GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartları haiz olmaları
gerekmektedir.
Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde
özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri
belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde
hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,
Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Doçentlik
belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları
ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel
Dairesi Başkanlığına,
Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların özgeçmişini, Doktora belgesini,
noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4
adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde
dilekçelerine ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla
ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
ADRES :
Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36 34347 Ortaköy/İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI DERECE ADEDİ
AÇIKLAMA
Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak; "Türk Siyasi
Tarihi" ve "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" alanlarında çalışmaları
olmak
Profesör
Yardımcı Doçent
1
3
1
2
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Yardımcı Doçent
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sistematik Felsefe ve Mantık
Profesör
Felsefe Tarihi
Doçent
MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Yöneylem Araştırması
Profesör
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
3
1
M edeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak
1
1
1
1
Alanında Doçent unvanına sahip olmak
1
1
Endüstri M ühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak
Genel Kamu Hukuku
Medeni Hukuk
M edeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak
Alanında Doçent unvanına sahip olmak
Kişilerarası İletişim
Doçent
2
1
Alanında Doçent unvanına sahip olmak; ilgili alanda çalışmaları ve
uluslararası yayınları olmak; ders verecek düzeyde Fransızca
bilgisine sahip olmak
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
Doçent
1
1
Alanında Doçent unvanına sahip olmak; ilgili alanda yayınları
bulunmak ve ders verecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak
İletişim Bilimleri
Yardımcı Doçent
1
1
İletişim Bilimleri Anabilim dalında doktora yapmış olmak, sinema
sosyolojisi, film endüstrisi ve kimlik temsillerinin analizi
konularında ulusal ve uluslararası çalışmaları ve yabancı dilde
yayınları bulunmak; alanında ders verebilecek düzeyde ileri
seviyede Fransızca bilmek
İletişim Bilimleri
Yardımcı Doçent
1
1
İletişim Bilimleri Anabilim dalında doktora yapmış olmak, İletişim
Antropolojisi ve Görsel Kültür alanlarında ulusal ve uluslararası
etnografik çalışmaları ve yabancı dilde yayınları bulunmak; alanında
ders verebilecek düzeyde ileri seviyede İngilizce bilmek
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Profesör
1
1
Uluslararası İlişkiler
Doçent
1
1
Muhasebe ve Finansman
Yardımcı Doçent
4
1
Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Teknolojik Yenilik
Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak; ders
verebilecek düzeyde Fransızca bilmek
Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Uluslararası İlişkiler
alanında dergilerde makale ve/ veya kitap bölümü yayınlamış olmak;
ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek
İç Denetim alanında doktora yapmış olmak; muhasebe alanında
uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmış olmak
1
Alanında doktora yapmış olmak; Uluslararası İlişkiler Teorileri
konusunda çalışmalar yapmış olmak; ders verebilecek düzeyde
Fransızca bilmek
Uluslararası İlişkiler
Yardımcı Doçent
3
Download

akademik ilan - Galatasaray Üniversitesi