İL
:OSMANİYE
TARİH
21.02.2014
ِ
‫اﻝر ِﺤ ِﻴم‬
 ‫اﻝر ْﺤ َﻤ ِن‬
 ‫ ِﻪ‬‫ﻨﻪُ ﺒِ ْﺴِم اﻝﻠ‬‫ﺎن َ ٕوِا‬
َ ‫ﻨﻪُ ﻤن ُﺴﻠَْﻴ َﻤ‬ِ‫إ‬
Neml, 28/30
‫ﷲُ َ َ ْ ِ َو َ ﱠ‬
‫ﷲِ َ ﱠ ﱠ‬
‫َ َل َر ُ ُل ﱠ‬
HER HAYRIN BAŞI BESMELE
Muhterem Müminler
Bismillahirrahmanirrahim; Rahman ve
Rahim olan yani esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın
adıyla başlıyorum demektir. Müslümanlar olarak
bizler dünya ve ahiretle ilgili helal ve meşru olan
her işe Allah’ın adıyla yani besmeleyle başlarız.
Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste
Efendimiz (s.a.v.): Besmele ile başlamayan her
iş bereketsizdir, devam etmez, köksüzdür (1).
Buyurmuş ve besmelenin kıymetini en güzel
şekilde anlatmıştır.
Kıymetli Kardeşlerim
Gerek ibadet gerekse günlük hayatla ilgili
işlerde; mü’min helal olan her işine besmeleyle
başlar. Bu Müslüman için bir hayat prensibidir.
İbadetlere başlarken, yiyip içerken, oturup
kalkarken, yatarken, evine işyerine girip çıkarken,
arabaya binip inerken, bir şey alıp satarken hülasa
her işine besmeleyle yani Allah’ın adıyla başlar.
Mümin besmele çekmekle, Allah’ın adıyla
başlamakta, dua ve münacatta bulunmaktadır.
Esirgeyen ve bağışlayan rabbinden yaptığı işin,
ibadetin makbul olmasını, hakkında hayırlı
olmasını, haram ve günahlardan sakınmayı
istemektedir. Yaptığı iş-ibadet süresince rabbinin
esirgemesini, istemeyerek yaptığı hata ve
kusurlarını bağışlamasını istemektedir. Yapılan
ibadetin, işin, fiilin kendisine kolaylaştırılmasını
hayırlı ve bereketli kılınmasını istemektedir.
Değerli Müminler
İbadetlerinde riya ve gösteriş içerisinde
olan kimse, besmeleyi ve ibadetin manasını
anlayamamış demektir. Yediği-içtiği haram olan
bir kimsenin yemeğe içmeye besmeleyle
başlaması besmeleyi ve İslam’ı idrak edemediğini
gösterir.
İşyerini-tezgâhını besmeleyle açan esnaf; eğer
ölçü ve tartısında hile yapıyor, malın kusurunu
gizleyip insanları aldatıyorsa o besmeleye
hakkıyla
inanmamış
demektir.
Emri altındakilerinin, çalıştırdıklarının hak ve
hukukuna riayet etmeyen idareci veya işadamı
besmeleyi ve İslam’ı idrak edememiştir.
Kendisine verilen görevi hakkıyla yapmayan,
sorumlu olduğu alet edevata kendi malı gibi sahip
çıkmayan memur-işçi istediği kadar besmeleyle
işine başlasın besmele onun boğazından aşağıya
inmemiştir. Sınır komşusunun bağına bahçesine
tarlasına tecavüzde bulunan çiftçi; istediği kadar
besmeleyle iş görsün, o, besmeleyi, Müslümanlığı,
komşu hakkını, kul hakkını anlayamamıştır.
Çünkü besmeleyle işe başlamak demek; ya rabbi
senin razı olacağın şekilde riya ve gösterişten uzak
ibadet ve kulluk yapmayı bana nasip et demektir.
Besmeleyle işe başlamak; ya rabbi helal kazanç ve
geçim nasip eyle demektir. Besmeleyle işe
başlamak; ya rabbi kul hakkı yemekten sana
sığınırım demektir.
Değerli Kardeşlerim
Besmeleyle başlamayan işin hayrının ve
bereketinin
olmayacağını
unutmayalım.
Besmeleyle işe başlamanın aynı zamanda Allah’ı,
O’nun şanını yüceltmek demek olduğunu, O’nu
tesbih etmek demek olduğunu unutmayalım.
Besmeleyle işe başlamanın hayatın her alanında
‘’Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’’ (2) emri
ilahisini düstur edinmek demek olduğunu
unutmayalım.
___________________________________
1. Müsned, II/259
2. Hud, 11/112
Hazırlayan: Mahmut KARARMAZ
Düziçi Çotlu Köyü Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

her hayrın başı besmele