T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
1
110012
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ
Miktar
40000 Adet
1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır.
2) Paket üzerinde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
3) Teklif veren firma 2 adet numune verecektir.
4) Hastanemizde kullanılan perfüzör cihazlarına uyumlu olacaktır. Piston kısmında basınç altında sıvı kaçağı olmamalıdır.
5) Yivli ve 50 cc veya 60 cc olacaktır.
6) Şeffaf olacaktır.
7) Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk, yırtık, delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu
olacak ve bunları değiştirmeyi kabul edecektir.
8) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
2
110015
PPD İĞNESİ 26
6000 Adet
1) 26 G teker teker steril paketlerde ve en fazla 1000 adet ihtiva eden kutularda teslim edilecektir.
2) Ambalajların üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açıkça belirtilmiş olacaktır.
3) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4)Teklif veren firmalar orjinal paket içerisinde 2 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve /veya belge verecektir.
3
110061
UZATMA KATATERİ 30 CM FM
1000 Adet
1)İstem listesinde belirtilen boyut ve şekillerde olacak.
2)Uzunluklarında ±5cm tolerans tanınacaktır
3)Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla100adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
4)Steril paketlerde paketlenmiş,non-pyrojenik olacaktır
5)Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
6)Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
7)Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veya ambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8)İç çapı 3(±0,3) mm olmalıdır.
9)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
10) Orjinal paketlerde olmalıdır.
11)İki ucunda koruyucu kapaklar olmalıdır.
4
110067
UZATMA KATATERİ 145-150 CM FM
50000 Adet
1) İstem listesinde belirtilen boyut ve şekillerde olacak.
2) Uzunluklarında ± 5 cm tolerans tanınacaktır
3) Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
4) Steril paketlerde paketlenmiş, non-pyrojenik olacaktır
5) Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir. Teslim tarahinden itibaren bir yıl miadlı olacaktır.
6) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
7) Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veya ambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8) iççap=3±0.3 mm.
9)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
10)İki ucunda koruyucu kapaklar olmalıdır.
5
110071
UZATMA KATATERİ BASINCA DAYANIKLI 30 CM FM
750 Adet
1)Kateterler basınca dayanıklı olacaktır.
2)Uzunluklarında ±5 cm tolerans tanınacaktır
3)Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
4)Steril paketlerde paketlenmiş,non-pyrojenik olacaktır
5)Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
6)Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
7)Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veyaambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8)İç çapı 1,2 (±0,2) mm olmalıdır.
9)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır
10) Orjinal paketlerde olmalıdır.
11)İki ucunda koruyucu kapaklar olmalıdır.
6
110077
UZATMA KATATERİ 145-150 CM MM BASINCA DAYANIKLI
1)Kateterler basınca dayanıklı olacaktır.
2)Uzunluklarında ± 5 cm tolerans tanınacaktır
3)Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla100 adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
4)Steril paketlerde paketlenmiş,non-pyrojenik olacaktır
5)Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.Teslim tarihinden itibaren bir yıl miadlı olacaktır.
2500 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
6
110077
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
UZATMA KATATERİ 145-150 CM MM BASINCA DAYANIKLI
Miktar
2500 Adet
6)Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
7)Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veya ambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8)İççapı 1.2 mm (±0.3) mm olacaktır.
9) Orjinal paketlerde olmalıdır.
10)İki ucunda koruyucu kapaklar olmalıdır.
7
110079
UZATMA KATATERİ 145-150 CM MF BASINCA DAYANIKLI
3000 Adet
1)Kateterler basınca dayanıklı olacaktır.
2)Uzunluklarında ±5 cm tolerans tanınacaktır
3)Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
4)Steril paketlerde paketlenmiş,non-pyrojenik olacaktır
5)Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.Teslim tarihinden itibaren bir yıl miadlı olacaktır.
6)Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
7)Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veya ambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8)İç çapı 1.2 mm ( ±0.3) mm olacaktır.
9)İki ucunda koruyucu kapaklar olmalıdır.
8
110088
ARTERİAL YOLLA SÜREKLİ KALP DEBİSİ ÖLÇÜM KATATERİ
50 Adet
1) Arteriyel basınç hattı üzerinde sürekli kalp debisi ölçebilmeli.
2) İnvaziv basınç ölçümü için başka bir aparata ihtiyaç olmamalı veya set ile birlikte invaziv basınç ölçüm kiti yanında verilmelidir.
3) Kateterle birlikte stoklarımız bitinceye kadar kullanılmak üzere ölçümlerin görüldüğü monitör bırakılmalıdır.
4) Monitör şu parametreleri ölçebilmelidir.
-Kalp Debisi
-Kardiyak indeks
-Strok volüm (SV)
-Sistemik vasküler rezistans (SVR)
-Hemodinamik basınç değerleri
5) Monitör 72 saatlik trend izleme ve saklama özelliğine sahip olmalı
6) Monitörün görsel ve işitsel alarmları olmalı.
7) Monitörün analog input/output özellikleri ve USB port üzerinden yazıcı bağlantı özelliği olmalıdır.
9
110091
KEP
80000 Adet
1)Antiallerjik olacaktır
2)Lastikleri veya bağcıkları sağlam olacaktır. Herkes tarafından kolay giyilebilecek büyüklükte olmalıdır.
3)100-250 adet arası paketler halinde olacaktır.
4)Havalanabilir özellikte olacak ve terletmeyecektir.
5)Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 2 adet numune verecektir.
10
110120
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ DİSP. NO:6
15 Adet
1)Teker teker steril paketlerde bulunacak,paketler üzerinde ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
2)Kaf düşük başınçlı olacaktır.
3)Paket içinde tespit için ekstrafor bulunacakt ır.
4)Perkütan tekniklede takmaya uygun olacaktır.
5)Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
6)Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
7)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
8)Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
9)Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olacaktır.
10)Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
11
110121
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO 7.0 MM DİSP.
1)Teker teker steril paketlerde bulunacak,paketler üzerinde ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
2)Kaf düşük başınçlı olacaktır.
3)Paket içinde tespit için ekstrafor bulunacakt ır.
4)Perkütan tekniklede takmaya uygun olacaktır.
5)Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
6)Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
7)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
8)Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
9)Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olacaktır.
10)Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
70 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
12
110122
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO 7.5 MM DİSP.
Miktar
100 Adet
1)Teker teker steril paketlerde bulunacak, paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
2) Kaf düşük başınçlı olacaktır.
3) Paket içinde tespit için extrafor bulunacaktır.
4) Perkütan teknikle de takmaya uygun olacaktır.
5) Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
6) Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
7) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
8) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
9) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
10) Teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miatlı olacaktır.
13
110123
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO 8.0 MM DİSP.
50 Adet
1) Teker teker steril paketlerde bulunacak, paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
2) Kaf düşük başınçlı olacaktır.
3) Paket içinde tespit için extrafor bulunacaktır.
4) Perkütan teknikle de takmaya uygun olacaktır.
5) Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
6) Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
7)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
8) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
9) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
10) Teslim tarihinden itibaren en az iki miatlı olacaktır.
14
110124
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO 8.5 MM DİSP.
10 Adet
1) Teker teker steril paketlerde bulunacak, paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
2) Kaf düşük başınçlı olacaktır.
3) Paket içinde tespit için extrafor bulunacaktır.
4) Perkütan teknikle de takmaya uygun olacaktır.
5) Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
6) Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
7)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
8) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
9) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
10) teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miatlı olacaktır.
15
110127
ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI 3 NO
50 Adet
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
16
110129
ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI 3,5 NO
50 Adet
a)Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b)Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-rayopak çizgi bulunmalıdır.
c)Materyaloptimaltermal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d)Ürün ağız içi ve trakeamukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e)Murphydistal uç açıklığı bulunmalıdır.
f)Tek kullanımlık olmalıdır.
g)Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
ı)Teslim tarahinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
17
110132
ENDOTRAKEAL TÜP NO:4
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
100 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
17
110132
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
ENDOTRAKEAL TÜP NO:4
Miktar
100 Adet
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
18
110134
ENDOTRAKEAL TÜP NO:5
100 Adet
a)Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b)Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-rayopak çizgi bulunmalıdır.
c)Materyaloptimaltermal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d)Ürün ağız içi ve trakeamukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e)Murphydistal uç açıklığı bulunmalıdır.
f)Tek kullanımlık olmalıdır.
g)Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
ı)Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
19
110135
ENDOTRAKEAL TÜP NO:5,5 KAFLI
100 Adet
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
20
110136
ENDOTRAKEAL TÜP NO:6
50 Adet
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
21
110137
ENDOTRAKEAL TÜP NO:6,5
100 Adet
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
22
110138
ENDOTRAKEAL TÜP NO:7
1500 Adet
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
23
110139
ENDOTRAKEAL TÜP NO:7,5 KAFLI
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
23
110139
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
ENDOTRAKEAL TÜP NO:7,5 KAFLI
Miktar
3000 Adet
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
24
110140
ENDOTRAKEAL TÜP NO:8
2500 Adet
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
25
110142
ENDOTRAKEAL TÜP NO:8,5 KAFLI
3000 Adet
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8) İhaleyi kazanan firma 1 adet kaf içi basıncı izleme cihazı verecektir.
9) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
26
110143
ENDOTRAKEAL TÜP NO:4 ,5
150 Adet
1) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.Kaf basıncı 25-30 cmH2O aralığında olmalıdır
2) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
3) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
4) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
5) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
6) Tek kullanımlık olmalıdır, anestezi hortumuna bağlanan konnektör sağlam oturmalıdır.
7) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
8) İhaleyi kazanan firma 1 adet kaf içi basıncı izleme cihazı verecektir.
9) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
27
110150
ENDOTRAKEAL TÜP TUTTURUCU BÜYÜK
5000 Adet
1)Ürün kolay ve hızlı tatbik edilebilmeli ve paketinden kolayca çıkarılmalıdır,500 adeti pediatrik olmalıdır
2)Endotrakeal tüp hasta ağzında istenilen pozisyonlarda sabitleyebilmeli,bu sayede tüpü trakeada gerekli yerde tutabilmelidir.
3)Sert ve cilde hasar verici olmamalı,yanaklara iyi yapışmalı,anestezi tüpüne fiksasyon iyi olmalı,gevşemeye müsade etmemelidir, bu madde numune üzerinden
değerlendirilecektir.
4)Tek tek poşetlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda bulunacaktır.
5)Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
28
110163
TREKEAL KANÜL VE SET PENSLİ NO:8
10 Adet
1) Set trakeostomi kanülünün perkütan şekilde subkrikoid yerleşimi için uygun yapıda tasarlanmış olmalıdır.
2) Perkutan trakeostomiyi sağlayacak özel bir forsepsi olmalıdır.
3) Set içinde bistüri, enjektör, ıv kanül, guıde wire gibi gerekli bütün malzemeler ayrı tek ambalaj veya set içinde bulunmalıdır.
4) Guiding kataterin içerisinden geçebildiği uygun dilatasyon pensi bulunmalıdır.
5) Set steril paketlenmiş üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6)Teklif veren firma 1 adet numune verecektir.
29
110164
TREKEAL KANÜL VE SET PENSLİ NO:7
1) Set trakeostomi kanülünün perkütan şekilde subkrikoid yerleşimi için uygun yapıda tasarlanmış olmalıdır.
2) Perkutan trakeostomiyi sağlayacak özel bir forsepsi olmalıdır.
3) Set içinde bistüri, enjektör, ıv kanül, guıde wire gibi gerekli bütün malzemeler ayrı tek ambalaj veya set içinde bulunmalıdır.
4) Guiding kataterin içerisinden geçebildiği uygun dilatasyon pensi bulunmalıdır.
10 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
29
110164
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
TREKEAL KANÜL VE SET PENSLİ NO:7
Miktar
10 Adet
5) Set steril paketlenmiş üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6)Teklif veren firma 1 adet numune verecektir.
30
110166
TREKEAL KANÜL VE SET PENSSİZ NO:8
5 Adet
1) Set trakeostomi kanülünün perkütan şekilde subkrikoid yerleşimi için uygun yapıda tasarlanmış olmalıdır.
2) Perkutan trakeostomiyi sağlayacak özel bir forsepsi olmalıdır.
3) Set içinde bistüri, enjektör, ıv kanül, guıde wire gibi gerekli bütün malzemeler ayrı tek ambalaj veya set içinde bulunmalıdır.
4) Set steril paketlenmiş üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
5)Teklif veren firma 1 adet numune verecektir.
31
110183
ÇİFT LÜMENLİ TÜP (SOL)NO:35
70 Adet
a) Sağ ve sol akciğerin tek tek veya beraber ventilasyonuna imkan veren endobronşiyal tüp setidir.
b) Trakeal ve/veya bronşiyal ventilasyon için iki lümenli olmalıdır
c) Bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalı, kolay ve düşük basınçla şişmelidir. Bronş lümenin distalinde ve kafın 1 cm kadar üzerinde
radyoopak çizgi bulunmalıdır.
d) Trakeal kaf yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır
e) Tüpün üzerinde X-ray opak işareti olmalıdır
f) Her iki lümenin proksimalinde üzerinde kapak bulunan konnektör bulunmal ıdır
g) Tüpün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır.
h) Setin içinde aspirasyon kateteri yeterli sayıda olmalıdır
ı) Sağ ve sol olmak üzere 2 ayrı set değişik boylarda temin edilebilmelidir.
j) Sağ endobransial sette, tüp sağ üst lob bronş ağzını kapatmayacak şekilde tasarlanmalıdır
k) Paketin üstünde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
l) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
m) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
32
110184
ÇİFT LÜMENLİ TÜP (SOL)NO:37
70 Adet
a) Sağ ve sol akciğerin tek tek veya beraber ventilasyonuna imkan veren endobronşiyal tüp setidir.
b) Trakeal ve/veya bronşiyal ventilasyon için iki lümenli olmalıdır
c) Bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalı, kolay ve düşük basınçla şişmelidir. Bronş lümenin distalinde ve kafın 1 cm kadar üzerinde
radyoopak çizgi bulunmalıdır.
d) Trakeal kaf yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır
e) Tüpün üzerinde X-ray opak işareti olmalıdır
f) Her iki lümenin proksimalinde üzerinde kapak bulunan konnektör bulunmal ıdır
g) Tüpün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır.
h) Setin içinde aspirasyon kateteri yeterli sayıda olmalıdır
ı) Sağ ve sol olmak üzere 2 ayrı set değişik boylarda temin edilebilmelidir.
j) Sağ endobransial sette, tüp sağ üst lob bronş ağzını kapatmayacak şekilde tasarlanmalıdır
k) Paketin üstünde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
l) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
m) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
33
110185
ÇİFT LÜMENLİ TÜP (SOL)NO:39
50 Adet
a) Sağ ve sol akciğerin tek tek veya beraber ventilasyonuna imkan veren endobronşiyal tüp setidir.
b) Trakeal ve/veya bronşiyal ventilasyon için iki lümenli olmalıdır
c) Bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalı, kolay ve düşük basınçla şişmelidir. Bronş lümenin distalinde ve kafın 1 cm kadar üzerinde
radyoopak çizgi bulunmalıdır.
d) Trakeal kaf yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır
e) Tüpün üzerinde X-ray opak işareti olmalıdır
f) Her iki lümenin proksimalinde üzerinde kapak bulunan konnektör bulunmal ıdır
g) Tüpün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır.
h) Setin içinde aspirasyon kateteri yeterli sayıda olmalıdır
ı) Sağ ve sol olmak üzere 2 ayrı set değişik boylarda temin edilebilmelidir.
j) Sağ endobransial sette, tüp sağ üst lob bronş ağzını kapatmayacak şekilde tasarlanmalıdır
k) Paketin üstünde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
l) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
m) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
33
110185
ÇİFT LÜMENLİ TÜP (SOL)NO:39
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
50 Adet
34
110193
İNTRADÜCER İĞNELİ SHEAT SİSTEM 7F
20 Adet
a) Kit içeriği Seldinger tekniği ile intraducer takarken yardımcı olacak malzemeleri içermelidir.
b) Kit içinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır
-Bir adet 5 cc lik enjektör
-Bir adet dış çapı 18 G juguler ven girişimine uygun uzunlukta içinden klavuz tel geçebilen iğne -Bir adet klavuz tel radyoopak özellikte bir ucu J şeklinde diğer
ucuz düz olmalı, paslanmaz çelikten esnek yaylı yapıda olmalıdır. J klavuz telin üzerinde cm uzunluğu gösteren işaretler olmalıdır.
-Klavuz telin J ucunda düzleştirici konnektör bulunmalıdır. Tel kılıf içinde ve kolaylıkla iletilebilmelidir.
-Bir adet poliüretandan yapılmış 6 FR çapında damar genişletici (dilatör) olmalıdır.
-Bir adet poliüretandan yapılmış, trombüs oluşumunu önleyecek yapıda yan kollu kanül, radyoopak, en az 10 cm uzunluğunda proksimalinde hemostas kontrol valvi
ve yön yolu bulunmalıdır.
-Kanülün başı lüer kilitli olmalı, gerektiğinde tıpa takılabilmelidir.
-Bir adet kontaminasyon önleyici kılıf proksimal ucundaki lüer kilitli konnektör ile kılıf (sheat)
sistemine bağlanabilmeli,
diğer ucundan sıkıştırılarak kateter gövdesine sabitlenebilmeli ve tam açıldığında
80 cm den kısa olmamalıdır.
c) Bir adet 11 nolu bistüri olmalıdır.
d) Kit steril bir paket içinde bulunmalı, açılırken ve kullanılırken sterilitesi bozulmayacak şekilde
paketlenmeli , kullanıma uygun olmalı ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
e) CE belgesi olacak, depoda muayene komisyonuna ibraz edilecektir
f) Bir adet düz iğneli ipek 3.0 min 60 mm cilt diki ş seti (set içinde veya ayrı olarak) olmalıdır.
35
110194
İNTRADÜCER İĞNELİ SHEAT SİSTEM 8F
50 Adet
1)İntrodücer 8F kalınlığında ve 10±2 cm uzunluğunda olmalıdır.
2)İntroducerler hemostatik valfli, radyoopak ve poliüretandan olmalıdır.
3)En az 45 cm uzunluğunda çift taraflı kullanılabilir özellikte kılavuz (bir uç J bir uç düz) tel olmalıdır.
4)Set içerisinde 80 cm uzunluğunda, kilitli, steriliteyi koruyan kılıf bağlantısı olmalıdır.
5)Set içinde 18 G kalınlığında giriş iğnesi olmalıdır.
6)Set içindeki introdücerlerin subap kısmına bağlantısı körük yapıda olup kink yapmamalıdır.
7)Set içinde bir adet 8F kalınlığında obturator olmalıdır.
36
110195
İNTRADÜCER İĞNELİ SHEAT SİSTEM 8,5 F
20 Adet
1)İntrodücer 8.5 F kalınlığında ve 10±2 cm uzunluğunda olmalıdır.
2)İntroducerler hemostatik valfli, radyoopak ve poliüretandan olmalıdır.
3)En az 45 cm uzunluğunda çift taraflı kullanılabilir özellikte kılavuz (bir uç J bir uç düz) tel olmalıdır.
4)Set içerisinde 80 cm uzunluğunda, kilitli, steriliteyi koruyan kılıf bağlantısı olmalıdır.
5)Set içinde 18 G kalınlığında giriş iğnesi olmalıdır.
6)Set içindeki introdücerlerin subap kısmına bağlantısı körük yapıda olup kink yapmamalıdır.
7)Set içinde bir adet 8.5 F kalınlığında obturator olmalıdır.
37
110214
SANTRAL VENÖZ KATATER 1 YOLLU 7 F
500 Adet
1) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumu şak
bir materyelden üretilmiş olmalıdır.
2) Kateter seti içinde 1 adet üzerinde cm işaretleri olan 60 cm±5cm J tipi guide wire ve kılıfı, bir adet seldinger iğne, 1 adet
5 cc enjektör, 1 adet 11 no bistüri, dilatatör içermelidir.
3) Bir adet düz iğneli ipek 3.0 min 60 mm cilt diki şi (set içinde veya ayrı olarak) olmalıdır.
4) Kateter 20±2 cm boyunda ve tek lümenli olmalıdır
5) Tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır.
6) Ambalajında son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
7)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
38
110221
SANTRAL VENÖZ KATATER 3 YOLLU 5 F
1) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumu şak bir
materyelden üretilmiş olmalıdır.
2) Kateter seti 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi guide wire ve kılıfı, bir adet seldinger iğne, 1 adet 5 cc
enjektör, 1 adet 11 no bistüri, dilatatör içermelidir.
3) 1 adet ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet düz i ğne (set içinde veya ayrıca) olmalıdır.
4) Tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır. Ambalajında sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
50 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
38
110221
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
SANTRAL VENÖZ KATATER 3 YOLLU 5 F
Miktar
50 Adet
5) Kateter 9±3 cm boyunda ve 3 lümenli olmalıdır.
6) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
39
110222
SANTRAL VENÖZ KATATER 3 YOLLU 7 F
2500 Adet
1) Katater poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumu şak bir materyaldan üretilmiş olacak.
2) Kateter seti içinde 1 adet üzerinde cm işaretleri olan 60cm±5cm J tipi guide-wire kılıfı, 1 adet seldinger iğne, 1 adet 5 cc enjektör, 1 adet 11 nolu bistüri, 1 adet
dilatatör içermelidir.
3) Bir adet düz iğneli ipek 3.0 min 60 mm cilt diki şi (set içinde veya ayrı olarak) olmalıdır.
4) Tek tek steril paketlerde kullanıma uyğun olmalıdır. Ambalajında sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
5) Kateter 20 (±2) cm boyunda ve 3 lümenli olmalıdır.
6) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
7) Teslim tarahinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
40
110225
SANTRAL VENÖZ KATATER 3 YOLLU 6 F 17 CM
100 Adet
1) Katater poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumu şak bir materyaldan üretilmiş olacak.
2) Kateter seti içinde 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi guide-wire kılıfı, 1 adet seldinger iğne, 1 adet 5 cc enjektör, 1 adet 11 nolu bistüri, 1 adet dilatatör
içermelidir.
3) Bir adet düz iğneli ipek 3.0 min 60 mm cilt diki şi (set içinde veya ayrı olarak) olmalıdır.
4) Tek tek steril paketlerde kullanıma uyğun olmalıdır. Ambalajında sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
5) Kateter 13 (±2) cm boyunda ve 3 lümenli olmalıdır.
6) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
7) Teslim tarahinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
41
111425
KAPALI SİSTEM İNFÜZYON KATETERİ
450 Adet
1-Katater bükülmeye karşı dirençli kink yapmayan materyalden yapılmış olmalıdır.
2-Katater sepsis ve tromboflebit riskini azaltacak yapıda olmalıdır.
3-Kanül iğne batma yaralanmalarını engellemek üzere iğne ucunu tamamen kapayan bir plastik koruyucuya sahip olmal ıdır ve bu mekanizma kendiliğinden aktif
olmalıdır.
4-Kanül çıkarıldığında kan yandaki infüzyon hatt ına dolmalı, kanülün çıkarıldığı bölüm kendiliğinden kapanmalı ve hiçbir şekilde kan ile temas olmamalıdır.
5-Kateterin 18G*45 veya 32 mm, 20 G *45 veya 32 mm, 22G*25 mm uzunluklar ında alternatifleri olmalıdır.
6-Etilen oksitle steril edilmiş olmalı, PVC ve latex içermemelidir.
7-Bir adet numune verilecektir. Numune üzerinden değerlendirilecektir.
-İnfüzyon katateri pembe 20 numara-200 adet
-İnfüzyon katateri mavi 22 numara-50 adet
-İnfüzyon katateri yeşil 18 numara-200 adet
42
110265
ACT TEST KÜVETİ
20000 Adet
1) Act+test küvetleri hasta başında, heparinizasyon yapılan hastaların Act değerini ölçmek için geliştirilmiş olmalıdır.
2) Act+test küvetleri yapılan testi cihaza otomatik olarak tanıtan optik sisteme sahip olmalıdır.
3) Act+test küvetleri microsample (tek damla kan) ile çalışabilecek yapıda olmalıdır.
4) Act+Test Küvetleri ambalajı açıldıktan itibaren 24 saat bozulmadan teste hazır olarak kalabilmelidir.
5) Act+test küvetleri hipotermiden etkilenmemelidir.
6) Act+Test Küvetleri Hemodilüsyondan etkilenmemelidir.
7) Act+Test Küvetleri tekli ambalajlarda kullanıma hazır olmalıdır.
8) Act test küvetleri ve cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.
9) Firma hastanemize yetecek sayıda cihaz temin etmelidir.
10) Cihaz kullanımı ile ilgili çalışan personele eğitim verilmelidir.
