Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE





Verilerin toplanması
◦ (1. Dağıtım)
Toplam maliyetlerin belirlenmesi
◦ (2. Dağıtım)
Birim maliyetlerin belirlenmesi
◦ (3. Dağıtım)
Maliyet analizleri
Maliyet sonuçlarının raporlanması



Maliyet verileri, EŞ ZAMANLI KAYIT YÖNTEMİ
kullanılarak toplanmaktadır.
Eş zamanlı kayıt yöntemi, giderleri doğdukları
anda
◦ Fonksiyonları
◦ Yerleri
◦ Türleri açısından muhasebe sistemi içinde
izlemeye alan bir yöntemdir.
Bu aşama 1. Dağıtım aşaması olarak da
adlandırılıp, giderlerinin hastanedeki tüm
gider yerlerine dağıtılması işlemidir.
MAMULLER
DİMM
Direkt Yükleme
DİM
Direkt Yükleme
GÜM
Endirekt Malzeme
Endirekt İşçilik
Enerji
Su
Kira
Sigorta
Vergi
Dağıtım Yoluyla
Yükleme
A
X
B
X
C
X
X
X
X
?
?
?
GİDER
MERKEZLERİ
Endirekt giderler tüm gider yerlerine
anahtarları aracılığıyla dağıtılmaktadır.
dağıtım
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE


Gider yerlerinin giderlerinin saptanmasında, mevcut
gider yerleri ile doğrudan ilişkilendirilemeyen
endirekt giderler sıkıntı yaratmaktadır.
Kimi giderler, doğası gereği gider yerleri için endirekt
niteliktedir.
◦ Örneğin, hastanenin binasına ait giderler (amortisman, kira,
dışarıdan sağlanan bakım-onarım vb.) hastane içindeki tüm
gider yerleri için ortak giderdir.

Kimi giderler ise aslında gider yerleri için direkt
nitelikte oldukları halde, ölçümleme yapılamadığı için
endirekt gider niteliği kazanırlar.
◦ Örneğin, enerji ve su, tüketildikleri gider yerlerinin direkt
giderleridir. Ancak, her bir gider yerinin enerji (su) giriş
noktasına bir sayaç takarak tüketimi ölçmek, pek çok
hastaneye gereksiz ya da pahalı gelmektedir. Sayaç
takılamayınca da enerji (su) giderlerinin ait oldukları gider
yerlerine
doğrudan
maledilme
olanağı
ortadan
kalkmaktadır.
Maliyet Türü
Aydınlatma Maliyetleri
Isıtma Maliyetleri
Tutarı
25.600TL
18.200TL
Dağıtım Anahtarlarının Dökümü
Maliyet Yeri
Lamba Sayısı
Otelcilik hizmetleri
3
Çamaşırhane hizmetleri
8
Dahiliye Bölümü
17
Acil Servis
22
TOPLAM
50
Dağıtım Anahtarı
Lamba adedi
m²
m²
30
40
60
150
280
Aydınlatma Maliyetinin Dağıtımı:
Dağıtım anahtarı başına maliyet 25.600 TL ÷ 50 adet = 512 TL/lamba adedi
Otelcilik hizmetleri
Çamaşırhane
Dahiliye
Acil Servis
TOPLAM
3 adet × 512=
8 adet × 512=
17 adet × 512=
22 adet × 512=
50 adet
1.536 TL
4.096 TL
8.704 TL
11.264 TL
25.600 TL
Isıtma Maliyetlerinin Dağıtımı:
Dağıtım anahtarı başına maliyet 18.200 TL ÷ 280 m² = 65 TL/m²
Otelcilik hizmetleri
Çamaşırhane
Dahiliye
Acil Servis
TOPLAM
30 m² × 65 = 1.950 TL
40 m² × 65 = 2.600 TL
60 m² × 65 = 3.900 TL
150 m² × 65 = 9.750 TL
280 m²
18.200 TL
Ortak
maliyetlerin
birimlere
dağıtımı
ve
birimlerin
kendi
(doğrudan) maliyetleri, maliyet
tablosu ile gösterilebilir (I. Dağıtım):
GİDER DAĞITIM TABLOSU (BİRİNCİ DAĞITIM)
Gider
Yerleri
Gider
Çeşitleri
Esas Üretim Gider Yerleri
Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
Çamaşırhane
Hizmetleri
-
01. Direkt İlk Mad. ve Malz.
10. Direkt İşçilik
16.125
34.160
Otelcilik
hizmetleri
16.375
40.350
DİR.İLK.MD.MLZ.VE
DİR.İŞÇİLİK TOP.
50.285
56.725
05.Endirekt Malzeme
15. Endirekt İşçilik
30. Aydınlatma
31. Isıtma
61.Makine-Cihaz
Amortismanı
6.162
18.432
8.704
3.900
13.675
5.998
18.504
11.264
9.750
7.575
360
6.832
1.536
1.950
1.260
600
8.540
4.096
2.600
4.350
13.120
52.308
25.600
18.200
26.860
DİREKT GÜG TOP.
50.873
53.091
11.938
20.186
136.088
Dahiliye
Acil Servis
-
-
TOPLAM
32.500
74.510
107.010



Gider yerlerinin giderleri saptandıktan sonra,
yardımcı hizmet ve yardımcı üretim gider
yerlerinde toplanmış olan giderler gider yerlerine
dağıtılmaktadır.
Bu
işleme
maliyet
muhasebesinde “ikinci dağıtım” denilmektedir.
Dağıtımlarda çeşitli dağıtım ölçütleri (dağıtım
anahtarları) kullanılır.
Burada dağıtım anahtarı, dağıtımdan pay alacak
gider
yerlerinin,
giderleri
dağıtılan
gider
yerlerinden yararlanma derecesini ortaya koyan
ölçüt olarak anlaşılmalıdır.
GİDERLER VE GİDER YERLERİ
Eczane
Steril depo
Diyet
Ev idaresi
Oksijen tedavi
Tıbbi gazlar
Tıbbi cihazlar bakım onarım atölyesi
Çamaşırhane
Terzihane
Teknik bakım ve onarım atölyesi
Ulaştırma hizmetleri
Sıhhi tesisat
Arşiv
Hasta kabul
Sosyal hizmetler
Kafeterya
Bakım giderleri, ısıtma giderleri
Binalar
Cihazlar
Elektrik
Telefonla iletişim
Temizlik
İşyeri güvenliği
DAĞITIM PARAMETRELERİ
1. dağıtım ilaç gider toplamı
1. Dönüştürülmüş set sayısı
2. Bölümlere göderilen aletlerin değeri veya yüzdesi
1. Dönüştürülmüş öğün adedi
2. Yatan hasta + personel sayısı
Saat miktarı (m2’ye göre)
Verilen oksijen saat miktarı
1. Varsa sayaç göstergesi (m3)
2. Gaz uygulama sayısı
3. Gaz uygulama süresi
1. İstek belgesi sayısı
2. İstek belgelerine ağırlık verilerek bulunan sayı
1. Yıkanan çamaşır miktarı (kg)
2. Adet olarak yıkanan çamaşır miktarı
1. Dönüştürülmüş parça adedi
2. Dikiler metre olarak miktar
1. Kullanılan iş saati
2. İş emri adedi
Kullanılan kilometre
1. kW/saat
2. Kg (ağ. Buhar)
3. Radyatör adedi
4. m3
1. işlem sayısı
2. Dosya sayısı
Yatan hasta sayısı
1. Verilen hizmet saati
2. Vaka adedi
Personel sayısı
İş emri sayısı, m2
m2
Yapılan işlem sayısı
kurulu güç
Telefon cihazı sayısı
m2
Personel sayısı
BÖLÜMLER
MALİYET DAĞITIM PARAMETRELERİ
Anestezi
1.Hizmet edilen hasta adedi
2.Anestezi için kullanılan saat miktarı
Kan Bankası
Verilen her 500 cc.lik kan miktarı
Bazal Metabolizma
Yapılan test miktarı
Patoloji
Tetkik sayısı
Genel Doğumhane
Doğum adedi
Klinik Laboratuvarları
Tetkik sayısı
Genel Ameliyathane
1. Ameliyat adedi
2. Ameliyathanenin kullanılma saati
Genel Devamlı Bakım ve Ayılma Odası
Hastanın kalış saati
Rontgen
Film adedi (ağırlıklı)
Radyoterapi
Radyoterapi tedavi seansı adedi

