
çalışıyor
2
Anne ölü
baba sağ
3
Anne
sağ baba
ölü
4
2
Anne
çalışıyor
3
4
1
Kardeşler
den biri
2
3
Birden
fazla
yerden
alıyorum
%20 ve
üzeri
1
Özel
Burs
alıyorum
2
Anne
bakıma
muhtaç
Burs
almıyoru
m
Anne ve
Baba
emekli
Baba
bakıma
muhtaç
Kredi
alıyoru
m
1
%15-19
arası
2
%10-14
arası
3
%5-9
arası
4
%1-4 arası
5
2,002,40
arası
Bekar
1
2,41-2,80
arası
2
2,81-3,20
arası
3
4
3,61-4,00
arası
5
2
Evli- 1
çocuklu
3
3,213,60
arası
Evli-2
çocuklu
4
Evli 3 +
çocuklu
5
2
% 50-54
engelli
3
% 55-59
engelli
4
5
Çocuğu
şehit
Anne
baba ayrı
2
Annesi
şehit
Anne ölü
baba sağ
3
Babası
şehit
Anne
sağ baba
ölü
4
% 60 ve
üzeri
engelli
Anne ve
Babası şehit
Anne ve
Baba ölü
1
Programc
ı
2
Yazılımcı
3
4
Sertifikal
ı
Çalıştırıc
ı
76-80
arası
2
Eğitmen
3
Donanım,
Teknik
servis ve
yazılımcı
Antrenör
5
1
Donanı
m ve
Teknik
servis
Milli
sporcu
2
81-85
arası
3
86-90
arası
4
90-100
arası
5
1
EvliÇocuksu
z
2.
BÖLÜM - ÖZEL ŞARTLARA SAHİP ÖĞENCİLER (**)
Engelli ise konusu ve derecesi
% 40-44
1
% 45-49
engelli
engelli
Şehit Yakını ise durumu
(kardeşi,çocuğu…)
SHÇEK'dan gelen öğrenci ise durum
bilgisi
P
Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi
ve becerisi var mı
R
Spor, Özel yetenek konusunda başarı
veya belge sahibi mi
S
Yabancı Dil bilgi seviyesi (KPDS)
T
Diğer (varsa lütfen kısaca belirtiniz.)
3. BÖLÜM –
SÜTUN TOPLAMLARI
1
Kardeşi
şehit
Anne
baba sağ
ve
birlikte
Bilgisay
ar
kullanabi
liyorum
Hakem
1
60-75
arası
1
PUAN
1
2
2
2
PUAN
4. BÖLÜM - TOPLAM DEĞERLENDİRME PUANI : Rakamla (
)
(*) Bu bölümde 1'den 5'e kadar puanlama kutuları "Öğrenci" tarafından işaretlenecek,
yukarıdan aşağıya her sütunun toplamı ve genel toplam kısmı ise
"Değerlendirme Komisyonu" tarafından doldurulacaktır.
3
3
3
PUAN
Yazıyla (
4
3
Özel
Yurt
750 500
TL
4 çocuk
3
4
4
4
4
4
4
PUAN
Devlet
Yurdu
500 TL' den
az
5
5 çocuktan
fazla
5 çocuktan
fazla
Anne ve
Baba ölü
5
Anne ve
Baba
çalışmıyor
Birden
fazla kişi
var.
KYK Bursu
alıyorum.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PUAN
)
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.
Öğrencinin Adı Soyadı:
İmzası :
Tarih:
(**) Bu bölümün değerlendirilmesi "1." bölüme göre önceliklidir. 5 ve üzeri kontenjanı olan birimlerin en az 1 öğrenciyi "M,N,O" maddelerini işaretleyen
öğrenciler arasından seçmeleri gerekmektedir.
Sayfa 1/2
Adana BTÜ.SKS.FR016/00
Yayın Tarihi: 18/07/2014
T.C.
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
YEMEK BURSU BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
ÜYE
Adı Soyadı :
ÜYE
Adı Soyadı :
ÜYE
Adı Soyadı :
ÜYE
Adı Soyadı :
BAŞKAN
Adı Soyadı :
Ünvanı :
Ünvanı :
Ünvanı :
Ünvanı :
Ünvanı :
İmzası :
İmzası :
İmzası :
İmzası :
İmzası :
SONUÇ KARARI
(
)
UYGUNDUR
(
) UYGUN
DEĞİLDİR
/
Sayfa 2/2
Adana BTÜ.SKS.FR016/00
Yayın Tarihi: 18/07/2014
/20
Download

tc adana bilim ve teknoloji üniversitesi yemek bursu başvuru