43
110271
AİR-WAY NO:0
100 Adet
1) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
3) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
44
110272
AİR-WAY NO:1
a) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
b) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
c) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
150 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
44
110272
AİR-WAY NO:1
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
150 Adet
Miktar
45
110273
AİR-WAY NO:2
200 Adet
1) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
3)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
46
110274
AİR-WAY NO:3
5000 Adet
1) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
3)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
47
110275
AİR-WAY NO:4
5000 Adet
1) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
3) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
48
110276
AİR-WAY NO:5
250 Adet
1) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
3) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
49
110294
ISI, NEM VE BAKTERİ TUTUCU SOLUNUM FİLTRESİ
15000 Adet
1) Kliniğimizdeki anestezi cihazlarına uygun olacaktır
2) Bakteri, virüs, ısı ve nem tutma özelliğine sahip olacaktır.
3) Numunelerin karşılaştırılmalı katalog bilgileri numunelerle birlikte verilecektir.
4) 24 saatin üzerinde kullanılabilir olacak, uzun ve efektif kullanım tercih nedenidir
5) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
50
110361
MİNÖR CERRAHİ ÖRTÜSÜ DİSPOSABLE 75X75
4500 Adet
1) Örtüler 75x75 ±5 cm ebatlarında 10±2 cm delikli olmalıdır.
2) Örtülerde kullanılan malzeme medikal özellikte non-woven olmalıdır.
3) Örtü kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fluidreperllent) olmalıdır.Aynı zamanda sıvıları emerek dışarı akmasını engeller özellikte olmalıdır.
4) Örtülerde kullanılan cilt bantları non-allergenic ve özellikle medikal amaçla kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır (Üretici firma gerektiğinde banrtlar ile ilgili
teknik dökümanları sağlanmalıdır).
5) Örtüler kolay ve sterilizasyonu bozulmadan örtülebilecek şekilde katlanmış olmalıdır.
6) Örtüler bir tarafı medikal geçinimli kağıt, diğer tarafı medikal filmden oluşan ve üzerinde ETO ve buhar endikatörü bulunan ambalaj ile paketlenmiş olmalıdır.
7)Örtü paketlerinin üzerinde imalatçı firma bilgileri, sterilizasyon tarihi, ne ile steril edildiği son kullanma tarihi, CE işareti ve ürün içeriği bulunmalıdır.
8)Teklif veren firmalar 2 adet numune verecektir.
9)En fazla 100 adet ihtiva eden ambalajlarda teslim edilecektir.
51
110380
ANESTEZİ MASKESİ NO:0
10 Adet
a)Tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde ve şeffaf olacaktır.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
d) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
52
110381
ANESTEZİ MASKESİ NO:1
10 Adet
a) Tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde ve şeffaf olacaktır.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
d) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
53
110382
ANESTEZİ MASKESİ NO:2
a) Tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde ve şeffaf olacaktır.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
10 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
53
110382
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
ANESTEZİ MASKESİ NO:2
Miktar
10 Adet
d) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
54
110383
ANESTEZİ MASKESİ NO:3
50 Adet
a) Tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde ve şeffaf olacaktır.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
d) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
55
110384
ANESTEZİ MASKESİ NO:4
50 Adet
a) Tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde ve şeffaf olacaktır.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
d) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
56
110385
ANESTEZİ MASKESİ NO:5
50 Adet
a) Tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde ve şeffaf olacaktır.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
d) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
57
110395
SPİNAL İĞNESİ 22 G
50 Adet
1) Kullanımı sırasında kolay kırılmamalı, ucu kemiğe temasta kolaylıkla bükülmemeli
2) Teklif veren firmalar 2 şer adet örnek verecektir
3) Tek tek steril ambalajlarda olup, teslim tarihinden itibaren 18 ay kullan ım süresi olacaktır.
4) İğne boyu 90 ± 5 mm olacaktır.
5) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
58
110396
SPİNAL İĞNESİ 25 G
300 Adet
1) Kullanımı sırasında kolay kırılmamalı, ucu kemiğe temasda kolaylıkla bükülmemeli, quincke uç olmalıdır.
2) Teklif veren firmalar 2 şer adet örnek verecektir
3) Tek tek steril ambalajlarda olup, teslim tarihinden itibaren 18 ay kullan ım süresi olacaktır.
4) İğne boyu 90 ± 5 mm olacaktır.
5) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
59
110398
SPİNAL İĞNESİ 27 G
150 Adet
1) Kullanımı sırasında kolay kırılmamalı, ucu kemiğe temasda kolaylıkla bükülmemeli, pencilpoint uç olmalıdır.
2) Teklif veren firmalar 2 şer adet örnek verecektir
3) Tek tek steril ambalajlarda olup, teslim tarihinden itibaren 18 ay kullan ım süresi olacaktır.
4) İğne boyu 90 ± 5 mm olacaktır.
5) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
60
110411
BASINÇ İZLEME SETİ DİSP.TEKLİ(TRANSDÜCER)
10000 Adet
1) Disposable transducer flaşlı tip olacaktır.
2) Teklif veren firmaların teklif ettikleri transducerler uluslararası standartlara uygun olacaktır ,
3) 0-300 mmHg arasındaki basınç ölçümlerine müsade edeceklerdir.
4) Transducerler, serum seti ve basınca dayanıklı uzatmanın birleştiği yere (arteriyel kanüle) kadar gerekli tüm parçaları içerecektir. (uzatmalar, üç yollu musluklar
v.s). Bu uzatmalar basınca dayanıklı , kıvrılmaya dirençli, iyi dinamik cevaba sahip olmalıdır.
5) Uzatmaların ölçüleri 50 ± 5 cm (FM), üç yollu musluk, 150 ± 5 cm FM şeklinde olacaktır.
6) Hastanemizdeki mevcut monitörlerle uyumlu olacaktır.
7) Teklif eden firmalar ihale uhdesinde kaldığı takdirde ihtiyaç kadar monitör-transducer kabolusunu ücretsiz vermeyi taahhüt edeceklerdir.
8) Teklif veren firmalar teklif ettikleri transducerlere ait teknik dökümanları, gerekli olabilecek aksesuar bilgisini ve 2 adet transducer numunesi ve kablosunu
vereceklerdir
9)Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
61
110431
KATATER MOUNT
1) 20±2 cm uzunluğunda olacaktır.
2) Mevcut anestezi sistemine uyumlu olmalıdır.
3) Tek tek steril paketlerde olmalı ve paket açılırken sterilitesi bozulacak şekilde olmamalıdır.
4) Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir.
1000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
61
110431
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
KATATER MOUNT
Miktar
1000 Adet
5) Ürünün ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
6)Körüklü döner başlık tercih sebebidir.
62
110441
KAN POMPASI 500 ML MANOMETRELI, IBRELI
50 Adet
1)Pompanın askıya takılan kısmı kan torbasını ve manometreyi asmaya uygun şekilde olmalıdır.
2)Manşetin arka veya önyüzünde iki ucu açık bir cep olacak ve kan torbası buraya yerleştirilecektir.
3)Manşet uzun süre kullanıma uygun dayanıklı kumaştan imal edilmiş olmalıdır.Görünür kısmı gevşek olmamalı, uygulanan basıncı torbaya yansıtabilmelidir.
4)Şişirme borusu manşetin alt kısmına yerleştirilmiş olmalıdır.
5)Firma bir adet numune teslim edecektir.
6) Numune denenerek karar verilecektir.
63
110443
KAN POMPASI 1000ML MANOMETRELI, IBRELI
50 Adet
1)Pompanın askıya takılan kısmı kan torbasını ve manometreyi asmaya uygun şekilde olmalıdır.
2)Manşetin arka veya önyüzünde iki ucu açık bir cep olacak ve kan torbası buraya yerleştirilecektir.
3)Manşet uzun süre kullanıma uygun dayanıklı kumaştan imal edilmiş olmalıdır.Görünür kısmı gevşek olmamalı, uygulanan basıncı torbaya yansıtabilmelidir.
4)Şişirme borusu manşetin alt kısmına yerleştirilmiş olmalıdır.
5)Firma bir adet numune teslim edecektir.
6) Numune denenerek karar verilecektir.
64
110515
SUPRAGLOTTIC LARINGEAL MASKE NO:3
5 Adet
1) Hasta anatomisine uygun şekilde tasarlanmış, tercihen SEBS( Styrene Ethylene Butadiene Styrene ) termoplastik madde kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
2) Ürün şeffaf, tek kullanımlık olmalıdır ve lateks içermemelidir.
3) Ürün yerleştirildiği konumda, etrafında dönmesini önlemek için, eliptik yapıda tasarlanmış olmalıdır
4). Ürünün damak ile temas eden yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.. Ürünün epiglottise denk gelen bölgesi epiglotun düşmesini ve hava akımına engel
oluşturmasını önleyecek bir çıkıntı parçasına sahip olmalıdır
5) Ürün şişirilebilir "cuff" içermeyen tasarıma sahip olmalıdır.
6) Ürünün doğru yerleştirilmesini sağlamak için kesici dişterin hizalanması amacıyla bir işaret çizgisine sahip olmalıdır
7) Ürün, yerleştirildiği konumda, olağan klinik uygulamalarda kullanılacak şekilde düşük havayolu basınçlarında kaçak oluşturmamalıdır; bu özelliği klinik
çalışmalarla gösterilebilmelidir.
8) Ürün üzerinde gastrik kanal girişi bulunmalıdır; bu kanalın içinden nazogastrik tüp geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır
9) Hasta tarafından ısırılarak havayolu tıkanıklığına yol açmayacak şekilde ürün ile bütünleşik bir ısırma koruyucu blok sistemi bulunmalıdır ve sert blok parçasının
birleşme yerinde, ürün yerleştirilirken kıvrılmasını engellemek için bir tasarım özelliğine sahip olmalıdır.
10. Kolay ve hızlı yerleşim için esnek bir yapıya sahip olmalıdır, Ürün etilen oksit gazı ile sterilizasyona uyumlu olmalıdır.
11) Ürün renk kodlu kaplar içinde kullanıma hazır ambalajlanmış olmalıdır, Ürün tekli paketlerde ve steril olarak sunulmalıdır.
12) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
65
110517
SUPRAGLOTTIC LARINGEAL MASKE NO:4
5 Adet
1) Hasta anatomisine uygun şekilde tasarlanmış, tercihen SEBS( Styrene Ethylene Butadiene Styrene ) termoplastik madde kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
2) Ürün şeffaf, tek kullanımlık olmalıdır ve lateks içermemelidir.
3) Ürün yerleştirildiği konumda, etrafında dönmesini önlemek için, eliptik yapıda tasarlanmış olmalıdır
4). Ürünün damak ile temas eden yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.. Ürünün epiglottise denk gelen bölgesi epiglotun düşmesini ve hava akımına engel
oluşturmasını önleyecek bir çıkıntı parçasına sahip olmalıdır
5) Ürün şişirilebilir "cuff" içermeyen tasarıma sahip olmalıdır.
6) Ürünün doğru yerleştirilmesini sağlamak için kesici dişterin hizalanması amacıyla bir işaret çizgisine sahip olmalıdır
7) Ürün, yerleştirildiği konumda, olağan klinik uygulamalarda kullanılacak şekilde düşük havayolu basınçlarında kaçak oluşturmamalıdır; bu özelliği klinik
çalışmalarla gösterilebilmelidir.
8) Ürün üzerinde gastrik kanal girişi bulunmalıdır; bu kanalın içinden nazogastrik tüp geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır
9) Hasta tarafından ısırılarak havayolu tıkanıklığına yol açmayacak şekilde ürün ile bütünleşik bir ısırma koruyucu blok sistemi bulunmalıdır ve sert blok parçasının
birleşme yerinde, ürün yerleştirilirken kıvrılmasını engellemek için bir tasarım özelliğine sahip olmalıdır.
10. Kolay ve hızlı yerleşim için esnek bir yapıya sahip olmalıdır, Ürün etilen oksit gazı ile sterilizasyona uyumlu olmalıdır.
11) Ürün renk kodlu kaplar içinde kullanıma hazır ambalajlanmış olmalıdır, Ürün tekli paketlerde ve steril olarak sunulmalıdır.
12) Ürünün üzerinde ve/vea ambalajı üzerinde CEişareti bulunacaktır.
66
110519
SUPRAGLOTTIC LARINGEAL MASKE NO:5
5 Adet
1) Hasta anatomisine uygun şekilde tasarlanmış, tercihen SEBS( Styrene Ethylene Butadiene Styrene ) termoplastik madde kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
2) Ürün şeffaf, tek kullanımlık olmalıdır ve lateks içermemelidir.
3) Ürün yerleştirildiği konumda, etrafında dönmesini önlemek için, eliptik yapıda tasarlanmış olmalıdır
4). Ürünün damak ile temas eden yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.. Ürünün epiglottise denk gelen bölgesi epiglotun düşmesini ve hava akımına engel
oluşturmasını önleyecek bir çıkıntı parçasına sahip olmalıdır
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
66
110519
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
SUPRAGLOTTIC LARINGEAL MASKE NO:5
Miktar
5 Adet
5) Ürün şişirilebilir "cuff" içermeyen tasarıma sahip olmalıdır.
6) Ürünün doğru yerleştirilmesini sağlamak için kesici dişterin hizalanması amacıyla bir işaret çizgisine sahip olmalıdır
7) Ürün, yerleştirildiği konumda, olağan klinik uygulamalarda kullanılacak şekilde düşük havayolu basınçlarında kaçak oluşturmamalıdır; bu özelliği klinik
çalışmalarla gösterilebilmelidir.
8) Ürün üzerinde gastrik kanal girişi bulunmalıdır; bu kanalın içinden nazogastrik tüp geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır
9) Hasta tarafından ısırılarak havayolu tıkanıklığına yol açmayacak şekilde ürün ile bütünleşik bir ısırma koruyucu blok sistemi bulunmalıdır ve sert blok parçasının
birleşme yerinde, ürün yerleştirilirken kıvrılmasını engellemek için bir tasarım özelliğine sahip olmalıdır.
10. Kolay ve hızlı yerleşim için esnek bir yapıya sahip olmalıdır, Ürün etilen oksit gazı ile sterilizasyona uyumlu olmalıdır.
11) Ürün renk kodlu kaplar içinde kullanıma hazır ambalajlanmış olmalıdır, Ürün tekli paketlerde ve steril olarak sunulmalıdır.
12) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
67
110520
LARENGEAL MASK NO:1
5 Adet
1) Yumuşak kısımları dayanıklı ve ışık geçirmeyecek kadar kalın silikondan yapılmış olmalıdır. ( Latex veya kauçuk içermemelidir.) Kaf tamamen indirildiğinde
maske simetrik formunu korumalıdır.
2) Laringoskop kullanılmadan kolayca ve hızlı yerleştirilebilmelidir
3) Çok kullanıma uygun olup, yeniden sterilize edilip kullanılabilmelidir
4) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
5)Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir, kullanıma uygunluğuna karar vermeden önce numuneler denenecektir.
68
110521
LARENGEAL MASK (LMA) NO:2
5 Adet
1) Yumuşak kısımları dayanıklı ve ışık geçirmeyecek kadar kalın silikondan yapılmış olmalıdır. ( Latex veya kauçuk içermemelidir.) Kaf tamamen indirildiğinde
maske simetrik formunu korumalıdır.
2) Laringoskop kullanılmadan kolayca ve hızlı yerleştirilebilmelidir
3) Çok kullanıma uygun olup, yeniden sterilize edilip kullanılabilmelidir
4) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
5)Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir, kullanıma uygunluğuna karar vermeden önce numuneler denenecektir.
69
110522
LARENGEAL MASK (LMA) NO:3
50 Adet
1) Yumuşak kısımları dayanıklı ve ışık geçirmeyecek kadar kalın silikondan yapılmış olmalıdır. ( Latex veya kauçuk içermemelidir.) Kaf tamamen indirildiğinde
maske simetrik formunu korumalıdır.
2) Laringoskop kullanılmadan kolayca ve hızlı yerleştirilebilmelidir
3) Çok kullanıma uygun olup, yeniden sterilize edilip kullanılabilmelidir
4) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
5)Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir, kullanıma uygunluğuna karar vermeden önce numuneler denenecektir.
70
110523
LARENGEAL MASK NO:4 VEYA 3,5
50 Adet
1) Yumuşak kısımları dayanıklı ve ışık geçirmeyecek kadar kalın silikondan yapılmış olmalıdır. ( Latex veya kauçuk içermemelidir.) Kaf tamamen indirildiğinde
maske simetrik formunu korumalıdır.
2) Laringoskop kullanılmadan kolayca ve hızlı yerleştirilebilmelidir
3) Çok kullanıma uygun olup, yeniden sterilize edilip kullanılabilmelidir
4) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
5)Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir, kullanıma uygunluğuna karar vermeden önce numuneler denenecektir.
71
110524
LARENGEAL MASK NO:5 VEYA 4,5
50 Adet
1) Yumuşak kısımları dayanıklı ve ışık geçirmeyecek kadar kalın silikondan yapılmış olmalıdır. ( Latex veya kauçuk içermemelidir.) Kaf tamamen indirildiğinde
maske simetrik formunu korumalıdır.
2) Laringoskop kullanılmadan kolayca ve hızlı yerleştirilebilmelidir
3) Çok kullanıma uygun olup, yeniden sterilize edilip kullanılabilmelidir
4) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
5)Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir, kullanıma uygunluğuna karar vermeden önce numuneler denenecektir.
72
110528
LARENGEAL MASK NO:1,5
5 Adet
1) Yumuşak kısımları dayanıklı ve ışık geçirmeyecek kadar kalın silikondan yapılmış olmalıdır. ( Latex veya kauçuk içermemelidir.) Kaf tamamen indirildiğinde
maske simetrik formunu korumalıdır.
2) Laringoskop kullanılmadan kolayca ve hızlı yerleştirilebilmelidir
3) Çok kullanıma uygun olup, yeniden sterilize edilip kullanılabilmelidir
4) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
5)Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir, kullanıma uygunluğuna karar vermeden önce numuneler denenecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
73
110529
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
LARENGEAL MASK NO:2,5
Miktar
20 Adet
1) Yumuşak kısımları dayanıklı ve ışık geçirmeyecek kadar kalın silikondan yapılmış olmalıdır. ( Latex veya kauçuk içermemelidir.) Kaf tamamen indirildiğinde
maske simetrik formunu korumalıdır.
2) Laringoskop kullanılmadan kolayca ve hızlı yerleştirilebilmelidir
3) Çok kullanıma uygun olup, yeniden sterilize edilip kullanılabilmelidir
4) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
5)Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir, kullanıma uygunluğuna karar vermeden önce numuneler denenecektir.
74
110531
EPİDURAL KATATER 18 G
300 Adet
1) 18 G iğnesi olacak, bu iğnenin uç kıvrımı dura delinmesine engel olacak şekilde dizayn edilmiş ve keskinliği fazla olmayacaktır. ' soft uç' olacaktır. Setin içinde,
radyoopak işaretli epidural kateteri, basınç kaybını gösteren 10 ml enjektörü, bakteri filtresi, fiksatörü ve diğer aksesuarları tek ambalaj içerisinde olacaktır.
Bilgilendirici uzunluk işaretleri tam olmalı
2) Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi , şekli ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
3) Teslim tarihinden itibaren 2 yıl kullanım süresi olacaktır.
4) 1 adet numune vereceklerdir. Numuneler denetlendikten sonra karar verilecektir.
5)Kateterin delikleri yanlarında olmalıdır.
6) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
75
110551
SOLUNUM EGZERSİZ APARATI
1500 Adet
1)Tek kullanımlık poşetler halinde olmalıdır.
2) 600 cc -900 cc -1200 cc saniyede dönü ş hızı olan 3 kademesi olmalı
3) İnsprium ve Exprium yapılan aparatın ağız anatomisine uygun olmalı
4) Temizliği kolay maddeden yapılmış olmalı, kolay kırılmaması için karton kutular içinde verilecektir.
5) Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
76
110571
CO2 ÖRNEKLEME HATTI DİSP.
4000 Adet
1) C02 monitorizasyonda kullanılacak.
2) Bir ucu monitöre uyumlu olacak diğer ucu endotrakeal tüp ile anestezi hortumu hattı arasına yerleşecek konnetör içerecek.
3) Boyu 2 m ±10 cm olacak.
4) Malzeme tek tek paketlenmiş olacak.
77
110573
CO2 ÖRNEKLEME HATTI İÇİN SU TUZAĞI
400 Adet
a) Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalıdır.
b)Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
c) Çok kullanımlık olacaktır
78
110601
ARTERİYEL KANÜL NO:20 G
7500 Adet
1) Kanül teflondan imal edilmiş olacak ve teflondan imal edildiği belgelenecektr.
2) Uygulama sırasında ucu kolaylıkla kıvrılmayacaktır.
3) Kanül boyu 45±2mm uzunluğunda olacaktır.
4) Kanın geri dönüşünü engellemek için akım kesme özelliğine sahip olacaktır.
5) Kan basınç monitorizasyonunda periferik arterlerde kullanılmak üzere özel dizayn edilmiş olacaktır.
6) Teklif veren firmalar 2 adet numune vereceklerdir.
7) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
79
110607
YETİŞKİN CEREBRAL OKSİMETRE SENSÖR
40 Adet
1-Cerebral Oksimetre cihazı ile kullanılacaktır
2-Sensörün kullanılabileceği cihaz firma tarafından temin edilecektir.
3-Cihaz 1 hasta üzerinde en az 6 adet rSO2 sensörü bağlama imkanına sahip olmalıdır.
4-Cihaz kolay taşınabilir olmalı ve ağırlığı 1 (bir) kg ı geçmemelidir.
5-Sensörler çift emitör ve çift dedektörlü olmalı böylece hem sığ hem de derin serebral bölgede saturasyon ölçümü yapabilmelidir.
80
110608
PEDİATRİK CEREBRAL OKSİMETRE SENSÖR
100 Adet
1- Cerebral Oksimetre cihazı ile kullanılacaktır
2-Sensörün kullanılabileceği cihaz firma tarafından temin edilecektir.
3-Cihaz 1 hasta üzerinde en az 6 adet rSO2 sensörü bağlama imkanına sahip olmalıdır.
4-Cihaz kolay taşınabilir olmalı ve ağırlığı 1 (bir) kg ı geçmemelidir.
5-Sensörler çift emitör ve çift dedektörlü olmalı böylece hem sığ hem de derin serebral bölgede saturasyon ölçümü yapabilmelidir.
81
110611
BİS SENSÖR
30 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
81
110611
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BİS SENSÖR
Miktar
30 Adet
a) Sensör Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalıdır,
b) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
c)Kazanan firma teslim tarihinden itibaren 1yıl kullanım süresi olan ürünü kademeli olarak teslim edecektir.
82
110615
BİS SENSÖR (PEDİATRİK)
10 Adet
a) Sensör Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalıdır,
b) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
c)Kazanan firma teslim tarihinden itibaren 1yıl kullanım süresi olan ürünü kademeli olarak teslim edecektir.
83
110630
CPAP SETİ
50 Adet
1)Set hiçbir cihaza gereksinim olmadan hastanemizde bulunan merkezi oksijen sistemine ya da oksijen tüplerine direk olarak tak ılarak cpap yapabilmelidir.
2)Hastaya uygulanan PEEP basıncı hastanede bulunan tüp veya merkezi sistem oksijen manometresinden ayarlanabilmeli ve bu oran cpap bağlantı hattı üzerindeki
göstergeden görülerek takip edilebilmelidir.
3)Set içinde cpap uygulamasının sağlayan ve tüm oksijen manometreleri ile uyumlu 220(±20cm) bağlantı hattı olmalıdır.
4)Cpap bağlantı hattının ucunda hastaya uygulanan PEEP bas ıncını gösteren basınç göstergesi olmalıdır.
5)Manometre 40cm H2O ya kadar olan basıncı gösterebilir özellikte olmalıdır.
6)Cpap bağlantı hattının ucunda barotravmayı engellemek için güvenlik valfı olmalı ve yüksek basınçlarda oksijeni tahliye edebilmelidir.
7)Set içerisinde hastaya nebul vermeyi sağlayan T bağlantısı olmalıdır.
8)Hastaya cpap uygulanırken aynı zamanda nebul verilebilmelidir.
9)Set içerisinde cpap maskesi ve kafa sabitleyicisi olmalıdır.
10)Maske yüze tam oturmalı kolayca sabitlenebilmelidir.
11)Maske üzerinde bulunun bağlantı girişi 360 derece dönebilmelidir.
12) Talep edilen 25 adet setin 10 tanesi 5 numara, 10 tanesi 4 numara, 5 tanesi 3 numara olmal ıdır.
