1-SICAK İŞLEM TALİMATI
1. Sadece yetkili personel kaynak, oksijenle kesme ve taşlama ekipmanlarını kullanabilir.
2. Atölyedeki ayrılmış yerlerin dışında sıcak işlem yapmadan önce Çalışma Müsaadesi
alınacaktır.
3. Kullanım esnasında devrilmeleri önlemek için gaz silindirleri sabitlenecektir.
4. Oksijen silindirleri, asetilen veya diğer yanıcı gazlarla birlikte depolanmayacaktır.
5. Oksijen silindirlerinin vanaları, bağlantı parçaları, regülâtörleri, hortumları ve diğer aparatları
temiz tutulacak, yağ veya gres bulaşmasına müsaade edilmeyecektir. Ekipman yağlı ellerle
veya eldivenlerle tutulmayacaktır.
6. Depolama veya kullanım esnasında silindirler aşırı ısıdan korunacaktır. .
7. Boş silindirlerin vanaları kapatılacaktır. Tüpler kullanılmadığı zaman vana koruyucu kepler
yerine takılacaktır. Silindirler depolarda devrilmelerini önlemek için bağlanacaktır.
8. Silindirler çekilmeyecek, yuvarlanmayacak veya sürüklenmeyeceklerdir. Silindirler taban
kenarı üzerinde döndürülerek hareket ettirilebilir.
9. Silindirler yüksek bir yerden düşürülmeyecek, boş dahi olsalar üzerinden bir şey kaydırmak
veya destek için kullanmak yasaktır.
10.Silindirler, kesme ve kaynak operasyonlarının yapıldığı bölgeden 10 m uzaklıkta tutulacaktır.
11.Basınçlı gaz silindirleri taşımalar da dahil olmak üzere her zaman dik pozisyonda tutulacaktır.
12.Gaz kaçıran silindirler derhal kullanımdan çekilecek, vanası kapatılacak, işaretlenecek ve
temiz havaya çıkartılacaktır. Silindir açık havadayken gazın kaçması için vanası yavaşça
açılabilir. Bu iş ateş olan yerlerde yapılmayacaktır.
13.Çekiçle vurularak silindir vanaları açılmayacaktır. Vanalar sadece el ile açılıp, el ile
kapatılacaktır.
14.Tüp basınç göstergeleri bozuksa kullanılmayacaktır.
15.Bütün hortumlar kaçaklara, aşınmaya ve bağlantı yerlerindeki gevşekliğe karşı düzenli olarak
kontrol edilecektir. Kaçakların bantla tamir edilmesi yasaktır.
16.Hasar görmüş hortumlar kullanılmayacaktır.
17.Gereksiz yere hortumlar uzun tutulmayacaktır. Eğer uzun hortum kullanılması gerekiyorsa
hortumun karışması ve düğümlenmesi önlenecektir. Hortumun üzerinden araç geçmesi,
üzerine basılması veya çiğnenmesi engellenecektir.
18.Sıcak işlem yaparken konveyör bant, boru gibi sistemlerin kıvılcımları uzak mesafelere
taşıyabileceği göz önüne alınacaktır.
19.Islak ortamlarda elektrik kaynağı yaparken elektrik çarpmasına karşı bütün güvenlik tedbirleri
alınacaktır.
20.Tüpten çıkan basınçlı oksijenin yağlı yüzeylere veya gresli elbiselere çarpmasına, mazot
tankına veya diğer tanklara girmesine müsaade edilmeyecektir.
21.Tüplerin üzerine
konulmayacaktır.
vanaların
çabuk
kapatılmasını
engelleyecek
herhangi
bir
şey
22.Elektrot tutacakları kullanılmadıkları zaman, insanlarla, diğer iletken malzemelerle, yanıcı ve
patlayıcı madde tanklarıyla temas etmeyecek şekilde bırakılacaktır.
23.Islanmış kaynak makinaları kullanılmadan önce tamamen kurutulacak ve test edileceklerdir.
