GİRİŞ
Sayın Veli;
Veli El Kitapçığında; okul işleyişimizle ilgili ihtiyaç duyacağınız temel bazı bilgiler ile eğitim
sisteminin etkili bir şekilde işlemesi için, okulumuzdaki günlük yaşamın önemli bir parçası olan ve
toplu yaşamayı kolaylaştıran kurallar paylaşılmıştır. Her yıl eğitim döneminin başında velilerimizle
paylaştığımız kurallara uyulması, dönem içinde öğrencilerimizin akademik başarısını, güvenliğini ve
sosyal uyum becerilerini artıracaktır. Veli El Kitapçığında, ihtiyaç duyacağınız genel bilgiler verilerek,
velilerimizin ve öğrencilerimizin kolejimize uyum sürecini kolaylaştırmak amaçlanmıştır.
OKUL YÖNETİMİ
OKUL YÖNETİMİ
SORUMLULUK ALANLARI
İlkokul Koordinatörlüğü:
Özlem SAĞLIK
[email protected]
İlkokul öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm
idari ve akademik işleri yürütür.
Yabancı Diller Koordinatörlüğü:
Özlem SAĞLIK
[email protected]
Yabancı dil eğitiminin içerik, uygulama ve
işleyişinden sorumludur.
Uygulamalı Dersler Koordinatörlüğü:
Murat BOZKURT
[email protected]
Uygulamalı derslerin (görsel sanatlar-müzikbeden eğitimi), eğitsel etkinliklerin (drama,
satranç, masa tenisi, eskrim, origami, seramik,
ebru vb.) içerik, uygulama ve işleyişinden
sorumludur. Ayrıca spor kulübü, hafta sonu
öğrenci kursları ve yaz okulundan sorumludur.
Kurumsal Gelişim Koordinatörlüğü:
Serpil EROL
[email protected]
Okulun kurumsallaşması, standartların
oluşturulması, insan kaynakları ve öğretim
tasarımından (projeler-ders araç gereçleri-ders
kitapları-eğitim materyalleri) sorumludur.
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü:
Seray DEMİR
[email protected]
Kurumsal iletişim, kurumsal kimlik çalışmaları,
okul yayınları (okul tanıtım katalogu, Gelişim
Sokağı gazetesi gibi), paydaşlarla iletişim, basın,
halkla ilişkiler, Okul Aile Birliğinin faaliyetleri,
okul gezileri gibi etkinliklerinden sorumludur.
Karşılama, danışma ve tasarım süreçlerini
yönetir.
İdari ve Destek Hizmetler Koordinatörlüğü:
Cüneyt TAŞAL
[email protected]
Okulumuzun yemek, servis, sağlık, okul kıyafeti,
kayıp eşya, güvenlik, temizlik, teknik bakım,
satın alma, büro ve bilgi işlem süreçlerini
yönetir.
1
Yukarıdaki sorumluluk alanlarıyla ilgili okul yönetimi size yardımcı olacaktır. Öğrencilerimizle ilgili
ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi öncelikle İlkokul Koordinatörümüze iletebilirsiniz. Öğrencimiz ile ilgili
olarak acilen iletilmesi gereken bir bilgi olduğunda lütfen öncelikle İlkokul Koordinatörü’ne
ulaşmaya çalışınız. İlkokul Koordinatörümüz iletmek istediğiniz notu ilgili yetkiliye ulaştıracak ve
ilgili kişinin size geri dönmesini sağlayacaktır.
Okul yönetimiyle hafta içi her gün 08.30 – 17.30 saatleri arasında yüz yüze, telefonla ya da mail
aracılığıyla görüşebilirsiniz.
Okul İletişim Bilgileri
Telefonlar : 0 222 313 01 01 – 0 222 313 02 02
Faks
: 0 222 313 04 88
E-Posta
: [email protected]
Web Sitesi : www.gelisimkoleji.k12.tr
NOT:
 Okula ilişkin beklentilerinizi, ihtiyaçlarınızı, sorunlarınızı bekletmeden ilgili yöneticimizle
paylaşmanız size zamanında, gereken hizmeti sunmamız açısından önemlidir.
 Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımızla yüz yüze görüşmek istediğinizde gerekli
hazırlıkları yaparak sizi bilgilendirmeleri ve sizin için nitelikli bir zaman ayırmaları açısından
okula gelmeden önce randevu almanız önerilir.
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK BİRİMİ
Okulumuza kayıt sürecinde psikolog tarafından ön değerlendirme yapılır. Yıl içerisinde her
öğrenciye en az bir kere görüşme yapılarak hem eğitsel hem sosyal anlamda çocukların gelişim
süreçleri takip edilir ve aile bilgilendirilir. Aynı zamanda öğrencinin kendi yetenek, beceri ve diğer
özelliklerini fark etmesi, etkili öğrenme ve çalışma becerileri kazanması, problem çözme ve iletişim
becerilerini kazanması sağlanır.
Öğrencilerin okula adaptasyon, tuvalet, gelişim geriliği, davranış, yemek-uyku, arkadaş-kardeş
kıskançlığı, tırnak yeme sorunları vb. konularda psikologumuz ile görüşebilirsiniz.
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME BİRİMİ
Okulumuzda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, kendi
bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, sınıf içi
etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak
değil, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından
izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları planlamak ve geri bildirimde bulunmaktır.
Orta Öğretime Geçiş Sistemi’ne hazırlık olması amacıyla 4. sınıf öğrencilerimize periyodik olarak
Kazanım Ölçme Sınavları uygularız. Konu Değerlendirme Sınavları ve Deneme Sınavları ile o sınav
dönemine ait kazanımların elde edilme seviyeleri bazında raporlanmaktadır.
2
Raporlar, desteklenmesi gereken kazanımlara göre ek çalışma oluşturulmasını, öğrenciye özel
ödevlendirmeler yapılmasını, branşların sınav sorularını analiz etmesini, özetle ormanı görürken
ağaçları fark etmemizi sağlamaktadır.
K-12
E-Bilgi; internet tabanlı bir yazılım sistemidir. Öğrencinin öğrenme düzeyi ile ilgili gelişimi
kazanımlara göre K-12 sistemi içinde takip edilir.
Okulumuz, Ölçme ve Değerlendirme Biriminde, 1, 2,3 ve 4. sınıflarımızda, hedeflediğimiz amaçlara
ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek için, planlı ölçme yapılır; hedefe ulaşılan seviyeler belirlenir;
kazanılan veya kazanılması hedeflenen davranışlar tespit edilir; veriler analiz edilerek sonuçlar
değerlendirilir. Değerlendirmeler sonunda veli ile web sayfası üzerinden K-12 programında
paylaşılır. Bununla birlikte verilen ödevler ve ek çalışmalar ilgili öğretmen tarafından K-12 ile
paylaşılır.
K-12 Sistemine, web ana sayfamızdaki link üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılır.
ÖĞRETMEN – VELİ GÖRÜŞMELERİ / GENEL VELİ TOPLANTILARI
Öğretmen-veli görüşmeleri internet sitemizde yayınlanan veli görüşme gün ve saatlerine göre
yapılmaktadır. Öğretmen-veli görüşmeleri velinin isteği veya öğretmenin daveti üzerine
yapılmaktadır. Öğretmenlerimizle yapmak istediğiniz görüşmeler için okul santralimizden randevu
almanız, öğrencilerimizin akademik-sosyal durumu hakkında sağlıklı ve hazırlıklı bilgi sunabilmemiz
açısından önemlidir.
Çocuğunuzun dersine giren tüm öğretmenleriyle bireysel görüşme yapabileceğiniz genel veli
toplantıları yılda 2 kez cumartesi günleri yapılır. Öğrencimizin akademik-sosyal gelişimi hakkında
ilgili öğretmenlerimizden veli toplantılarında ve randevulu veli görüşme saatlerinde ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.
OKULA GİRİŞ – ÇIKIŞ – ULAŞIM
Öğrencilerimiz okul servisleriyle okula gelir. Okul servisleri 08.00’dan itibaren okulda olmaya
başlar. Birinci ders 08.25’te başlamakta olup öğrencilerimiz en geç 08.20’de okulda olmalıdır. Son
ders 16.30’da biter. Öğrencilerimiz 16.30-16:40’dan itibaren okul servisleriyle okuldan çıkar.
Öğrencilerimizin zamanında okulda olabilmeleri için ilgili servisi, belirlenen saatlerde kullanması
önemlidir.
3
İLKOKUL ZAMAN ÇİZELGESİ
1. DERS
08:25 – 09:05
TENEFFÜS
09:05 – 09:20
2. DERS
09:20 – 10:00
TENEFFÜS
10:00 – 10:10
3. DERS
10:10 – 10:50
TENEFFÜS
10:50 – 11:00
4. DERS
11:00 – 11:40
TENEFFÜS
11:40 - 11:50
5. DERS
11:50 – 12:30
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 13:20
6. DERS
13:20 – 14:00
TENEFFÜS
14:00 - 14:10
7. DERS
14:10 – 14:50
TENEFFÜS
14:50 – 15:00
8. DERS
15:00 – 15:40
TENEFFÜS
15:40 - 15:50
9. DERS
15:50 – 16:30
Okula Giriş:
Okulumuzda eğitim - öğretim sürecini sağlıklı yürütebilmek için okula zamanında gelmenin
gerekliliğini biliyoruz. Bu doğrultuda siz sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimizin gerekli
hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğinize inanıyoruz.
Okuldan Çıkış:
Okul çıkış saatinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin gözetiminde ve ilgili koordinatörlerimizin
eşliğinde servislere binerler.
Öğrencimiz okul çıkışında;
*Servis aracını o gün için kullanmayacaksa ve velisi dışında bir kişi tarafından alınacaksa İlkokul
Koordinatörümüze bilgi vermeniz önemlidir. Aksi takdirde öğrencimizin velisi dışında bir kişi
tarafından okuldan çıkışına izin verilmez, okulda bekletilir ve velisine haber verilir.
*Gün içinde servis değişikliği yapacaksanız, öğrencimiz servis aracını o gün kullanmayacaksa gerekli
düzenlemeyi yapabilmemiz için en geç saat 14:30’a kadar İlkokul Koordinatörümüzü
bilgilendirmeniz önemlidir.
4
AKADEMİK TAKVİM
Okulumuzun yıllık çalışma takvimi web sitemizde aylık yayınlanmakta olup 2014-2015 Öğretim Yılı
Akademik Takvimimiz aşağıda yer almaktadır.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Öğretim Yılının Başlaması
15 Eylül 2013 Pazartesi
Kurban Bayramı
4-5-6-7 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim 2014 Salı 13.00 da başlar.
29 Ekim 2014 Çarşamba akşamı sona erer.
Atatürk Haftası
10-16 Kasım 2014
Öğretmenler Günü
24 Kasım 2014 Pazartesi
Yılbaşı
01 Ocak 2015 Perşembe
Birinci Dönemin Sona Ermesi
23 Ocak 2015 Cuma
Yarıyıl Tatili
24 Ocak 2015 – 08 Şubat 2015 tarihleri arası
İkinci Yarıyıl Başlangıcı
9 Şubat 2015 Pazartesi
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy’u Anma Günü
12 Mart 2015 Perşembe
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
18 Mart 2015
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2015 Perşembe törenden sonra başlar.
24 Nisan 2015 Cuma akşamı sona erer.
Emek ve Dayanışma Günü
01 Mayıs 2015 Cuma
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı
19 Mayıs 2015 Salı günü törenden sonra başlar
20 Mayıs 2015 Çarşamba akşamı sona erer.
Ders Yılının Sona Ermesi
12 Haziran 2014 Cuma
SINAV STANDARTLARI
4. sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise
en az üç sınav yapılır. Lise sınıflarında ders saat sayısı bir ve iki olan dersler için en az iki, üç ve daha
fazla olan dersler için en az üç sınav yapılır. Öğrencilerimiz verilen proje, performans, ders ve
etkinliklere katılım görevleri ile değerlendirilir.
Ayrıca planlanan deneme ve tarama sınavları ile öğrencilerimizin akademik başarıları Ölçme
Değerlendirme Birimimiz, PDR ve Kademe Koordinatörlerimiz tarafından takip edilir. Anasınıfı-1.-2.3. sınıf öğrencilerimiz performans, proje, ders ve etkinliklere katılım görevleriyle değerlendirilir.
5
Sınava Katılamayanlar
Öğrencilerimizin okula devamı ve yapılacak sınavlara katılması esastır. Ancak özre dayalı bir
nedenle sınava katılmayan öğrencilerimiz özrünü belgelendirmesi durumunda telafi sınavına alınır.
NOT VERME
Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir. Puanların not değeri ve derecesi
şöyledir:
İlköğretim
Puan
85-100
70-84
55-69
45-54
0-44
Not
5
4
3
2
1
Derece
Pekiyi
İyi
Orta
Geçer
Başarısız
Ders yılı içindeki sınav, ödev ve proje sonuçları en geç 5 gün içinde öğrenciye duyurularak e-okul
sistemine işlenir.
DEVAMSIZLIK
Devamsızlık, öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarısını olumsuz bir şekilde etkiler. Tam gün
eğitim yapan okulumuzda devamsızlık hesaplanırken sabah ve öğleden sonra süreler yarım gün
olarak hesaplanır. Ders yılı içerisinde mazeretsiz toplam 20 gün okula devam etmeyen
öğrencilerimiz notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Öğrencilerimiz yılsonuna kadar derslere
devam etmelidir. Devamsızlık durumlarında 08.30 - 09.00 saatleri arasında İlkokul
Koordinatörümüzü bilgilendirmeniz önemlidir.
ARA KARNE
Öğrenci gelişimini, başarısını ve öğretmen gözlemlerini paylaşmak amacıyla her dönem bir kez ara
karne verilir. 1.-2. ve 3. sınıflarda yılda 2 kez öğrenci gelişim raporu verilir.
ÖDEVİ
Akademik başarıyı ve verimi artırmak amacıyla verdiğimiz ev ödevlerinin öğrencilerimiz tarafından
yapılması ve istenilen zamanda getirilmesi önemlidir. 1-2 ve 3. Sınıf öğrencilerimize hafta sonu ev
ödevi verilir. Ödevler öğretmen tarafından kontrol edilerek öğrenciye geribildirim verilir. Ayrıca
verilen ödevler K-12 sistemine girilir. Velilerimiz kendilerine verilmiş olan K-12 şifresi ile öğrencinin
ödevinin olup olmadığını sistemden takip edebilmektedir.
ETÜT
Yapılan değerlendirme sonuçları analiz edilerek öğrencilerimizin eksiklikleri belirlenir. Bu
eksiklikleri gidermek amaçlı etütler planlanarak uygulanır ve kayıt altına alınır.
6
PROJELER
Öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarına uygun projeler, materyaller ve eğitim teknikleri Kurumsal
Gelişim Koordinatörlüğümüzün rehberliğinde geliştirilerek öğretmenlerimiz tarafından uygulanır.
ETKİNLİKLER
Okulumuzda akademik gelişimin yanı sıra, öğrencilerimizi bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda geliştiren etkinlikler uygun yaş düzeylerine göre uygulanır.