84
110631
CPAP MASKESİ
150 Adet
a) Maske CPAP ve BIPAP sistemler ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
b) Maske yumuşak ve dayanıklı çift kat silikondan yapılmış olup, yapıldığı katologda belirtilmiş olmalıdır. Ağız ve burnu kaplayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
c) Maske lateks içermeyen özelliğe sahip olmalıdır. Lateks içermediği belgelenmelidir.
d) Maske ile birlikte orijinal kafa bandı verilmelidir.
e) Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran apartları bulunmalıdır. Maske ile birlikte iki adet yedek aparat verilmelidir.
f) Maske üzerinde hava hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır.
g) Maske döner başlık üzerinde bir ekshalasyon portuna sahip olmalı ve böylelikle ayrı bir ekshalasyon portuna gerek duyulmamalıdır.
h) Maskede alın yastığının takılı bulunduğu kısmı farklı yüz tiplerine uyum ayarlanabilir olmaladır.
ı) Maskede minimum 3.0 cm H20 luk basınç sağlanmalıdır.
i) Oksijen tedavisinin gerektiği durumlarda kanül takılması için maske üzerinde bir adet giriş olmalıdır. Bu girişin oksijen tedavisi yapılmadığı durumlarda kapalı
tutulması için tıkacı bulunmalıdır.
j) Otoklav edilebilir olmalıdır, sterilizasyon yöntemi açıklanmalıdır.
k) Small, medium, large olmak üzere 3 farklı boyda maske çeşidi mevcut olmalıdır.
l) Ürünün üzerinde CE ibaresi olmalıdır.
m)Firma bir adet numune teslim etmelidir.
85
110646
PEDİATRİK EKG PALETİ
5000 Adet
1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 25 palet örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak.
4. Pediatrik kullanıma uygun olacak. Tüm EKG cihazlarında kullanıma uygun olacak.
5. Hastanemiz cihazlarındaki kablolara uyum sağlayacak ve iyi iletken özelliğe sahip olacaktır. (Jeli sıvı olmalıdır)
6. Polietilen köpük sıvı jelli en az pediatrik çapta ve kuvvetli yapıştırıcılı olmalıdır.
86
110655
ANESTEZİ DEVRESİ DİSP. (PEDİATRİK)
400 Adet
a) Kliniğimizdeki anestezi cihazlarına uygun olacaktır.
b) Şeffaf ve spiral hortum olacaktır.
d) Ameliyat masasında şekil verilebilmeye uygun olmalı ve ağır olmamalıdır.
e) Her bir set içinde 110 cm (± 10) cm uzunluğunda birbirine Y konnektörle bağlı 2 hortum ve 100+-10 cm uzunluğunda ve ucunda 1lt anestezi balonu içeren bir
hortum bulunacaktır. Hortumların diğer uçları anestezi cihazına bağlanmak için gerekli konneksiyonları içerecektir.
f) Steril paketlerde olmalı, CO2 örnekleme hattı için çıkış olmalıdır.
87
110656
ANESTEZİ DEVRESİ DİSP. (YETİŞKİN)
1) Kliniğimizdeki anestezi cihazlarına uygun olacaktır
5000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
87
110656
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
ANESTEZİ DEVRESİ DİSP. (YETİŞKİN)
Miktar
5000 Adet
2) Şeffaf, spiral veya korrage yapıda hortum olmalıdır
3)Hortumda kullanım sırasında kırılma ve ayrılmalar olmamalıdır
4) Ameliyat masasında şekil verilebilmeye uygun olmalıdır.
5) Her bir set içinde 170 +-10 cm uzunluğunda birbirine Y konnektörle bağlı 2 hortum ve 100 +- 20 cm uzunluğunda ve ucunda 2 Lt anestezi balonu içeren bir
hortum bulunacaktır. Hortumların diğer uçları anestezi cihazına bağlanmak için gerekli konneksiyonları içerecektir
6)Steril paketlerde olmalı, CO2 örnekleme hattı için çıkış olmalıdır.
88
110657
ANESTEZİ DEVRESİ DİSP. (YETİŞKİN) TEK HATLI
1000 Adet
1) Kliniğimizdeki anestezi cihazlarına uygun olacaktır
2) Şeffaf, spiral veya korrage yapıda hortum olmalıdır
3) İnspirasyon ve ekspirasyonu tek bir hat üzerinden gerçekleştirebilmelidir. Tek hat iç içe geçmiş iki hortum veya tek bir hortumun içinde yer alan septum sayesinde
inspirasyon ve ekspirasyon yollarını oluşturmalıdır.
4) Her bir set 170 +- 10 cm uzunluğunda bir hat ve 2 lt anestezi balonu içeren 100+- 20 cm uzunlu ğunda manuel ventilasyon hattından oluşacaktır. Hortumların diğer
uçları anestezi cihazına bağlanmak için gerekli konneksiyonları içerecektir.
5)Steril paketlerde olmalı ve CO2 örnekleme hattı için çıkış olmalıdır.
89
110670
FLOW SENSÖR (DİSPOSABLE)
1000 Adet
a) Galileo marka solunum ventilatörlere uyumlu olacaktır.
b) Numune örneği TABOM da görülebilir.
90
110672
FLOW SENSÖR (DRAGER MARKA PİRUMUS MODEL ANEST.CİHAZA UYUMLU)
10 Adet
a) Drager marka primus model anestezi cihazına uyumlu olacak.
b) Numune örneği TABOM da görülebilir.
91
110676
FLOW SENSÖR EVENT VENTİLATÖR İÇİN (DİSPOSABLE) HORTUMU İLE BİRLİKTE
5 Adet
a) Event ventilatörler için reasuble hortumu ile birlikte olacak.
b) Numune örneği TABOM da görülebilir.
92
110679
FLOW SENSÖR (SİEMENS 900 C VENTİLATÖRÜ İÇİN)
20 Adet
a) Siemens marka 900 C model solunum ventilatörüne uyumlu olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir
93
110680
FLOW SENSÖR (YUVARLAK KISA REUSABLE 8400 STİ MODEL BİRD MARKA SOLUNUM
VENTİLATÖRÜ İÇİN) EL SOLUNUM VENTİLATÖRÜ)
a) Bird marka 8400 STİ model solunum ventilatörüne uyumlu olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir
94
110681
FLOW SENSÖRÜ (AKIŞ SENSÖRÜ) DATEX OHMEDA MARKA S/5 AVANCE CİHAZI
5 Adet
4 Adet
a) Dateks ohmeda marka S/5 avance model anestezi cihazına uyumlu olacaktır.
b) Numunesi TABOM da görülebilir
95
110685
DRAGER PRİMUS MARKA ANESTEZİ CİHAZI İÇİN OKSİJEN SENSÖRÜ
2 Adet
1-Drager Primus Marka Anestezi Cihazına uyumlu olmalıdır.
2-Numunesi Tabomda görülebilir.
96
110714
OKSIJEN SENSÖRÜ (SIEMENS 900 C VENTILATÖRÜ IÇIN)
10 Adet
a)Hastanemizde bulunan Siemens 900 C Ventilatöre uyumlu olmalıdır.
b)Numunesi TABOM'DA görülebilir.
97
110702
OKSİJEN SENSÖRÜ (DATEX OHMEDA MARKA S/5 AVANCE MODEL ANESTEZİ CİHAZI)
2 Adet
a) Datex Ohmeda Avance S/5 Anestezi Cihazına uyumlu olmalıdır.
b) Numune örneği TABOM da görülebilir.
98
110721
PULSE OKSİMETRE PROBU (DATEX MONİTÖR)
a) Erişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
50 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
98
110721
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
PULSE OKSİMETRE PROBU (DATEX MONİTÖR)
Miktar
50 Adet
b) Hastanemizde mevcut olan 2 tip Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalı (dikdörtgen ve yuvarlak soket girişine uygun olmalıdır.) ve ara kabloyu da
içermelidir.
c) 1 yıl garanti süresi olacaktır.
d) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
e) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
99
110722
ÇOCUK PULSE OKSİMETRE PROBU (DATEX MONİTÖRE UYUMLU)
20 Adet
a) Çocuk hastalarda kullanıma uygun olmalıdır, kulak tipi olmalıdır
b) Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalı ve ara kabloyu da içermelidir
c) 1 yıl garanti süresi olacaktır.
d) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
e) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
100
110725
PULSE OKSİMETRE PROBU (DATEX OHMEDA TRUSAT OXİMETER PEDİATRİK)
4 Adet
a-GE Ohmeda Trusat cihazına uygun olacaktır
b-Kulak tipi sensör ve ara kablo kablo birlikte teslim edilecektir.
101
110730
KÖRÜK (DATEX OHMEDA MARKA S/5 AVANCE MODEL ANESTEZİ CİHAZI)
3 Adet
a) Dateks ohmeda marka S/5 avance model anestezi cihazına uyumlu olacaktır. Numunesi Tabomda görülebilir.
102
110733
DİSP. VENTİLATÖR DEVRESİ
500 Adet
1-Devre ventilasyon cihazına bağlanan hastalarda kapalı sistem (circle) solunumu gerçekleştirmek için kullanılacaktır.
2-Koku yapmayan, bakteri oluşturmayan, şeffaf, disposable malzemeden üretilmiş devre bir adet inspirasyon ve ekspirasyon hortum seti, iki adet su tutucu, deliksiz
Y konnektörden oluşmalıdır.
3-İnspirasyon ve ekspirasyon hortum uzunluğu 160±20 cm olmalıdır.
4-Her bir set, bir adet çift taraflı 22mm konnektör içerecektir.
5-Devreler hastanemizde bulunan tüm ventilatör cihazlarına (Galilo, Event, T-Bird, Siemens) uyumlu olmalıdır.
6-Devreler steril ambalajda poşetlenmiş ve dış etkilere dayanıklı olmalıdır.
7-CE belgesi olmalıdır.
8-Set önceden monte edilmeli, hareket kabiliyeti ve esnekli sağlamalıdır.
9-Her on solunum devresine 1 adet ilaç nebulizasyonu yapmak için disposable nebuzasyon parçası ayrıca verilmelidir.
103
110759
ATIK GAZ FİLTRESİ (PRİMUS ANESTEZİ CİHAZI İÇİN)
50 Adet
a)Primus anestezi cihazına uyumlu olacaktır. Numunesi Tabomda görülebilir.
104
110761
BANDAJ
5000 Adet
1) Hipoallerjik olmalıdır.
2) 8-10 cm eninde ,180±5 cm boyunda, gerildi ğinde 500cm ±20cm boyunda olmalıdır.
3) Serbest uçlarında 2 adet tırnaklı klipsli lastik şerit tutturucuları olmalıdır.
4)Gipe dokuma ve pamuklu olmalıdır.
5) Teklif veren firma 2 adet örnek verecektir.
105
110811
İNHALASYON TEDAVİ SETİ ISI VE NEM VEREN
1000 Adet
1) Sette ısı-nem tutan bakteri filtresi olmalıdır.
2) Sette sıcak buhar verme adaptörü olmalıdır.
3) Adaptör ısı ayarını otomatik olarak yapmalıdır.
4) Sette bükülmez, spiral, şefaf 15±2 cm kateter mouth olmalıdır.
5) Setler tek tek steril paketlenmiş ve ürün üzerinde CE ibaresi olmalıdır.
6) Sette aspirasyona müsade eden aspirasyon kapağı olmalıdır.
7)Her 50 set için 1 adet reusable ısıtıcı verilmelidir
106
110884
KATATER SABİTLEYİCİ ŞEFFAF ÖRTÜ
2000 Adet
1.Santral venöz kateterleri sabitlemek için geliştirilmiş olmalıdır.
2.Steril, tekli paket halinde ve 8,5 cm ±1 cm x 11,5 cm ±1 cm ebatlar ında olmalıdır.
3.Ürün şeffaf olmalı, kateter giriş bölgesi ve çevresinin gözlenmesine olanak sağlamalıdır.
4.Ürün petek doku özelliği ile hava geçirgen özellikte olup oksijen ve nem buharı geçişine izin vermeli, kateter giriş bölgesinin kuru kalmasını sağlamalıdır.
5.Şeffaf örtünün tüm kenarları ve çentikli bölümü güçlendirilmiş kumaş flaster ile desteklenmelidir.
6.Şeffaf film örtü, uygulama bölgesini dışarıdan olabilecek bakteri, virus ve sıvı kaynaklı kontaminasyonlara karşı korumak ve enfeksiyon riskini azaltmak için
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
106
110884
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
KATATER SABİTLEYİCİ ŞEFFAF ÖRTÜ
Miktar
2000 Adet
bütünlüğü bozulmadığı takdirde sıvı, bakteri ve viral bariyer özelliği oluşturmalıdır.
7.Yapışkanı hipoalerjenik olmalı, ciltte ve kateter üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
8.Ürün ve ambalajı lateks içermemelidir. Ambalajı yırtılmaz materyalden yapılmış olmalıdır.
9.Uzun süreli kullanıma olanak sağlamalıdır.
10.Ürünün sağladığı yararlar ile ilgili yayınları olmalıdır.
11.Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama şeması olmalıdır.
107
111005
ENDOBRONCHİAL BLOKER LOOP (7F)
10 Adet
Set sağ veya sol akciğerin tek ventilasyonunu sağlayacak endobronşiyal blokaja imkan tanıyor olmalıdır. Setin içerisinde;
-Endobronşiyal bloker katater
-Çok girişli havayolu adaptörü
-Çok girişli havayolu adaptörünün Endotrakeal Tüpe bağlantısını sağlayan ara adaptörü
-Set içerisinde en az 1 adet enjektör olmalıdır.
Endobronşiyal bloker katater loop lümeni ve balon lümeni olmak üzere iki lümenli olmalıdır.
Balon lümeninin proksimal ucunda tek yollu valf ve pilot balonu olmalıdır.
Bloker kataterin balonu silikon materyalden olmalıdır.
07 F Kateterin toplam uzunluğu en fazla 65 cm olmalıdır.
Bloker katater üzerinde 1 cm aralıklarla belirlenmiş markerları olmalıdır.
Katater loopu naylon materyalden olmalı ve bronkoskoba uygun çap ayarı yapmayı sağlayan proksimalinde bir mekanizması olmalıdır.
Set steril paketlenmiş üzerinde üretim ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
108
111010
ENDOBRONCHİAL BLOKER ÇİFT UÇLU
10 Adet
1) tüp Y şekilli ve anatomik olarak trakea biçiminde olmalıdır.
2) Tüp merkezi bir lümen, çok amaçlı adaptör ve iki distal uçtan oluşmalıdır
3) Her iki distal uç radyoopak ve ayrı renklendirilmiş balonlara sahip olmalıdır
4) Bloker normal entübasyon tüpünün içinden geçirilebilmeli ve gereğinde çıkarılabilmelidir
5) Bloker 7 F, 75cm uzunluğunda olmalı, üzerinde derinlik işaretleri ve rakamları olmalıdır
6) Bloker minimum 7 numara tüp kullanımına uygun olmalıdır
7) Merkezi lümen izole akciğere ilave CPAP uygulamaya izin vermelidir
8) Çok amaçlı adaptör fiberoptik bronkoskop ve aspirasyon sondası uygulamaya izin vermelidir
9) Bloker steril ve tekli ambalajlarda teslim edilmeli, Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır
109
111265
SANTRAL VENÖZ KATATER 3 YOLLU NO:5,5F 13 CM
100 Adet
1) Katater poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumu şak bir materyaldan üretilmiş olacak.
2) Kateter seti içinde 1 adet üzerinde cm işaretleri olan 60cm±5cm J tipi guide-wire kılıfı, 1 adet seldinger iğne, 1 adet 5 cc enjektör, 1 adet 11 nolu bistüri, 1 adet
dilatatör içermelidir.
3) Bir adet düz iğneli ipek 3.0 min 60 mm cilt diki şi (set içinde veya ayrı olarak) olmalıdır.
4) Tek tek steril paketlerde kullanıma uyğun olmalıdır. Ambalajında sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
5) Kateter 10±3 cm boyunda ve 3 lümenli olmalıdır.
6) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
7) Teslim tarahinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
110
111400
INTRADÜCERLİ SANTRAL VENÖZ KATATER
300 Adet
1.Katater ,Pulmoner Arter uygulamaları için gerekli 8,5F Introducer ile santral Ven Uygulamaları için gerekli 3 yollu Santral Venöz Katater özelliklerini bir arada
yapabilen Komple bir set olmalıdır.
2.Katater , 8,5 F 10,5 cm ,3 lümenli radiopak yap ıda poliürethandan imal edilmiş olmalıdır. Heparin kaplı olmalıdır.
3.Set , E.O. ile steril edilmiş,disposable yapıda olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
4. Katalog ve numune örneği istenmektedir.
111
111915
HASTA KONTROLLÜ ELASTOMERİK İNFÜZYON POMPA SETİ
1- Elastik membranlı haznesi olmalıdır. İç yüzey biyolojik olarak uyumlu silikon olmalıdır. Minimum İntravenöz ilaç verecek şekilde olmalıdır.
2- Hastanın yaşam kalitesini arttıracak şekilde küçük, güvenli, dayanıklı ve kolay taşınabilir olmalıdır.
3- Ürün lateks içermemelidir.
75 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
111
111915
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
HASTA KONTROLLÜ ELASTOMERİK İNFÜZYON POMPA SETİ
Miktar
75 Adet
4- Line üzerinde elastomerik pompaya yakın bölümde partikül ve hava filtresi olmalıdır.
5- Line üzerinde hastaya yakın bölümde akım düzenleyicisi olmalıdır.
6- Klempli olmalıdır.
7- Tek yönlü dolum valfi olmalıdır. Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
8- Ürün çeşitliliği 2 ml ve 5 ml. Akım hızında olmak tercih nedenidir. Akım hızı % 10-15 hassasiyette olmalıdır.
9- Tek kullanımlık olmalıdır.
10- Az ya da çok doldurulabilme olanağı olup aynı pompa farklı ilaç protokolleri için kullanılabilir olmalıdır.
11- Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
12- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi , lot no, ürünün içeri ği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
13- Ürünün ve/veya ambalajın üzerinde CE işareti olacaktır.
112
150121
EKO (TEE) TRANSDÜCER KILIFI
500 Adet
1. Sette TEE prob kılıfı (en az 70cm) jel enjektörü ve ağızlık olacaktır.
2. Malzeme tek kullanımlık, steril ambalajda olacaktır, Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilecektir. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl sterlizasyon tarihine
sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 10 ay
olan yeni ürün ile değiştirecektir.
3. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
113
150123
EKO (TEE) TRANSDÜCER KILIFI PEDİATRİK
150 Adet
1)1 Adet prob kılıfı, 1 adet pediatrik boyutta koruyucu di şlik, steril jel ve aplikatörü, kılıf sabitleyici içerecektir.
2)Kliniğimizde bulunan Wivid 7 EKO cihazının pediyatrik TEE probuna uyumlu olacaktır.
114
G0303137
EKG KABLOSU (5 LEAD ÇITÇITLI(DATEX OHMEDA S/5 MODEL ESKİ TİP HASTA BAŞI
100 Adet
MONİTÖRLER İÇİN)
a)Hastanemizde kullanılan Siyah model Yuvarlak girişli 5 Lead Çıtçıtlı Datex Ohmeda S/5 Model Eski Tip Hasta Başı Monitörlere uyumlu olmalıdır.
Değerlendirmesi TABOM birimimiz tarafından yapılacaktır.
115
110394
SPİNAL İĞNE 20 G, 120 MM
20 Adet
1.Spinal anestezi kanülü, kalem uçlu olmalıdır.
2. İdeal pozisyon ve büyüklükte yan delik olmalıdır.
3. BOS’un kısa sürede eldesi sağlanmalıdır.
4. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatı olmalıdır.
5. Ponksiyon kontrolü için şeffaf lock-bağlantı olmalıdır.
6. Renk kodlu mandren olmalıdır.
7.120 mm uzunluğunda olacaktır.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeri ği hakkındaki tüm bilgiler
belirtilmelidir.
116
A699
soda-lıme
1500 KILOGRAM
a) Kalsiyum, sodyum veya potasyum hidroksit içermelidir.
b) Etil viyole indikatörü olmalıdır.
c) Nem oranı % 14-19 olmalıdır.
d) Bidonlarda içerik ve son kullanım tarihlerini belirten etiket olmalıdır.
e) Bidonlarda en az 4 en çok 10 kg olmalıdır.
AMELİYATHANE MASASI ÜSTÜ İÇİN SıCAK HAVA ÜFLEMELİ HASTA ıSıTMA
4750 Adet
BATTANIYESI
1.Battaniyeler sıcak hava üflemeli cihazlarla birlikte kullanılabilir olmalıdır.
2.Battaniyeler gövde altına serilebilir özellikte olmalıdır
3.Hasta altında sıvıların birikmesini önlemeye yönelik sıvı drenaj delikleri veya benzeri bir sistemi bulunmalıdır.
4.Battaniyeler üniform ısı dağılımını sağlayan tasarıma sahip olmalıdır.
5.Battaniyelerin delinmesi veya yırtılması üniform ısı dağılımına engel olmamalıdır.
6.Ameliyata başlamadan önce hasta altına serilerek ön ısıtmaya izin vermelidir.
7.Battaniyeler tek kullanımlık ve lateks içermeyen yapıda olmalıdır
8.Battaniye, aynı marka cihaz ile kullanıldığından en etkili ısıtmayı sağlamalıdır.
9.Cihazın, 32, 38, 43C ve ortam sıcaklığı olmak üzere 4 adet ısı ayarına sahip olması tercih sebebidir.
10.Cihazda düşük ve yüksek üfleme hız ayarları bulunmalıdır
11.Cihaz,Seçili ısı ayarında ±1,5Cº toleransın aşılması durumunda, cihazın alarm sistemi devreye girmeli, sesli ve görsel uyarı yapmalıdır. Alarmın devrede olması
durumunda cihaz otomatik olarak durmalıdır.
117
111601
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
AMELİYATHANE MASASI ÜSTÜ İÇİN SıCAK HAVA ÜFLEMELİ HASTA ıSıTMA
BATTANIYESI
12.Battaniyeler ile birlikte ameliyathaneye verilecek olan 6 adet cihaz ile cihazların taşıma arabaları birlikte verilmelidir.
13.İstenen battaniye tipleri ve adetleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Litotomik Pozisyon Gövde Altı Isıtma Battaniyesi - 1500 adet
Pediatrik Gövde Altı Isıtma Battaniyesi - 250 adet
Erişkin Gövde Altı Isıtma Battaniyesi - 3000 adet
117
111601
118
D052
TEE PROBU (YETİŞKİN)
Miktar
4750 Adet
2 Adet
1-GE marka VİVİD 7 Model Eko Cihazına uyumlu 6T Tee Probu Yetişkin.
2-Teklif veren firma, yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
119
DM066
PROP (TEE)
1 Adet
1-GE marka VIVID 7 model Eko Cihazına uyumlu 9T Tee Probu Pediatrik.
2-Teklif veren firma, yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
120
111050
PERİFERİK SİNİR BLOK İĞNESİ (10 CM)
100 Adet
1) Ponksiyon kanülü uca kadar izole edilmiş, teflon veya nano-line polimar kaplı olmalı ve akımın dağılmaması için ileti açıkta kalan bu iğne ucundan noktasal
olarak verilmelidir.
2) Ponksiyon kanülü stimülatöre uyumlu elektrik kablolu ve enjeksiyon tüplü olmalıdır.
3) Kanül üzerinde ponksiyon derinliğini tayin için uzunluk i şaretleri olmalıdır.
4) İğne kalınlığı 22 G uzunluğu 100 mm olmalıdır.(± %10 opsiyon)
5) Mevcut sinir stimülatörüne uyumlu olmalıdır veya firma stimülatör temin etmelidir.
6)Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
7)İhaleyi kazanan firma kliniğin talebi halinde periferik sinir blok iğnelerini 5 cm veya 8 cm ile değiştirecektir.
8)Kanul kaplaması sayesinde ultrason altında görülebilir özellikte olmalıdır.
9)Kanül değişik uç,çap ve uzunluklarda olmalıdır.
Facet Uç: Sprotte Uç:
Çap: Uzunluk: Çap: Uzunluk
24G 25 mm 24G 40 mm
22G 40,50 veya 80 mm 22G 50, 70 veya 90 mm
21G 100 mm
20G 120 veya 150 mm
10)Kanül mevcut stimülatör ile uyarılabilir olmalı ve/veya 1 adet stimülatör cihazı, beraberinde yardımcı aparatları ile birlikte verilmelidir.
121
110298
TCD DİSPOSABLE RF LEZYON ELEKTRODU
50 Adet
1-TCD Disposable lezyon elektrotları değişik bölgelerdeki RF işlemi için kullanılacaktır.
2-TCD Disposable lezyon elektrotları kliniğimizde bulunan jeneratör ile uyumlu olacaktır ve herhangi bir adaptör kullanılmadan doğrudan cihaza bağlanabilecektir.
3-TCD Disposable lezyon elektrotlarının distal kısmında thermocouple ısı sensörü bulunacaktır.
