DÜNYA MISIR DURUMU – Şubat 2014
Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU
Okan Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
[email protected]
2013/14 Sezonu Görünümü
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC; 27 Şubat 2014 tarihli son raporunda; 2012/13
sezonu sonunda 861 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır
üretimini, Temmuz 2013/Haziran 2014 döneminde, 30 Ocak 2013 tarihli
öngörüsünden değişmeden ancak 2012/13 sezonundan 98 milyon ton yüksek olarak,
rekor 959 milyon ton düzeyinde açıklamıştır.
Konsey; 2013/14’de Arjantin ve Brezilya’da üretimlerin 2012/13’deki rekor
rekoltelerinden azalması beklenirken, ABD’nin üretimindeki toparlanma ve AB,
Rusya, Ukrayna ve Çin’deki yüksek rekolteleri takiben dünya mısır üretiminin yıldan
yılda %11 oranında artacağının öngörüldüğünü belirtmiştir.
Raporda, 2013/14
sezonunda küresel mısır üretim alanı önceki yıldan biraz daha düşük (175,1 milyon
hektardan 174,5 milyon hektara) beklenirken, ortalama verimlerin yıldan yıla %12
oranında artış ile 5,5 ton/hektar olarak öngörüldüğü not edilmiştir.
IGC, 2012/13 sezonu sonunda 865 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya mısır tüketimini, 2013/14 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden 4 milyon ton ve
2012/13 sezonundan 67 milyon ton yüksek, rekor 932 milyon ton düzeyinde olmasını
beklemektedir.
Konsey; toplam kullanımın önceki beş-yılın ortalama büyüme oranının dört misli
olarak %8 oranında artmasının beklentisi ile 2013/14’de dünya mısır tüketimindeki
büyümenin özellikle kuvvetli olarak öngörüldüğünü belirtmiştir. Raporda, 2013/14
toplam mısır talebinin hayvan yemi için 537 milyon ton (geçen sezon 486 milyon
ton), endüstriyel kullanım için 259 milyon ton (geçen sezon 245 milyon ton) ve
doğrudan insan gıdası olarak kullanım için 101 milyon tonu (geçen sezon100 milyon
ton) da içerdiği ifade edilmiştir.
IGC, 2012/13 sezonu sonunda 96 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya mısır ticaretinin, 2013/14 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden 2 milyon ton ve
2012/13 sezonundan 14 milyon ton yüksek, rekor 110 milyon ton düzeyinde
gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.
Konsey, son zamanlardaki ihracat talebi ile önceki beklentileri geride bırakarak
2013/14 dünya mısır ticareti öngörüsünün geçen seneye kıyasla %15 oranında yüksek
ve açık ara farkla kayıtlardaki en büyük miktar olduğunu belirtmiştir. Raporda,
düşük ihracat fiyatlarının ithalat öngörülerini tüm bölgelerde arttırması ile mısır
talebini dünya genelinde arttırdığı ifade edilmiştir.
IGC, 2012/13 sezonu sonunda 127 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği
dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2013/14 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden
4 milyon ton düşük ve 2012/13 sezonundan 26 milyon ton (%21 oranında) yüksek, 154
milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
Konsey; 2013/14 ‘de dünya mısır stoklarının potansiyel olarak 2000/01’den bugüne
en yüksek miktar olduğunu ve genel talebin (bir sene önceki %14,7’den yüksek ve
beş-yılın ortalamasının biraz üzerinde) yaklaşık %16,5’una karşılık gelebileceğini
belirtmiştir.
IGC; başlıca ihracatçıların (ABD, Arjantin, Brezilya ve Ukrayna) 2012/13 sezonu
sonunda 34 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu
mısır stoklarının, 2013/14 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden 3 milyon ton düşük
ancak 2012/13 sezonundan 16 milyon ton (%48 oranında) yüksek, 50 milyon ton
düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.
Konsey; son yıllarda Brezilya’nın yüksek stok tutucu olmaya başlamasına karşın
ABD’nin stoklarının toplamın %75’ine karşılık geleceğinin beklendiğini belirtmiştir.
2014/15 Sezonu Görünümü
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC; 2014/15 sezonu dünya mısır üretimine ilişkin
yapmış olduğu ön değerlendirmede, 2014/15’de dünya mısır ekim alanının önceki
sezondan 1 milyon hektar yüksek, yeni bir rekor olarak, 175,5 milyon hektar olarak
öngörüldüğünü belirtmiştir.
Konsey, bu öngörünün Çin, Güney Amerika ve
Ukrayna’nın ekimlerinde öngörülen artışın ABD ve AB’deki bir miktar azalma
tarafından kısmen dengeleneceğini yansıttığını ifade etmiştir. Raporda, normal hava
koşulları varsayıldığında, verimlerin önceki yılın rekor düzeylerinden biraz
düşmesinin beklendiği ve üretimin yıldan yıla %0,5 oranında az olarak 954 milyon ton
düzeyinde öngörüldüğü açıklanmıştır.
Dünya Mısır Durumu, milyon ton
Üretim
Tüketim
Ticaret
Stoklar
10/11
11/12
12/13
Tahmin
831
844
93
131
877
876
97
131
861
865
96
127
13/14
Öngörü
30.01
27.02
959
959
928
932
108
110
158
154
Download

DÜNYA MISIR DURUMU – Şubat 2014