SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
LLP/ERASMUS KURUMSAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2013–2014 AKADEMİK YILI
"DERS VERME HAREKETLİLİĞİ” ve
“EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ”
EK HİBE DEĞERLENDİRME SONUÇ İLANI
Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı, “Personel Ders Verme Hareketliliği” ve “Eğitim
Alma Hareketliliği” kapsamında, 2013-2014 Akademik Yılı başvuruları EK HİBE DEĞERLENDİRME
süreci tamamlanmış ve nihai sonuç listesi ekte sunulmuştur.
Ek hibe değerlendirmeleri sonucunda ASiL listeye yükselen Selçuk Üniversitesi personelinin,
aşağıdaki belgeleri, 21 Şubat 2014 Cuma, Saat 17.00’a kadar kendilerine tekrardan herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın, Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
1. Onaylı Öğretim/İş Planı: Ders Verme ve Eğitim Alma hareketlilikleri için ayrı ayrı
düzenlenmiştir. Siteden indirilebilir.
2. Kabul/Davet Belgesi: Karşı kurum yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlü olarak,
başvuran S.Ü. personelinin bu kurumda "ders vermeye" veya "eğitim almaya" davet edildiği
belirtilmelidir.
3. İkili Anlaşma: Daha önce personelin bölümü ile gideceği kurum arasında anlaşma
bulunmayıp, bu süre içinde yeni anlaşma yapılması durumunda ibraz edilecektir.
4. Bilgi Formu: Siteden indirilebilir.
5. Karşı Kurumdan Alınacak Akademik Takvim: Hareketliliğin eğitim dönemi dışında
gerçekleşmesi durumunda.
6. Sözleşme: Her sayfası paraflanarak, 2 adet düzenlenir. Siteden indirilebilir.
7. Taahhütname (Orijinal olmayan belgeler için)
(Web Link: http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=325&sayfa=4073&dt=1)
Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği kapsamındaki faaliyetlerin, en geç 30 Eylül 2014
tarihi itibarıyla tamamlanması gerekmektedir.
"Ders Verme Hareketliliği"nden faydalanmak isteyen personelin, kendi "bölümü" ile,
başvurmak istediği EÜB sahibi yükseköğretim kurumu arasında, tüm prosedürleri tamamlanmış ve
onaylı bir " KURUMLARARASI ANLAŞMA"nın mevcut olması gerekir.
Kurumlararası anlaşma şartı, kısmen "Eğitim Alma Hareketliliği"nden faydalanacak personel
için de geçerlidir. Eğitim almak için bir yükseköğretim kurumuna başvurulacaksa, bu kurum ile
personelimizin bölümü arasında geçerli bir "KURUMLARARASI ANLAŞMA"nın mevcut olması
gerekir. Ancak başvuru, üniversiteye değil de özel bir kuruluşa, firmaya, vakfa, enstitüye, işletmeye
veya benzeri kuruma yapılacaksa, anlaşma şartı olmaksızın, kabul/davet belgesi ve/ya iş planı (work
plan) alınması yeterlidir.
Taahhütname vererek başvuru belgelerinin fotokopilerini teslim eden Personelimiz,
dönüşlerinde belgelerinin orijinallerini imzalı ve onaylı halde Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim
etmeleri gerekmektedir.
1
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ
NO ÜNVAN
1
Yrd.Doç.Dr.
ADI SOYADI
CUMHUR
BOYACIOGLU
2
Doç.Dr.
MUSTAFA NUMAN
BUCAK
3
Prof.Dr.
KÜRŞAD TURGUT
4
Dr.
HALİL AKMEŞE
5
Doç.Dr.
METİN AKSOY
6
Prof.Dr.
SÜLEYMAN YALDIZ
7
Doç.Dr.
MEHMET ÖĞÜT
FAKÜLTESİ
ÜNİVERSİTE
Hukuk Fakültesi
UNIWERSYTET OPOLSKI
DURUM
ASİL
UNİVERSİTY OF
AGRICULTURAL SCİENCES
Veteriner Fakültesi
AND VETERİNARY MEDİCİNE
CLUJ NAPOCA
Veteriner Fakültesi
Sosyal Bilimler
Meslek
Yüksekokulu
İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi
Teknik Eğitim
Fakültesi
Çumra Meslek
Yüksekokulu
ASİL
ASİL
(Kontenjan
Barajı)
ASİL
(Anlaşma
Sorunu)
UNIVERSITY OF LIFE
SCIENCES
PETRU MAIOR
UNIVERSITATEA DANUBIUS
DIN GALATI
UNIVERSITATEA DIN
ORADEA
UNIVERSITY OF RUSE
ÜNVAN
Arş.Gör.
Uzman
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
ADI-SOYADI
RIZA ÖZBÖLÜK
NEDİM SARIGÜZEL
KEMAL NALÇIN
SEMA YILMAZ
BÖLÜM
Tarih
Tarih
İşletme
Hemşirelik
5
Arş.Gör.
MUHARREM HİLMİ AKSOY
Makine Mühendisliği
6
7
Arş.Gör.
Arş.Gör.
ONUR KABAK
İLKER METE MİMİROĞLU
Tarih
Sanat Tarihi
8
Arş.Gör.
HASAN ALİ TANER
Maden Mühendisliği
9
Arş.Gör.
MUHAMMED ARİF ŞEN
Makine Mühendisliği
10
Arş.Gör.
ABDULLAH ÇAKAN
Makine Mühendisliği
11
12
Arş.Gör.
Arş.Gör.
HURİYE İ. K. KIRLIOĞLU
DOĞA BAŞER
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
13
Arş.Gör.
ZEYNEP KATIRCIOĞLU
Metalurji ve Malz.
Mühendisliği
2
ASİL
ASİL
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ NİHAİ DEĞERLENDİRME
SONUÇ LİSTESİ
NO
1
2
3
4
ASİL
DURUM
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
14
Arş.Gör.
ADEM YAR
Makine Mühendisliği
15
Arş.Gör. Dr.
İLKER ALİ ÖZKAN
Bilgisayar Mühendisliği
16
Arş.Gör.
MURAT KOYUNBAKAN
Makine Mühendisliği
17
Arş.Gör.
MURAT KÖKLÜ
Bilgisayar Mühendisliği
18
Arş.Gör.
OKAN DEMİR
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
19
Uzman
SERDAR KARADAŞ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
20
Arş.Gör.
SEZER PIÇAK
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
21
Uzman
ÖMER FARUK TEKİN
KAMU YÖNETİMİ
22
Arş.Gör. Dr.
SALİH KIŞ
TARİH
Asil
Asil
Asil
Asil
Yedek 1
Yedek 2
Yedek 3
Yedek 4
Yedek 5
Üniversitemizin değerli Personeline hayırlı olsun diler, saygılarımızı sunarız…
ERASMUS SEÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU
Doç. Dr. Fuat BOYACIOĞLU
ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRÜ
SELÇUK UNİVERSİTESİ
LLP/ERASMUS Kurum Koordinatörlüğü
Tel: +90 332 241 01 02
Faks: +90 332 241 40 82
E-mail: [email protected]
Web: www.llp.selcuk.edu.tr
İlan Tarihi: 27.01.2014
Güncelleme: 28.01.2014
3
Download

Bölüm Başkanlarının Dikkatine