4-TCD Disposable lezyon elektrotlarının 50mm-100mm ve 150 mm lik seçenekleri bulunacaktır.
5-TCD Disposable lezyon elektrotları tek kullanımlık olacaktır.
6-TCD Disposable lezyon elektrotları RF iğneleri ile uyumlu olacaktır.
7-Teklif edilen ürünler tek tek paketlenmiş ve ETO ile steril edilmiş olacaktır.
8-Teklif edilen ürünlerin CE belgesi bulunacaktır.
9-Teklif edilen iğnelerin kliniğimizden uygunluk alması gereklidir.
10-Bu kalem RF AĞRI İĞNESİ 20 G 150 CM. UZUNLUĞUNDA 10 MM AKTİF UÇLU, RF LEZYON JENERATÖR INDIFFERENT ELEKTROT,
RADYOFREKANS HİBRİT PROP ile birlikte değerlendirilecektir. Uhdesinde kalan firma, aşağıda teknik şartnamesi sunulan RF cihazını bu malzemeler tükenene
kadar hastanemizde bırakacaktır.
1-KONU
Bu teknik şartname Ağrı Bölümümüzün ihtiyacı için satın alınacak Radyofrekans(RF) Lezyon Jeneratörü 'nün teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.
2-İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER
1.Radyofrekans(RF) Lezyon Jeneratörü (cihaz) ağrı hastalarında ,radyofrekans dalgalarıyla küçük duyusal sinir uçlarını harap ederek ağrı uyarılarını engellemek
amacıyla kullanılacaktır.
2.Cihaz 220+-%10 (ikiyüzyirmi artı eksi yüzde on) V ve 50-+-%3 (elli artı eksi yüze üç) Hz şehir şebekesinde çalışacaktır.
3.Cihaz aynı anda en az 4 elektrot ile işlem yapabilecek yapıda olacaktır.
4.Cihaz monopolar olarak 4 elektrotla ve istendiğinde bir ya da iki çift Bipolar RF i şlemi yapabilir özellikte olacaktır.
5.Cihaz kontrol düğmelerinin en az olduğu "touch screen" yapıda ve "menu driven" olacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
121
110298
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
TCD DİSPOSABLE RF LEZYON ELEKTRODU
Miktar
50 Adet
6.Cihazın her bir elektrot çıkışı ayrı ayrı kontrol edilebilecek ve her elektrot için ayrı bir izlem ekranı olacaktır.
7.Cihaz farklı kişisel tercih değerlerini kayıt edip uygulayabilir yapıda olacaktır.
8.Cihazda işlem parametrelerinin grafiksel olarak gösterilebildiği menuler olacaktır.
9.Cihaz ayarlanan değerler ile tek bir düğmeye basılarak işlem yapmaya başlayacak, başka bir kontrole gerek duymayacaktır.
10.Cihazda Stimülasyon /Sürekli RF darbeli (pulsed) RF modlarına sahip olacaktır
11.Cihaz en az empedans ,sıcaklık,lezyon zamanı,RF(Radyofrekans) gücü,RF(Radyofrekans) voltajı ve RF(Radyofrekans) akım parametrelerini ölçecektir.
12.Empedans göstergesi en az 0-2800 (sıfır tire bindokuzyüz) ohm aralığını gösterecektir.
13.Cihazın ,voltaj akım ve sıcaklık göstergeleri olacaktır.
14.Cihaz verdiği sıcaklığı 0 ~100(kırk tire doksan) ºC aralığında 1 ºC duyarlılık ile gösterecektir.
15.Cihazın program bitimini gösteren sesli uyarısı olacaktır.
16.Cihaz kullanım hatalarında hasta üzerinde yapmakta olduğu işlemi durduracaktır.
17.Cihazın stimülasyon modunda çıkış frekansı en az 2 (iki) ,50 (Elli), 75 (yetmişbeş),100 (yüz), 150 (yüzelli) ve 180 (yüzseksen) Hz kademelerini içeren en az 6
farklı stimülasyon frekans değeri olacaktır
18.Cihazın stimülasyon modundaki Pulse süreleri en az, 01.(sıfırnoktabir), 0.5 (sıfırnoktabeş), 1 (bir) 2 (iki) ve 3 (üç) milisaniye olarak seçilebilecektir.
19.Cihaz stimülasyon modunda, manuel ya da yavaş ve ani artımları seçenekli otomatik olarak çalışabilecektir
20.Darbe (Pulsed) RF modunda darbe (Pulsed) süreleri en az 0,5 (sıfır nokta beş), 1 (bir), 5 (beş),10 (on ), 20 (yirmi), 30 (otuz) milisaniye aralıklarında ve darbe
frekansı ise en az 1 (bir) 2 (iki), 3 (üç), 4 (dört), 5 (beş), 6 (altı), 7 (yedi), 8 (sekiz) Hz aralıklarında seçilebilir olacaktır.
21.Darbeli (Pulsed) RF modunda, uygulanan ısı değerini aşmamak için, Voltaj ya da darbe sayısı ayrı ayrı düşürülebilir olacaktır.
22.Sürekli RF modunda Cihazın çıkış voltajı en az 0~70 (sıfır~yetmiş)Volt, çıkış akımı en az 0~700 (sıfır~yediyüz) mA ve çıkış gücü en az 0~50 (sıfır~elli) Watt
arasında ayarlanabilir olacaktır.
23.Sürekli RF modunda ulaşılabilecek ısı değeri en az 36-90 ºC arasında ayarlanebilecektir.
24.Cihaz RF modunda çalışırken 30 dakikaya kadar istenen aralıkta ayarlanabilen zamanlayıcıya sahip olacaktır.
25.Cihaz tek bir tuşa basılarak otomatik olarak tüm elektrotların aşamalı çalıştırma özelliğine sahip olacaktır.
26.Cihazın elde ettiği değerler USB bağlantı ile istenen bir başka kaynağa ya da flash diske aktarılabilecektir. İstendiğinde cihaz çıktılarını doğrudan USB port ile
printere aktarabilecektir.
27.Cihaz real time olarak ve her saniyeyi içeren, her hasta için uygulanan parametreleri gösteren kayıt saklama özelliğine sahip olacaktır.
28.Cihaz ile istenirse wireless kontrol ünitesi de temin edilebilecektir.
29.Cihazla birlikte 50(elli),100 (yüz) ve 150 (yüzelli) mm uzunluklarında termokupl (thermocouple) elektrodlarının istenip istenmeyeceği istenirse kaç adet satın
alınacağı idari şartnamede belirtilecektir.Bu uzunluklarda tolerans %10 (yüzde on)olacaktır.
30.Cihaza ile beraber 1 adet koruma ve taşıma çantası verilecektir.
31.Teklif edilen ürünler kliniğimiz kompetan hekimleri tarafından katalog üstünden değerlendirildikten sonra ve eğer gerekirse 1 haftayı aşmayan süre ile kullanılarak
tercih yapılarak uygunluğu verilecektir.
32.Alımına karar verilecek olan jeneratör için teklif veren firma 1 hafta süresi ile klinik personeline teknik destek verecektir.
33.Teklif edilen ürünlerin CE belgeleri olacaktır.
122
110299
RF AĞRI İĞNESİ 20 G 150 CM. UZUNLUĞUNDA 10 MM AKTİF UÇLU
50 Adet
1- RF Ağrı iğneleri, RF enerji ile vücudun değişik bölgelerinde ısı ile lezyon yaratmak amacı ile kullanılacaktır.
2- Kullanılacak olan iğnelerin çap ve özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır ve iğnelerin bu ölçülerde olduğu katalog üstünde gösterilecektir. İğne teslimat kliniğin
istemine göre belirlenen adetlerde bu iğneler içinden seçilen adetlerde yapılacaktır.
İğne Çapı (G) İğne Uzunluğu (mm) Aktif uç Uzunl. (mm) Uç Seçenekleri
22
50
4
Düz/E ğri
22
100
2
Düz
22
100
5
Düz/E ğri
22
100
10
Düz/E ğri/Blunt
20
150
5
Düz/E ğri
20
150
10
Düz/E ğri/Blunt
20
150
15
Düz
20
200
5
Düz/E ğri
20
200
10
Düz/E ğri
18
100
5
Düz/E ğri
18
100
10
Düz/E ğri
18
150
5
Düz
18
150
10
Düz/E ğri
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
122
110299
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
RF AĞRI İĞNESİ 20 G 150 CM. UZUNLUĞUNDA 10 MM AKTİF UÇLU
Miktar
50 Adet
3-İğnelerin aktif kısmı hariç gövdesi izole edilmiş olacak ve aktif uç ile izolasyon geçiş kalınlığı en az olacaktır. Teklif edilen iğnelerin bu özelliği kliniğimizde
denendikten sonra onaylanacaktır.
4-İğnelerin hub kısmı radiolucent olacaktır.
5-İğneler içlerine yerleştirilen re-usable TC elektrotlar ile kullanılabilir yapıda olacaktır.
6-İğneler tek tek ETO ile steril edilmiş olacaktır.
7-İğnelerin CE belgesi olacaktır.
8-Paketlerin üzerlerinde sterilizasyon şekli ve son kullanım tarihleri belirtilmiş, üretim parti seri no (LOT) olmalıdır.
9-Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
10-Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
11-Bu kalem TCD DİSPOSABLE RF LEZYON ELEKTRODU, RF LEZYON JENERATÖR INDIFFERENT ELEKTROT, RADYOFREKANS HİBRİT PROP ile
birlikte değerlendirilecektir. Uhdesinde kalan firma, aşağıda teknik şartnamesi sunulan RF cihazını bu malzemeler tükenene kadar hastanemizde bırakacaktır.
1-KONU
Bu teknik şartname Ağrı Bölümümüzün ihtiyacı için satın alınacak Radyofrekans(RF) Lezyon Jeneratörü 'nün teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.
2-İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER
1.Radyofrekans(RF) Lezyon Jeneratörü (cihaz) ağrı hastalarında ,radyofrekans dalgalarıyla küçük duyusal sinir uçlarını harap ederek ağrı uyarılarını engellemek
amacıyla kullanılacaktır.
2.Cihaz 220+-%10 (ikiyüzyirmi artı eksi yüzde on) V ve 50-+-%3 (elli artı eksi yüze üç) Hz şehir şebekesinde çalışacaktır.
3.Cihaz aynı anda en az 4 elektrot ile işlem yapabilecek yapıda olacaktır.
4.Cihaz monopolar olarak 4 elektrotla ve istendiğinde bir ya da iki çift Bipolar RF i şlemi yapabilir özellikte olacaktır.
5.Cihaz kontrol düğmelerinin en az olduğu "touch screen" yapıda ve "menu driven" olacaktır.
6.Cihazın her bir elektrot çıkışı ayrı ayrı kontrol edilebilecek ve her elektrot için ayrı bir izlem ekranı olacaktır.
7.Cihaz farklı kişisel tercih değerlerini kayıt edip uygulayabilir yapıda olacaktır.
8.Cihazda işlem parametrelerinin grafiksel olarak gösterilebildiği menuler olacaktır.
9.Cihaz ayarlanan değerler ile tek bir düğmeye basılarak işlem yapmaya başlayacak, başka bir kontrole gerek duymayacaktır.
10.Cihazda Stimülasyon /Sürekli RF darbeli (pulsed) RF modlarına sahip olacaktır
11.Cihaz en az empedans ,sıcaklık,lezyon zamanı,RF(Radyofrekans) gücü,RF(Radyofrekans) voltajı ve RF(Radyofrekans) akım parametrelerini ölçecektir.
12.Empedans göstergesi en az 0-2800 (sıfır tire bindokuzyüz) ohm aralığını gösterecektir.
13.Cihazın ,voltaj akım ve sıcaklık göstergeleri olacaktır.
14.Cihaz verdiği sıcaklığı 0 ~100(kırk tire doksan) ºC aralığında 1 ºC duyarlılık ile gösterecektir.
15.Cihazın program bitimini gösteren sesli uyarısı olacaktır.
16.Cihaz kullanım hatalarında hasta üzerinde yapmakta olduğu işlemi durduracaktır.
17.Cihazın stimülasyon modunda çıkış frekansı en az 2 (iki) ,50 (Elli), 75 (yetmişbeş),100 (yüz), 150 (yüzelli) ve 180 (yüzseksen) Hz kademelerini içeren en az 6
farklı stimülasyon frekans değeri olacaktır
18.Cihazın stimülasyon modundaki Pulse süreleri en az, 01.(sıfırnoktabir), 0.5 (sıfırnoktabeş), 1 (bir) 2 (iki) ve 3 (üç) milisaniye olarak seçilebilecektir.
19.Cihaz stimülasyon modunda, manuel ya da yavaş ve ani artımları seçenekli otomatik olarak çalışabilecektir
20.Darbe (Pulsed) RF modunda darbe (Pulsed) süreleri en az 0,5 (sıfır nokta beş), 1 (bir), 5 (beş),10 (on ), 20 (yirmi), 30 (otuz) milisaniye aralıklarında ve darbe
frekansı ise en az 1 (bir) 2 (iki), 3 (üç), 4 (dört), 5 (beş), 6 (altı), 7 (yedi), 8 (sekiz) Hz aralıklarında seçilebilir olacaktır.
21.Darbeli (Pulsed) RF modunda, uygulanan ısı değerini aşmamak için, Voltaj ya da darbe sayısı ayrı ayrı düşürülebilir olacaktır.
22.Sürekli RF modunda Cihazın çıkış voltajı en az 0~70 (sıfır~yetmiş)Volt, çıkış akımı en az 0~700 (sıfır~yediyüz) mA ve çıkış gücü en az 0~50 (sıfır~elli) Watt
arasında ayarlanabilir olacaktır.
23.Sürekli RF modunda ulaşılabilecek ısı değeri en az 36-90 ºC arasında ayarlanebilecektir.
24.Cihaz RF modunda çalışırken 30 dakikaya kadar istenen aralıkta ayarlanabilen zamanlayıcıya sahip olacaktır.
25.Cihaz tek bir tuşa basılarak otomatik olarak tüm elektrotların aşamalı çalıştırma özelliğine sahip olacaktır.
26.Cihazın elde ettiği değerler USB bağlantı ile istenen bir başka kaynağa ya da flash diske aktarılabilecektir. İstendiğinde cihaz çıktılarını doğrudan USB port ile
printere aktarabilecektir.
27.Cihaz real time olarak ve her saniyeyi içeren, her hasta için uygulanan parametreleri gösteren kayıt saklama özelliğine sahip olacaktır.
28.Cihaz ile istenirse wireless kontrol ünitesi de temin edilebilecektir.
29.Cihazla birlikte 50(elli),100 (yüz) ve 150 (yüzelli) mm uzunluklarında termokupl (thermocouple) elektrodlarının istenip istenmeyeceği istenirse kaç adet satın
alınacağı idari şartnamede belirtilecektir.Bu uzunluklarda tolerans %10 (yüzde on)olacaktır.
30.Cihaza ile beraber 1 adet koruma ve taşıma çantası verilecektir.
31.Teklif edilen ürünler kliniğimiz kompetan hekimleri tarafından katalog üstünden değerlendirildikten sonra ve eğer gerekirse 1 haftayı aşmayan süre ile kullanılarak
tercih yapılarak uygunluğu verilecektir.
32.Alımına karar verilecek olan jeneratör için teklif veren firma 1 hafta süresi ile klinik personeline teknik destek verecektir.
33.Teklif edilen ürünlerin CE belgeleri olacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
122
110299
RF AĞRI İĞNESİ 20 G 150 CM. UZUNLUĞUNDA 10 MM AKTİF UÇLU
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
50 Adet
123
110300
RF LEZYON JENERATÖR INDIFFERENT ELEKTROT
75 Adet
1-İndifferent elektrot RF lezyon işlemi sırasında kullanılacaktır.
2-İndifferent elektrot geniş yüzeyli ve iletken jel içeren orta tabaka ve yapışkan kenarlı
yapıda olacaktır.
3-İndifferent elektrot jeneratör bağlantı kablosu en az 250 cm uzunlukta olacaktır.
4-İndifferent elektrotun bağlantı ucu kliniğimizde bulunan Radionics jeneratöre uygun
4mm banana touch prof konektör olacaktır.
5-İndifferent elektrot tek tek steril paketlerde bulunacak ve ürün gama radyasyon ile
steril edilmiş olacaktır.
6-Teklif edilen ürünün CE belgesi bulunacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin kliniğimizce uygunluk alması gereklidir.
11-Bu kalem TCD DİSPOSABLE RF LEZYON ELEKTRODU, RF AĞRI İĞNESİ 20 G 150 CM. UZUNLUĞUNDA 10 MM AKTİF UÇLU, RADYOFREKANS
HİBRİT PROP ile birlikte değerlendirilecektir. Uhdesinde kalan firma, aşağıda teknik şartnamesi sunulan RF cihazını bu malzemeler tükenene kadar hastanemizde
bırakacaktır.
1-KONU
Bu teknik şartname Ağrı Bölümümüzün ihtiyacı için satın alınacak Radyofrekans(RF) Lezyon Jeneratörü 'nün teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.
2-İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER
1.Radyofrekans(RF) Lezyon Jeneratörü (cihaz) ağrı hastalarında ,radyofrekans dalgalarıyla küçük duyusal sinir uçlarını harap ederek ağrı uyarılarını engellemek
amacıyla kullanılacaktır.
2.Cihaz 220+-%10 (ikiyüzyirmi artı eksi yüzde on) V ve 50-+-%3 (elli artı eksi yüze üç) Hz şehir şebekesinde çalışacaktır.
3.Cihaz aynı anda en az 4 elektrot ile işlem yapabilecek yapıda olacaktır.
4.Cihaz monopolar olarak 4 elektrotla ve istendiğinde bir ya da iki çift Bipolar RF i şlemi yapabilir özellikte olacaktır.
5.Cihaz kontrol düğmelerinin en az olduğu "touch screen" yapıda ve "menu driven" olacaktır.
6.Cihazın her bir elektrot çıkışı ayrı ayrı kontrol edilebilecek ve her elektrot için ayrı bir izlem ekranı olacaktır.
7.Cihaz farklı kişisel tercih değerlerini kayıt edip uygulayabilir yapıda olacaktır.
8.Cihazda işlem parametrelerinin grafiksel olarak gösterilebildiği menuler olacaktır.
9.Cihaz ayarlanan değerler ile tek bir düğmeye basılarak işlem yapmaya başlayacak, başka bir kontrole gerek duymayacaktır.
10.Cihazda Stimülasyon /Sürekli RF darbeli (pulsed) RF modlarına sahip olacaktır
11.Cihaz en az empedans ,sıcaklık,lezyon zamanı,RF(Radyofrekans) gücü,RF(Radyofrekans) voltajı ve RF(Radyofrekans) akım parametrelerini ölçecektir.
12.Empedans göstergesi en az 0-2800 (sıfır tire bindokuzyüz) ohm aralığını gösterecektir.
13.Cihazın ,voltaj akım ve sıcaklık göstergeleri olacaktır.
14.Cihaz verdiği sıcaklığı 0 ~100(kırk tire doksan) ºC aralığında 1 ºC duyarlılık ile gösterecektir.
15.Cihazın program bitimini gösteren sesli uyarısı olacaktır.
16.Cihaz kullanım hatalarında hasta üzerinde yapmakta olduğu işlemi durduracaktır.
17.Cihazın stimülasyon modunda çıkış frekansı en az 2 (iki) ,50 (Elli), 75 (yetmişbeş),100 (yüz), 150 (yüzelli) ve 180 (yüzseksen) Hz kademelerini içeren en az 6
farklı stimülasyon frekans değeri olacaktır
18.Cihazın stimülasyon modundaki Pulse süreleri en az, 01.(sıfırnoktabir), 0.5 (sıfırnoktabeş), 1 (bir) 2 (iki) ve 3 (üç) milisaniye olarak seçilebilecektir.
19.Cihaz stimülasyon modunda, manuel ya da yavaş ve ani artımları seçenekli otomatik olarak çalışabilecektir
20.Darbe (Pulsed) RF modunda darbe (Pulsed) süreleri en az 0,5 (sıfır nokta beş), 1 (bir), 5 (beş),10 (on ), 20 (yirmi), 30 (otuz) milisaniye aralıklarında ve darbe
frekansı ise en az 1 (bir) 2 (iki), 3 (üç), 4 (dört), 5 (beş), 6 (altı), 7 (yedi), 8 (sekiz) Hz aralıklarında seçilebilir olacaktır.
21.Darbeli (Pulsed) RF modunda, uygulanan ısı değerini aşmamak için, Voltaj ya da darbe sayısı ayrı ayrı düşürülebilir olacaktır.
22.Sürekli RF modunda Cihazın çıkış voltajı en az 0~70 (sıfır~yetmiş)Volt, çıkış akımı en az 0~700 (sıfır~yediyüz) mA ve çıkış gücü en az 0~50 (sıfır~elli) Watt
arasında ayarlanabilir olacaktır.
23.Sürekli RF modunda ulaşılabilecek ısı değeri en az 36-90 ºC arasında ayarlanebilecektir.
24.Cihaz RF modunda çalışırken 30 dakikaya kadar istenen aralıkta ayarlanabilen zamanlayıcıya sahip olacaktır.
25.Cihaz tek bir tuşa basılarak otomatik olarak tüm elektrotların aşamalı çalıştırma özelliğine sahip olacaktır.
26.Cihazın elde ettiği değerler USB bağlantı ile istenen bir başka kaynağa ya da flash diske aktarılabilecektir. İstendiğinde cihaz çıktılarını doğrudan USB port ile
printere aktarabilecektir.
27.Cihaz real time olarak ve her saniyeyi içeren, her hasta için uygulanan parametreleri gösteren kayıt saklama özelliğine sahip olacaktır.
28.Cihaz ile istenirse wireless kontrol ünitesi de temin edilebilecektir.
29.Cihazla birlikte 50(elli),100 (yüz) ve 150 (yüzelli) mm uzunluklarında termokupl (thermocouple) elektrodlarının istenip istenmeyeceği istenirse kaç adet satın
alınacağı idari şartnamede belirtilecektir.Bu uzunluklarda tolerans %10 (yüzde on)olacaktır.
30.Cihaza ile beraber 1 adet koruma ve taşıma çantası verilecektir.
31.Teklif edilen ürünler kliniğimiz kompetan hekimleri tarafından katalog üstünden değerlendirildikten sonra ve eğer gerekirse 1 haftayı aşmayan süre ile kullanılarak
tercih yapılarak uygunluğu verilecektir.
32.Alımına karar verilecek olan jeneratör için teklif veren firma 1 hafta süresi ile klinik personeline teknik destek verecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
123
110300
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
RF LEZYON JENERATÖR INDIFFERENT ELEKTROT
Miktar
75 Adet
33.Teklif edilen ürünlerin CE belgeleri olacaktır.
124
110941
RADYOFREKANS HİBRİT PROP
100 Adet
1-Isı kontrollü enjeksiyon hatlı RF lezyon iğnesi RF işlemi sırasında enjeksiyon vermek üzere kullanılacaktır.
2-İğnenin bir enjeksiyon hattı olacak (min 10 cm) ve ayrıca iğne üzerinde bir termocouple ısı sensörü bulunacaktır.
3-İğne doğrudan kliniğimizde kullanılan RF jeneratörüne bağlanabilir konektöre sahip olacaktır.
4-İğnenin 22G, 20G ve 6cm, 10 cm ve 15 cm uzunlukta ölçüleri bulunacakt ır.
5-İğnenin aktif ucu 5 mm olacaktır.
6-Enjeksiyon hattı kapaklı olmalıdır.
7-Isı kontrolü esnasında başka elektrod kullanımına ihtiyaç duyulmayacaktır.
8-İğneler tek tek paketlenmiş ve ETO ile steril edilmiş olacaktır.
9-RF lezyon jeneratörü satıcı firma tarafından temin edilmeli ve iğnelerin kullanımında hastanemizde bulunmalıdır.
10-En az 4 yıl miadları bulunacaktır.
11-Bu kalem TCD DİSPOSABLE RF LEZYON ELEKTRODU, RF AĞRI İĞNESİ 20 G 150 CM. UZUNLUĞUNDA 10 MM AKTİF UÇLU, RF LEZYON
JENERATÖR INDIFFERENT ELEKTROT ile birlikte değerlendirilecektir. Uhdesinde kalan firma, aşağıda teknik şartnamesi sunulan RF cihazını bu malzemeler
tükenene kadar hastanemizde bırakacaktır.
1-KONU
Bu teknik şartname Ağrı Bölümümüzün ihtiyacı için satın alınacak Radyofrekans(RF) Lezyon Jeneratörü 'nün teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.