Bu aşamada
kullanılır :
◦
◦
◦
◦
◦
5
adet
dağıtım
yöntemi
Basit Dağıtım Yöntemi
Kademeli Dağıtım Yöntemi
Matematiksel Dağıtım Yöntemi
Karşılıklı (Çapraz/Turlama) Dağıtım Yöntemi
Planlı Dağıtım Yöntemi


Bu yöntemde yardımcı hizmet gider ve
yardımcı üretim gider yerlerinin birbirlerine ve
kendilerine sağladıkları hizmet hiç dikkate
alınmaz.
Her bir yardımcı hizmet ve yardımcı üretim
gider yerinde biriken maliyet ya da gider, esas
üretim gider yerlerine dağıtılır.
GİDER DAĞITIM TABLOSU (BİRİNCİ DAĞITIM)
Gider
Yerleri
Gider
Çeşitleri
Esas Üretim Gider Yerleri
Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
Çamaşırhane
Hizmetleri
-
01. Direkt İlk Mad. ve Malz.
10. Direkt İşçilik
16.125
34.160
Otelcilik
hizmetleri
16.375
40.350
DİR.İLK.MD.MLZ.VE
DİR.İŞÇİLİK TOP.
05.Endirekt Malzeme
15. Endirekt İşçilik
30. Aydınlatma
31. Isıtma
61.Makine-Cihaz
Amortismanı
50.285
56.725
6.162
18.432
8.704
3.900
13.675
5.998
18.504
11.264
9.750
7.575
360
6.832
1.536
1.950
1.260
600
8.540
4.096
2.600
4.350
13.120
52.308
25.600
18.200
26.860
DİREKT GÜG TOP.
50.873
53.091
11.938
20.186
136.088
101.158
109.816
11.938
20.186
243.098
I. DAĞITIM TOPLAMI
Dahiliye
Acil Servis
-
-
TOPLAM
32.500
74.510
107.010
Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
Esas Üretim Gider Yerleri
Dahiliye
DİR.GN.ÜRETİM
GİD.TOP.(I.DAĞ)
Dağ.Anahtarı (m²)
Dağ.Anahtarı (kg)
Acil Servis
50.873
53.091
20
20
35
60
Çamaşırhane
Hizmetleri
Otelcilik
hizmetleri
11.938
20.186
136.088
45
100
100
20
TOPLAM
-
Otelcilik Hizmetleri Maliyetlerinin Dağıtımı:
Dağıtım Anahtarı Başına Maliyet: 11.938 ÷ 55 = 217,05 TL/ m²
Dahiliye Bölümüne
Acil Servis Bölümüne
TOPLAM
20 × 217,05 = 4.341 TL
35 × 217,05 = 7.597 TL
11.938 TL
Çamaşırhane Hizmetleri Maliyetlerinin Dağıtımı:
Dağıtım Anahtarı Başına Maliyet: 20.186 ÷ 80 = 252,32 TL/ kg
Dahiliye Bölümüne
Acil Servis Bölümüne
TOPLAM
20 × 252,32 = 5.047 TL
60 × 252,32 =15.139 TL
20.186 TL
Gider
Yerleri
Gider
Çeşitleri
01. Direkt İlk Mad. ve
Malz.
10. Direkt İşçilik
DİR.İLK.MD.MLZ.VE
DİR.İŞÇİLİK TOP.
GİDER DAĞITIM TABLOSU (İKİNCİ DAĞITIM-BASİT DAĞITIM)
Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
Esas Üretim Gider Yerleri
Dahiliye
Çamaşırhane
Hizmetleri
Otelcilik
hizmetleri
Acil Servis
16.125
34.160
16.375
40.350
-
-
TOPLAM
32.500
74.510
50.285
56.725
-
-
107.010
05. Endirekt Malzeme
15. Endirekt İşçilik
30. Aydınlatma
31. Isıtma
61.Makine-Cihaz
Amortismanı
6.162
18.432
8.704
3.900
13.675
5.998
18.504
11.264
9.750
7.575
360
6.832
1.536
1.950
1.260
600
8.540
4.096
2.600
4.350
13.120
52.308
25.600
18.200
26.860
DİREKT GÜG TOP.
50.873
53.091
11.938
20.186
136.088
101.158
109.816
11.938
20.186
243.098
4.341
7.597
(11.938)
5.047
15.139
-
110.546
132.552
-
I. DAĞITIM TOPLAMI
Otelcilik Hiz. Gid.
Dağıtımı
Çamaşırhane Hiz. Gid.
Dağıtımı
II. DAĞITIM TOPLAMI
-
-
(20.186)
-
243.098




Kademeli dağıtım yöntemi, yardımcı hizmet ve yardımcı
üretim gider yerlerinin kendilerine verdiği hizmetleri
kısmen dikkate alan bir dağıtım yöntemidir.
Bu yöntemin uygulanmasına ilişkin esaslar;
Dağıtıma tabi tutulacak gider yerlerinin dağıtım sırası
belirlenir.
Dağıtım sırasının belirlenmesinde çeşitli yaklaşımlar söz
konusudur.
 1.En yüksek gidere sahip olan gider yerinden başlayarak yapılan sıralamadır.
 2. En çok sayıda gider yerine hizmet veren gider yerinden başlayarak yapılan sıralamadır.
 3. Diğer gider yerlerinden en az gider payı alacak olan gider yerinden başlayarak yapılan
sıralamadır.

