SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!
2015-2016 Akademik Yılı Farabi başvuruları 23 Şubat – 10 Mart 2015 tarihleri arasında
alınacaktır.
Başvurular Farabi web sayfasından On-line olarak yapılacaktır. On-line kısmında Aday
Öğrenci Başvuru formuna resim eklenip doldurularak başvuru yapılacaktır. Başvuruda tek
üniversite tercih edilecektir.
Başvuru yapabileceğiniz anlaşmalı üniversiteler Farabi web sayfasında mevcuttur.
Başvuru Koşulları
1-Öğrencinin örgün eğitim veren bir Yükseköğretim programında Ön Lisans, Lisans, Yüksek
Lisans ve Doktora öğrencisi olması,
2-Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;
-Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2,00 / 4,00,
-Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2,5 / 4,00 (100’lük sistemdeki notların 4’lük
sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır) olması gerekir.
3-Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinde alttan dersi olmayan öğrenciler başvuru yapacaklardır.
Şayet; bu şarta uymayan öğrenciler başvuru yaparlarsa, başvuruları iptal edilecektir.
NOT: Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan
öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel
hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan
yararlanamazlar.
Başvuruda İzlenecek Yol
1-Farabi web sayfasında bulunan Online Kayıt kısmından başvuru yapılır. Yapılan
başvurudan 3 adet çıktı alınır ve koordinatörlüğe diğer belgeler ile teslim edilir.
2-Farabi web sayfasında Farabi programı kısmında mevcut olan belgeler bölümünden
Öğrenci Başvuru Formu (2 adet) bilgisayar ortamında doldurulur ve çıktılar alınarak Bölüm
Koordinatörüne imzalatılır.
3-Öğrenci işleri biriminden 2 adet onaylı transkript (not çizelgesi) istenir.
4-Hazırlanan tüm belgeler Farabi Kurum Koordinatörlüğü giden öğrenci birimine teslim
edilir.
5-Belgelerin son teslim tarihi 11 Mart 2015’dir.
NOT: Farabi Programı başvuru sonuçları, tüm kontroller(elemeler) yapıldıktan sonra,
başvurulan üniversitelere gönderilecektir. Tüm üniversitelerden gelen sonuçlardan
sonra Farabi web sayfasında ilan edilecektir.
ONLINE KAYIT için tıklayınız…
Download

buradan - Selçuk Üniversitesi