2-İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER
1.Radyofrekans(RF) Lezyon Jeneratörü (cihaz) ağrı hastalarında ,radyofrekans dalgalarıyla küçük duyusal sinir uçlarını harap ederek ağrı uyarılarını engellemek
amacıyla kullanılacaktır.
2.Cihaz 220+-%10 (ikiyüzyirmi artı eksi yüzde on) V ve 50-+-%3 (elli artı eksi yüze üç) Hz şehir şebekesinde çalışacaktır.
3.Cihaz aynı anda en az 4 elektrot ile işlem yapabilecek yapıda olacaktır.
4.Cihaz monopolar olarak 4 elektrotla ve istendiğinde bir ya da iki çift Bipolar RF i şlemi yapabilir özellikte olacaktır.
5.Cihaz kontrol düğmelerinin en az olduğu "touch screen" yapıda ve "menu driven" olacaktır.
6.Cihazın her bir elektrot çıkışı ayrı ayrı kontrol edilebilecek ve her elektrot için ayrı bir izlem ekranı olacaktır.
7.Cihaz farklı kişisel tercih değerlerini kayıt edip uygulayabilir yapıda olacaktır.
8.Cihazda işlem parametrelerinin grafiksel olarak gösterilebildiği menuler olacaktır.
9.Cihaz ayarlanan değerler ile tek bir düğmeye basılarak işlem yapmaya başlayacak, başka bir kontrole gerek duymayacaktır.
10.Cihazda Stimülasyon /Sürekli RF darbeli (pulsed) RF modlarına sahip olacaktır
11.Cihaz en az empedans ,sıcaklık,lezyon zamanı,RF(Radyofrekans) gücü,RF(Radyofrekans) voltajı ve RF(Radyofrekans) akım parametrelerini ölçecektir.
12.Empedans göstergesi en az 0-2800 (sıfır tire bindokuzyüz) ohm aralığını gösterecektir.
13.Cihazın ,voltaj akım ve sıcaklık göstergeleri olacaktır.
14.Cihaz verdiği sıcaklığı 0 ~100(kırk tire doksan) ºC aralığında 1 ºC duyarlılık ile gösterecektir.
15.Cihazın program bitimini gösteren sesli uyarısı olacaktır.
16.Cihaz kullanım hatalarında hasta üzerinde yapmakta olduğu işlemi durduracaktır.
17.Cihazın stimülasyon modunda çıkış frekansı en az 2 (iki) ,50 (Elli), 75 (yetmişbeş),100 (yüz), 150 (yüzelli) ve 180 (yüzseksen) Hz kademelerini içeren en az 6
farklı stimülasyon frekans değeri olacaktır
18.Cihazın stimülasyon modundaki Pulse süreleri en az, 01.(sıfırnoktabir), 0.5 (sıfırnoktabeş), 1 (bir) 2 (iki) ve 3 (üç) milisaniye olarak seçilebilecektir.
19.Cihaz stimülasyon modunda, manuel ya da yavaş ve ani artımları seçenekli otomatik olarak çalışabilecektir
20.Darbe (Pulsed) RF modunda darbe (Pulsed) süreleri en az 0,5 (sıfır nokta beş), 1 (bir), 5 (beş),10 (on ), 20 (yirmi), 30 (otuz) milisaniye aralıklarında ve darbe
frekansı ise en az 1 (bir) 2 (iki), 3 (üç), 4 (dört), 5 (beş), 6 (altı), 7 (yedi), 8 (sekiz) Hz aralıklarında seçilebilir olacaktır.
21.Darbeli (Pulsed) RF modunda, uygulanan ısı değerini aşmamak için, Voltaj ya da darbe sayısı ayrı ayrı düşürülebilir olacaktır.
22.Sürekli RF modunda Cihazın çıkış voltajı en az 0~70 (sıfır~yetmiş)Volt, çıkış akımı en az 0~700 (sıfır~yediyüz) mA ve çıkış gücü en az 0~50 (sıfır~elli) Watt
arasında ayarlanabilir olacaktır.
23.Sürekli RF modunda ulaşılabilecek ısı değeri en az 36-90 ºC arasında ayarlanebilecektir.
24.Cihaz RF modunda çalışırken 30 dakikaya kadar istenen aralıkta ayarlanabilen zamanlayıcıya sahip olacaktır.
25.Cihaz tek bir tuşa basılarak otomatik olarak tüm elektrotların aşamalı çalıştırma özelliğine sahip olacaktır.
26.Cihazın elde ettiği değerler USB bağlantı ile istenen bir başka kaynağa ya da flash diske aktarılabilecektir. İstendiğinde cihaz çıktılarını doğrudan USB port ile
printere aktarabilecektir.
27.Cihaz real time olarak ve her saniyeyi içeren, her hasta için uygulanan parametreleri gösteren kayıt saklama özelliğine sahip olacaktır.
28.Cihaz ile istenirse wireless kontrol ünitesi de temin edilebilecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
124
110941
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
RADYOFREKANS HİBRİT PROP
Miktar
100 Adet
29.Cihazla birlikte 50(elli),100 (yüz) ve 150 (yüzelli) mm uzunluklarında termokupl (thermocouple) elektrodlarının istenip istenmeyeceği istenirse kaç adet satın
alınacağı idari şartnamede belirtilecektir.Bu uzunluklarda tolerans %10 (yüzde on)olacaktır.
30.Cihaza ile beraber 1 adet koruma ve taşıma çantası verilecektir.
31.Teklif edilen ürünler kliniğimiz kompetan hekimleri tarafından katalog üstünden değerlendirildikten sonra ve eğer gerekirse 1 haftayı aşmayan süre ile kullanılarak
tercih yapılarak uygunluğu verilecektir.
32.Alımına karar verilecek olan jeneratör için teklif veren firma 1 hafta süresi ile klinik personeline teknik destek verecektir.
33.Teklif edilen ürünlerin CE belgeleri olacaktır.
125
110106
DEVAMLI PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ
50 Adet
1.Ponksiyon kanülü Özel izole edilmiş Nano Line yalıtkan kaplı olmalıdır.Emin sinir lokalizasyonu için İğnenin ucundan tek noktadan ileti vermelidir.
2.Ponksiyon kanülünün iç yüzeyide aynı şekilde özel yalıtkan kaplı olmalıdır,bu şekilde anestezik maddelerin geçişinide kolaylaştırmalıdır
3.Ponksiyon kanülü, düzgün üst yüzeyli olmalıdır.
4.Ponksiyon kanülünde derinliği gösteren uzunluk işaretleri olmalıdır.
5.Emin sinir lokalizasyonu için ince atravmatik uçlu olmalıdır.
6. Kanul kaplaması sayesinde ultrason altında görülebilir özellikte olmalıdır
7.Ponksiyon kanülünde enjeksiyon / aspirasyon için kullan ıma uygun uzatma line'lı olmalıdır.
8.Ponksiyon kanülü değişik çap ve uzunluklarda(22 derece) olmalıdır:
Faset Uç
Sprotte uç
Çap:
Uzunluk
Çap:
Uzunluk:
24G
25mm
24G
40mm
22G
40,50 veya 80mm
22G
50,70 veya 90mm
21G
100mm
20G
120 veya 150mm
9.Set içerisinde kanulun içerisinden geçirilebilen ve anestezinin devamlılığını sağlayan
polylamid den imal edilmiş bir kateter,kateter le birlikte kullanılacak filitre ve ketere bağlanmaya yarayan adaptörü de bulunmalıdır.
10.Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
11.Kanül mevcut stimulatör ile uyarılabilir olmalı ve /veya 1 adet stimulatör cihazı beraberinde yardımcı aparatları ile verilmelidir.
12.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeri ği hakkındaki tüm bilgiler
belirtilmelidir.
13.CE Sertifikasına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
126
111060
İNTRADÜCERLİ BLOK İĞNESİ 20 G
30 Adet
1-İğne paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır
2-İğne uzunluğu 15 cm olmalı
3-Dişi luer kiliti olmalı, bağlantı yeri şeffaf olup sıvı gelişini göstermelidir
4-Üzerinde cm işaretleri olmalıdır
5-Etilen oksitle steril edilmiş olup CE belgesi bulunmalıdır.
127
111120
KÜNT UÇLU SEMPATİK BLOK İĞNELERİ ( BLUNT İĞNE )
50 Adet
1-İğne; sempatik blok uygulamaları, Transforaminal girişimler, seçili sinir kökü blokları, Faset, Celiac
pleksus, derin kas blokları , sempatik bloklar gibi girişimler için uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2-20 Gauge çapında düz veya eğri uçlu, uygulama alanına bağlı olarak 3" (7.62 cm) , 4.5" (11.43 cm) ,
6" (15.24 cm) veya 8" (20.32 cm) uzunluk seçenekleri olmalı ve ambalajının içinde introducer'u
olmalıdır.
3-Güvenli girişim için iğne üzerinde renk kodlu derinlik işaretleri olmalıdır.
4-İğne ; düz veya eğri atravmatik distal uç seçeneklerine sahip olmalıdır.(teslim sırasında kliniğin isteği kadar düz veya eğri uç teslim edilebileciktir.)
5-Keskin olmayan iğne neural yapının ve damarın yaralanmasını önlemek için dizayn edilmiş olmalıdır.
6-Maksimum akış hızı ve düzgün yapı için uç kısmı yuvarlak kenarlı olmalıdır.
7-İğne içerisinde rahat yerleşimi sağlayan metal mandreni olmalıdır.
8-Hub kısmı üzerindeki ok işareti olmalı, bu işarette iğne ucunun eğimli yönünü ve iğne içerisinden
verilen sıvının çıkış yerinin yönünü göstermelidir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
127
111120
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
KÜNT UÇLU SEMPATİK BLOK İĞNELERİ ( BLUNT İĞNE )
50 Adet
9-Ürün paketinin içerisinde rahat kullanım için istendiğinde takılabilmesi için iğne kanatları
olmalıdır.
128
G1908
AMBU (YETİŞKİN)
10 Adet
1.Cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıdır.
2.Cihaz ana torbası çift torbalı ve medikal silikon olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini sağlamak için verilen hava
basıncını limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.
3.Cihaz balonu gel-git hacmi yetişkin tip için ortalama 1300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 1500 ml olmalıdır.
4.Hasta sekresyonlarının cihaz ana torbası içine kaçmasının engelleyen ve torba girişinde bulununan istenildiğinde sökülüp takılabilecek (Splash-guard) sekresyon
koruyucu ve boşaltıcı aparata sahip olmalıdır.
5.Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) 'ne sahip olmalıdır.
6.Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerlestirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
7.Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8.Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda ayrıca yüze tam oturması için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve
şişirme valfine sahip olmalıdır.
9.Cihazın tüm parçaları ( O2 Rezervuar Torbası dahil) 134 C' de buhar otoklavında sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış
olmalıdır. Cihazla ilgili tüm monte-demonte işlemlerinin görsel olarak takip edilebilmesi için CD ile birlikte kullanıma sunulmalıdır.
10.Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 1 Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbası, 1 Adet kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oksijen
rezervuar valfi, 2 Adet kancalı, silikon yapıda, hava yastıklı, transparan ve resusciratorlerde kullanımı uygun yetişkin maske (1 adet no:5 ve 1 adet no:4/3), 1 Adet
tüm ekipmanları taşıma için sert cihaza özel taşıma çantası.
129
G132186
DATEX-OHMEDA S5 BEYAZ MODELE UYUMLU TANSİYON BAĞLANTI HORTUMU
10 Adet
Datex-Ohmeda S5 Beyaz Modele uyumlu, uç bağlantıları Datex Ohmeda monitör manşonuyla uyumlu tansiyon bağlantı hortumu.
130
G132188
DATEX-OHMEDA S5 BEYAZ MODÜLE 33TO-47 CM MAX MANŞON
7 Adet
Datex Ohmeda S5 Beyaz Modüle uyumlu, latex içermeyen, üzerinde CE damgası içeren manşon.
131
110632
SÜREKLI POZITIF HAVAYOLU BASINÇ SİSTEMİ
30 Adet
1- Setler disposable olmalıdır.
2- Ventilasyon sistemi kullanılmaksızın hastaya CPAP işlemi uygulamasını, basit bir sistemle sağlamalıdır.
3- Set üzerinde, Flowmetreden hastaya direkt gelen hava akımını kontrol edebilmek için ayarlanabilir bir peep-valf bulunmalıdır.
4- Set üzerinde peep-valf; peep (cmH2O) ayarı yapılabilmesine olanak vermelidir.
5- Flowmetre yüksek akım hızına izin verebilir özellikte olmalıdır. 10 adet maskeye 1 adet flowmetre verilmelidir.
6- Set üzerindeki maskede; hastada oluşabilecek burun bölgesi nekrozunu önlemek amaçlı, maskenin yüze yapmış olduğu basıncı, yüz bölgesine asgari olarak
dağıtmaya yarayan, yüksekliği ayarlanabilen alın pedleri bulunmalıdır.
7- Set üzerindeki inhalasyon ve eksalasyon hatlarında birer adet hepa filtre bulunmalıdır.
8- Maske konnektör kısmı 360 derece dönebilen "döner dirseğe" sahip olmalı ve bu dirsek basit çevirme hareketlerinden etkilenmeyecek oranda sağlam olmalıdır.
9- Hasta yüzünde oluşabilecek basıncı azaltmak ve aynı zamanda hastanın yüzünde maskenin stabilitesini artırmak için 4 farklı yönden maskeye bağlanabilen kafa
bonesi bulunmalıdır.
10- Astım ve KOAH hastalarında idame tedavisi için veya akut durumlarda kullan ılabilen "İnhale kortikosteroid grubu inhalerlerin" maske kullanımı esnasında
hastaya verilmesini sağlayan "İnhaler portu" (mdi) bulunmalıdır.
11- Maskeye Nebulizer bağlanabilmesi için gerekli olan T konnektörün takılabilmesini sağlayabilmek için maske ve sistemin birbirinden ayrılabilir olması gereklidir.
İstenildiği taktirde nebulizer bağlanmasına olarak vermelidir.
12-Hasta boğulma riskini önlemek için bir valf sistemi olmalıdır.
132
110302
GAZ KOMPRES 5X5 OPAKSIZ
200000 Adet
1) 5x5 cm (±0.5 cm) ebatlarında 8 kat gaz hidrofilden imal edilmiş olup, kenarları tamamen içe katlanmış (cerrahi katlama) olacaktır.
2) İmal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede en az 20 tel ihtiva edecektir. %100 pamuk ipli ğinden dokunmuş olacaktır.
3) Gaz kompres ipliği ince olmayacak, beyaz temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
4) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
5) Gaz kompres en fazla 15.000 adetlik kutularda, 500'er adetlik naylonla paketlenmi ş ambalajlarda olarak nonsteril teslim edilecektir.
6) Dış ambalaj üzerinde gaz kompresin tipi, miktarı ve üretici firma ismi açık olarak belirtilecektir.
7) Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
8) Teklif veren firma en az 100 adet numune verecektir.
9)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilecektir.
10)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
11)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ'ne bildireceklerdir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
132
110302
GAZ KOMPRES 5X5 OPAKSIZ
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
200000 Adet
Miktar
133
110303
GAZ KOMPRES 10X10 OPAKSIZ
2250000 Adet
1) 10x10 cm ebatlarında (±0,5 cm) 8 kat gaz hidrofilden imal edilmiş olup, kenarları tamamen içe katlanmış olacaktır.
2) İmal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede en az 20 tel ihtiva edecektir. %100 pamuk ipli ğinden dokunmuş olacaktır.
3) Gaz kompres ipliği ince olmayacak, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
4) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
5) Gaz kompres en fazla 6000 adetlik kutularda,300'er adetlik naylonla paketlenmiş ambalajlarda, nonsteril olarak teslim edilecektir.
6) Dış ambalaj üzerinde gaz kompresin tipi, miktarı ve üretici firma ismi açık olarak belirtilecektir.
7) Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
8) Teklif veren firma en az 100 adet numune verecektir.
9)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
10)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilecektir.
11)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
134
110304
GAZ KOMPRES 45X45 CM OPAKSIZ
20000 Adet
1) Gaz kompres 45 cm x45 cm (±2 cm) ebadında 8 kat olacaktır.
2) İmal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede en az 20 tel ihtiva edecektir. %100 pamuk ipli ğinden dokunmuş olacaktır.
3) Gaz kompres ipliği ince olmayacak, beyaz temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır. Hiç bir şekilde sararma ve renk değişimi olmayacaktır. 1 adet gaz kompresin
ağırlığı 63 gr (±3 gr) olacaktır.
4) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.Kompres üç tarafı içten torba dikiş,bir ucu da kenarı içeri kıvrılarak dikilmiş olacak,
kompres ortasından çaprazlama dikişli olacaktır. Kenarlarında biye ve askı ipi olmayacaktır.
5) Gaz kompres en fazla 400 adetlik kutularda naylonla paketlenmiş olarak nonsteril teslim edilecektir.
6) Dış ambalaj üzerinde gaz kompresin tipi, miktarı ve üretici firma ismi açık olarak belirtilecektir.
7) Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
8)Teklif veren firma en az 100adet numune verecektir.
9)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
10)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilmelidir.
11)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
135
110305
GAZ KOMPRES 7,5X18 OPAKLI
100000 Adet
1) 7.5x18 cm( ± 0.5 cm) ebadında Gaz kompres 12 katlı kenarları tamamen içe bükülmüş olacaktır.
2) Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir.
3) Gaz kompres, X ışınları ile görülebilecek . Radyo opaklı şerit ihtiva edecek ve bu şerit gazlı bezin üzerinde dokunmuş, kompresin uzunluğu kadar olacaktır.
4) Gaz kompres beyaz , temiz ve kokusuz olacaktır
5) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır
6) En fazla 5.000 adet ihtiva eden kutularda, malzeme naylonla paketlenmiş ve non steril olarak teslim edilecektir.
7) Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, kutu içerisinde miktarı imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
8) Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
9) Teklif veren firmalar en az 100 adet numune verecektir.
10)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
11)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilmelidir.
12)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
136
110312
GAZ KOMPRES 7,5X18 OPAKLI (HORTUM DOKUMA)
100000 Adet
1) 7.5x18 cm( ± 0.5 cm) ebadında Gaz kompres 12 katlı kenarları tamamen içe bükülmüş olacaktır.
2) Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir.
3) Hortum dokuma gazdan imal edilmiş olacaktır.
4) Gaz kompres, X ışınları ile görülebilecek . Radyo opaklı şerit ihtiva edecek ve bu şerit gazlı bezin üzerinde dokunmuş, kompresin uzunluğu kadar olacaktır.
5) Gaz kompres beyaz , temiz ve kokusuz olacaktır
6) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır
7) En fazla 5.000 adet ihtiva eden kutularda, malzeme naylonla paketlenmiş ve non steril olarak teslim edilecektir.
8) Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, kutu içerisinde miktarı imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
9) Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
10) Teklif veren firmalar en az 100 adet numune verecektir.
11)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
12)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilmelidir.
13)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
137
110306
GAZ KOMPRES 10X10 OPAKLI
20000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
137
110306
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
GAZ KOMPRES 10X10 OPAKLI
Miktar
20000 Adet
1) 10x10 cm ebatlarında (±0,5 cm) 12 kat gaz hidrofilden imal edilmiş olup, kenarları tamamen içe katlanmış olacaktır.
2) İmal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir. %100 pamuk ipli ğinden dokunmuş olacaktır.
3) Gaz kompres radyo opak şerit ihtiva edecektir. Gaz hidrofilin üzerine dokunmuş ve kompresin uzunluğu kadar olacaktır.
4) Gaz kompres ipliği ince olmayacak, beyaz temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
5) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
6) Gaz kompres en fazla 5.000 adetlik kutularda,300'er adetlik naylonla paketlenmiş ambalajlarda nonsteril teslim edilecektir.
7) Dış ambalaj üzerinde gaz kompresin tipi, miktarı ve üretici firma ismi açık olarak belirtilmelidir.
8) Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
9) Teklif veren firma en az 100 adet numune verecektir.10)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne
bildireceklerdir.
10)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilecektir.
11)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
138
110315
GAZ KOMPRES 10X10 OPAKLI (HORTUM DOKUMA)
10000 Adet
1) 10x10 cm ebatlarında (±0,5 cm) 12 kat gaz hidrofilden imal edilmiş olup, kenarları tamamen içe katlanmış olacaktır.
2) İmal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir. %100 pamuk ipli ğinden dokunmuş olacaktır.
3) Hortum dokuma gazdan imal edilmiş olacaktır.
4) Gaz kompres radyo opak şerit ihtiva edecektir. Gaz hidrofilin üzerine dokunmuş ve kompresin uzunluğu kadar olacaktır.
5) Gaz kompres ipliği ince olmayacak, beyaz temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
6) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
7) Gaz kompres en fazla 5.000 adetlik kutularda,300'er adetlik naylonla paketlenmiş ambalajlarda nonsteril teslim edilecektir.
8) Dış ambalaj üzerinde gaz kompresin tipi, miktarı ve üretici firma ismi açık olarak belirtilmelidir.
9) Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
10) Teklif veren firma en az 100 adet numune verecektir.
11)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
12)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilecektir.
13)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
139
110308
GAZ KOMPRES 30X30 OPAKSIZ
100000 Adet
1) Gaz kopres 30x30 cm (± 1cm ) ebadında 4 kat gaz hydrofilden yapılmış olacaktır.
2) Yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır.
3) Kompres üç tarafı içten torba dikiş,bir ucu da kenarı içeri kıvrılarak dikilmiş olacak, kompres ortasından çaprazlama dikişli olacaktır. Kenarlarında biye ve askı ipi
olmayacaktır.
4) Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede en az 20 tel ihtiva edecektir. Gaz kompres beyaz, temiz ve kokusuz olacaktır. % 100 pamuk
ipliğinden dokunmuş olacaktır.
5) Gaz kompresler en fazla 1000 adetlik kutularda naylonla paketlenmiş olarak nonsteril teslim edilecektir.
6) Numunesi steril depoda görülebilir.
7) Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır .
8)Teklif veren firmalar bu kaleme 100 adet numune verecektir.
9) Dış ambalajı üzerinde gaz kopresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi belirtilecektir.
10)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
11)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilecektir.
12)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
140
110309
GAZ KOMPRES 45X45 CM OPAKLI
90000 Adet
1) Gaz kompres 45 cm x45 cm (±2 cm) ebadında 8 kat olacaktır.
2) İmal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir. %100 pamuk ipli ğinden dokunmuş olacaktır.
3) Gaz kompres ipliği ince olmayacak, beyaz temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır. Hiç bir şekilde sararma ve renk değişimi olmayacaktır. 1 adet gaz kompresin
ağırlığı 63 gr (±3 gr) olacaktır.
4) Gaz kompres radyoopak şerit ihtiva edecektir. Gazın üzerinde dokunmuş olabileceği gibi, kompresin içinde, ancak diki şle tespit edilmiş olacaktır. ve şerit
kompresin uzunluğunda olacaktır. Kompres yıkandığında şerit çıkmayacak ve x ışınlarıyla görülebilecektir.
5) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.Kompres üç tarafı içten torba dikiş,bir ucu da kenarı içeri kıvrılarak dikilmiş olacak,
kompres ortasından çaprazlama dikişli olacaktır. Kenarlarında biye ve askı ipi olmayacaktır.
6) Gaz kompres en fazla 400 adetlik kutularda, naylonla paketlenmiş olarak nonsteril teslim edilecektir.
7) Dış ambalaj üzerinde gaz kompresin tipi, miktarı ve üretici firma ismi açık olarak belirtilecektir.
8)Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
140
110309
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
GAZ KOMPRES 45X45 CM OPAKLI
Miktar
90000 Adet
9) Teklif veren firma en az 100 adet numune verecektir.
10)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
11)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilecektir.
12)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
141
110339
RULO GAZ BEZİ
6000 Adet
1)Rulo gaz bezi 5cm. (±1 cm) eninde, 200 cm. (± 5 cm.) uzunlu ğunda 8 kat ve rulo halinde sarılmış olacaktır. Gaz hidrofilden imal edilmiş olacaktır.
2) Kenarları tamamen içe kıvrılmış olacaktır.Yırtık kaçık olmayacaktır,kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
3) Dış ambalaj üzerinde gaz bezinin tipi miktarı imalatcı firma ismi açık olarak belirtilmiş olacaktır.
4) İmal edildiği gaz hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm.karede en az 20 tel ihtiva edecektir.
5) Gaz bezinin ipliği ince olmayacak, rulo gaz bezi temiz,beyaz ve kokusuz olacaktır.
6)Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
7) Teklif veren firmalar en az 50 adet numune verecektir.
8) Kullanım esnasında kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
9) Rulo gaz bezi en fazla 2000 adetlik kutularda non steril olarak teslim edilecektir.
10)ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
11)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilecektir.