Dağıtıma tabi tutulan bir gider yeri kendisinden sonra dağıtılan gider yerlerinden
ve kendisinden pay almaz.
Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
Esas Üretim Gider Yerleri
Dahiliye
DİR.GN.ÜRETİM
GİD.TOP.(I.DAĞ)
Dağ.Anahtarı (m²)
Dağ.Anahtarı (kg)
Acil Servis
50.873
53.091
20
20
35
60
Otelcilik
hizmetleri
Çamaşırhane
Hizmetleri
11.938
20.186
136.088
45
100
100
20
-
TOPLAM
Otelcilik Hizmetleri Maliyetlerinin Dağıtımı:
Dağıtım Anahtarı Başına Maliyet: 11.938 ÷ 100 = 119,38 TL/ m²
Dahiliye Bölümüne
20 × 119,38= 2.388 TL
Acil Servis Bölümüne
35 × 119,38= 4.178 TL
Çamaşırhane Bölümüne 45 × 119,38= 5.372 TL
TOPLAM
11.938 TL
Çamaşırhane Hizmetleri Maliyetlerinin Dağıtımı:
Dağıtım Anahtarı Başına Maliyet: 25.558 ÷ 80 = 319,47 TL/ kg
Dahiliye Bölümüne
Acil Servis Bölümüne
TOPLAM
20 × 319,47 = 6.390 TL
60 × 319,47 = 19.168 TL
25.558 TL
GİDER DAĞITIM TABLOSU (İKİNCİ DAĞITIM-BASAMAKLI DAĞITIM)
Gider
Yerleri
Gider
Çeşitleri
Esas Üretim Gider Yerleri
Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
Dahiliye
Otelcilik
hizmetleri
Acil Servis
Çamaşırhane
Hizmetleri
01. Direkt İlk Mad. ve
Malz.
10. Direkt İşçilik
16.125
34.160
16.375
40.350
-
-
TOPLAM
32.500
74.510
DİR.İLK.MD.MLZ.VE
DİR.İŞÇİLİK TOP.
50.285
56.725
-
-
107.010
05.Endirekt Malzeme
15. Endirekt İşçilik
30. Aydınlatma
31. Isıtma
61.Makine-Cihaz
Amortismanı
6.162
18.432
8.704
3.900
13.675
5.998
18.504
11.264
9.750
7.575
360
6.832
1.536
1.950
1.260
600
8.540
4.096
2.600
4.350
13.120
52.308
25.600
18.200
26.860
DİREKT GÜG TOP.
50.873
53.091
11.938
20.186
136.088
101.158
109.816
11.938
20.186
243.098
Gid.
2.388
4.178
(11.938)
5.372
-
Gid.
6.390
19.168
-
(25.558)
-
II. DAĞITIM TOPLAMI
109.936
133.162
-
I. DAĞITIM TOPLAMI
Otelcilik
Hiz.
Dağıtımı
Çamaşırhane Hiz.
Dağıtımı
-
243.098



Dağıtıma tabi yardımcı hizmet ve yardımcı
üretim gider yerlerinde hem kendilerine,
hem de birbirlerine verdikleri hizmetlerin
tamamını göz önüne alarak dağıtım
yapmaya dayanan bir yöntemdir.
Hem ileriye, hem de geriye dağıtım yapılır.
Bunu yaparken cebirsel denklemlerden
yararlanıldığı için bu yöntem, cebirsel
yöntem olarak da adlandırılmaktadır.
Dağıtım yüzdesi olarak karşılıklı dağıtım yüzdeleri alınacaktır
Maliyet Yeri
Otelcilik Hizm.
Otelcilik hizmetleri
Çamaşırhane hizmetleri
0,45
Dahiliye Bölümü
0,20
Acil Servis
0,35
TOPLAM
1,00

Çamaşırhane Hizm.
0,20
0,20
0,60
1,00
Yüzdeler belirlendikten sonra yardımcı hizmet
gider
yerleri
arasındaki
karşılıklı
hizmet
alışverişinde;
◦ otelcilik hizmetlerinin dağıtımdan aldığı maliyetle birlikte
toplam maliyeti X,
◦ çamaşırhane hizmetlerinin dağıtımdan aldığı maliyetle
birlikte toplam maliyetini de Y şeklinde formüle
ettiğimizde,



X = Otelcilik Hizm. Bölümünün maliyeti + Çamaşırhane Hizm.
Bölümünden aldığı pay
Y = Çamaşırhane Hizm. Bölümünün maliyeti + Otelcilik Hizm.
Bölümünden aldığı pay
◦ X = 11.938 + 0,20 Y
◦ Y = 20.186 + 0,45 X
Birinci denklemde Y yerine ikinci denklemdeki
karşılığını koyarsak;
X = 11.938 + 0,20 (20.186 + 0,45 X)
X = 11.938 + 4037.2 +0,09 X
X = 17.555 TL (Otelcilik Hizmetlerinin dağıtılacak
toplam gideri)


X değerini ikinci denklemde yerine koyduğumuzda;
Y = 20.186 + (0,45) (17.555)
Y = 28.085 (Çamaşırhane Hizmetlerinin dağıtılacak
toplam gideri)
X ve Y bulunduktan sonra artık ilgili maliyet yerlerine
yüzdelere göre dağıtım yapılır.
Otelcilik Hizmetleri Maliyetlerinin Dağıtımı:
Dahiliye Bölümüne
0,20 × 17.555
Acil Servis Bölümüne
0,35 × 17.555
Çamaşırhane Bölümüne 0,45 × 17.555
TOPLAM
= 3.511 TL
= 6.145 TL
= 7.899 TL
17.555 TL
Çamaşırhane Hizmetleri Maliyetlerinin Dağıtımı:
Dahiliye Bölümüne
0,20 × 28.085 = 5.617 TL
Acil Servis Bölümüne
0,60 × 28.085 = 16.851 TL
Otelcilik Hizm. Bölümüne 0,20 × 28.085 = 5.617 TL
TOPLAM
28.085 TL
GİDER DAĞITIM TABLOSU (İKİNCİ DAĞITIM-MATEMATİKSEL DAĞITIM)
Gider
Yerleri
Gider
Çeşitleri
Esas Üretim Gider Yerleri
Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
Dahiliye
Otelcilik
hizmetleri
Acil Servis
Çamaşırhane
Hizmetleri
01. Direkt İlk Mad. ve Malz.
10. Direkt İşçilik
16.125
34.160
16.375
40.350
-
-
TOPLAM
32.500
74.510
DİR.İLK.MD.MLZ.VE
DİR.İŞÇİLİK TOP.
50.285
56.725
-
-
107.010
05.Endirekt Malzeme
15. Endirekt İşçilik
30. Aydınlatma
31. Isıtma
61.Makine-Cihaz
Amortismanı
6.162
18.432
8.704
3.900
13.675
5.998
18.504
11.264
9.750
7.575
360
6.832
1.536
1.950
1.260
600
8.540
4.096
2.600
4.350
13.120
52.308
25.600
18.200
26.860
DİREKT GÜG TOP.
50.873
53.091
11.938
20.186
136.088
101.158
109.816
11.938
20.186
243.098
3.511
6.145
(17.555)
7.899
-
5.617
16.851
5.617
(28.085)
-
110.286
132.812
I. DAĞITIM TOPLAMI
Otelcilik Hiz. Gid. Dağıtımı
Çamaşırhane
Hiz.
Gid.
Dağıtımı
II. DAĞITIM TOPLAMI
-
-
243.098


Matematiksel dağıtım yönteminin tablolama
programları yardımıyla uygulanış biçimidir.
Yöntem ikinci dağıtıma alınacak YHGY ve
YÜGY’lerin kesin gider dağıtım tutarlarını,
temel
olarak
matematiksel
dağıtım
yönteminde olduğu gibi oranlar yardımıyla
bulmaya ve dağıtmaya dayanır.
Uygulanışı:
 İkinci dağıtımda kullanılacak ölçütlerin, ilgili
toplam dağıtım ölçütü içindeki büyüklüklerine
göre oransal büyüklükleri bulunur.
 YHGY giderlerinin oranlar yardımıyla 1. etap
dağılımı yapılır.

1. Etap dağılımına YHGY’lerin 1. dağıtımdan gelen
tutarları alınır. Dağıtılan tutarlar 1. dağıtım
toplamlarıyla birleştirilerek 1. etap dağıtım
toplamına ulaşılır.
Uygulanışı:
 Sonraki etap dağılımlarına, her zaman bir önceki
etaptaki etap dağıtım toplamları esas alınarak
devam edilir. Her etap tamamlandıktan sonra, bir
önceki etap alt dağıtım toplamı ile bir sonraki
etap alt dağıtım toplamları kontrol edilir.
 Gider yerlerinin bir önceki ve bir sonraki etap
dağılımları birbirine eşit hale gelinceye kadar
etap dağılımına devam edilir. Eşitlik yakalanınca
etap dağılımları sonlandırılır.
 Yardımcı hizmet gider yerlerinin dağıtımından
sonra yardımcı üretim gider yerlerinde biriken
giderler, aynı yöntemle esas üretim gider
yerlerine dağıtılır.


