KARARLI DURUŞ (AZİM-CESARET-VAZGEÇMEMEK)
Ş. Ali Acar > Psikolojik Danışman > [email protected]
Asla ümidimizi kaybetmemeliyiz, cesur olmalıyız, pes etmemeliyiz. Hiçbir skor, kesin
yenilgi değildir. Her yenilgi bir tecrübedir ve bir sonraki aynı durumla karşılaşmamızda bize
nasıl davranacağımızı öğretir. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu durumu
Safahatında şöyle ifade eder:
Ye's öyle bataktır ki: Düşersen boğulursun.
Ümmîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
Azmiyle, ümîdiyle yaşar hep yaşayanlar;
Me’yûs(ümitsiz) olanın rûhunu, vicdânını bağlar
Akif, şiirin devamında yılmadan azimle uğraşıp didinmeye, sebat (kararlılık) ve
çalışmaya da vurgu yapar:
Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmıyacaktır.
Feryâdı bırak kendine gel, çünkü zaman dar...
Uğraş ki: Telâfi edecek bunca zarar var.
Feryâd ile kurtulması me'mûl ise haykır!
Yok yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!
"İş bitti... Sebâtın sonu yoktur!" deme; yılma.
Ey millet-i merhûme, sakın ye'se kapılma.
Öykü
3 tane kurbağa süt güğümüne düşmüştür. 2 tanesi biraz çırpınarak ümitsizliğe düşerek
ölmüştür. Kalan ise çırpınmaya devam etmiştir. Ümidini kaybetmeden çırpınmaya devam
etmiştir. Sonuçta süt katılaşarak tereyağına dönüşmüştür kurbağa da kurtulmuştur.
Bizde yılmadan vazgeçmeden çalışmaya devam etmeliyiz. Yine bir başkasının
ifadesiyle;
Kendini yorgun hissetsen bile,
Başarı senden kaçsa bile,
Bir hata sana zarar verse bile,
Hatta ihanet sana acı verse bile,
Bir hayal yok olsa bile,
Gözyaşları gözlerini yaksa bile,
Kimse gayretlerini fark etmese bile,
Nankörlük ödülün olsa bile,
Anlayışsızlık seni gülmekten
Alıkoysa bile,
Ve hatta her şey,
Hiç bir şey olsa bile,
Vazgeçme ….
YENİDEN BAŞLA …
ASLA VAZGEÇMEMEMİ GEREKTİRENLER LİSTESİ(ÖRNEK)
Ülkemi geliştirmek.
Ailemin üzülmemesi.
İnsanlara faydalı olmak.
Kendi ayaklarım üzerinde durabilmek.
ASLA VAZGEÇMEMEMİ GEREKTİRENLER LİSTESİ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
NOT: Bu listeyi doldurarak asınız.
Download

KARARLI DURUŞ (AZİM-CESARET-VAZGEÇMEMEK) Ş. Ali Acar