12)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
142
110342
STERİLİZASYON RULOSU 10 CM
10000 Metre
1) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
2) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer
sağlayabilecek özellikte olacaktır.
3) Üzerinde buhar ve E.O gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen,
polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır. Kağıt en az 70 gr/m2 ağırlığında medikal kraft kağıttan imal edilmiş olmalı, şefaf film en az 5 katlı olacak ve bu
belgelendirilecektir.
4) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için en az 5 metre numune vereceklerdir.
5) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
6) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği yazmalıdır. (BS-DIN-TSE vs)
7) Sterilizasyon poşetinin miyadı en az 5 yıl olmalı ve steril bariyer özelliği koruduğun gösterir sızdırmazlık testi analiz raporu olacaktır.
8) Sterilizasyon poşetinin üzerinde bulunan işlem indikatörlerinin özelliğini koruduğuna dair analiz test raporu
olacaktır ve belgelendirilecektir.
9) Ürüne ait ISO 11607 onaylanmış belgesi ihale dosyasında olacaktır
10)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
143
110344
STERİLİZASYON RULOSU 20 CM
50000 Metre
1) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
2) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer
sağlayabilecek özellikte olacaktır.
3) Üzerinde buhar ve E.O gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen,
polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır. Kağıt en az 70 gr/m2 ağırlığında medikal kraft kağıttan imal edilmiş olmalı, şefaf film en az 5 katlı olacak ve bu
belgelendirilecektir.
4) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için en az 5 metre numune vereceklerdir.
5) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
6) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği yazmalıdır. (BS-DIN-TSE vs)
7) Sterilizasyon poşetinin miyadı en az 5 yıl olmalı ve steril bariyer özelliği koruduğunu gösterir sızdırmazlık testi analiz raporu olacaktır.
8) Sterilizasyon poşetinin üzerinde bulunan işlem indikatörlerinin özelliğini koruduğuna dair analiz test raporu olacaktır ve belgelendirilecektir.
9) Ürüne ait ISO 11607 onaylanmış belgesi ihale dosyasında olacaktır
10)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
144
110346
STERİLİZASYON RULOSU 30 CM
60000 Metre
1) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
2) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer
sağlayabilecek özellikte olacaktır.
3) Üzerinde buhar ve E.O gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen,
polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır. Kağıt en az 70 gr/m2 ağırlığında medikal kraft kağıttan imal edilmiş olmalı, şefaf film en az 5 katlı olacak ve bu
belgelendirilecektir.
4) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için en az 5 metre numune vereceklerdir.
5) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
144
110346
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
STERİLİZASYON RULOSU 30 CM
Miktar
60000 Metre
6) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği yazacaktır. (BS-DIN-TSE vs).
7) Sterilizasyon poşetinin miyadı en az 5 yıl olmalı ve steril bariyer özelliği koruduğunu gösterir sızdırmazlık testi analiz raporu olacaktır
8) Sterilizasyon poşetinin üzerinde bulunan işlem indikatörlerinin özelliğini koruduğuna dair analiz test raporu olacaktır ve belgelendirilecektir.
9) Ürüne ait ISO 11607 onaylanmış belgesi ihale dosyasında olacaktır.
10)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
145
110348
BUHAR İÇİN HIZLI SONUÇ VEREN BİYOLOJİK İNDİKATÖR
500 Adet
1.Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içermelidir.
2.Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 1 saat içinde
gösterebilmelidir.
3.Biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonuç 1 saatten daha erken sürede gösterebilmelidir.
4.Medya özel cam tüp içinde besiyeri içermelidir.
5.Sterilizasyon işleminden sonra cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor "medya" ile temas ettirilmelidir.
6.Tüp kapağında sterlizan maddeyi geçirgen bakteri bariyerli,filtreli olmalıdır.
7.Tüpün kapağının üst kısmında, indikatörü otomatik okuyucudan ç ıkarmadan rahatlıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, işlem görmüş ve görmemiş indikatörleri
ayırt edebilmek için buhara maruziyet sonrasında renk değişimli indikatör yer almalıdır.
8.Tüp üzerindeki etikette son kullanma tarihi bulunmalıdır.
9.Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.
10.Orijinal otomatik okuyuculu inkübatörde 1 saat inkübe edilmelidir.
11.Otomatik okuyucuda en az 10 adet biyolojik indikatör yuvas ı bulunmalıdır. İnkübatör üzerinde bulunan her bir kuyu içine yerleştirilen biyolojik indikatör tüpünü
insan hatasına yer vermeyecek şekilde otomatik olarak algılamalı, indikatörün doğru yerleştirildiğini, düzgün şekilde kapatıldığını, besi yeri ampulünün kırılmış
olduğunu ve spor ile temas ettiğini kontrol ederek okumayı başlatmalı ve problem tespiti durumunda hata alarmı vermelidir.
12.İnkübatör üzerinde her bir kuyu içerisinde indikatör tüpü içerisindeki besi ortam ının kırılması esnasında çalışanların yaralanmasını engelleyecek bütünleşik kırıcı
mekanizma bulunmalıdır.
13.Otomatik okuyucu aktif Geobacillus stearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı en geç 1 saat içinde okuyabilecek biçimde tasarlanmış
olmalıdır.
14.Otomatik okuyucuyu pozitif kontrol indikatöründeki üremeyien az 15 dakikadan k ısa süre içerisinde tespit edebilmelidir.
15.Otomatik okuyucu tek başına kullanılabileceği gibi internet ve intranet ağ yapıları üzerinden takip edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
16.Otomatik okuyucu sonuçları kaydetmeli ve biyolojik indikatör test sonucunu hafızasında tutabilmelidir.
17.Başarılı sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında negatif sonucu bildiren işareti gözlenebilmelidir.
18.Başarısız sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında pozitif sonucu bildiren işareti gözlenebilmeli ve beraberinde sesli alarm duyulmalıdır.
19.Otomatik okuyucunun mevcut sıcaklığı dijital ekran üzerinden takip edilebilmelidir.
20.Otomatik okuyucu her bir kuyu için kalan süreyi sürekli olarak göstermelidir.
21.Biyolojik indikatörler ünitede bulunan inkübatör cihaz ına uyumlu olmalı, uyumlu değil ise biyolojik indikatöre uyumlu inkübatör verilmelidir.Yüklenici firma
inkibatörün kullanım süresince bakım ve onarımından ve kalibrasyonundan sorumlu olacaktır.
22.İhale aşamasında numune verilecektir ve ihale aşamasında biyolojik indikatörler kendi inkübatör cihaz ında denenecektir. İnkübasyon cihaz ve indikatör uyumlu
olacaktır.
23.İSO 11138 standartlarını karşılamalı ve bunu belgelendirmelidir.
24. Teknik Şartname'nin bütün maddeleri birebir cevaplanarak;Teknik Şartname'ye uygun oldukları dokümanlarla belgelendirilmelidir.
146
110351
BUHAR OTOKLAV BİYOLOJİK İNDİKATÖRÜ
500 Adet
1) Biyolojik ölümü gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi vermelidir.
2) Vakumlu tip 121-134ºC buharl ı sterilizatörde kullanılacaktır.
3) Bacillus stearothermophilus tipi mikro organizma içeren indikatör olmalıdır.
4) Engeç 5 saat içerisinde ön sonuç vermeli, problemleri erken dönemde önlemelidir.
5) Otomatik okuyuculu inkübatörde en fazla 5 saat inkübe edildikten sonra ön sonucu sesli ve görsel olarak kullan ıcıya bildirmelidir.
6) Uhdesinde kalan firma bölümde kullanılmak üzere 1 adet inkübatör vermelidir.
7) Teklif veren firmalar 3 adet biyolojik indikatör ve ürün katoloğu vermelidir.
8)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilmelidir.
147
110354
BUHAR OTOKLAV İNDİKATÖRÜ
200000 Adet
Sterilizasyon indikatörü buhar sterilizasyonunun gerçekleştiğini test etmek amacıyla kullanılacaktır.,134 C ve 121C de spesifik ısı ve zaman aralığında sonuç
vermelidir
b) Üzerinde koruyucu naylon folye olacaktır.
c) Teklif veren firmalar 10 adet numune ve ürün katoloğu verecektir.
d) İndikatörler en az İSO 11140 -1 sınıf 6 ün standartlarını karşılayacaktır. Bu standartlar indikatör üzerinde yazılı olacak ve belgelendirilecektir.
e) Uhdesinde kalan firma indikatöre ait renk değişim tablosu verecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
147
110354
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BUHAR OTOKLAV İNDİKATÖRÜ
Miktar
200000 Adet
f) )Teklif Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanacak, Teknik Şarnameye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilmelidir.
g)Numuneler denendikten sonra karar verilecektir.
148
110355
ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU
600 Adet
1) STERİS marka Etilen oksit gaz otoklarında kullanılacaktır.
2) % 100 etilen oksit ve net 100 gr. olacaktır.
3) Tüpün şekli ve yapısı cihazlarla uyumlu olacaktır.
4) Kartuşların ağzı sızdırmaz contalı olacaktır. Ürün EPA onaylı olmalıdır.
5)Teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlolacaktır.
6)Kartuşların içindeki etilen oksit gazı cihazda hiçbir şekilde atık bırakmayacaktır.
7)tüplerin alt yüzeyi düzgün olup, kartuş üzerinde uyarım ve kullanım talimatı bulunmalıdır.
8)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
149
110357
OTOKLAV BANDI BUHAR
400 Adet
1) Otoklav bandı (buhar) Steril olacak malzemenin üzerine yapıştırılacaktır.
2) Buhara, maruziyette rengi çok belirgin değişecektir.
3) Teklif veren firmalar örnek numuneyi hastanemiz steril depo bölümünde görecektir.
4) Teklif veren firmalar 1 rulo numune verecektir.
5) Teslim tarahinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
6)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
150
110622
BOWİE DİCK TEST İNDİKATÖRÜ (TEK KULLANIMLIK)
1000 Adet
1) Buhar otoklavının hava tahliye testini yapmak amacıyla kullanılacaktır.
2) İndikatörler tek kullanımlık test paketi içinde olacak ve 134°C lik programda belirgin renk değişimi olacaktır.
3) ISO standartlarının ilgili maddelerine uygun olacak ve belgelendirilecektir.
4) Teklif veren firmalar en az 3 adet numune ve katalog vereceklerdir.
5)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
6)400 Yaprak olmalıdır.
151
110910
STERİLİZASYON PAKET POŞETİ 20X46 CM
7500 Adet
1) Sterilizasyon poşetinin ebadı 20 cm x 46 cm (± 1 cm) olacaktır.
2) Sterilizasyon poşetinin bir tarafı en az 70 gr/m2 ağırlığında medikal kraft kağıttan imal edilmiş olacaktır ve bu belgelendirilecektir.
3) Açılırken kağıttan partikül çıkmaması için açılma yönü kağıt üzerinde belirtilecektir.
4-Poşetler TSE, ISO ve CE belgelerinden en az birine sahip olacaktır ve EN 868-5 belgesine sahip olacak ve bu belgelendirilecektir. Belge akredite bir kuruştan
alınmış olacaktır.
5- Sterilizasyon poşetinin üzerinde buhar ve EO maruziyet indikatörü olacaktır.
6-Sterilizasyon poşetinin üç tarafı kapalı bir tarafı açık olacaktır.
7-Sterilizasyon poşetinin şeffaf filmi en az 5 katlı olacaktır ve akredite edilmiş bir kurum veya üniversiteden alınan raporla veya üretici firma tarafından yazılı olarak
belgelendirilecektir. Poşetlerin üzerinde hangi standarta göre imal edildiği yazmalıdır. (TSE, ISO, EN gibi).
8-Teklif veren firmalar en az 10 adet numune vereceklerdir.
9-Sterilizasyon poşetinin miyadı en az 5 yıl olmalı ve steril bariyer özelliği koruduğunu gösterir sızdırmazlık testi analiz raporu olmalıdır.
10-Sterilizasyon poşetinin üzerinde bulunan işlem indikatörlerinin özelliğini koruduğuna dair analiz test raporu olmalı ve belgelendirilmelidir.
11-Ürüne ait ISO 11607 onaylanmış belgesi ihale dosyasında olacaktır.
12)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
152
110916
STERİLİZASYON PAKET POŞETİ 30X54 CM
30000 Adet
1) Sterilizasyon poşetinin ebadı 30 cm x 54 cm (± 1 cm) olacaktır.
2) Sterilizasyon poşetinin bir tarafı en az 70 gr/m2 ağırlığında medikal kraft kağıttan imal edilmiş olacaktır ve bu belgelendirilecektir.
3) Açılırken kağıttan partikül çıkmaması için açılma yönü kağıt üzerinde belirtilecektir.
4-Poşetler TSE, ISO ve CE belgelerinden en az birine sahip olacaktır ve EN 868-5 belgesine sahip olacak ve bu belgelendirilecektir. Belge akredite bir kuruştan
alınmış olacaktır.
5- Sterilizasyon poşetinin üzerinde buhar ve EO maruziyet indikatörü olacaktır.
6-Sterilizasyon poşetinin üç tarafı kapalı bir tarafı açık olacaktır.
7-Sterilizasyon poşetinin şeffaf filmi en az 5 katlı olacaktır ve akredite edilmiş bir kurum veya üniversiteden alınan raporla veya üretici firma tarafından yazılı olarak
belgelendirilecektir. Poşetlerin üzerinde hangi standarta göre imal edildiği yazmalıdır. (TSE, ISO, EN gibi).
8-Teklif veren firmalar en az 10 adet numune vereceklerdir.
9-Sterilizasyon poşetinin miyadı en az 5 yıl olmalı ve steril bariyer özelliği koruduğunu gösterir sızdırmazlık testi analiz raporu olmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
152
110916
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
STERİLİZASYON PAKET POŞETİ 30X54 CM
Miktar
30000 Adet
10-Sterilizasyon poşetinin üzerinde bulunan işlem indikatörlerinin özelliğini koruduğuna dair analiz test raporu olmalı ve belgelendirilmelidir.
11-Ürüne ait ISO 11607 onaylanmış belgesi ihale dosyasında olacaktır.
12)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
153
110975
KATATER TAMPONU
15000 Adet
1)Tampon 5 cm. Eninde, 5 cm. çapında (±0.5 cm) olacaktır.
2)Gaz hidrofilden imal edilen sargı bez olacaktır.
3)Çok sıkı bir şekilde sarılmış olacaktır.
4)Kenarlarından hiçbir şekilde gaz parçası çıkmayacaktır.
5)Numunesi sterilizasyon merkezinde görülecektir ve firma ürünü numuneye göre imal edecektir
6)Teslim edilen ürünün kutusunda CE işareti olacaktır.
7)teklif veren firma 30 adet numune verecektir.
8))ilgili kliniklere gönderilerek, değerlendirmeleri istenecektir. Kliniklerde görüşlerini yazılı olarak MSÜ ne bildireceklerdir.
9)Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilmelidir.
10)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
154
111740
ALKALİ CERRAHİ ALET YIKAMA SOLÜSYONU
1500 Litre
1. Solüsyon cerrahi aletlerin alkalik temizlenmesi amacıyla otomatik yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Solüsyon alkaliler yanında silikatlar ve aşınma inhibitörleri de içermelidir.
3. Solüsyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.
4. PH değeri en az 13 olmalıdır.
5. Hastanemizde kullanılmakta olan alet yıkama-dezenfeksiyon makinelerinde kullanıma ve otomatik dozajlamaya uygun olmalıdır.
6. Solüsyon 5 L lik bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
7.Teklif veren firmalar 5 litre numune ve ürün katoloğu vermelidir. Numuneler denenerek uygunluk verilecektir.Kurum gerekli gördüğü takdirde analiz için
numuneleri Türk Halk Sağlığı Kurumu'na gönderecektir.Bu durumda gerekli olabilecek masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
8.Dozaj pompası olan bütün makinalarda tıbbi alanda temizleme için en fazla 3-5 ml/litreoranında, her türlü kullanıma uygun olmalıdır.
9)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilmelidir.
155
111754
CERRAHİ ALET YAĞLAYICI VE BAKIM SOLÜSYONU
450 Litre
1.Cerrahi aletlerin kurutulması ve yağlanması için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Cerrahi alet üzerinde leke ve kalıntı bırakmamalıdır.
3. Hastanemizde kullanılmakta olan alet yıkama-dezenfeksiyon makinelerinde kullanıma ve otomatik dozajlamaya uygun olmalıdır.
4.Ürün CE Belgesine sahip olmalı, Direktif 93/42/EEC'ye göre Tıbbi Ürün olmalıdır ve belgelendirilmelidir.
5. Teklif veren firmalar 5 litre numune ve ürün katoloğu vermelidir. Numuneler denenerek uygunluk verilecektir. Kurum gerekli gördüğü takdirde analiz için
numuneleri Türk Halk Sağlığı Kurumu'na gönderecektir.Bu durumda gerekli olabilecek masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
6.Solüsyonlar 5 L. lik bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
7. Ürün güvenlik veri formu teklif dosyasında bulunmalıdır.
8)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilmelidir.
156
111758
CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNESİ KİRLİLİK TESTİ
5000 Adet
1.Paslanmaz çelik levha üzerinde temel olarak albümin, hemoglobin ve fibrin içerikleri ile standardize edilmiş test kiri veya insan kanı ile aynı davranışı gösteren
insan kanı renginde yapay test yüzeyi olmalıdır.
2.Paslanmaz çelik sık örgülü uygun boyutta holder içerisinde kullanılmaya uygun olmalıdır .
3.Paslanmaz çelik levha sepet içerisinde konumlandırılmış olmalıdır .
4.Ürün ile birlikte en az iki adet dört-altı görsel kirlilik oranı referanslı temel altı kategoriye ayrılmış muhtemel sorunları ve sorun gidermek için gerekli olan
çözümleri içeren ölçme ve değerlendirme içerikli kılavuz verilecektir.
5.Her bir ürün test kirinin özelliğinin bozulmadan korunmasın sağlayan paketler içerisinde olmalıdır ,
6.Bir kutuda en az 12 test olmalıdır.
7.Ürün üretim tarihinden itibaren en az 18 ay miatl ı olmalıdır.
8.Ürünle birlikte , paslanmaz çeliğin içerisine konulup test yapılacağı , uygun boyutta 4 adet holder teslim edilecektir .
9.Ürünün EN ISO 15883-1 e göre deklerasyon testleri yapılmış olmalıdır.
10.Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
11.Ürün ile beraber dökümantasyon ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlayan evraklar verilecektir.
12.İmalatçı firmanın ISO kalite belgesi olmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
157
111759
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
ALET TEMİZLEYİCİ VE ÖN DEZENFEKSİYON MADDESİ
Miktar
1000 KILOGRAM
1-Ürün aldehit ,klor, fenol amonyum içermemelidir.
2-Ürün en yüksek %2 konsantrasyonda hazırlandığında en az 600 ppm peroksiasetikasit içermelidir. Firma bu özelliği akredite olmuş kurum belgeleri ile
ıspatlamalıdır bu bilgiyi içeren yazıyı teklifi ile beraber vermelidir.
3-Ürün tüm cerrahi aletler, plastik malzemeler, diş hekimliği aletleri icin ön dezenfeksiyon ve temizleme işleminde 24 saatlik kullanım süresi için uygun olmalıdır.
Kullanım sonu kanalizasyona direk dökülmelidir.
4-Ürün kullanılmış aletler üzerindeki her türlü organik atığın ve diğer kirliliklerin ön temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
5-Ürün bakterisit, fungusit ve virüsit etkili olmalı, dezenfeksiyon özelliğininin yanında temizlik gücü de çok iyi olmalıdır.
6-Ürün uluslar arası kabul edilmiş test yöntemleri ile test edildiğine dair mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır.
7-Ürün toz formda olmalı, normal şebeke suyu ile hazırlanabilir, hem sıcak hem de soğuk su ile kullanılabilir olmalıdır.
8-Ürün 93/42/ EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ve UBB kaydı yapılmış, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
9-Ürünün güvenlik veri formları ihale dosyasında bulunmalıdır.
10-Tıbbi alet üreticileri tarafından onaylı olmalıdır. Örneğin Martin, Lawton, Karl, Storz...
11-Ürünün son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır.
12-Ürün hoş olmayan ve çalışmayı engelleyici koku içermemelidir.
13-Ürün maksimum 15 dakikada temizlik yapabilmeli ve orta düzey dezenfeksiyon yapabilmeli ve HBV, HCV VE HIV "ı bu sürede inaktive edebilmelidir. Bu
çalışmaları ihale dosyasında bulunmalıdır.
14-Ürün PH"ı hafif alkali olmalıdır.
15-Ürün kullanıcı için güvenli olmalı, her türlü cerrahi alet için kullanılabilmeli, kalıntı bırakmamalı ve kolay durulanabilmelidir.
16-Kurum gerek gördüğü takdirde ürüne Halk Sağlığı Kurumu"na dest etmek amaçlı yollayabilir. Bu durumda tüm masraf firma tarafından karşılanacaktır,
17-Firmalar en az 2 kg numune getirecektir. Numuneler kullanıldıktan sonra uygunluk verilecektir.
18-Üründen kaynaklı malzemelerde oluşacak her türlü hasar firma tarafından karşılanacaktır.
19-Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ihale dosyasına bırakılacaktır.
20-Ürünün ve ambalajının atık türü belirtilmelidir. Tehlikeli atık sınıfına girenler tercih edilmeyecektir.
21-Teknik Şartname"nin bütün maddeleri yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartnameye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilmelidir.
158
111760
YÜKSEK DÜZEY ALET DEZENFEKTANI
200 KILOGRAM
1. Ürün aldehit, fenol ve amonyum bileşenleri içermemelidir ,toz formda olmalı dezenfeksiyon ve temizliği aynı anda yapabilmelidir. Enzim içermemelidir.
2. Ürün % 2 konsantrasyon ile hazırlandığında en az 1000 ppm perasetik asit içermelidir.
3. Tüm cerrahi aletlerin manuel olarak veya yarı otomatik makinelerde dezenfeksiyonu ve ön temizliğinde kullanılabilmelidir. Kan, salgı gibi organik atıkların hızla
arınmasını sağlamalıdır.
4. Ürün geniş materyal uyumluluğu (Metalden yapılmış tüm cerrahi aletler, polikarbonat, polisülfon, akril gibi non-metal materyaller, bükülebilir endoskoplar ve
cam) göstermelidir.
5. Ürün, patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, HBV, AIDS ajanları dahil virüsler) ve sporlara karşı etkin olmalıdır, yüksek düzey dezenfektan
olmalıdır,yüksek düzey dezenfeksiyonu en fazla 15 dakika gibi kısa sürede yapabilmelidir, kirli ve temiz şartlarda etkinliğini gösteren akredite kurum sertifikaları
ihale dosyasında sunulmalıdır. (DGHM / VAH , AFNOR gibi).
6. Plastik kauçuk metal porselen cam vb. tıbbi malzemeler ısıya dayanıksız anestezi aksesuarları bükülebilir ve bükülmeyen endoskopik ve laparaskopik
malzemelerin dezenfeksiyonunda kullanabilmelidir
7. Ürün uluslararası standartlardaki doğada parçalanabilirlik testlerine tabi tutulmuş ve sonucunda doğada parçalanabilir olarak bulunmuş olmalıdır. Bu bilgiyi içeren
ekolojik test raporları da ihale dosyasında bulunmalıdır
8. Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ve UBB kaydı yapılmış, Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylanmış olmalıdır.
9. Ürün toz formda ve en az 5Kg’lık kovalarda olmalıdır.
10. Endoskop üreticisi ve alet üreticisi firmalar tarafından onaylı olmalıdır. (Olympus, Fujinon, Storz vb. gibi)Güncel onay belgeleri ihale dosyasında bulunmalıdır.
11. Ürün ultrason banyoları içinde de kullanılabilmelidir
12. Ürünün güvenlik veri formları ihale dosyasında bulunmalıdır.
13)Teklif veren firmalar 2 kg numune ve ürün katoloğu vermelidir.Kurum gerekli gördüğü takdirde analiz için numuneleri Türk Halk Sağlığı Kurumu'na
gönderecektir.Bu durumda gerekli olabilecek masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
14)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilmelidir.
159
111765
ENZİM İÇERİKLİ CERRAHİ ALET TEMİZLEME SOLÜSYONU
800 Litre
1. Solüsyon Tıbbi tüm cerrahi alet,solunum hortumu, bronkoskop, anodize alüminyum konteyn ırların ve ısıya karşı hassas olan alet ve ekipmanın kimyasal
temizliğinde, otomatik yıkama makinelerinde temizliği için kullanıma uygun olmalıdır. Manuel olarak da kullanılabilmelidir.