Yöntemin uygulanışını matematiksel dağıtım
yönteminde kullandığımız oranlar yardımıyla
aşağıdaki gibi çözmek mümkündür:
GİDER YERİ
DAHİLİYE SERVİSİ.
ACİL SERVİS
OTELCİLİK HİZMETLERİ
ÇAMAŞIRHANE
TOPLAM
1.DAĞITIM TOP.
50.873
53.091
11.938
20.186
136.088
OTELCİLİK HİZMETLERİ ÇAMAŞIRHANE
m²
kg
0,20
0,20
0,35
0,60
----0,20 I
0,45 T
-----1,00
1,00
Dağıtım Kriterleri
Otelcilik Hizmetleri m²
Çamaşırhane Yıkanan Çamaşır Kg
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
Çamaşırhanenin Dağıtımı
1. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
EÜGY Dahiliye Servisi
0,2
0,2
50.873
2.387,60
4.037,20
57.298
EÜGY Acil Servis
0,35
0,6
53.091
4.178,30
12.111,60
69.381
YHGY Otelcilik Hizmetleri
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
50.873
3.195
53.091
5.591,25
11.938
Çamaşırhanenin Dağıtımı
2. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
5.111,60
59.180
15.334,80
74.017
5.111,60
17.050
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
Çamaşırhanenin Dağıtımı
3. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
50.873
3.410
5.475
59.758
53.091
5.967,50
16.425
75.484
11.938
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
50.873
3.482,60
53.091
6.094,55
11.938
Çamaşırhanenin Dağıtımı
4. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
5.571,80
59.927
16.715,40
75.901
5.571,80
17.510
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
50.873
3.502
53.091
6.128,50
11.938
Çamaşırhanenin Dağıtımı
5. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
5.604,40
59.979
16.813,20
76.033
5.604,40
17.542
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
50.873
3.508,40
53.091
6.139,70
11.938
Çamaşırhanenin Dağıtımı
6. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
5.613,20
59.995
16.839,60
76.070
5.613,20
17.551
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
Çamaşırhanenin Dağıtımı
7. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
50.873
3.510,20
5.616
59.999
53.091
6.142,85
16.848
76.082
11.938
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
50.873
3.510,80
53.091
6.143,90
11.938
Çamaşırhanenin Dağıtımı
5.616,80
16.850,40
5.616,80
8. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
60.001
76.085
17.555
0,2
11.938
4.037,20
15.975
5.475
17.413
5.616
17.554
YHGY Çamaşırhane
0,45
20.186
5.372,10
25.558
20.186
7.188,75
27.375
20.186
7.672,50
27.859
20.186
7.835,85
28.022
20.186
7.879,50
28.066
20.186
7.893,90
28.080
20.186
7.897,95
28.084
20.186
7.899,30
28.085
Dağıtım Kriterleri
EÜGY Dahiliye Servisi
EÜGY Acil Servis YHGY Otelcilik Hizmetleri
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
50.873
53.091
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
3.511,00
6.144,25
Çamaşırhanenin Dağıtımı
5.617,00
16.851,00
5.617,00
9. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
60.001
76.086
17.555
28.086
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
50.873
53.091
11.938
20.186
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
3.511,00
6.144,25
Çamaşırhanenin Dağıtımı
5.617,20
16.851,60
5.617,20
10. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
60.001
76.087
17.555
28.086
1. DAĞITIM TOPLAMLARI
50.873
53.091
11.938
20.186
Otelcilik Hizmetlerinin Dağıtımı
3.511,00
6.144,25
Çamaşırhanenin Dağıtımı
5.617,20
16.851,60
5.617,20
11. ETAP DAĞITIM TOPLAMI
60.001
76.087
17.555
11.938
YHGY Çamaşırhane
20.186
7.899,75
7.899,75
7.899,75
28.086
GİDER DAĞITIM TABLOSU (İKİNCİ DAĞITIM-ÇAPRAZ DAĞITIM)
Gider
Yerleri
Gider
Çeşitleri
Esas Üretim Gider Yerleri
Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
Dahiliye
Otelcilik
hizmetleri
Acil Servis
Çamaşırhane
Hizmetleri
01. Direkt İlk Mad. ve Malz.
10. Direkt İşçilik
16.125
34.160
16.375
40.350
-
-
TOPLAM
32.500
74.510
DİR.İLK.MD.MLZ.VE
DİR.İŞÇİLİK TOP.
05.Endirekt Malzeme
15. Endirekt İşçilik
30. Aydınlatma
31. Isıtma
61.Makine-Cihaz
Amortismanı
50.285
56.725
-
-
107.010
6.162
18.432
8.704
3.900
13.675
5.998
18.504
11.264
9.750
7.575
360
6.832
1.536
1.950
1.260
600
8.540
4.096
2.600
4.350
13.120
52.308
25.600
18.200
26.860
DİREKT GÜG TOP.
50.873
53.091
11.938
20.186
136.088
101.158
109.816
11.938
20.186
243.098
3.511
6.145
(17.555)
7.899
-
5.617
16.851
5.617
(28.085)
-
110.286
132.812
I. DAĞITIM TOPLAMI
Otelcilik Hiz. Gid. Dağıtımı
Çamaşırhane
Hiz.
Gid.
Dağıtımı
II. DAĞITIM TOPLAMI
-
-
243.098




Dağıtıma tabi gider yerlerinde toplanan giderler
bütçeler veya çeşitli öngörüleme yöntemleriyle
tahmin edilir.
Tahmin edilen bu giderler daha önce belirlenen
ölçüler yardımıyla esas üretim gider yerlerine
dağıtılır.
Planlı
dağıtım
yönteminde
dağıtımı
gerçekleştirilen
giderler
tahmini
giderler
olduğundan, fiili olarak gerçekleşen giderler ile
arasında fark bulunabilir.
Fiili giderlerle dağıtılan giderler arasındaki
dağıtım farkları, basit dağıtım veya önceden
belirlenmiş oranlarla dağıtılarak sıfırlanır.


İkinci dağıtım sonucunda bütün endirekt
maliyetler esas üretim gider yerlerine (klinik,
poliklinik, bölüm ameliyathanesi ve yoğun
bakımı) dağıtılmış olacaktır.
Bu aşamadan sonra bölümsel hizmet maliyetleri
tedavi gören hastalara yüklenir.
◦
◦
◦
◦
◦

Klinik maliyetleri yatılan gün sayısına,
Poliklinik maliyetleri muayene sayısına,
Ameliyathane maliyetleri hastanın ameliyathanede kalış süresine,
Tedavi ünitelerinde tedavi seansı sayısına,
Yoğun bakım maliyetleri ise yatılan gün sayısına bölünerek hesaplanır.
Böylece hastanenin herhangi bir biriminde tedavi
olan hastanın ortalama birim maliyeti
hesaplanmış olur.
1.
Tek Ürün Üretiminde BM Hesaplaması
2.
Birden
Fazla
Ürün
Üretiminde
Hesaplaması
3.
Ortak Ürünlerde BM Hesaplaması
4.
Yan Ürünlerde BM Hesaplaması
BM
1.
2.
Tek Ürün Üretiminde BM Hesaplaması
İlgili Gider Yerinin II. Dağıtım Toplamı
BM =
İlgili Dönemde Üretilen Ürün Miktarı
Birden Fazla Ürün Üretiminde BM Hesaplaması
Birden fazla ürün üretiminde BM hesaplamak için birden
fazla ürünün tek bir ürüne dönüştürülüp o ürün
üzerinden
fiili
maliyetlerinin
hesaplanması
gerekmektedir.
Dönüştürülmüş üretim miktarı, aynı gider yerinde
üretilen birden fazla ürünün tek bir ürün cinsinden
ifadesidir.
İlgili Gider Yerinin II. Dağıtım Toplamı
BM =
İlgili Dönemde Üretilen Dönüştürülmüş Ürün Miktarı
Dönüştürmede Kullanılabilecek Ölçütler:
•Değişken Maliyet Tutarı (En sağlıklı ölçüt),
•Direkt İşçilik Gideri,
•Direkt Makine Saatleri,
•SUT Fiyatları.
ÜRETİM TÜRÜ
DEĞİŞKEN
MALİYET
AĞIRLIĞI
FİİLİ
DÖNÜŞTÜRME ÜRETİM
KATSAYISI
ADEDİ
EŞDEĞER
ÜRETİM ADEDİ
FİİLİ BİRİM
MALİYETLER
KONTROL
SEMEN ANALİZİ
3,97
1,00
360
360,00
12,12
4.364,40
SPERM HAZIRLIĞI (SWIM UP)
32,68
8,24
353
2.907,50
99,85
35.248,53
SPERM HAZIRLIĞI (GRADİENT)
38,46
9,69
67
649,55
117,53
7.874,75
SPERM DONDURMA
15,76
3,97
27
107,25
48,16
1.300,27
SPERM ÇÖZME
38,09
9,60
17
163,19
116,38
1.978,45
IUI İÇİN SPERM HAZIRLIĞI
51,15
12,89
120
1.547,18
156,31
18.757,01
SPERM HAZIRLIĞI (GRADİENT)
38,93
9,81
90
883,12
118,96
10.706,39
EŞDEĞER ÜRETİM MİKTARI TOPLAMI
6.617,81
ANDROLOJİ LAB. TOPLAM MALİYETİ
80.229,81
EŞDEĞER ÜRETİM MİKTARI BM
12,12
80.229,81
EÜGY
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
FİNANSMAN GİDERLERİ
I. DAĞITIM TOPLAMI
YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ
GASTROENTEROLOJİ
NEFROLOJİ
RADYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİ
BİYOKİMYA
POLİKLİNİK KLİNİK YOĞUN BAKIM ENDOSKOPİ LAB.
POLİKLİNİK HEMODİYALİZ RADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİ
BİYOKİMYA
TOPLAM
YARDIMCI HİZMET GİDER YERLERİ
GENEL YHGY
TEKNİK YHGY BAKIM ONARIM
DİYET MUTFAKGÜVENLİK
YEDEK ELEKTROJEN
TABOMMERKEZİ (Je
1.351.967,41
19.331,33 652.038,21
278.436,74
2.716,27
2.770,69
224.257,50
42.447,67
56.581,62
26.045,62
44.330,00
54,50
0,00
342,51
2.614,75
2.934.900,57
478.817,52 545.557,92
721.576,89
345.796,14
70.746,81
318.904,02
30.404,76
47.841,31 222.678,18
66.017,02
30.513,34
6.008,56
6.505,94
43.532,17
578.405,70
21.246,89 137.056,29
35.586,59
12.996,09
17.057,26
43.694,00
3.337,55
2.521,18
11.213,05
7.273,44 186.606,59
50.039,36
2.343,76
47.433,64
23.879,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,21
1.615,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.979,03
25.018,34
33.554,76
12.598,76
99.096,55
2.638,02
16.924,75
17.605,23
5.954,30
15.004,04
2.155,06
1.089,11
287,93
246,64
4.805,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.414,07 1.368.207,16
1.048.198,98
460.605,05
93.212,78
603.780,28
116.059,43
119.775,52 218.263,54
56.335,85
9.438,85
98.386,09
5.126.132,39
114.513,88 274.940,89
YHGY
Yenilen Toplam Öğün Adetleri (Dönüştürülmüş)
Tıbbi Cihaz İş Emri Adedi %
Kurulu Enerji Gücü (kWh) %
Güvenlik Personel Sayısı %
100,00
100,00
100,00
100,00
3,13
0,00
0,74
10,00
48,08
21,05
1,59
20,00
11,58
7,52
2,56
10,00
3,09
10,53
3,90
0,00
0,37
0,75
0,09
10,00
4,13
29,32
10,31
10,00
7,48
19,55
32,89
20,00
4,13
0,00
4,30
20,00
5,67
3,76
6,80
0,00
4,08
7,52
28,71
0,00
1,55
0,00
6,67
0,00
0,77
0,00
0,18
0,00
0,77
0,00
0,00
0,00
5,16
0,00
1,26
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58,93
89,24
80,10
41,06
22,91
9,38
6,18
44,30
8,13
1,28
1,22
8,91
0,00
0,06
0,00
0,00
8,99
0,03
12,16
4,54
1,04
0,00
0,34
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YÜGY - (SUT PUANI*TETKİK SAYISI)
BİYOKİMYA (Ağırlıklı Tetkik %)
TIBBİ PATOLOJİ (Ağırlıklı Tetkik %)
ULTRASONOGRAFİ
RADYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE
EÜGY
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
FİNANSMAN GİDERLERİ
I. DAĞITIM TOPLAMI
TOPLAM
YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ
YARDIMCI HİZMET GİDER YERLERİ
GASTROENTEROLOJİ
NEFROLOJİ
RADYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA
GENEL YHGY
TEKNİK YHGY BAKIM ONARIM
POLİKLİNİK KLİNİK
YOĞUN BAKIM ENDOSKOPİ LAB.POLİKLİNİK HEMODİYALİZ RADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA DİYET MUTFAKGÜVENLİK YEDEK ELEKTROJEN
TABOMMERKEZİ (Je
TOPLAM
1.351.967,41 1.351.967,41
19.331,33
652.038,21
278.436,74
2.716,27
2.770,69
224.257,50
42.447,67
56.581,62
26.045,62
44.330,00
54,50
0,00
342,51
2.614,75
2.934.900,57 2.934.900,57 478.817,52
545.557,92
721.576,89
345.796,14
70.746,81
318.904,02
30.404,76
47.841,31
222.678,18
66.017,02
30.513,34
6.008,56
6.505,94
43.532,17
578.405,70
578.405,70
21.246,89
137.056,29
35.586,59
12.996,09
17.057,26
43.694,00
3.337,55
2.521,18
11.213,05
7.273,44
186.606,59
50.039,36
2.343,76
47.433,64
23.879,68
23.879,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,21
1.615,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.979,03
236.979,03
25.018,34
33.554,76
12.598,76
99.096,55
2.638,02
16.924,75
17.605,23
5.954,30
15.004,04
2.155,06
1.089,11
287,93
246,64
4.805,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.126.132,39 5.126.132,39 544.414,07 1.368.207,16
1.048.198,98
460.605,05