24.Sıcak işlem sırasında operatör ve yardımcıları uygun kişisel koruyucu malzemeleri
kullanacaklardır.
25.Oksijen kaynağını tutuşturmak için uygun çakmak kullanılacaktır.
26.Asetilen hiç bir zaman bakır borulardan veya %65 den daha fazla bakır içeren alaşımlardan
yapılmış borulardan geçirilmeyecektir.
27.Asetilen hiç bir zaman bakır, gümüş, sıvı cıva, klor gazı, yağ ve gresle temas ettirilmeyecektir.
2- KAYNAK İŞLERİ TALİMATI
1- Kaynak işleri eğitimli elemanlar tarafından yapılacaktır.
2- Kaynak işleri yapılmadan önce yapılacak kaynak makinasının genel kontrolünün yapılması
,mekanik aksam,hortum,tüp,kablo bağlantı elemanları v.s kontrolleri yapılması gerekir.
-
Elektrikli makinelerde elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir
-
Gazlı kaynak işlerinde gaz kontrolü sabun türü malzemeyle yapılacaktır
1- Kaynak yapılacak yere uyarı levhası konulacaktır
2- Kaynak yapacak olan kişi kişisel koruyucu malzeme kullanacaktır. Gözlük eldiven kapalı
yerlerde maske yüksek yerlerde emniyet kemeri kullanacaktır.
3- Kaynak yapan kişinin kaynak makinasının ayarlarını (basınç,akım,ısı ayarları) bilmesi ve
uygulaması gerekir.
4- Elektrik kaynak makinalarının şalterleri makinanın üzerinde veya yakınında olacaktır.
5- Yanıcı maddelerin yakınında her türlü kaynak yapılmayacak.
6- Tank içersinde ve buna benzeyen yerlerde içerdeki pis ve zehirli havayı çıkartmak için uygun
aspiratör sistemi kurulacaktır.
7- Taş tezgahlarında koruyucular ve diğer emniyet parçaları tamam olmadan çalışılmayacaktır.
8- Her türlü aksaklık ve kazalar ilgili sorumlulara anında bildirilecektir
3- ELEKTRIK KAYNAĞI İLE İLGILI TALIMAT
1- Elektrik kaynağı yapılan yerler, başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az 2 metre yükseklikte ve
ışık geçirmeyen taşınmaz veya taşınabilir paravanalarla ayrılmış olacaktır.
2- Elektrik kaynağı işlerinde çalışan işçilere işin özelliğine uygun kişisel korunma araçları
verilecektir.Maskesiz kaynak yapılmayacaktır.
3- Elektrik kaynak makinası bağlantıları ve prizler, yalnız yetkili elektrikçiler tarafından yapılacak
veya değiştirilecek, kaynak işlerinde ise ehli kaynakçılar çalıştırılacaktır.
4- Elektrik kaynak makinalarının kullanılmasında, aşağıdaki tedbir alınacaktır.
-
Elektrik kaynak makinaları ve teçhizatı yalıtılmış ve topraklanmış kaynak penseleri kabzalı ve
düş yüzleri yalıtılmış olacaktır.
-
Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makina üzerinde veya çok yakınında bulunacak, kablolar
sağlam şekilde tespit edilmiş olacaktır.
-
Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinalarında, operasyon noktasına
kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır.
-
Besleme ve kaynak kabloları üzerinden taşıt geçmesi halinde, zedelenmeyecek ve
bozulmayacak şekilde korunacaktır.
-
Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır.
5- Elektrik kaynak makinasının şebeke bağlantısındaki şalter, bütün kutupları kesecektir.
6- Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi
tamir ve bakımı veya çalışma yerinin
değiştirilmesi sırasında makinalar şebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir.
7- Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynıı zamanda nemli yerlerdeki kaynak çalışmalarında
yalnız doğru akım kullanılacaktır.
