DÜNYA MISIR DURUMU – Eylül 2014
Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU
Okan Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
[email protected]
2014/15 Sezonu Görünümü
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 25 Eylül 2014 tarihli son raporunda, 2013/14
sezonu sonunda 983 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır
üretiminin, Temmuz 2014/Haziran 2015 döneminde, 29 Ağustos 2014 tarihli
öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2013/14 sezonundan 9 milyon ton düşük,
974 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.
Konsey, Kuzey yarıkürede devam eden hasatlar ve Güney Amerika’da henüz başlayan
ekimler ile 2014/15 dünya mısır üretiminin geçen senenin rekorunun %1 oranında
altında öngörüldüğünü belirtmiştir.
Raporda, küresel mısır hasat alanının
2014/15’de geçen seneden %2 oranında düşük yaklaşık 173,7 milyon hektar
boyutunda olması beklenirken, verimlerin beş-yıllık ortalama olan 5,2 ton/hektarın
üzerinde rekor 5,6 ton/hektara yükselme yönünde olduğu açıklanmıştır.
IGC; 2013/14 sezonu sonunda 940 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya mısır tüketiminin, 2014/15 döneminde, Ağustos ayı öngörüsünden 4 milyon ton
ve 2013/14 sezonundan 19 milyon ton yüksek, 959 milyon ton düzeyinde
gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.
Konsey; 2014/15 dünya mısır talebinin yem, endüstriyel ve gıda olarak
kullanımlardaki hemen hemen eşdeğer oransal kazanımlar ile yıldan yıla %2 oranında
artacağının öngörüldüğünü belirtmiştir. Raporda; 2014/15’de toplam mısır talebi
tüm zamanların yeni bir en yüksek düzeyinde öngörülürken, talebin önceki sezondan
%2 oranında büyümesinin, 2013/14’deki yıldan yıla tahmini %9 oranındaki artış ile
kıyasladığında, oldukça düşük bir artış olduğu ve bu durumun hem endüstriyel hem
de yemlik kullanımlardaki yavaşlayan büyüme ile ilişkili olduğu yorumunda
bulunulmuştur. Konsey, 2014/15 sezonunda hayvan yemi için mısır kullanımının
yıldan yılan %2,1 oranında (2013/14’deki 543 milyon tondan 555 milyon tona) yüksek
öngörüldüğünü belirtilmiştir. Benzer şekilde, dünya endüstriyel mısır kullanımının da
yıldan yıla %1,8 oranında (2013/14’deki 257 milyon tondan 262 milyon tona)
artmasının beklendiği açıklanmıştır. İlaveten, mısırın 2013/14 sezonunda 103 milyon
ton miktarda olan gıda olarak kullanım talebi de 2014/15’de 106 milyon ton olarak
öngörülmektedir.
IGC, 2013/14 sezonu sonunda 120 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya mısır ticaretinin, 2014/15 döneminde, Ağustos ayı öngörüsünden 1 milyon ton
ve 2013/14 sezonundan 5 milyon ton düşük, 115 milyon ton düzeyinde
gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.
Konsey; küresel mısır ticaretinin 2014/15’de tarihsel olarak yüksek düzeyde
(kayıtlardaki ikinci en yüksek) kalmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü ancak AB
ve Çin’den zayıf talep ile toplam ithalatın yıldan %4 oranında düşebileceğini (son altı
yılda ilk kez) belirtmiştir.
IGC, 2013/14 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2014/15 döneminde, Ağustos ayı öngörüsünden
1 milyon ton ve 2013/14 sezonundan 15 milyon ton yüksek, 191 milyon ton düzeyinde
gerçekleşmesini beklemektedir.
Konsey; tüketimdeki ortalamanın altındaki artış ile birleşen dünyanın başlıca mısır
üreticilerin çoğunluğundaki son derece yüksek rekoltelerin, 2014/15 dünya mısır
devir stoklarında birbirini takip eden dördüncü yılda da artışa öncülük ettiğini
belirtmiştir.
IGC; başlıca ihracatçıların (ABD, Arjantin, Brezilya ve Ukrayna) 2013/14 sezonu
sonunda 50 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu
mısır stoklarının, 2014/15 döneminde, Ağustos ayı öngörüsünden 3 milyon ton ve
2013/14 sezonundan 16 milyon ton yüksek, 66 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü
açıklamıştır.
Konsey, 2014/15 dünya mısır stokları öngörüsündeki bu ayki artışın büyük
çoğunluğunun devir stoklarının %31 oranında yükselmesinin beklendiği dört başlıca
ihracatçının toplam stokları için yapılan yüksek öngörüden kaynaklandığını
belirtmiştir.
Dünya Mısır Durumu, milyon ton
Üretim
Tüketim
Ticaret
Stoklar
11/12
12/13
13/14
Tahmin
877
876
98
130
861
859
99
132
982
941
120
173
14/15
Öngörü
29.08
25.09
973
973
955
955
116
116
190
190
Download

DÜNYA MISIR DURUMU – Eylül 2014