1. Bilgisayarınızla ilgili ayarları yapmak için aşağıdaki
pencerelerden hangisini seçmeniz gerekir?
A) Ayarlar
B) Denetim Masası
C) Çalıştır
D) Programlar
9. Bilgisayarınızda kurulu olan bir programı kaldırmak
için en iyi yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistem
B) Zamanlanmış Görevler
C) Yönetimsel Araçlar
D) Program Ekle\Kaldır
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile bilgisayarınızı bir
etki alanına üye yapabilirsiniz?
A) SistemBilgisayar Adı
B) Yönetimsel AraçlarHizmetler
C) İnternet Seçenekleri
D) GörüntüAyarlar
10. Bilgisayar sistem özelliklerinde değişiklik yapılmayan
sekme hangisidir?
A) Sistem
B) Aygıt Yöneticisi
C) Donanım
D) Bilgisayar Adı
3. Aşağıdaki pencerelerden hangisi ile bilgisayarınızdaki
donanımlar arasında bir çakışma olup olmadığını
anlayabilirsiniz?
A) Zamanlanmış GörevlerDonanım
B) Yönetimsel AraçlarOlay Görüntüleyici
C) SistemDonanım
D) Program Ekle/Kaldır
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile bilgisayarınızın
adını değiştirebilirsiniz?
A) GörüntüAyarlar
B) Yönetimsel AraçlarHizmetler
C) İnternet Seçenekleri
D) SistemBilgisayar Adı
5. Windows
kendi
yapılandırma
bilgilerini
……………………denilen bir veri tabanında tutar. Burada
her bir kullanıcının profili, sistem donanımı, yüklü
programlar ve özellik ayarları ile ilgili bilgiler bulunur.
Buraya ulaşmak için …………………….. seçilir.
Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Msconfig,
BaşlatAyarlarDenetim Masası
B) System,
BaşlatÇalıştırSystem
C) Regedit,
Baş latAyarlarDenetim Masası
D) Kayıt defteri, BaşlatÇalıştırRegedit
6. Yerel bilgisayarlar için parola, hesap kilitleme, denetim,
IP güvenlik, kullanıcı hakları atama gibi güvenlik
ayarlarının yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veri Kaynakları
B) Sistem
C) Yerel Güvenlik İlkesi D)Ağ Yönetimi
7. Windows Vista işletim sisteminde bilgisayarın ekran
çözünürlüğünü değiştirmek için hangi yol izlenir?
A. denetim masasası –sistem-kişiselleştirme-ekranı değiştir
B. denetim masası – görünüm- ekran koruyucusu
C. denetim masası – kişiselleştirme-görüntü ayarları
D. masaüstünde sağ tuş- ekran çözünürlüğünü değiştir
8. Internet
Explorer
sayfanızın
giriş
www.google.com.tr nasıl yaparız?
A) Esağtıkinternet seçenekleriiçerik
B) Esağtıkinternet seçeneklerigenel
C) Esağtıkinternet seçeneklerigizlilik
D) Esağtıkinternet seçeneklerigelişmiş
sayfasını
11. Sistem penceresine aşağıdaki bilgilerden hangisi
bulunmaz?
A) Ram Miktarı
B) CPU Hızı
C) Hdd Miktarı
D) CPU Markası
12. Aygıt yöneticisi ile aşağıdaki ayarlardan hangisi
yapılmaz?
A) Bilgisayarınızdaki donanımların ayarları
B) Sürücü değiştirmeleri
C) Sürücü kaldırmaları
D) Sürücü devre dışı bırakmaları
13. Aygıt yöneticisindeki sarı ? aşağıdaki anlamlardan
hangisini içermez?
A) Gerekli ayarlar doğru olarak yapılmamıştır.
B) Başka bir donanı m ile aynı kaynakları paylaştığından
problem çıkıyordur
C) Donanım virüslenmiş olabilir.
D) Yanlış sürücüler yüklenmiş olabilir
14. Aşağıdakilerden hangisi ile arka planı değiştirilebilir?
A) masaüstüsağtıkgörünüm
B) görev çubuğusağtık kişiselleştirme
C) masaüstüsağtıkaraçlar
D) görev çubuğusağtıkekran çözünürlüğü
15. Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle / Kaldır
vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Windows Gezgini
C) Geri Dönüşüm Kutusu
B) Bilgisayarım simgesi
D) Denetim Masası
16. Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?
A)Bilgisayarım
C) Internet Explorer
B)Belgelerim
D) Geri dönüşüm kutusu
C) gpedit.msc
17.
Yandaki tarih penceresinin
(araç ipucu) ekrana gelebilmesi için aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A) Görev çubuğundaki saat çift tıklanır
B) Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat
özellikleri
C) Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster
D) Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir
18. Bilgisayarın RAM’i, İşlemcisi ve kurulu cihazların neler
olduğu nereden görülebilir?
A) Denetim Masası – Görüntü
B) Denetim Masası – Program Ekle/Kaldır
C) Denetim Masası – Sistem
D) Denetim Masası – Yeni Donanım Ekle
19. Yandaki Denetim masası öğesi olan hangi
işlemi gerçekleştiremeyiz?
A) Yeni bir program yükleme kaldırma
B) Windows bileşenlerini (paint, hesap mak.vb…) yükleyip
kaldırmaya yarar
C) Windows’un oyunlarını ekleme kaldırma
D) Yeni Bir donanım yükleyip kaldırmaya yarar
20. Yandaki Denetim masası öğesi olan Fare
ayarlarından hangisi yapılamaz?
A) Sol ve sağ tuşlarının görev değişimi
B) İşaretçi hızının ayarlanması
C) Çift tıklama hızının ayarlanması
D) Oyun denetleyicilerinin ayarlanması
21. Internet Explorer penceresinde
yandaki düğmelerin sırası ile
görevleri nelerdir?
A) Dur – Yenile – Giriş C) Dur – Giriş – Yenile
B) Yenile – Dur – Giriş D) Giriş – Yenile – Dur
22. Kayıt defterine ulaşmak için uygulanması gereken
çalıştır komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) regedit
B) msconfig
D) command
23. Aygıt yöneticisi penceresi altında aşağıdakilerden
hangisi bulunur?
A) Kişisel dosyalar
B) Kayıtlı kullanıcılar
C) Yönetici belgeleri
D) Donanım profilleri
24. Başlangıçta açılacak olan dosya ve programları
düzenlemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Regedit
B) Dxdiag
C) Msconfig
D) Bootloader
25. Bilgisayarda "Çalışma Grubu" oluşturulmasının amacı
bilgisayarlar arasında ............... kurup .......................
paylaşımında bulunmaktır.
26. İki bilgisayar arasında internet bağlantısını kullanarak bir
bilgisayar üzerinden diğer bilgisayarın yönetilip ihtiyaç
duyulan
işlemlerin
yapılması
olayına
...................................... denilir.
Download

bilgisayara giriş test-2