8- Elektrik kaynak veya kesme makinalarında kullanılan elektrojen grupları, elektrik redresörleri
veya transformatörleri ile bunların gerilim altındaki yalıtılmamış kısımları, dokunmalara karşı
korunmuş ve elektrik kaynak makinaların metal çerçeveleri uygun şekilde toprakanmış
olacaktır.
9- Elektrik kaynak ve kesme makinalarının çıkış uçlarının veya kaynak devrelerinin birer kutbu,
kaçak akımlara karşı, iş parçasında topraklanmış olacaktır.
10-Akımı sağlayan kablo uçlarını bağlantı noktası ve elektrot pensleri yalıtılmış ve kaynak ısısına
karşı elektrot pensleri, uygun şekilde korunmuş olacaktır.
11-Dirençli kaynak makinalarının punto noktası ile gerilim altındaki kısımları yalıtılmış olacak,
bunların kablolarının makina üzerinde veya yakınında bir yerde bir anahtarı bulunacak; akım
giriş uçları, vida veya saplamae ile iyice tespit edilecek ve buralardan fişler kullanılmayacaktır.
Ancak, kumanda devresinde fişler kullanılacaktır.
12-Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik
elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı nemlendirme topraklama, iyonizasyon, silindirlerin
ayrı vb. gibi uygun tedbirler alınacaktır.
13-Kaynakcı çalışma esnasında ,kaynak aralarında kaynak pensesini koltuk altında veya boyuna
asılı vaziyette bulundurmayacaktır. Çalışan terli olacağından üzerindeki elbise ve vücudu
iletken olacaktır ve elektrik çarpacaktır.
4- BASINÇLI GAZLAR TALİMATI
1. Basınçlı gaz silindirleri sadece yetkili kişiler tarafından kullanılacaktır.
2. Silindirler üzerindeki etiketler sökülmeyecek veya boyanmayacaktır.
3. Silindir içindeki gazın ne olduğunu ve alınacak tedbirlerin neler olduğunu öğrenin. Eğer
bilmiyorsanız amirinize danışın.
4. Basınçlı gaz silindirlerini kullanmadan önce acil durum prosedürünü bilin. Bilmiyorsanız
amirinize danışın.
5. Gazın kullanımı ile ilgili herhangi bir şüphe durumunda amirinize danışın.
6. Basınçlı gaz silindirleri, vanaları, regülatörleri ve basınçlı gazlarla kullanılan diğer ekipmanlar
düzenli olarak test edileceklerdir.
7. Silindirleri vanalarından tutarak taşımayın.
8. Basınçlı gaz silindir vanalarının koruyucu kapakları silindir dik vaziyette sabitlendikten sonra
yerinden çıkartılacaktır.
9. Basınçlı gazların kullanımı sırasında tüm gerekli kişisel koruyucu malzemeler kullanılacaktır.
10. Gaz kaçağı olup olmadığı sabunlu suyla test edilecektir.
11. Silindirler basıncı arttırmak için hiç bir zaman ısıtılmayacaktır. Silindirler 45 derece üzerindeki
sıcaklıklara maruz bırakılmayacaktır.
12. Basınçlı gaz silindirleri mekanik darbelere maruz bırakılmayacaktır.
13. Silindir kullanılmadığı zaman vanası kapalı tutulacaktır.
14. Boş silindirlerin vanası kapatılacak ve vana koruyucu kapağı yerine takılacaktır.
15. Basınçlı gaz silindirleri iyi havalandırılan yerlerde, tercihen açık havada depolanacaktır.
16. Basınçlı gaz depolama odalarında sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır ve kolay
görünür yerlere 'sigara içilmez' 'açık alev yasaktır' uyarı tabelaları konacaktır.
17. Silindirler baş yukarı şekilde depolanacak ve devrilmelerini önlemek için bağlanacaktır.
18. Boş ve dolu silindirler ayrı ayrı depolanacaktır.
19. Dışarıda depolanan silindirler güneş ışığından korunacaktır.
20. Oksijen ve yanıcı gaz silindirleri ayrı ayrı depolanacak ve aralarında en az 6 m mesafe
olacaktır.