93.212,78
603.780,28
116.059,43
114.513,88
274.940,89
119.775,52
218.263,54
56.335,85
9.438,85
98.386,09
YHGY
Yenilen Toplam Öğün Adetleri (Dönüştürülmüş)
Tıbbi Cihaz İş Emri Adedi %
Kurulu Enerji Gücü (kWh) %
Güvenlik Personel Sayısı %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4,45
0,00
3,87
16,67
68,31
30,43
8,26
33,33
16,45
10,87
13,35
16,67
4,40
15,22
20,34
0,00
0,53
1,09
0,46
16,67
5,86
42,39
53,71
16,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58,93
89,24
80,10
41,06
22,91
9,38
6,18
44,30
8,13
1,28
1,22
8,91
0,00
0,06
0,00
0,00
8,99
0,03
12,16
4,54
1,04
0,00
0,34
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YÜGY - (SUT PUANI*TETKİK SAYISI)
BİYOKİMYA (Ağırlıklı Tetkik %)
TIBBİ PATOLOJİ (Ağırlıklı Tetkik %)
ULTRASONOGRAFİ (Ağırlıklı Tetkik %)
RADYOLOJİ (Ağırlıklı Tetkik %)
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE
EÜGY
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
FİNANSMAN GİDERLERİ
I. DAĞITIM TOPLAMI
I. DAĞITIM TOPLAMI
TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM MERKEZİ
YEDEK ELEKTROJEN MERKEZİ (Jeneratör Dair.)
GÜVENLİK
DİYET MUTFAK
BİYOKİMYA
TIBBİ PATOLOJİ
ULTRASONOGRAFİ
RADYOLOJİ
II. DAĞITIM TOPLAMI
TOPLAM
YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ
YARDIMCI HİZMET GİDER YERLERİ
GASTROENTEROLOJİ
NEFROLOJİ
RADYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA
GENEL YHGY
TEKNİK YHGY BAKIM ONARIM
POLİKLİNİK KLİNİK
YOĞUN BAKIM ENDOSKOPİ LAB.POLİKLİNİK HEMODİYALİZ RADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA DİYET MUTFAKGÜVENLİK YEDEK ELEKTROJEN
TABOMMERKEZİ (Je
TOPLAM
1.351.967,41 1.351.967,41
19.331,33
652.038,21
278.436,74
2.716,27
2.770,69
224.257,50
42.447,67
56.581,62
26.045,62
44.330,00
54,50
0,00
342,51
2.614,75
2.934.900,57 2.934.900,57
478.817,52
545.557,92
721.576,89
345.796,14
70.746,81
318.904,02
30.404,76
47.841,31
222.678,18
66.017,02
30.513,34
6.008,56
6.505,94
43.532,17
578.405,70
578.405,70
21.246,89
137.056,29
35.586,59
12.996,09
17.057,26
43.694,00
3.337,55
2.521,18
11.213,05
7.273,44
186.606,59
50.039,36
2.343,76
47.433,64
23.879,68
23.879,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,21
1.615,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.979,03
236.979,03
25.018,34
33.554,76
12.598,76
99.096,55
2.638,02
16.924,75
17.605,23
5.954,30
15.004,04
2.155,06
1.089,11
287,93
246,64
4.805,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.126.132,39 5.126.132,39
544.414,07
1.368.207,16
1.048.198,98
460.605,05
93.212,78
603.780,28
116.059,43
114.513,88
274.940,89
119.775,52
218.263,54
56.335,85
9.438,85
98.386,09
5.126.132,39 5.126.132,39
544.414,07 1.368.207,16
1.048.198,98
460.605,05
93.212,78
603.780,28
116.059,43
114.513,88
274.940,89
119.775,52
218.263,54
56.335,85
9.438,85
98.386,09
98.386,09 98.386,09
-98.386,09
9.438,85 9.438,85
-9.438,85
56.335,85 56.335,85
-56.335,85
218.263,54 218.263,54
-218.263,54
119.775,52 119.775,52
-119.775,52
274.940,89 274.940,89
-274.940,89
114.513,88 114.513,88
-114.513,88
116.059,43 116.059,43
-116.059,43
0,00 29.943,59
10.694,14
14.971,80
1.069,41
41.707,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00
1.260,00
1.920,00
43,50
5.069,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.389,31 18.778,62
9.389,31
0,00
9.389,31
9.389,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.438,85
0,00
0,00
-98.386,09
0,00
9.714,17 149.091,33
35.912,18
9.594,24
1.159,30
12.792,32
0,00
0,00
70.579,71 27.443,55
9.736,60
0,00 10.773,80
1.241,86
0,00
0,00
245.366,89 25.787,36
3.526,90
86,58
0,00
0,00
0,00
91.722,49
7.080,38
1.398,27
0,00 13.919,75
392,99
0,00
47.657,36 51.416,52
10.339,51
0,00
5.270,12
5.126.132,39 1.019.209,36 1.678.528,50
1.130.455,90
487.264,25
134.924,56
365,37
173,16
0,00
-114.513,88
1.375,92
0,00
0,00
-116.059,43
675.749,82
0,00
0,00
0,00
-56.335,85
0,00
0,00
0,00
0,00
-218.263,54
0,00
0,00
0,00
0,00
-119.775,52
0,00
0,00
0,00
0,00
-274.940,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EÜGY
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
FİNANSMAN GİDERLERİ
I. DAĞITIM TOPLAMI
TOPLAM
YÜGY
YHGY
GASTROENTEROLOJİ
NEFROLOJİ
RADYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA TEKNİK YHGY GENEL YHGY BAKIM ONARIMGENEL YHGY
POLİKLİNİK KLİNİK YOĞUN BAKIMENDOSKOPİ LAB.POLİKLİNİK HEMODİYALİZRADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA YEDEK ELEKTROJEN
GÜVENLİK
MERKEZİ (Jeneratör
TABOM Dair.)DİYET MUTFAK
TOPLAM
1.351.967,41 1.351.967,41
19.331,33 652.038,21
278.436,74
2.716,27
2.770,69
224.257,50
42.447,67
56.581,62
26.045,62
44.330,00
342,51
0,00
2.614,75
54,50
2.934.900,57 2.934.900,57
478.817,52 545.557,92
721.576,89
345.796,14
70.746,81
318.904,02
30.404,76
47.841,31
222.678,18
66.017,02
6.505,94
6.008,56
43.532,17
30.513,34
21.246,89 137.056,29
35.586,59
12.996,09
17.057,26
43.694,00
3.337,55
2.521,18
11.213,05
7.273,44
2.343,76
50.039,36
47.433,64
186.606,59
578.405,70
578.405,70
23.879,68
23.879,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,21
1.615,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.979,03
236.979,03
25.018,34
33.554,76
12.598,76
99.096,55
2.638,02
16.924,75
17.605,23
5.954,30
15.004,04
2.155,06
246,64
287,93
4.805,54
1.089,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.414,07 1.368.207,16 1.048.198,98
460.605,05
93.212,78
603.780,28
116.059,43
114.513,88
274.940,89
119.775,52
9.438,85
56.335,85
98.386,09
218.263,54
5.126.132,39 5.126.132,39
YHGY
Kurulu Enerji Gücü (kWh) %
Güvenlik Personel Sayısı %
Tıbbi Cihaz İş Emri Adedi %
Yenilen Toplam Öğün Adetleri (Dönüştürülmüş)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,74