2. Ürün,hastanemizde bulunan otomatik dazajlamalı cerrahi alet yıkama makinaları-dezenfektörlerde kullanıma uygun olmalı,solüsyon üretici firmasının önerdiği
maksimum doz kullanımında köpürmemelidir.Kan ve proteinleri çözen enzim ve koruyucu içermeli, 40 - 55 C 'lik suda etkili olabilmelidir. PH değeri kullanımda 67 arası olmalıdır.
3. Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalıdır
4. Solüsyon 5 L'lik bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
5. Teklif veren firmalar 5 litre numune ve ürün katoloğu vereceklerdir. Numuneler denenerek uygunluk verilecektir.Kurum gerek gördüğü takdirde ürünü test etmek
amaçlı Türk Halk Sağlığı Kurumu'na yollayabilir. Bu durumda tüm masraf firma tarafından karşılanacaktır.
6)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
159
111765
ENZİM İÇERİKLİ CERRAHİ ALET TEMİZLEME SOLÜSYONU
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
800 Litre
Miktar
160
111880
PROTEİN KALINTI TESTİ
400 Adet
1. Cerrahi Alet ya da yüzey üzerinde kalan ( artık ) Proteinlerin tesbitini hızlı bir şekilde sağlamalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. İnkübasyon gerektirmemelidir.
2. Protein miktarına bağlı olarak en fazla 10 Dk. İçinde sonuç vermelidir.
3. Kolay kullanımlı ön hazırlık testi şeklinde tasarlanmış olmalıdır.
4. Protein kalıntısı bulunduğu çubuğun ucundaki swabın rengi belirgin bir şekilde değişmelidir veya kendinden nemli swab bulunmalı ve tüp üzerinde renk değişim
skalası bulunmalıdır.
5. Raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.
6. Glutaraldehyde veya peracetic asit karışımı içermemelidir.
7. İmalatçı firmanın ISO kalite belgesi olmalıdır.
8. Ürünün EN ISO 15883-1 e göre deklerasyon testleri yapılmış olmalıdır.
9. Ürün ile beraber dökümantasyon ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlayan evraklar verilecektir.
10. Teklif veren firmalar 3 adet numune ve katolog vereceklerdir.
11)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
161
111920
HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZATÖR BANDI
200 Adet
1. Wraplerin paketlenmesi için kullanılan ve üzerinde kimyasal indikatör bulunan bir bant olmalıdır.
2. Kimyasal indikatör bantları malzemelerin sterilizasyon işlemi görüp görmediğinin ayırt edilebilmesi amacı ile kullanılabilmelidir.Kimyasal indikatör hidrojen
peroksit sterilizasyonuna maruz kaldığında maruziyet indikatöründe renk değişimi olmalıdır. İşlem öncesi ve sonrası gözlenen indikatör renkleri birbirinden farklı ve
net tonlarda,kontrast renklerde olmalıdır.
3. Bandın yapışkanlık kalitesi iyi olmalı,güçlü yapışkanı sayesinde wrapler düzgün yapıştırabilmeli ve sterilizasyon sonuna kadar açılmamalıdır.
4. Kimyasal indikatör bantları hidrojen peroksit sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
5.Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
162
130853
NÖTROLİZER SOLÜSYON
300 Litre
1. Solüsyon hastanede kullanılan metal cerrahi aletler ve plastik malzemelerin alkalik temizlenmesinden sonra nötralizasyonu yanında, metal aletlerin yenilenmesi
için tam otomatik cerrahi alet yıkama-dezenfeksiyon-kurutma makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Solüsyon, alkalik temizlemeden sonra fosforik asit nötralizasyonu ile kireç ve diğer asitte çözünebilir kirliliklerin temizlenmesi için kullanılmalı ve pas çözücü
olmalıdır.
3. Solüsyon en az %30 Fosforik asit çözeltisi içermelidir.
4. PH değeri en fazla 1 olmalıdır.
5.Hastanemizde kullanılmakta olan alet yıkama-dezenfeksiyon makinelerinde kullanıma ve otomatik dozajlamaya uygun olmalıdır, Tıbbi alanda nötrolizasyon için
en fazla 1-3 ml/litre oranında her türlü kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürün 5 L. lik bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar 5 litre numune ve ürün katoloğu vereceklerdir. Numuneler denenerek uygunluk verilecektir.Kurum gerekli gördüğü takdirde analiz için
numuneleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na gönderecektir.Bu durumda gerekli olabilecek masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
8)Teknik Şartnamenin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirilecektir.
163
G0103238
ALET VE MALZEME TESLİM FORMU (TALEP FORMUNDAKİ ÖZELLİKLERE UYGUN)
100 Adet
Örneği merkezi sterlizasyon ünitesinde görülebilir
164
G0104162
KAĞIT KAPAMA MAKİNASI MÜREKKEP KARTUŞU (GANDUS MARKA MAKİNA İÇİN)
25 Adet
Makine ile uyumlu olmalıdır. 1 adet numune verilecektir.
165
G0104600
RİBBON CASSETTE ERC-022 STERİLİZATÖR YAZICI KARTUŞU (NUMUNESİ
GÖRULECEKTİR)
Örneği merkezi sterlizasyon ünitesinde görülebilir
166
G0104601
KAĞIT KAPAMA MANİNASI KARTUŞU (HAWO MARKA HM 3010)
200 Adet
100 Adet
Makine ile uyumlu olmalıdır. 1 adet numune verilecektir.
167
G0104989
KAĞIT KAPAMA MAKİNASI KONTROL ŞERİDİ (TEKNİK ŞARTNAMESİNE UYGUN)
a)Kağıt Kapama makinasının çalışma performansı ve parametrelerini kontrol etmek için kullanılacaktır.
b)Şeridin üzerinde doğru yönde kullanılması için ok işareti,imza,makine adının vb.yazılabileceği haneler olacaktır.
makinesinde problem olduğunda renk değişimi ile kullanıcıyı bilgilendirmelidir.
d) Kutular 250 adetlik olmalıdır.
6 Kutu:1
c) Kapama
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
167
G0104989
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
KAĞIT KAPAMA MAKİNASI KONTROL ŞERİDİ (TEKNİK ŞARTNAMESİNE UYGUN)
Miktar
6 Kutu:1
e)Teknik Şartname'nin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirmelidir.
f) Teklif edilen ürünü kullanan hastanelerin isim listesi verilmelidir.
168
G050250
UZUN NAYLON ÖRTÜ(210X50CM ÇİFT KATLI)
5000 Adet
1)210 cm uzunluğunda 50 cm eninde (±5 cm) çift katlı naylon örtüden imal edilmiş olacaktır.
2) Katlanmış olarak hazır teslim edilecektir.
3) Numune steril depoda görülecektir.
4) En fazla 500 adet içeren kutularda olacaktır. Her 100 adeti 1 kapalı naylon poşetin içine konulacaktır.
5) Teklif veren firmalar en az 2 adet numune verecektir.
6)Teknik Şartname'nin bütün maddeleri; yazılı olarak birebir cevaplanarak, Teknik Şartname'ye uygun oldukları dökümanlarla belgelendirmelidir.
169
171021
HEİMLİCH VALVLİ PNÖMOTORAKS SETİ
200 Adet
1-Ürün Göğüs Cerrahisinde torakskateteri ucuna takılacak vasıfta olmalıdır,
2-Ürün 11±1cm boyunda ve 25mm çapında olup, haznenin olduğu kısım şeffaf ve içinde valve olmalıdır.
3-Her iki ucunda torakskateterine uyumlu, giriş ve çıkış ağzı olmalıdır.
4-Dren tek yönlü çalışacak şekilde valve sistemi olmalıdır.
5-Şeffaf haznenin üzerinde dren akış yönünü gösteren yön işareti olmalıdır.
6- Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi yazılı olmalıdır.
170
270190
POLYDİOXANONE SUTURE 26MM ÇİFT İĞNELİ 4-0
150 Adet
1.Sütur polydioxanone'dan imal edilmiş ve 4/0 kalınlığında olmalıdır.
2.Monoflament ve absorbable olmalıdır.
3. Çift iğneli, yuvarlak uçlu, ½ eğrilikte ve iğne uzunluğu 26±2mm, olmalıdır.
4.Suture uzunluğu 90 cm den az olmamalıdır.
5.Absorbsiyon süresi 180-240 gün arasında olmalıdır.
6.Ürün ethyleneoxide gazı ile steril edilmiş olmalıdır, en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
7.Beher poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi de basılı olmalıdır.
8.Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katalog numarası, ürün tanıtımı ve sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
9.Sütürun son kulalnma tarihi poşetin üzerinde orijinal ve belirgin olarak yazmalıdır
10.Paket ürünün kullanım anına kadar sterilitesinin korumasını sağlayacak şekilde, birim ambalaj iç içe çift paketlenmiş veya tek alüminyum folyo ile paketlenmiş
olmalıdır. Çift ambalajlar da dış ambalaj bir yüzü şeffaf diğer yüzü kağıt veya alüminyum folyo olmalıdır. İç ambalaj sağlam kaliteli alüminyum folyo veya özel kağıt
veya karton olmalıdır. Cerrahi masaya bırakılan iplik paketinin üzerinde ipliği tarif eden bilgiler olmalıdır. ( Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme
Yönetmeliği 12.08.2005/25904). Ürün bilgisi bask ı ve boyalarının (El ile, kan temasıyla vs.) kolayca çıkmamalıdır.
11.İğne iplik birleşim yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için uygun teknoloji ile takılmış olmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda iğneler geriye
doğru alınmak istendiğinde iğnenin dokudan rahat geçerek dikişin doku travması yapmadan açılabilmesine izin vermelidir.
12.İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği süturları, gerekli gördüğü testlerden ve klinik değerlendirmeden (Bu testler; lif cinsi
tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, dü ğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini
testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test
sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin
yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
13.Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve iğne gövdesinde portegüye takıldığında kaymasını engelleyecek yivler bulunmalı veya
flat gövdeli olmalıdır.
14.İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır.
171
270025
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER 30-2,5 MM (VASKÜLER DOKU)
50 Adet
1. Disposable Olmalıdır.
2. Üç sıra titanium zımba ile 30 ( ± 1 )mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Staplervasküler yapılarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Staplerin anvil kısmında pozisyonlama sırasında dokunun travmatize edilmesini önleyen şekilde olmalıdır.
5. Tek elle kullanıma uygun olmalıdır.
6. Tek tetikle hem kapatma ve ateşleme yapabilmeli iki tetikli staplerde ilk tetik kapama ikinci tetik ate şleme yapmalıdır ve ateşlemeden sonra tetik sıkılmış şekilde
kalmalıdır.
7. Pin mekanizması otomatik ve tutaç kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
8. Staplerinkartuşsuz , ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
9. Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Tek tetikli Stapler yarım ateşleme ile iıkı tetikli staplerlerde ara kapanma ile cerraha pozisyonlama rahatlığı sağlayan özelliğine sahip olmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
171
270025
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER 30-2,5 MM (VASKÜLER DOKU)
Miktar
50 Adet
11. Hemostaz vepedikülün beslenmesi için zımbanın ideal “B” formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip
olmalıdır.
12. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 2,5mm, ateşlemeden sonra 1,0 mm olmalıdır.
13. Kartuşun içinde 23 ( ± 1 )adet titanyum z ımba bulunmalıdır.
14. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B” formasyonunu sağlamak için yassılaştırılmış olmalıdır.
15. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
16. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır.
17. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
18. Ürün UBB’na kayıtlı olmalıdır.
19. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
20. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
21. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
22-Lineer Kapatıcı Stapler 30 mm Vasküler İçin 30 luk Kartuş İle uyumlu olmak zorunda olduğundan bu iki kalem toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
172
270030
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER KARTUŞU 30-2,5 MM (VASKÜLER DOKU)
200 Adet
1. Disposable olmalıdır.
2. Üç sıra titaniumstaplerile 30 ( ± 1 )mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Kartuşun üzerinde bulunan pinstapleri ile birlikte otomatik ve staplerin tutaç k ısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
4. Kartuşun zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 2,5 mm, ateşlemeden sonra 1,0 mm olmalıdır.
5. Kartuşun içinde 23 ( ± 1 ) adet titanyum z ımba bulunmalıdır.
6. Kartuşun üzerinde ameliyat ekibinin kullanım rahatlığını sağlanması için zımba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır.
7. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
8. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B” formasyonunu sağlamalıdır.
9. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
10. Ürün UBB’na kayıtlı olmalıdır.
11. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
12. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
13. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
14.Lineer Kapatıcı Stapler Otomatik 30 mm Vasküler İle uyumlu olmak zorunda olduğundan bu iki kalem toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
173
270010
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER 30-4,8 MM (KALIN DOKU)
50 Adet
1. Disposable Olmalıdır.
2. İki sıra titanium zımba ile 30 ( ± 1 )mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
4. Staplerinanvil kısmında pozisyonlama sırasında dokunun travmatize edilmesini önleyen künt plastik ba şlık yer almalıdır.
5. Tek elle kullanıma uygun olmalıdır.
6. Tek tetik ile kapama ve ateşleme yapabilmeli ve ateşlemeden sonra tetik sıkışmış şekilde kalmalıdır veya stapler üzerinde bulunan iki kol ile; ilk önce bir kol ile
kapama işlemi yapılmalı ve diğer kol ile ateşleme işlemi yapılmalıdır, ateşlemeden sonra kollar sıkışmış halde kalmalıdır.
7. Pin mekanizması otomatik ve mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
8. Staplerinkartuşsuz, ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
9. Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Stapler yarım ateşleme ile cerraha pozisyonlama rahatlığı sağlayan yarım kapanış özelliğine sahip olmalıdır.
11. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal “B” formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip
olmalıdır
12. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8 mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
13. Kartuşun içinde 11 ( ± 1 )adet titanyum z ımba bulunmalıdır.
14. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B” formasyonunu sağlamalıdır.
15. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
16. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır.
17. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
18. Ürün UBB’na kayıtlı olmalıdır.
19. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
20. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
21. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
22. Otomatik Lineer Stapler Kartuşu 30 mm (Kalın Doku) ile uyumlu olmak zorunda olduğundan bu iki kalem toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
174
270035
1. Disposable Olmalıdır.
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER 45-4,8 MM (KALIN DOKU)
50 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
174
270035
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER 45-4,8 MM (KALIN DOKU)
Miktar
50 Adet
2. Üç sıra titanium zımba ile 45 ( ± 1 )mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Staplervasküler yapılarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Staplerinanvil kısmında pozisyonlama sırasında dokunun travmatize edilmesini önleyen künt plastik ba şlık yer almalıdır.
5. Staplerin üzerinde staplerin kapanış uzunluğunu gösteren ibare yer almalıdır.
6. Tek elle kullanıma uygun olmalı, tek bir düğmeye basarak alet kolayca açılıp kapanabilmelidir.
7. Tek tetikle kapatma ve ateşleme yapabilmeli ve ateşlemeden sonra tetik sıkılmış şekilde kalmalıdır.
8. Pin mekanizması otomatik ve tutaç kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
9. Staplerinkartuşsuz, ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
10. Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Tutaçta kaygan çalışma ortamlarında rahat kullanım sağlaması için gripler yer almalıdır.
12. Stapler yarım ateşleme ile cerraha pozisyonlama rahatlığı sağlayan yarım kapanış özelliğine sahip olmalıdır.
13. Hemostaz vepedikülün beslenmesi için zımbanın ideal “B” formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip
olmalıdır.
14. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
15. Kartuşun içinde 15 ( ± 1 )adet titanyum z ımba bulunmalı,zımbaların eni 4 ( ± 0,5 ) mm. olmalıdr.
16. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B” formasyonunu sağlamak için yassılaştırılmış olmalıdır.
17. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
18. Kartuşun içindeki zımbaları iten bar iki bölümden oluşmalıdır.
19. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır.
20. Steril paketli malzeme en az 3 yılmiyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal bask ile belirtilmelidir.
21. Ürün UBB’na kayıtlı olmalıdır.
22. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
23. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
24. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
25.Otomatik Lineer Stapler Kartuşu 45 mm (Kalın Doku) ile uyumlu olmak zorunda olduğundan bu iki kalem toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
175
270015
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER KARTUŞU 30-4,8 MM (KALIN DOKU)
100 Adet
1. Disposable olmalıdır.
2. İki sıra titaniumstapler ile 30 ( ± 1 )mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Kartuşun üzerinde bulunan pinstapleri ile birlikte otomatik ve staplerin tutaç k ısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
4. Kartuşun zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8 mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
5. Kartuşun içinde 11 ( ± 1 ) adet titanyum z ımba bulunmalıdır.
6. Kartuşun üzerinde ameliyat ekibinin kullanım rahatlığını sağlanması için zımba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır.
7. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
8. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B” formasyonunu sağlamalıdır.
9. Kartuşun içindeki zımbaları iten bar en iyi zımba kapanışını sağlayacak yapıda olmalıdır.
10. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
11. Ürün UBB’na kayıtlı olmalıdır.
12. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
13. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
15. Otomatik Lineer Stapler 30 mm (Kalın Doku) ile uyumlu olmak zorunda olduğundan bu iki kalem toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
176
270040
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER KARTUŞU 45-4,8 MM (KALIN DOKU)
1. Disposable olmalıdır.
2. Üç sıra titaniumstaplerile 45 ( ± 1 )mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Kartuşun üzerinde bulunan pinstapleri ile birlikte otomatik ve staplerin tutaç k ısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
4. Kartuşun zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8 mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
5. Kartuşun içinde 15 ( ± 1 ) adet titanyum z ımba bulunmalı, zımbaların eni 4 ( 0.5 ) mm. olmalıdır.
6. Kartuşun üzerinde ameliyat ekibinin kullanım rahatlığını sağlanması için zımba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır.
7. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
8. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B” formasyonunu sağlamak için yassılaştırılmış olmalıdır.
9. Kartuşun içindeki zımbaları iten bar en iyi zımba kapanışını sağlamak için iki bölümden oluşmalıdır.
10. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
11. Ürün UBB’na kayıtlı olmalıdır.
12. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
13. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
100 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
176
270040
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
DİSPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER KARTUŞU 45-4,8 MM (KALIN DOKU)
Miktar
100 Adet
14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
15.Otomatik Lineer Stapler 45 mm (Kalın Doku) ile uyumlu olmak zorunda olduğundan bu iki kalem toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
177
270095
PLEURACAN İNTRAPLEVRAL KATETER
200 Adet
1-Ponksiyon kanülü, ince cıdarlı, künt uçlu ve 3,35 mm çapında, 78 mm uzunluğunda olmalıdır.
2-Kateter poliüretanın özel şekli Certon, radyoopak olmalıdır.
3-Kateter, 2,7 mm çapında, 450 mm uzunluğunda olmalıdır.
4-Kateter, koruyucu kılıf ile birlikte olmalıdır.
5-Kateter, kapaklı olmalıdır.
6-Geri akımı önleyecek çift sübaplı, değiştirilebilir özellikte ara parça olmalıdır.
7-Sekresyon torbası en az 2 litre olmalıdır.
8-Lock enjektör 50-70 mm olmalıdır.
9-Üç yollu musluklu olmalıdır.
10-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lotno, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
11-Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
178
270085
FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ BİYOPSİ FORSEPSİ
30 Adet
1-Steril pakette olmalıdır.
2-Paslanmaz çelik spiral kılıfı olmalıdır.
3-Biopsy forceps’in kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
4-Reusable olmalıdır
5-Forceps uzunluğu 120±5cm. olmalıdır.
6-Forceps kalınlığı 2,0mm. kanaldan geçebilmelidir.
7-Handle bölgesi dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.
8-Beş adedi oval uçlu olmak üzere 25 adedi Alligatör uçlu olmalıdır.
9-İhale öncesi klinikten uygunluk alınmalıdır.
179
270090
FİBEROPTİK BRONKOSKOPİDE KULLANIM İÇİN TRAKEAL ASPİRASYON SETİ
1000 Adet
1-Fiberoptik bronkoskopidesekresyon örnekleri almak için dizayn edilmiş olmalı
2-Sekresyonun toplandığı hazne şeffaf ve en az 40cc ve derecelendirilmiş olmalı
3-Funnel konnektörlüaspirasyonkateterleri ile kullanım için uyumlu olmalı
4-Suction ve aspirasyon ünitelerine bağlanmak üzere birer adet Konik konnektörlü bağlantı hortumu bulunmalıdır.
5-Ürün hortumu, toplama kabı ve kapaktan oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
180
270110
KİMYASAL PLÖREDEZİ AMAÇLI DAHİLİ KULLANIM İÇİN STERİL TOZ PUDRA
50 Adet
1. Kronik plevra iltihabında, malin endikasyonlarda, pnömotoraks ve plörodezi işleminin içine giren tüm endikasyonlarda kullanılmak için hazırlanmış olmalıdır.
2. EuropeanPharmacopeia’ da niteliği, niceliği ve ürüne ait uygulanmış testler ve kompozisyonu yer almış olmalı ve bunlarla uyumlu olmalıdır.
3. Luzenac türü cerrahi pudradan imal edilmiş olmalıdır.
4. İnsan sağlığı açısından tehlike arz etmemesi amacıyla, kullanımı sırasında doğru konsantrasyonu elde edebilmek için 50 ml (ellimililitre) cam şişelerde 4 gr
(dörtgram) talk şişelenmiş, vakumlu ve steril ambalajında kullanıma hazır olmalıdır.
5. Koruma kapağı olmalı; ürün ve paketlemede lateks cinsi malzeme kullanılmamalıdır.
6. Gamma ışınlarıyla steril edilmiş olmalıdır.
7. Asbest içermemelidir.
8. Erimez özellikte olmalı ve kalıcı biçimde plevranın yapışmasını sağlamalıdır.
9. Test edilmiş spesifik bir granülometrisi olmalı ve granülometri hastanın güvenliği bilimsel verilerle ispat edilmiş olmalıdır.
10. Granülometrisininparietal plevra üzerindeki sistemik migrasyon riskini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış olmalıdır.
11. 15 µm dan küçük talk partiküllerinin hacimsel ortalama konsantrasyonu %15’in üstünde olmamal ıdır.
12. Laserrefraction yöntemiyle yapılan ölçüme göre, hacimsel olarak ortalama partikül büyüklüğü 24,5 µm (yirmidörtbuçukmikron) olmalıdır.
13. Bu teknik şartnamenin 1-7-8-9-10-11-12. maddeler bilimsel verilerle teklif dosyasında ispatlanmalıdır.
14. Ürünün şişesinde; QR barkod yer almalı; ürünün UBB numarası üretici tarafından QR koda yüklenmiş olmalıdır.
15. Teklif edilen ürün ile birlikte, steril talk ürününün 3 gramlık ve 42 mm lik püskürtme kanül içeren steril ambalajlı formundan 1 adet bedelsiz olarak kliniğe teslim
edilmelidir.
16. Bedelsiz olarak teslim edilecek olan püskürtme kanüllü formundaki bu ürünün TITUBB kayd ı bulunmalıdır.
17. Ürünün; Kamu İhale Kurumu Fiyat Sonuç Ekranı’ nda ihale tarihinden önceki son 12 ayda en az 3 tane üniversite hastanesinin ve en az 3 tane e ğitim ve araştırma
hastanesi tarafından yapılmış alımları olmalı ve bu alımlar; ürün orijinal etiket adı, UBB no, istekli adı, adet, birim fiyat, ihale tarihi, ihale no, idare ad ı, ihale türünü
gösteren ekran verilerini içeren bir liste olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
180
270110
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
KİMYASAL PLÖREDEZİ AMAÇLI DAHİLİ KULLANIM İÇİN STERİL TOZ PUDRA
Miktar
50 Adet
18. Teklif edilen ürün ve yanında teslim edilecek olan bedelsiz ürünün numuneleri; ihaleden 5 (beş) işgünü önce idareye teslim edilmeli ve kullanıcı klinikten ürüne
dair uygunluk alınmalıdır. Uygunluk yazısı almayan teklifler otomatik olarak ihale dışı bırakılacaktır.
19. Teklif edilen ürünün barkodu; SGK’ nın STERİL ASBESTSİZ PUDRA başlığı altında tanımladığı GHC 1049 kodu ile Pozitif Liste’ de yer almalıdır.
20. Tıbbi Malzeme Yönetmeliği uyarınca ürünün şişesi üzerindeki etiketinde ve vakumlu ambalajında ürünün gramajı, üretici firma adı, markası ve CE işareti
olmalıdır.
181
270160
VENTURİ OKSİJEN MASKESİ
50 Adet
1.Set içinde bir maske, değişik konsantrasyonlarda oksijen verebilmek için 6 adet dilatör, 2 metre uzunluğunda oksijen hortumu olmalıdır.
2.Dilatörler %24, %28, %31, %35, %40, %50 oranlar ında oksijen verecek şekilde olmalıdır.
