DÜNYA HUBUBAT DURUMU – Şubat 2014
Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU
Okan Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
[email protected]
2013/14 Sezonu Görünümü
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC; 27 Şubat 2014 tarihli son raporunda; 2012/13
sezonu sonunda 1790 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya
hububat üretimini, Temmuz 2013/Haziran 2014 döneminde, 30 Ocak 2014 tarihli
öngörüsünden 2 milyon ton ve 2012/13 sezonundan 176 milyon ton (%10 oranında)
yüksek olarak, 1966 milyon ton düzeyinde açıklamıştır.
IGC, 2012/13 sezonu sonunda 1817 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya hububat tüketimini, 2013/14 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden 4 milyon ton
ve 2012/13 sezonundan 97 milyon ton yüksek, 1914 milyon ton düzeyinde olmasını
beklemektedir.
IGC, 2012/13 sezonu sonunda 265 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya hububat ticaretinin, 2013/14 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden 2 milyon ton
ve 2012/13 sezonundan 21 milyon ton yüksek, 286 milyon ton düzeyinde
gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.
IGC, 2012/13 sezonu sonunda 334 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya dönem sonu hububat stoklarının, 2013/14 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden
1 milyon ton düşük ancak 2012/13 sezonundan 52 milyon ton yüksek, 386 milyon ton
düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
IGC; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya
ve Ukrayna) 2012/13 sezonu sonunda 96 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin
ettiği dünya dönem sonu hububat stoklarının, 2013/14 döneminde, Ocak ayı
öngörüsünden 3 milyon ton düşük ancak 2012/13 sezonundan 35 milyon ton yüksek,
131 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü belirtmiştir.
2014/15 Sezonu Görünümü
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC; 2014/15 sezonunda buğdayın arz ve talep
durumuna ilişkin yapmış olduğu ön değerlendirmede, ortalama verimlerin önceki
sezon bazı ülkelerde görülen olağanüstü düzeyler kadar yüksek olmasının pek
mümkün görünmemesi nedeniyle dünya toplam üretimin yıldan yıla yaklaşık %2
oranında azalabileceğini açıklamıştır. Raporda; 2014/15 mısır, arpa ve kolza/kanola
üretimleri için verimlerin de bu sezonun yüksek düzeylerinden geri çekilebileceğinin
öngörüldüğü ve mısır ve kolza/kanola üretimlerinin %1 ve arpa üretiminin ise %5
oranında aşağıda görüldüğü ifade edilmiştir.
1
Dünya Hububat Durumu, milyon ton
Üretim
Tüketim
Ticaret
Stoklar
10/11
11/12
12/13
Tahmin
1751
1785
243
366
1851
1855
269
362
1790
1817
265
334
13/14
Öngörü
30.01
27.02
1964
1966
1910
1914
284
286
387
386
2
Download

DÜNYA HUBUBAT DURUMU – Şubat 2014