10,00
0,00
3,41
1,59
20,00
21,05
52,41
2,56
10,00
7,52
12,62
3,90
0,00
10,53
3,37
0,09
10,00
0,75
0,41
10,31
10,00
29,32
4,50
32,89
20,00
19,55
8,15
4,30
20,00
0,00
4,50
6,80
0,00
3,76
6,18
28,71
0,00
7,52
4,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
1,26
0,00
0,00
0,00
6,67
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58,93
89,24
80,10
41,06
22,91
9,38
6,18
44,30
8,13
1,28
1,22
8,91
0,00
0,06
0,00
0,00
8,99
0,03
12,16
4,54
1,04
0,00
0,34
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YÜGY - (SUT PUANI*TETKİK SAYISI)
BİYOKİMYA (Ağırlıklı Tetkik %)
TIBBİ PATOLOJİ (Ağırlıklı Tetkik %)
ULTRASONOGRAFİ
RADYOLOJİ
DAĞITIM ÖNCESİ
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
YHGY
Kurulu Enerji Gücü (kWh) %
Güvenlik Personel Sayısı %
Tıbbi Cihaz İş Emri Adedi %
Yenilen Toplam Öğün Adetleri (Dönüştürülmüş)
TOPLAM POLİKLİNİK KLİNİK
100,00
100,00
100,00
100,00
0,74
10,00
0,00
3,13
YOĞUN BAKIMENDOSKOPİ LAB.POLİKLİNİK HEMODİYALİZRADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA YEDEK ELEKTROJEN
GÜVENLİK
MERKEZİ (Jeneratör
TABOM DairDİYET
.) MUTFAK
1,59
20,00
21,05
48,08
2,56
10,00
7,52
11,58
3,90
0,00
10,53
3,09
0,09
10,00
0,75
0,37
10,31
10,00
29,32
4,13
32,89
20,00
19,55
7,48
4,30
20,00
0,00
4,13
6,80
0,00
3,76
5,67
28,71
0,00
7,52
4,08
0,00
0,00
0,00
0,77
0,18
0,00
0,00
0,77
1,26
0,00
0,00
5,16
6,67
0,00
0,00
1,55
DAĞITIM ESNASINDA
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
YHGY
Kurulu Enerji Gücü (kWh) %
Güvenlik Personel Sayısı %
Tıbbi Cihaz İş Emri Adedi %
Yenilen Toplam Öğün Adetleri (Dönüştürülmüş)
TOPLAM
100,00
100,00
100,00
100,00
POLİKLİNİK KLİNİK
0,74
10,00
0,00
3,41
YOĞUN BAKIMENDOSKOPİ LAB.POLİKLİNİK HEMODİYALİZRADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA YEDEK ELEKTROJEN
GÜVENLİK
MERKEZİ (Jeneratör
TABOM Dair.)DİYET MUTFAK
1,59
20,00
21,05
52,41
2,56
10,00
7,52
12,62
3,90
0,00
10,53
3,37
0,09
10,00
0,75
0,41
10,31
10,00
29,32
4,50
32,89
20,00
19,55
8,15
4,30
20,00
0,00
4,50
6,80
0,00
3,76
6,18
28,71
0,00
7,52
4,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
1,26
0,00
0,00
0,00
6,67
0,00
0,00
0,00
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE
EÜGY
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
FİNANSMAN GİDERLERİ
I. DAĞITIM TOPLAMI
YHGY
TOPLAM
YÜGY
YHGY
GASTROENTEROLOJİ
NEFROLOJİ
RADYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA TEKNİK YHGY GENEL YHGY BAKIM ONARIMGENEL YHGY
POLİKLİNİK KLİNİK
YOĞUN BAKIMENDOSKOPİ LAB.POLİKLİNİK HEMODİYALİZRADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİBİYOKİMYA YEDEK ELEKTROJEN
GÜVENLİK
MERKEZİ (Jeneratör
TABOM Dair.)DİYET MUTFAK
TOPLAM
1.351.967,41
1.351.967,41
19.331,33
652.038,21
278.436,74
2.716,27
2.770,69
224.257,50
42.447,67
56.581,62
26.045,62
44.330,00
342,51
0,00
2.614,75
54,50
2.934.900,57
2.934.900,57
478.817,52
545.557,92
721.576,89
345.796,14
70.746,81
318.904,02
30.404,76
47.841,31
222.678,18
66.017,02
6.505,94
6.008,56
43.532,17
30.513,34
578.405,70
578.405,70
21.246,89
137.056,29
35.586,59
12.996,09
17.057,26
43.694,00
3.337,55
2.521,18
11.213,05
7.273,44
2.343,76
50.039,36
47.433,64
186.606,59
23.879,68
23.879,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,21
1.615,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.979,03
236.979,03
25.018,34
33.554,76
12.598,76
99.096,55
2.638,02
16.924,75
17.605,23
5.954,30
15.004,04
2.155,06
246,64
287,93
4.805,54
1.089,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.126.132,39
5.126.132,39
544.414,07 1.368.207,16
1.048.198,98
460.605,05
93.212,78
603.780,28
116.059,43
114.513,88
274.940,89
119.775,52
9.438,85
56.335,85
98.386,09
218.263,54
149,68
241,78
368,43
8,35
972,89
3.104,03
405,85
641,88
2.709,64
17,27
119,16
629,79
5.635,31 11.270,63
5.635,31
0,00
5.635,31
5.635,31
11.270,63 11.270,63
0,00
0,00
0,00
-9.438,85
0,00
0,00
0,00
0,00 20.737,95
7.406,41
10.368,97
740,64 28.885,00
19.256,67
3.703,21
7.406,41
0,00
-56.353,13
0,00
0,00
0,00
7.474,37 114.715,28
27.631,90
7.382,09
892,00
9.842,79
17.840,06
9.842,79 13.533,84
9.738,21
0,00
0,00
-98.505,26
0,00
0,00
5.126.132,39
557.593,86 1.515.080,69
1.089.114,39
478.724,55
100.489,09
649.116,27
167.530,81
136.033,15
292.819,81
139.629,78
0,00
0,00
0,00
0,00
139.629,78 139.629,78
-139.629,78
292.819,81 292.819,81
-292.819,81
136.033,15 136.033,15
-136.033,15
167.530,81 167.530,81
-167.530,81
82.279,16 31.992,65
11.350,56
0,00
12.559,69
1.447,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.322,66 27.464,27
3.756,25
184,42
92,21
0,00
0,00
0,00
0,00
108.958,83
8.410,91
1.661,03
0,00
16.535,53
0,00
0,00
0,00
0,00
68.793,00 74.219,31
14.924,99
0,00
7.607,37
0,00
-139.629,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-292.819,81
466,84
0,00
0,00
0,00
0,00
-136.033,15
1.986,14
0,00
0,00
0,00
0,00
-167.530,81
0,00
0,00
0,00
0,00
5.126.132,39 1.078.947,51 1.657.167,84
1.120.807,22
478.908,97
137.283,89
653.016,96
0,00
0,00
0,00
0,00
9.438,85
YEDEK ELEKTROJEN MERKEZİ (Jeneratör Dair.)
GÜVENLİK
TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM MERKEZİ
DİYET MUTFAK
YHGY DAĞITIMI
YÜGY
BİYOKİMYA
TIBBİ PATOLOJİ
ULTRASONOGRAFİ
RADYOLOJİ
II. DAĞITIM TOPLAMI
9.438,85
-9.438,85
56.353,13 56.353,13
-56.353,13
98.505,26 98.505,26
-98.505,26
218.893,33 218.893,33
-218.893,33
70,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-218.893,33
EÜGY
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
FİNANSMAN GİDERLERİ
I. DAĞITIM TOPLAMI
YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ
YARDIMCI HİZMET GİDER YERLERİ
GASTROENTEROLOJİ
NEFROLOJİ
RADYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİ BİYOKİMYA
GENEL YHGY
TEKNİK YHGY BAKIM ONARI
POLİKLİNİK KLİNİK
YOĞUN BAKIM ENDOSKOPİ LAB.
POLİKLİNİK HEMODİYALİZ RADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİ BİYOKİMYA DİYET MUTFAKGÜVENLİK YEDEK ELEKTROJEN
TABOMMERKEZİ
TOPLAM TOPLAM
1.351.967,41 1.351.967,41
19.331,33
652.038,21
278.436,74
2.716,27
2.770,69
224.257,50
42.447,67
56.581,62
26.045,62
44.330,00
54,50
0,00
342,51
2.614,75
2.934.900,57 2.934.900,57 478.817,52
545.557,92
721.576,89
345.796,14
70.746,81
318.904,02
30.404,76
47.841,31
222.678,18
66.017,02
30.513,34
6.008,56
6.505,94
43.532,17
578.405,70
578.405,70
21.246,89
137.056,29
35.586,59
12.996,09
17.057,26
43.694,00
3.337,55
2.521,18
11.213,05
7.273,44
186.606,59
50.039,36
2.343,76
47.433,64
23.879,68
23.879,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,21
1.615,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.979,03
236.979,03
25.018,34
33.554,76
12.598,76
99.096,55
2.638,02
16.924,75
17.605,23
5.954,30
15.004,04
2.155,06
1.089,11
287,93
246,64
4.805,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.126.132,39 5.126.132,39 544.414,07 1.368.207,16
1.048.198,98
460.605,05
93.212,78
603.780,28 116.059,43 114.513,88
274.940,89
119.775,52
218.263,54
56.335,85
9.438,85
98.386,09
YHGY
Yenilen Toplam Öğün Adetleri (Dönüştürülmüş)
Tıbbi Cihaz İş Emri Adedi %
Kurulu Enerji Gücü (kWh) %
Güvenlik Personel Sayısı %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,13
0,00
0,74
10,00
48,08
21,05
1,59
20,00
11,58
7,52
2,56
10,00
3,09
10,53
3,90
0,00
0,37
0,75
0,09
10,00
4,13
29,32
10,31
10,00
7,48
19,55
32,89
20,00
4,13
0,00
4,30
20,00
5,67
3,76
6,80
0,00
4,08
7,52
28,71
0,00
1,55
0,00
6,67
0,00
0,77
0,00
0,18
0,00
0,77
0,00
0,00
0,00
5,16
0,00
1,26
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58,93
89,24
80,10
41,06
22,91
9,38
6,18
44,30
8,13
1,28
1,22
8,91
0,00
0,06
0,00
0,00
8,99
0,03
12,16
4,54
1,04
0,00
0,34
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YÜGY - (SUT PUANI*TETKİK SAYISI)
BİYOKİMYA (Ağırlıklı Tetkik %)
TIBBİ PATOLOJİ (Ağırlıklı Tetkik %)
ULTRASONOGRAFİ
RADYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE
EÜGY
GİDER ÇEŞİTLERİ/GİDER YERLERİ
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
FİNANSMAN GİDERLERİ
I. DAĞITIM TOPLAMI
TOPLAM
YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ
YARDIMCI HİZMET GİDER YERLERİ
GASTROENTEROLOJİ
NEFROLOJİ
RADYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİ BİYOKİMYA
GENEL YHGY
TEKNİK YHGY BAKIM ONARI
POLİKLİNİK KLİNİK
YOĞUN BAKIM ENDOSKOPİ LAB.
POLİKLİNİK HEMODİYALİZ RADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ
TIBBİ PATOLOJİ BİYOKİMYA DİYET MUTFAKGÜVENLİK YEDEK ELEKTROJEN
TABOM
MERKEZİ
TOPLAM
1.351.967,41 1.351.967,41
19.331,33
652.038,21
278.436,74
2.716,27
2.770,69
224.257,50
42.447,67
56.581,62
26.045,62
44.330,00
54,50
0,00
342,51
2.614,75
2.934.900,57 2.934.900,57
478.817,52
545.557,92
721.576,89
345.796,14
70.746,81
318.904,02
30.404,76
47.841,31
222.678,18
66.017,02
30.513,34
6.008,56
6.505,94
43.532,17
578.405,70
578.405,70
21.246,89
137.056,29
35.586,59
12.996,09
17.057,26
43.694,00
3.337,55
2.521,18
11.213,05
7.273,44
186.606,59
50.039,36
2.343,76
47.433,64
23.879,68
23.879,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,21
1.615,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.979,03
236.979,03
25.018,34
33.554,76
12.598,76
99.096,55
2.638,02
16.924,75
17.605,23
5.954,30
15.004,04
2.155,06
1.089,11
287,93
246,64
4.805,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.126.132,39 5.126.132,39
544.414,07
1.368.207,16
1.048.198,98
460.605,05
93.212,78
603.780,28
116.059,43 114.513,88
274.940,89
119.775,52
218.263,54
56.335,85
9.438,85
98.386,09
8.270,58 11.578,81
827,06
0,00
4.135,29
8.270,58
0,00
0,00
0,00
479,84
758,89
3.203,62
744,60
20,42
0,00
0,00
109.998,69 109.998,69
0,00 23.157,62
-109.998,69
11.159,60 11.159,60
82,89
176,96
YEDEK ELEKTROJEN MERKEZİ (Jeneratör Dair.)
-11.159,60
58.077,03 58.077,03 5.807,70 11.615,41
GÜVENLİK
-58.077,03
222.449,65 222.449,65 6.969,06 106.959,89
-222.449,65
DİYET MUTFAK
VI. ETAP TOPLAMI
5.126.132,39 557.273,72 1.510.117,04
32.255,25 21.503,50
TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM MERKEZİ
I. DAĞITIM TOPLAMI
BİYOKİMYA
TIBBİ PATOLOJİ
ULTRASONOGRAFİ
RADYOLOJİ
VIII. ETAP TOPLAMI
285,86
435,60
9,87
5.807,70
0,00
5.807,70
5.807,70 11.615,41 11.615,41
0,00
25.763,83
6.883,02
831,70
9.177,36 16.633,97 9.177,36
12.618,87
1.088.326,95
479.502,48
100.689,11
652.170,85
292.453,95
140.329,57
0,00
0,00
0,00
0,00
140.329,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.329,57
0,00
0,00
-292.453,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.126.132,39
557.273,72
1.510.117,04
1.088.326,95
479.502,48
140.329,57 140.329,57
-140.329,57
292.453,95 292.453,95
-292.453,95
135.786,49 135.786,49
-135.786,49
169.482,23 169.482,23
-169.482,23
82.691,52
32.152,99
11.407,45
260.996,15
27.429,95
3.751,55
108.761,27
8.395,66
1.658,02
69.594,31
75.083,82
15.098,84
0,00
7.695,99
5.126.132,39 1.079.316,97
1.653.179,47
1.120.242,82
479.686,67
137.605,37
1.150,25
3.669,91
0,00
-109.998,69
0,00
140,89
-11.159,60
0,00
0,00
169.482,23 135.786,49
100.689,11
652.170,85
169.482,23
135.786,49
292.453,95
0,00 12.622,63
1.454,97
0,00
0,00
0,00
92,10
0,00
0,00
0,00
0,00 16.505,54
466,00
0,00
184,19
0,00
-135.786,49
2.009,27
0,00
0,00
-169.482,23
656.101,09
0,00
0,00
0,00
-58.077,03
9.079,85 3.441,51 1.720,76
-222.449,65
1.720,76 11.471,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 TEŞEKKÜRLER
Download