DÜNYA PİRİNÇ DURUMU – Ağustos 2014
Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU
Okan Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
[email protected]
2013/14 Sezonu Görünümü
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC, 29 Ağustos 2014 tarihli son raporunda; 2013/14
sezonunda 476 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya pirinç
üretimini Temmuz 2014/Haziran 2015 döneminde, 2013/14’den 2 milyon ton yüksek,
478 milyon ton (öğütülmüş olarak) miktarda öngörmektedir.
Konsey; genel olarak yararlı yetişme koşulları geniş varsayımı altında Çin’i de içeren
Asya’daki önemli üreticilerin çoğunun büyük rekolteler getirmekte olduğunun
göründüğünü belirtmiştir. Raporda, bu beklentiye karşın, birçok ülkede hem ekimler
hem de hasatlar 2014’ün sonu hatta 2015 başına kadar tamamlanmayacağından,
görünümün, bu aşamada, yüksek derecede geçici olduğu not edilmiştir.
IGC; 2013/14 sezonunda 476 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya pirinç tüketimini 2014/2015 döneminde, 2013/14’den 6 milyon ton yüksek,
482 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Konsey; dünya pirinç kullanımının 2014/15’de Asya’nın lider tüketicilerindeki artışlar
ile ilişkili olarak yıldan yıla yaklaşık %1 oranında yükselme ile yeni bir zirveye
ulaşacağının öngörüldüğünü belirtmiştir.
IGC; 2013/14 sezonunda 40 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya
pirinç ticaretini 2014/15’de, 2013/14’den değişmeden, 40 milyon ton miktarda
öngörmektedir.
Konsey; dünya pirinç ticaretinin 2015’de özellikle kuvvetli devam etmesi beklenen
Afrika’daki alıcılardan talep ile keskin bir yükselme ile yeni bir rekora ulaşacağının
öngörüldüğünü belirtmiştir.
IGC, 2013/14 sezonunda 109 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya dönem sonu pirinç stoklarının 2014/2015 döneminde, 2013/14’den 4 milyon
ton düşük, 105 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
Konsey, üretimi geçeceği öngörülen küresel pirinç kullanımının 2014/15’de dünya
dönem sonu pirinç stoklarının önemli ihracatçılardaki keskin düşüşü de içererek
sıkılaşma yönünde olduğunu ve son dört-yılın en düşük düzeyinde beklendiğini
belirtmiştir.
IGC; başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2013/14
sezonunda 39 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu pirinç
stoklarının 2014/15 dönemi sonunda, geçen sezon sonundan 5 milyon ton düşük,
34 milyon ton miktarda gerçekleşmesini beklemektedir.
Konsey; beş başlıca ihracatçı ülkenin stoklarının 2014/15 sonunda yıldan yıla yaklaşık
%13 oranında azalma ile önceki beş-yılın ortalamasının biraz altında olacağının
öngörüldüğünü belirtmiştir.
Dünya Pirinç Durumu, milyon ton
Üretim
Tüketim
Ticaret
Stoklar
11/12
12/13
Tahmin
467
459
39
107
472
469
38
110
13/14
Öngörü
476
476
40
109
14/15
Öngörü
31.07
29.08
478
482
40
105
Download

DÜNYA PİRİNÇ DURUMU – Ağustos 2014