21. Yanıcı gaz silindirleri diğer yanıcı maddelerden uzakta depolanacaktır.
22. Depolanmış silindirler kaçaklara karşı düzenli olarak kontrol edileceklerdir.
5- GAZ TÜPLERININ KULLANILMASI İLE İLGILI EMNIYET TALIMATI
1.
Emniyet tedbirlerine uymadan kullanılan bütangaz tüpleri, her zaman bir tehlike kaynağı teşkil
etmekte olduğundan özellikle kullanıcı personelin bu konudaki kuralları, her zaman
gözönünde tutmaları önem kazanmaktadır.
2.
Bütangaz tüpleri ile ilgili emniyet tedbirleri şunlardır :
a) Bütangaz tüplerinin kontrolu veya gaz kaçağının aranması asla kibrit veya çakmak
yakılarak yapılmamalı, bu iş için sabun köpüğü kullanılmalı,
b) Bir gaz kaçağı hissedildiği zaman, hemen tüpün üstündeki detenatör düğmesi kapatılmalı
ve bu işten anlayan ehil personel getirilmelidir. Bu arada gaz kaçağının meydana geldiği
yer havalandırılmalı, kıvılcım çıkartabilecek hiçbir hareket yapılmamalıdır. (Elektrik
düğmesini çevirmek vb.gibi)
c) Gaz tüplerinden çakmak doldurulmamalıdır.
d) Bütangazlı ocakları yakarken, gaz musluğunu açmadan önce kibrit veya çakmak
hazırlanmalıdır.
e) Gaz önce ocaktaki düğmelerden sonrada detantörden kapanmalıdır.
f) Güçlü bir hava akımının, özellikle pencereden gelecek rüzgarın ve tencereden taşan
maddelerin ocağı söndürme ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır.
g) Bütangazın kullanıldığı yerler az havalanan küçük bir yerse bu yer sık sık
havalandırılmalıdır.
h) Ocakların yakınında
bulundurulmamalıdır.
kolay
yanabilen
maddeler
(Kağıt,
Plastik
örtü
vs.)
ı) Bütangaz tüpleri asla yatırılmamalı; detantör yukarıda olacak şekilde dik bulundurulmalıdır.
j) Tüpler güneş altında soba ve radyatör yanında bulundurulmamalıdır. Yağmur ve
rutubetten korunmalıdır.
k) Tüpler bina dışına yerleştirilmeli; mümkün değelse üzerine muhafaza yapılıp kilitlenmeli ve
anahtarı, sorumlu kişide bulunmalıdır.
l) Bütangaz tüplerini ocaklara bağlayan hortumlar, sık sık kontrol edilerek, eskiyen, incelen
veya yumuşayanlar yenileri ile değiştirilmelidir.
m)Hortumların bağlantılarında mutlaka kelepçe kullanılacak, gaz kaçağı önemlidir.
n) Hortum, ocağa en yakın mesafeden bağlanmalı, ocak etrafından dolaşılmamalıdır.
o) Tüplerin gaz çıkış subopları ve contaları tamam ve vazifelerini yapar durumda olmalıdır.
p) Bütangaz tüpleri ve ocak anahtarları, kullanım dışında kapalı tutulmalıdır.
r) Bütangaz tüpleri taşıma sırasında tazyik altında bırakılarak ezilmemeli ve sık sık kontrolu
yapılmış tüpler alınmalıdır.
Yukarıda tarafıma bildirilen Sıcak İşlem Talimatı, Kaynak İşleri Talimatı, Elektrik
Kaynağı İle İlgili Talimat, Basınçlı Gazlar Talimatı ve Gaz Tüplerinin Kullanılması İle
İlgili Emniyet Talimatı konularını anladım ve talimatlara uygun şekilde çalışacağım.
Adı – Soyadı
İmza
Download

1-SICAK İŞLEM TALİMATI 1. Sadece yetkili personel kaynak