3.Maske hastanın burun ve yüz yapısına anatomik olarak kolayca uyum sağlayacak yapıda ve şeffaf olmalıdır.
4.Maske üzerindeki baş lastiği esnek ve fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
5.Maskenin her iki yanında hava girişi ve CO2 çıkışı için delikler olmalıdır.
6.Set içinde 15 cm corruge hortum bulunmalıdır.
7.Trakeostomi açılan hastalarda, hastayı ventilatörden ayırınca oksijen vermek için kullanılabilecek, bölgeye anatomik olarak uyum sağlayabilecek yapıda ve şeffaf
trakeostomiventüri maskesi de verilmelidir.
182
270170
"OKSİJEN REZERVUARLIVALFLİ YÜKSEK KONSANTRASYON MASKESİ (NONREBREATHİNG)"
1. Hat uzunluğu en az 190 cm olmalıdır, oksijen flowmetresine takılan kısım ile uyumlu olmalı,bağlantı yerinden istemsiz ayrılmamalıdır.
2. 1 ltlikrezarvuar torbası bulunmalıdır.
3. Rezarvuar torbası kolay yırtılmamalıdır.
4. Maske şeffaf olmalıdır,uygulandığında ciltte allerjik reaksiyona neden almamalı,kötü kokmamalıdır.
5. Yüzle temas eden kısımlar travmaya neden olmamalıdır.
6. Başa bağlanan kısmı ayarlanabilecek uzunlukta olmalıdır.
7. Burun üzerine gelen kısımda maskeyi sabitleyebilmek için burun klipsi olmalıdır.
8. Her yüze anatomik olarak uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Hatta kıvrılma ve ya kink olsa bile oksijen akışına izin verilmelidir.
10. Maskesinde 2 adet valf bulunmalıdır.
11. Maske ile rezervuar torbası arasında valf olmalıdır.
183
270220
POLYGLACTİN 40MM TEK İĞNELİ 2 NUMARA
30 Adet
500 Adet
1.Malzemeler multiflamen yapıda, %90 glycolicacid ve %10 lacticacidden imal edilmiş olmalı ve kaplama ana materyalle uyumlu olmalıdır.
2-Ürün multiflaman, örgülü, absorbabl ve 2 numara kalınlıkta olmalıdır.
2.İğne uzunluğu; 40±4mm, ½ eğrilikte, tek iğneli olmalıdır.
3.Suture uzunluğu 60cm den kısa olmamalı.
4.Absorbe olma süresi 56 –70 gün olup, aynı zamanda en az 21-28 gün doku desteği sağlamalıdır.
5.Ürün ethyleneoxide gazı ile steril edilmiş olmalıdır, en az 4 yıl miatlı olmalıdır.
6.Beher poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi de basılı olmalıdır.
7.Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katalog numarası, ürün tanıtımı ve sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
8.Sütürun son kullnma tarihi poşetin üzerinde orijinal ve belirgin olarak yazmalıdır
9.Paket ürünün kullanım anına kadar sterilitesinin korumasını sağlayacak şekilde, birim ambalaj iç içe çift paketlenmiş veya tek alüminyum folyo ile paketlenmiş
olmalıdır. Çift ambalajlar da dış ambalaj bir yüzü şeffaf diğer yüzü kağıt veya alüminyum folyo olmalıdır. İç ambalaj sağlam kaliteli alüminyum folyo veya özel kağıt
veya karton olmalıdır. Cerrahi masaya bırakılan iplik paketinin üzerinde ipliği tarif eden bilgiler olmalıdır. ( Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme
Yönetmeliği 12.08.2005/25904). Ürün bilgisi bask ı ve boyalarının (El ile, kan temasıyla vs.) kolayca çıkmamalıdır.
10.İğne iplik birleşim yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için uygun teknoloji ile takılmış olmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda iğneler geriye
doğru alınmak istendiğinde iğnenin dokudan rahat geçerek dikişin doku travması yapmadan açılabilmesine izin vermelidir.
11.İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği süturları, gerekli gördüğü testlerden ve klinik değerlendirmeden (Bu testler; lif cinsi
tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, dü ğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini
testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test
sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin
yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
12.Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen , özel çelik alaşımlı ve iğne gövdesinde portegüye takıldığında kaymasını engelleyecek yivler bulunmalı veya
flat gövdeli olmalıdır.
13.İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır.
184
270230
POLYGLACTİN 40MM TEK İĞNELİ 1 NUMARA
1.Malzemeler multiflamen yapıda, %90 glycolicacid ve %10 lacticacidden imal edilmiş olmalı ve kaplama ana materyalle uyumlu olmalıdır.
500 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
184
270230
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
POLYGLACTİN 40MM TEK İĞNELİ 1 NUMARA
Miktar
500 Adet
2-Ürün multiflaman, örgülü, absorbabl ve1 numara kalınlıkta olmalıdır.
2.İğne uzunluğu; 40±4mm, ½ eğrilikte, tek iğneli olmalıdır.
3.Suture uzunluğu 60 cm den kısa olmamalı.
4.Absorbe olma süresi 56 –70 gün olup, aynı zamanda en az 21-28 gün doku desteği sağlamalıdır.
5.Ürün ethyleneoxide gazı ile steril edilmiş olmalıdır, en az 4 yıl miatlı olmalıdır.
6.Beher poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi de basılı olmalıdır.
7.Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katalog numarası, ürün tanıtımı ve sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
8.Sütürun son kullnma tarihi poşetin üzerinde orijinal ve belirgin olarak yazmalıdır.
9.Paket ürünün kullanım anına kadar sterilitesinin korumasını sağlayacak şekilde, birim ambalaj iç içe çift paketlenmiş veya tek alüminyum folyo ile paketlenmiş
olmalıdır. Çift ambalajlar da dış ambalaj bir yüzü şeffaf diğer yüzü kağıt veya alüminyum folyo olmalıdır. İç ambalaj sağlam kaliteli alüminyum folyo veya özel kağıt
veya karton olmalıdır. Cerrahi masaya bırakılan iplik paketinin üzerinde ipliği tarif eden bilgiler olmalıdır. ( Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme
Yönetmeliği 12.08.2005/25904). Ürün bilgisi bask ı ve boyalarının (El ile, kan temasıyla vs.) kolayca çıkmamalıdır.
10.İğne iplik birleşim yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için uygun teknoloji ile takılmış olmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda iğneler geriye
doğru alınmak istendiğinde iğnenin dokudan rahat geçerek dikişin doku travması yapmadan açılabilmesine izin vermelidir.
11.İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği süturları, gerekli gördüğü testlerden ve klinik değerlendirmeden (Bu testler; lif cinsi
tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, dü ğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini
testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test
sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin
yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
12.Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen , özel çelik alaşımlı ve iğne gövdesinde portegüye takıldığında kaymasını engelleyecek yivler bulunmalı veya
flat gövdeli olmalıdır.
13.İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır.
185
270240
POLYGLACTİN 36MM TEK İĞNELİ 3-0
500 Adet
1.Malzemeler multiflamen yapıda, %90 glycolicacid ve %10 lacticacidden imal edilmiş olmalı ve kaplama ana materyalle uyumlu olmalıdır.
2-Ürün multiflaman, örgülü, absorbabl ve istenilen kalınlıkta (3-0)olmalıdır.
2.İğne uzunluğu; 36±2mm, ½ eğrilikte, tek iğneli olmalıdır.
3.Suture uzunluğu 60 cm den kısa olmamalı.
4.Absorbe olma süresi 56 –70 gün olup, aynı zamanda en az 21-28 gün doku desteği sağlamalıdır.
5.Ürün ethyleneoxide gazı ile steril edilmiş olmalıdır, en az 4 yıl miatlı olmalıdır.
6.Beher poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi de basılı olmalıdır.
7.Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katalog numarası, ürün tanıtımı ve sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
8.Sütürun son kullnma tarihi poşetin üzerinde orijinal ve belirgin olarak yazmalıdır.
9.Paket ürünün kullanım anına kadar sterilitesinin korumasını sağlayacak şekilde, birim ambalaj iç içe çift paketlenmiş veya tek alüminyum folyo ile paketlenmiş
olmalıdır. Çift ambalajlar da dış ambalaj bir yüzü şeffaf diğer yüzü kağıt veya alüminyum folyo olmalıdır. İç ambalaj sağlam kaliteli alüminyum folyo veya özel kağıt
veya karton olmalıdır. Cerrahi masaya bırakılan iplik paketinin üzerinde ipliği tarif eden bilgiler olmalıdır. ( Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme
Yönetmeliği 12.08.2005/25904). Ürün bilgisi bask ı ve boyalarının (El ile, kan temasıyla vs.) kolayca çıkmamalıdır.
10.İğne iplik birleşim yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için uygun teknoloji ile takılmış olmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda iğneler geriye
doğru alınmak istendiğinde iğnenin dokudan rahat geçerek dikişin doku travması yapmadan açılabilmesine izin vermelidir.
11.İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği süturları, gerekli gördüğü testlerden ve klinik değerlendirmeden (Bu testler; lif cinsi
tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, dü ğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini
testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test
sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin
yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
12.Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen , özel çelik alaşımlı ve iğne gövdesinde portegüye takıldığında kaymasını engelleyecek yivler bulunmalı veya
flat gövdeli olmalıdır.
13.İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır.
186
270245
PECTUS DÜZELTME BARI
1. Kullanım Şartı: Barlar torakoskopik olarak pektusekskavatumdeformitelerini düzeltmek için Nuss ameliyatlarında kullanılabilir olacaktır.
2. Gruba ait ürünlerin tamamı aynı marka olacaktır.
3. Barların tamamı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
4. Barlar, ait maddelerdeki ölçülerde olacaktır.
4.1. 18 ? 0,5 (on sekiz artı/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
4.2. 20 ? 0,5 (yirmi artı/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
4.3. 23 ? 0,5 (yirmi üç artı/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
4.4. 25 ? 0,6 (yirmi beş artı/eksi sıfır virgül altı) cm.lik bar
4.5. 28 ? 0,5 (yirmi sekiz artı/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
4.6. 30 ? 0,6 (otuz artı/eksi sıfır virgül altı) cm.lik bar
10 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
186
270245
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
PECTUS DÜZELTME BARI
Miktar
10 Adet
4.7. 33 ? 0,5 (otuz üç artı/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
4.8. 36 ? 0,6 (otuz altı artı/eksi sıfır virgül altı) cm.lik bar
4.9. 38 ? 0,5 (otuz sekiz artı/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
4.10. 41 ? 0,6 (kırk bir artı/eksi sıfır virgül altı) cm.lik bar
4.11. 43 ? 0,5 (kırk üç artı/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
4.12. 46 ? 0,5 (kırk altı artı/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
5. Barların belirtilen her bir ölçüsü için iki tipi de olacaktır. Bu tipler;
5.1. Tırtıklı/Dişli Bar: Uç kısımlarında, kenarlarında karşılıklı olacak şekilde girintili çıkıntılı kısım bulunan barlar.
5.2. Pürüzsüz Bar: Tamamı tırtıksız/dişsiz ve pürüzsüz olan barlar.
6. Barlara ilgili el aletleri ile bükülerek istenilen şekil verilecektir.
7. Barların iki ucunda sabitlemek için kullan ılacak pinlerin tutturulacağı delikler olacaktır.
8. Barların üzerinde; stabilizörlerin bar üzerinden çıkıp, barın disloke olmasını önleyen “Pektus Bar Kilitleme” mekanizması olacaktır.
9. Hastanın vücudundan çıkarılacak olan barın eğimini düzeltirken, barın diğer ucuna harcanan kuvveti aktarmamak için barlar, özel tasarlanmış
“EksplantasyonLevyeleri”ne uygun tasarlanmış olacaktır.
10. Teklif edilecek bar ve sabitleyicilerin tek tek barkodları paketlerinin üzerinde bulunmalı, üzerinde markası, kodu, CE işareti ve barın tam orta noktasını
belirlemek için orta nokta işareti olmalıdır.
11. Ürünlerin Kalite(CE) belgesi ve FDA onayı olacaktır.
187
270250
PECTUS STABİLİZÖRÜ
10 Adet
1. Barın sabitlenmesinde kullanılacak olan stabilizör, çelikten yapılmış olacaktır
2. Stabilizör Eğilmiş Bar Boyunca Hareket Edebilen Stabilizör tipinde olacaktır. Pektus Barına gerekli eğim verildikten sonra bar boyunca rahatça hareket edebilecek
stabilizör olacaktır.
3. Stabilizörlerin iki ucunda bara geçirildikten sonra kasa sütür ile sabitlenmesi için yard ımcı delikler bulunacaktır.
4. Stabilizörlerin operasyon esnasında “Stabilizör Uygulama Forsepsi” el aleti ile rahatça tutulması ve pozisyonlanması için stabilizör üzerinde “Stabilizör Uygulama
Forsepsi”’nin ilgili uçlarının rahatça girebileceği, kasa sütür ile sabitlenmesi için yardımcı deliklerin dışında, küçük delikler olacaktır.
5. Grupa ait ürünlerin tamamı aynı marka olacaktır.
6. Ürünlerin Kalite(CE) belgesi ve FDA onayı olacaktır.
188
270280
TRAKEA BRONŞİAL SİSTEM BALON DİLATASYON KATATERİ 6MM 120CM
10 Adet
1-Kateter uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
2-Balon katater çapı 6mm’den kalın olmamalıdır.
4-Balon uzunluğu 6cm. olmalıdır.
5- Teklif veren firma; teklif edilen ürünün numunesi ile ihaleden önce kullanıcı klinikten ürün teknik şartnameye uygunluğuna dair yazılı uygunluk onayı almalıdır.
6-Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
7-Ürün steril orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajı üzerinde üretim, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi bilgiler olmalıdır.
189
270281
TRAKEA BRONŞİAL SİSTEM BALON DİLATASYON KATATERİ 8MM 120CM
10 Adet
1-Kateter uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
2-Balon katater çapı 8mm’den kalın olmamalıdır.
4-Balon uzunluğu 6cm. olmalıdır.
5- Teklif veren firma; teklif edilen ürünün numunesi ile ihaleden önce kullanıcı klinikten ürün teknik şartnameye uygunluğuna dair yazılı uygunluk onayı almalıdır.
6-Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
7-Ürün steril orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajı üzerinde üretim, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi bilgiler olmalıdır.
190
270282
TRAKEA BRONŞİAL SİSTEM BALON DİLATASYON KATATERİ10MM 120CM
10 Adet
1-Kateter uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
2-Balon katater çapı 10mm’den kalın olmamalıdır.
4-Balon uzunluğu 6cm. olmalıdır.
5- Teklif veren firma; teklif edilen ürünün numunesi ile ihaleden önce kullanıcı klinikten ürün teknik şartnameye uygunluğuna dair yazılı uygunluk onayı almalıdır.
6-Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
7-Ürün steril orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajı üzerinde üretim, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi bilgiler olmalıdır.
191
270283
TRAKEA BRONŞİAL SİSTEM BALON DİLATASYON KATATERİ 12MM 120CM
1-Kateter uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
2-Balon katater çapı 12mm’den kalın olmamalıdır.
4-Balon uzunluğu 6cm. olmalıdır.
10 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
191
270283
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
TRAKEA BRONŞİAL SİSTEM BALON DİLATASYON KATATERİ 12MM 120CM
Miktar
10 Adet
5- Teklif veren firma; teklif edilen ürünün numunesi ile ihaleden önce kullanıcı klinikten ürün teknik şartnameye uygunluğuna dair yazılı uygunluk onayı almalıdır.
6-Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
7-Ürün steril orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajı üzerinde üretim, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi bilgler olmalıdır.
192
270180
POLYPROPYLENE SUTURE 26MM ÇİFT İĞNELİ 5-0
300 Adet
1.Sütur polypropilen’den imal edilmiş, 5-0 kalınlığında olmalıdır.
2.Monoflament ve non-absorbable ve 90 cm olmalıdır.
3-Çift iğneli, iğne uzunluğu 26±2mm ve ½ eğrilikte ve yuvarlak uçlu olmalıdır
4.Sütur ethyleneoxide gazı ile steril edilmiş olmalıdır, son kullanma tarihine en az 2 yıl kalmış olmalıdır.
5.Beher poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi de basılı olmalıdır.
6.Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katalog numarası, ürün tanıtımı ve sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
7.Süturun ilk ve son kullanma tarihleri poşetin üzerinde orijinal ve belirgin olarak yazılı olmalıdır.
8.Paket ürünün kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde bir iç bir dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. Ürün poşetinin
dış ambalajı alüminyum folyo veya bir yüzü şeffaf diğer yüzü beyaz tabakadan oluşmalıdır. Dış ambalaj açılmadıkça sterilitesini sürdürebilen ve ürünü ışık, ısı ve
nem gibi dış etkenlerden koruyabilen ve kolay açılabilen bir materyalden yapılmış olmalı, iç ambalaj sütur ve iğnenin kolay alınabilmesi için özel dizayn edilmiş
olmalıdır. Hem iç hem de dış ambalajda sütur bilgileri yer almalıdır.
9.İğne iplik birleşim yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için uygun teknoloji ile takılmış olmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda iğneler geriye
doğru alınmak istendiğinde iğnenin dokudan rahat geçerek dikişin doku travması yapmadan açılabilmesine izin vermelidir.
10.İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği süturları, gerekli gördüğü testlerden ve klinik değerlendirmeden (Bu testler; lif cinsi
tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, dü ğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini
testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test
sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin
yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
11.Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen , özel çelik alaşımlı ve iğne gövdesinde portegüye takıldığında kaymasını engelleyecek yivler bulunmalı veya
flat gövdeli olmalıdır.
12.İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır.
193
270265
AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI 75 MM TABANCA
25 Adet
1.Disposable olmalıdır
2.Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3.Aynı anda hem zımba atma, hem de bunların ortasını kesme işi yapmalıdır.
4.Stapler en az 78 mm kesi hattı,en fazla 80 mm kapama hattına sahip olmalıdır.
5.Boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme özelliği olmalıdır.
6.Steril paket içerisinde kartuşsuz olmalıdır.
7.Tabanca oniki kez kartuş yüklenebilir olmalıdır.
8.Üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
9.Kartuşları içerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır.
10.3 farklı kapalı zımba bacak boyuna kapama yapabilmelidir.
11.Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zımbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik
kesme kapama yapmalıdır
194
270267
AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI 75 MM KARTUŞ
150 Adet
1.Disposable olmalıdır.
2.Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3.Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
4.Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır.
5.Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır
6.Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde en az 118 adet titanyum ala şımlı zımba bulunmalıdır.
7.Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
8.İçerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır.
9.Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda,ort/kalın kalınlığındaki dokularda,kalın dokularda kapama yapılabilmelidir.
10.Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zımbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik
kesme kapama yapmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
195
270269
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
ARGON SİSTEM PROBU
Miktar
10 Adet
1.El-kalemi ile monopolarelektrocerrahide 4 ayrı uygulamayı yapmak mümkün olmalıdır. Bu çalışma şekilleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
- Argon Gazlı Monopolar Kesme
- Argon Gazlı MonopolarKoagülasyon
- Monopolar Kesme
- MonopolarKoagülasyon
2. El-kalemi üzerindeki bir düğme yardımı ile argon gaz akışı istenildiğinde açılıp istenildiğinde kapanabilmelidir.
3. Argon gaz akışı açıkken, el-kalemi üzerindeki kesme ya da koagülasyon düğmelerine basıldığında başkaca bir maniplasyona ihtiyaç duyulmaks ızın eş-zamanlı
olarak argon gaz akışı da sağlanmalıdır.
4. El-kalemi ucundaki standart bıçak elektrod çıkartılıp yerine laparoskopikelektrodların takılabilmesi mümkün olmalıdır. Bu sayede aynı el-kalemi ile laparoskopik
olarak da Argon gazlı kesme ve Argon gazlı koagülasyonyapmak mümkün olmalıdır. Bu amaçla istenilen prob kadar fleksibleuzatma (15cm ) elektrodu verilmelidir.
5. El-kalemi üzerinde argon gazı için 1,2 mikronluk gaz filtresi bulunmalıdır.
6.El-kalemi mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
7.El-kalemi üzerindeki bir düğme yardımıyla kalemin ucundaki elektrod ileri itilip ,geri çekilebilmeli böylece koagülasyon etkinliği kontrol edilebilmelidir.
196
270271
ENDOSKOPİK DÜZ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER KARTUŞU 45-4.8 MM
20 Adet
1.Tamamı disposable olmalıdır.
2.Thoracoscopic cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3.Yükleme ünitesi çaprazkontaminasyon riskini azaltmak için b ıçaklı kartuş ve anvil birlikte gelmelidir veya sadece anvilden oluşuyorsa stapler bıçağı 440A
paslanmaz çelikten oluşmaşıdır.
4.Kartuş kullanılmış kartuşun tekrar kullanılmaması için ateşlemeden sonra tekrar aktive olmamalıdır.
5.Kartuş kalın doku uygulamalarında en iyi "B" formasyonunun oluşması nı sağlayacak mekanizmaya sahip olmalıdır.
6.Yükleme ünitesinin şaftının uzunluğu en fazla 9.5 cm olmalıdır.
7.Kartuş dokuyu deforme etmeyecek şekilde ateşlenmelidir.
8.Çift sıralı üç hat boyunca en az 45 mm uzunlu ğunda kapama ve en az 43 mm uzunluğunda kesme yapmalıdır.
9.Yükleme ünitesinin çene açılımı en fazla 24 mm olmalıdır.
10.Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 4.5mm, ateşlemeden sonra en az 2,0 mm olmalıdır.
11.Kartuşun içinde en az 66 adet titanyum z ımba bulunmalı ve zımbaların çapları en az 0. 21 mm olmalıdır.
12.Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
13.Her 5 kartuş için bir adet uyumlustapler firma tarafından teslim edilmelidir.
14.Ürünler numuneler denenerek karar verilecektir.
197
270273
ENDOSKOPİK DÜZ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER KARTUŞU 30-2.5 MM
10 Adet
1.Tamamı disposable olmalıdır.
2.Thoracoscopic cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3.Yükleme ünitesi çaprazkontaminasyon riskini azaltmak için b ıçaklı kartuş ve anvil birlikte gelmelidir veya sadece anvilden oluşuyorsa stapler bıçağı 440A
paslanmaz çelikten oluşmaşıdır.
4.Kartuş kullanılmış kartuşun tekrar kullanılmaması için ateşlemeden sonra tekrar aktive olmamalıdır.
5.Kartuş kalın doku uygulamalarında en iyi "B" formasyonunun oluşması nı sağlayacak mekanizmaya sahip olmalıdır.
6.Yükleme ünitesinin şaftının uzunluğu en fazla 9.5 cm olmalıdır.
7.Kartuş dokuyu deforme etmeyecek şekilde ateşlenmelidir.
8.Çift sıralı üç hat boyunca en az 30 mm uzunlu ğunda kapama ve en az 28 mm uzunluğunda kesme yapmalıdır.
9.Yükleme ünitesinin çene açılımı en fazla 24 mm olmalıdır.
10.Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 2.5mm, ateşlemeden sonra en az 1,0 mm olmalıdır.
11.Kartuşun içinde en az 45 adet titanyum z ımba bulunmalı ve zımbaların çapları en az 0. 21 mm olmalıdır.
12.Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
13.Her 5 kartuş için bir adet uyumlu stapler firma tarafından teslim edilmelidir.
14.Ürünler numuneler denenerek karar verilecektir.
198
110378
SPİROMETRİ BAKTERİ FİLTRESİ (TEK KULLANIMLIK)
1) SFT filtresi test yapılırken hem ekspirasyon hemde inspirasyon sırasında %0.72 den fazla direnç göstermemelidir
2) SFT Filtresi ,Bakteriyel,Viral filtre olmalıdır.Bakteri tutma özelliği %98 den az olmamalıdır.
3) SFT kitinin ,cihaza giriş çapı 28 mm,karton ağızlık çapı 30 mm.olmalıdır.
4) Her bir filtre karton ağızlığı ile beraber poşet ambalajında olmalı,kullanılacağı zaman açılmalıdır.
5) Her bir filtreye karton ağızlığı monte edilmiş (takılı)halde olmalıdır.
6) SFT filtresinin karton ağızlığı mukavemetli olmalı,hasta test yaparken kolaylıkla ezilmemelidir.
21000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE
-
Sira
Mlz.Kodu
198
110378
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
SPİROMETRİ BAKTERİ FİLTRESİ (TEK KULLANIMLIK)
7) SFT karton ağızlıklarının dış yüzeyi test yapan kişinin dudaklarına yapışmaması için üzeri polietilen malzeme ile kaplı olmalıdır
8) Teklif edilen malzemeler bölümümüzde kullanılan sft cihazlarına uygun olmalıdır.
9) Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
Miktar
21000 Adet
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU