ERASMUS KURUMLARARASI
ANLAŞMALAR
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR
ERASMUS ANLAŞMASI:
 İki üniversitenin ilgili bölümleri arasında yapılan
anlaşmadır. Anlaşma, bölümler tarafından
hazırlanır ve Koordinatörlük tarafından imzalanır.

Öğrenci değişiminden yararlanabilmek için her
bölüm kendi bölümü için lisans, yüksek lisans,
doktora/sanatta yeterlik seviyelerinde
anlaşmalarını yapmak zorundadır. Herhangi bir
kurumlararası anlaşması olmayan bölümler ve
bölüm öğrencileri Erasmus değişim
programlarından yararlanma hakkına sahip
değildir.
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR
Kurumlarası Anlaşmalar neleri içerir?
 Kurumlararası anlaşmanın hangi dönemi
kapsadığı,
 Kurum ve bölüm koordinatörlüğü bilgileri,
 Değişim yapılacak alan kodunu/değişim sayı
ve sürelerini, (öğrenci ve öğretim elemanı)
 Akademik takvim, dil gereklilikleri, vize,
sağlık ve konaklama bilgilerini içerir,
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR


Anlaşma süreci nasıl işler?
Partner bulunması ve iletişim,
(Bölüm koordinatörlerimize gönderilen üniversite listesi)
Ortakların tespiti tamamen bölümlerin beklentileri ve hedefleri doğrultusunda
şekillenir. Hiçbir aşamada koordinatörlük bölüm tercihleri üzerinde
bağlayıcı/kısıtlayıcı bir etkiye sahip değildir. Anlaşma isteği, yenilenmesi ve belli
koşullar altında iptali bölümleri tercihleri doğrultusunda gerçekleşir.
Ortak üniversitelerle (e-posta, telefon vb.) belirlenen şartlar yazılı hale getirilir.

Anlaşma formunun doldurulması,
İnternet sayfamızda yer alan formun bölüm beklentileri çerçevesinde hazırlanması
sürecini belirtir. Anlaşma ilgili bölümce doldurulabildiği gibi karşı kurumca da
tarafınıza iletilebilir. Her iki bölümce mutabık kalınan şartlar üzerine doldurulmuş
anlaşma formu koordinatörlüğe mail olarak iletilir ve imzadan önce son kez
kontrol edilir. (2014/2021 dönemi için taranmış anlaşmalar geçerlidir. Aksi
istenmediği takdirde çıktı olarak alıp kullanmamıza gerek yoktur.)
Anlaşma, karşı üniversite tarafından
koordinatörüne bir örneği gönderilir.
imzalandıktan
sonra
bölüm
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR
Kurumlararası anlaşmanın bölümleri:
A.Information about higher education institutions
Name of the institution
Erasmus code
(and department, where relevant)
Matej Bel University in Banska
Bystrica
SK BANSKA01
Contact details
Website
(email, phone)
(eg. of the course catalogue)
Prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
Institutional Erasmus Coordinator
(Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici)
Národná 12, 97401 Banska Bystrica,
Slovakia
Tel: +421484461128, Fax:
+421484153180
[email protected]
Faculty of Political Science and
International Relations
Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Faculty Erasmus Coordinator
www.umb.sk
www.fpvmv.umb.sk
Kuzmányho 1, 974 01 Banská
Bystrica, Slovakia
Tel : +421484461614, fax :
+421484461200
[email protected]
SELCUK UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMIC AND
ADMINISTRATIVE
SCIENCE/INTERNATIONAL
RELATIONS
TR KONYA01
Assoc. Prof. Dr. Fuat Boyacioglu
Institutional Erasmus Coordinator
[email protected]
www.erasmus.selcuk.edu.tr
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR
Kurumlararası anlaşmanın bölümleri:
B.Mobility numbers per academic year: (Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişim sayı ve
süreleri)
FROM
TO
[Erasmus code of
the sending
institution]
[Erasmus code of
the receiving
institution]
Subject
area code
*
[ISCED]
Subject area name
*
Study cycle
[short cycle,
1st , 2nd or
3rd]
*
Number of student mobility
periods
Student Mobility for
Studies
[total number of
months of the study
periods or average
duration*]
SK BANSKA01
TR KONYA01
0312
313
Political science
and civics
(International
Relations)
TR KONYA01
SK BANSKA01
0312
313
Political science
and civics
(International
Relations)
1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
3x6=18
1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
3x6=18
Student
Mobility for
Traineeships
*
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR
Kurumlararası anlaşmanın bölümleri:
B.Mobility numbers per academic year: (Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişim sayı ve
süreleri)
FROM
TO
[Erasmus code of the
sending institution]
[Erasmus code of
the receiving
institution]
Subject
area
code
*
Subject area name
*
Number of staff mobility periods
Staff Mobility for
Teaching
[ISCED]
Staff Mobility
for Training
*
[total number of days of
teaching periods or
average duration *]
SK BANSKA01
TR KONYA01
0312
313
Political science and
civics
2*7=14
2*7=14
2*7=14
2*7=14
(International Relations)
TR KONYA01
SK
BANSKA01
0312
313
Political science and
civics
(International Relations)
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR
Kurumlararası anlaşmanın bölümleri:
C. Recommended language skills (Dil Gereklilikleri)
Receiving
institution
Optional:
Subject
area
Language
of instruction 1
Language
of instruction 2
Recommended language of
instruction level
[Erasmus code]
Student Mobility for
Studies
Staff Mobility for
Teaching
[Minimum
recommended level: B1]
[Minimum
recommended level: B2]
SK BANSKA01
313
EN
SK
B1 ENGLISH
B2 ENGLISH
TR KONYA01
313
EN
TR
B1 ENGLISH
B2 ENGLISH
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR
Kurumlararası anlaşmanın bölümleri:
E. Calendar (Akademik takvim)
Receiving institution
[Erasmus code]
Autumn term*
[month]
Spring term*
[month]
SK BANSKA01
July 15th
November 15th
TR KONYA01
15th AUGUST
30rd DECEMBER
G. SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives)
Institution
Name, function
[Erasmus code]
SK BANSKA01
Prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
Vice-Rector for International
Cooperation, Institutional
Erasmus Coordinator
TR KONYA01
Assoc. Prof.Dr.Fuat
BOYACIOGLU,
Erasmus+ Institutional
Coordinator
Date
Signature
ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR
Anlaşma sürecinde dikkat edilmesi gereken konular?

Ortaklık kurulacak üniversite veya bölümün beklentileri
karşılaması;

Anlaşma yaptığınız üniversitelerin değişimden beklediğiniz hedefleri
karşılaması (Müfredat/ders uyumu, öğrencilere sağlayacağı fayda)

Ülke seçiminde öğrencilerin sahip olduğu dil becerilerinin göz
önünde tutulması;
AB kurallarına göre, üniversiteler AB dillerinden herhangi birinde eğitim
yapma hakkına sahiptir. Dil eğitimi verenler dışındaki bölümlerim bu konuya
dikkat etmesi öğrencilerin başarı yüzdesini artıracaktır.


Anlaşmalar yapılırken hem öğrenci hem personel hareketliliği
içermesine dikkat edilmesi
Değişim sırasında akademik kontrolün sağlanabileceği
üniversiteleri tercih etmek
Katılımınız için teşekkür ederim.
I.Ferhat DEMİRBAŞ
İletişim:
Tel: 0332 223 4461
[email protected]
Download

erasmus kurumlararası anlaşmalar