Okulumuzda etkinlik seçme 4. sınıftan itibaren başlamaktadır. 4. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz
haftada 2 saat seçtikleri etkinlikleri gerçekleştirmektedir. 1-2 ve 3. sınıflarımızdaki tüm
öğrencilerimiz ise planlanan etkinliklere (satranç, halk oyunları ve drama gibi) katılmaktadır.
4. Sınıf Etkinlikler
Basketbol
Voleybol
Masa Tenisi
Eskrim
Badminton
Origami
Üç Boyutlu Çalışmalar
Modern Dans
Piyano-Org
Keman
Vurmalı Çalgılar
Yan Flüt
Hafta Sonu Etkinlikleri
Hafta sonu kursları, okul-veli etkileşimini artırmak ve öğrencilerimizi kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda başarılı ve donanımlı kılacak etkinliklerle uğraşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.
Okulumuzun spor ve etkinlik alanları siz velilerimize açıktır. Uygulamalı Dersler Koordinatörümüzle
görüşerek uygun olan gün ve saatlerde kullanabilirsiniz.
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Siz değerli velilerimizle etkileşimimizi artırmak amacıyla Okul Aile Birliği oluşturulur. Okul Aile Birliği
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü liderliğinde belirlenen günlerde toplanır. Velilerimizin okula
ilişkin beklentileri ve olabilecek katkıları görüşülür.
OKUL KURALLARI ve YAPTIRIMLAR
Aşağıdaki hususlarda desteğiniz bizim için önemlidir.
Genel Kurallar
*Her öğrenci zaman çizelgesine uymalıdır.
*Okulda cep telefonu, kamera, mp3 player gibi teknolojik araçların kullanımı mümkün değildir.
*Her öğrenci sınıfının, sırasının ve dolabının temizliğinden kendi sorumludur.
*Okul eşyalarına verilen zarar öğrenci tarafından karşılanır.
*Öğrenciler, okul kıyafetleri ile okula gelmek zorundadır. Haftada 1 gün serbest kıyafet uygulaması
vardır.
*Öğrencilerimiz koridorlarda, yemekhanede, kantinde, çok amaçlı salonda, spor salonunda okul
ortamının dinginliği açısından sessizliklerini korumalıdır.
7
Geç Kalma Ve İzinler:
*Sabah servisini kaçırarak kendi imkânları ile okula gelen öğrenci, ilgili kademe koordinatörüne
uğrayarak “Derse Kabul Kâğıdı” alır.
*Öğrencilerimiz okuldan erken ayrılacağı zaman, ilgili kademe koordinatörüyle görüşüp izin
alınması gerekir.
*Ders akışı etkileneceğinden dolayı dersten öğrenci alınmaz.
*Velilerimizin, servis değişiklikleri konusundaki bilgiyi en geç saat 14:30’a kadar İlkokul
Koordinatörlerimize bildirmeniz önemlidir.
Dinlenme Zamanları:
*Oyun alanlarının ve spor salonlarının kullanımı ile ilgili olarak nöbetçi öğretmenin
yönlendirmelerine uyulur.
*Öğrencilerimiz öğle tatilinde spor salonunu, tenis kortlarını vb. Uygulamalı Dersler
Koordinatörümüzün belirlediği programa göre uygun kılık-kıyafetler ile kullanır.
Yemekhane:
*Tüm öğrencilerimiz, yemekhaneye belirlenen sıraya göre, öğretmenlerinin eşliğinde gelir.
*Öğrencilerimiz yemekten önce ve sonra ellerini yıkamalıdır.
*Öğrencilerimiz yemekhaneye gidiş ve gelişlerde sessizliği korur.
Her öğrenci yemeğini bitirdikten sonra;
*Servis tepsisini görevlilerin belirlediği yere bırakmalıdır (4,5, 6, 7, 8. ve lise sınıfları için geçerlidir.)
*Yemekhane dışına yiyecek-içecek çıkarılmamalıdır.
Kantin:
*4. Sınıf öğrencilerimiz beslenme ihtiyaçlarını öğle yemeği saati dışında kantinden karşılayabilir.
*1.-2.-3. sınıf öğrencilerimiz sınıf öğretmenlerinin belirlediği ortak miktarda parayı hafta içi
belirlenen bir günde getirebilir.
*Kantinden alışveriş yaparken sıraya girilmelidir.
*Okul içinde ve servislerde yiyecek ve içecekle dolaşılmamalıdır.
Spor Salonu:
*Spor kıyafet ve ayakkabıları ile spor salonuna girilmelidir.
Derse Hazır Gelme:
Derslerde kullanılacak malzemeler internet sitesi aracılığıyla ders yılı başında tüm öğrenci ve
velilerimize duyurulur. Her öğrenci tüm dersleri için gerekli malzemeyi yanında veya dolabında
bulundurur. Öğrencimizin dersi takip edebilmesi ve sağlıklı bir öğrenme ortamının yaratılabilmesi
açısından eksiksiz araç - gereçle hazır bulunması büyük önem taşır.
8
Servis:
*Öğrencilerimiz servis kurallarına ve servis sorumlusunun uyarılarına uymalıdırlar.
*Servisi bekletmemelidir.
* 1. ve 2. Sınıf öğrenciler evden alınır, evlerine bırakılır.
Kılık-Kıyafet:
Okul kıyafetlerini okulumuzdan temin edebilirsiniz.
Öğrencilerimizin kıyafet konusunda şu hususlara dikkat etmeleri gerekir:
*Çarşamba günü serbest kıyafet günüdür.
*Okul kıyafetinin altına koyu renkli ayakkabı giyilmelidir.
*Kız öğrencilerimiz, etek altına külotlu beyaz çorap giymelidir.
*Okula gelirken takı (yüzük, küpe, kolye vb) kullanılmamalı, makyaj yapılmamalıdır.
*Kız öğrencilerimiz saçlarını boyatmamalı ve dağınık bırakmamalıdır.
*Erkek öğrencilerimiz bıyık-sakal traşı olmalı, bakımlı ve düzgün saçlarla okula gelmelidir.
*Beden Eğitimi dersinde eşofman içine beyaz tişört giyilmelidir.
*Okul kıyafetlerinin içine ad ve soyad işlenmelidir.
ÖĞRENCİLERDE GÖRÜLEN OLUMSUZ DAVRANIŞLAR
Ders Sürecinde
*Derste gereksiz konuşmak
*Ders sürecini bozmak
*Derse zamanında gelmemek
*Sınıfın ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek
*Derse hazır olmamak
*Ödev yapmamayı alışkanlık haline getirmek
*Kopya çekmek
*Dersliklerin düzenini bozmak ve kirletmek
*Sınıfa cep tel. getirmek ve kullanmak
Ders Süreci Dışında
*Arkadaşlarına zarar vermek ve şiddet uygulamak
*Okulun belirlediği kıyafet yönergesine uymamak
*Gezilerde uyulması gereken kurallara uymamak
*Okul eşyalarına ve mekânlarına zarar vermek
*İzinsiz cep telefonu ve benzeri araçlar kullanmak
*Dışarıdan yiyecek-içecek gibi maddeler getirmek
9
ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
*Ders içi etkinlikleri sırasında ders ortamını bozan öğrenci uyarılır. Sorumlu öğretmen, öğrenciyle
görüşür. Sıklığı durumunda veli bilgilendirilir, devamı durumunda veli-öğrenci-yönetici görüşmesi
yapılır.
*Sınıfın tamamının derse geç başlaması durumunda kayıp zaman ders sonuna eklenir.
*Öğrencinin yemekhane, kantin ve gezi gibi durumlarda sırayı bozması durumunda sıranın sonuna
geçmesi gerekir.
*Öğrencilerin cep telefonu getirmesi ve kullanması durumunda telefon öğrenciden alınır. Okul
yönetiminin belirlediği süre sonunda telefon (bu süre en az 1 aydır) veliye verilir.
*Öğrencilerin kirlettiği mekânlar öğrenciler tarafından temizlenir.
KAYIP EŞYA
Öğrencilerimiz kendi eşya ve malzemelerini korumalı ve onlara sahip çıkmalıdır. Eşya ve
malzemelere etiket yapıştırılması ya da permanant kalemle isim ve sınıf yazılması kaybolan eşyanın
sahibine ulaşmasını kolaylaştırır. Kaybolan eşya ya da malzemeden okul sorumlu değildir ancak
okul alanında bulunan ve sahip çıkılmayan eşya bir yıl boyunca muhafaza edilir. Bu zaman süresi
içerisinde alınmayan eşyalar için sorumluluk alınmaz.
Bulunan kayıp eşyalar İdari ve Destek Birimler Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir. Eşyanız
kaybolduğunda İdari ve Destek Birimler Koordinatörlüğü ile temasa geçebilirsiniz.
ÖĞRENCİ DOLABI
Her öğrencimizin bir dolabı bulunmaktadır. Her öğrencimiz, dolabının bakımından ve düzeninden
kendisi sorumludur.
BESLENME
Okulumuzda anaokulu, ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerimizin ayrı bir şekilde kullandıkları üç
yemekhane bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için yemek
menülerimiz profesyonel diyetisyen desteğiyle oluşturulur. Ayrıca öğrencilerimiz beslenme
ihtiyaçlarını öğle yemeği saatleri dışında okul kantininden karşılarlar. Kantinimizde öğrencilerimizin
sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek yiyecek ve içecekler (örneğin gazlı içecekler) bulunmamaktadır.
1–2-3. sınıflarımıza 09:05-09:20 saatleri arasında sabah kahvaltısı verilir.
SAĞLIK HİZMETİ
Okul saatleri içinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın kullanımına açık olan bir revirimiz
bulunmaktadır. Revirimizde okul hemşiremiz tam gün, okul doktorumuz her gün 2 saat hizmet
vermektedir. Öğrencimizin sağlık durumuyla ilgili paylaşmanız gerekenleri iletmeniz öğrencimizin
sağlıklı bir birey olması açısından sunmamız gereken destek için önemlidir.
10
HATIRLATMALAR
Aşağıdaki hususlarda sizin desteğiniz bizim için çok önemlidir.
1.
İşbirliğimizi sürekli ve etkili kılmak.
2.
Okul kurallarının öğrencilerimiz tarafından benimsenmesi ve davranışa dönüşmesi
konusunda ortak hareket etmek.
3.
Öğrencimizin okula zamanında gelmesini sağlamak.
4.
Devamsızlık durumlarında 08.30-09.00 saatleri arasında İlkokul
Koordinatörlerini
bilgilendirmek.
5.
Servisle ilgili değişikliği ilgili İlkokul Koordinatörlerine saat 14.30’a kadar bildirmek.
6.
Okuldan erken alma gibi durumlarda İlkokul Koordinatörüne bilgi vermek.
7.
Acil durumların dışında dersten öğrenci almamak.
8.
Öğretmenlerimizle, PDR uzmanlarımızla görüşmek için okul santralimizden randevu
almak.
9.
Veli toplantılarına katılmak.
10. Okul tarafından gönderilen yazıları, mail veya sms’leri okuyarak gerekirse zamanında
yanıtlamak.
11. Okul içinde beklemeyi, bekleme salonunda yapmak.
Başarı, sağlık dolu bir öğretim yılı geçirmek dileğiyle…
11
www.gelisimkoleji.k12.tr
0222 313 01 01
15
Download

veli kitapçığı - Eskişehir Gelişim Koleji