GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartları haiz
olmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde
özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan
atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,
Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve
yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,
Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil
belgesini, 4 adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış
diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
ADRES :
Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36 34349 Ortaköy/İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI DERECE
ADEDİ
AÇIKLAMA
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Profesör
1
1
Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku alanında bilimsel yayınları bulunmak;
bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde
Fransızca bilmek.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Doçent
3
1
Alanında doktora yapmış olmak; alanında Doçent unvanına sahip
olmak; Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında bilimsel
yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders
verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Yardımcı Doçent
3
1
Felsefe alanında doktora yapmış olmak; Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.
maddesi 3. fıkrasındaki şartları Fransızca açısından sağlamak.
Yardımcı Doçent
3
1
Alımlama ve İzleyici Araştırmaları alanında ulusal ve uluslararası
yayınları bulunmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Tarihi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Kişilerarası İletişim
MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Donanımı
Profesör
1
1
Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
alanında Doçent unvanına sahip olmak; bilimsel araştırma
yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Bilgisayar Yazılımı
Yardımcı Doçent
3
1
Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında
doktora yapmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders
verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Yöneylem Araştırması
Yardımcı Doçent
3
1
Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; bilimsel
araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca
bilmek.
Pazarlama alanında doktora yapmış olmak; Pazarlama alanında
bilimsel yayınları bulunmak; ders verebilecek düzeyde İngilizce
ve Fransızca bilmek.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yardımcı Doçent
3
1
İktisat Teorisi
Doçent
1
1
İktisat Politikası
Doçent
1
1
Uluslararası İlişkiler
Yardımcı Doçent
1
1
Mikro İktisat ve İşgücü İktisadı alanında uzmanlığa ve eserlere
sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Kalkınma İktisadı ve Uygulamalı Ekometri alanında uzmanlığa
ve eserlere sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca
bilmek.
Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında doktora
yapmış olmak; Uluslararası Örgütler alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Download

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı