T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:1
Oturum
:1
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 232
Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali
Yılına ait 70.000.000,00 ¨’lik Gelir-Gider Bütçesi ile
ilgili teklifin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 4.maddesinde yer alan, İl Özel
İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait
70.000.000,00 ¨’lik Gelir-Gider Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesi Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin
16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00 ¨’lik
Gelir-Gider Bütçesinin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna
havale edilmesine yapılan işaretli oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
İbrahim AKKUŞ
Katip
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:1
Oturum
:1
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 233
Konusu: Valilik Makamının 17.10.2014 tarih ve 9483
sayılı yazı ile yeniden görüşülmek üzere geri iade edilen, İl
Genel Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 209 sayılı İl Genel
Meclis Kararının yeniden görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 5.maddesinde yer alan, Valilik
Makamının 17.10.2014 tarih ve 9483 sayılı yazı ile yeniden görüşülmek üzere geri iade edilen, İl Genel Meclisinin
02.10.2014 tarih ve 209 sayılı İl Genel Meclis Kararının yeniden görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesi Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; Valilik Makamının
17.10.2014 tarih ve 9483 sayılı yazı ile yeniden görüşülmek üzere geri iade edilen, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi,
Topraktepe Köyü, İncirli mevkii, 136 ada, 36 nolu tarla vasıflı taşınmaz üzerine Biokütle Enerji Santrali yapılması
amacıyla” Sanayi Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planları ile ilgili olarak İl Genel
Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 209 sayılı İl Genel Meclis Kararının yeniden gerekli araştırma ve inceleme yapılmak
üzere, İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri
Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarına havale edilmesine, yapılan
işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
İbrahim AKKUŞ
Katip
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:1
Oturum
:1
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 234
Konusu: İl Genel Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 207
sayılı kararı ile İl Özel İdaresinin hizmet alanı olmadığı
halde, Yarbaşı Belediye sınırları içerisinde ve Belediyeye
ait olan yolların İl Özel İdaresi tarafından, bu yollar için
araç gereç ve malzeme yardımı yapılıp yapılmadığı ile
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 6.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 207 sayılı kararı ile İl Özel İdaresinin hizmet alanı olmadığı halde, Yarbaşı Belediye
sınırları içerisinde ve Belediyeye ait olan yolların İl Özel İdaresi tarafından, bu yollar için araç gereç ve malzeme
yardımı yapılıp yapılmadığı ile ilgili olarak Araştırma ve İnceleme Komisyonundan gelecek olan Komisyon
raporunun görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporu Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından
okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresi yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda, İlimiz
Merkez, İlçe ve Belde Belediyelerinde özellikle grup yolları güzergahındaki yolların iyileştirme, bakım ve onarım
işlerinin İl genelinde ihtiyaç sahibi Belediyelerle belli bir ücret karşılığı protokol dahilinde yol ihtiyaçlarının
yapılması ile ilgili görüş birliğine varılmış olup, Kasım ayı içerisinde İl Genel Meclisinden bu konuda İdareye yetki
verilip, gerekli çalışmaların başlatılmasına ve bu minvalde açılan Meclis araştırmasının gündemden
düşürülmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
İbrahim AKKUŞ
Katip
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:1
Oturum
:1
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 235
Konusu: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Adnan
MENDERES ( Raufbey ) Mahallesi Muhsin YAZIOĞLU
Caddesi CİTY-328 Konutlarından, A4 Blok 9 ve 10 nolu
daireler, B3 Blok 10 nolu daire, B4 Blok 9 ve 10 nolu
dairelerin satış kararının iptal edilerek, Kamu Konutu
olarak kullanmak üzere A4 Blok 09 nolu konutun "İl Özel
İdaresi Sekreterliği Konutu" olarak tahsisine, A4 Blok 10,
B3 Blok 10, B4 Blok 9 ve B4 Blok 10 nolu toplam 4
konutun ise "Vali Yardımcılarının" konutu olarak
kullanılması için Vali Yardımcılarına tahsis edilmesi ile
ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 8.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 216 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait
Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin YAZICIOĞLU caddesi, 2085 ada, 1 parsel üzerinde bulunan CITY
328 konutlarından A Blokta bulunan (A3 Zemin Kat 1, A2 Zemin Kat 1, A1 4.Kat 10, A2 4.Kat 9, A2 4.Kat 10 ve
A3 4. Kat 8 Nolu) olmak üzere 4 Adet Dublex ve 2 Adet Zemin Katın Kamu konutu olarak (Lojmana)
dönüştürülmesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarından gelecek olan
Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Adnan
MENDERES (Raufbey) Mahallesi Muhsin YAZIOĞLU Caddesi 2085 Ada 1 Parsel 13.850 m2 arsanın kat
karşılığı ihale edilmesi ile 2011 yılında İl Özel İdaresine CİTY-328 Konutlarından toplam 67 Adet konut elde
edilmiştir. Ekim- 2014 yılı itibariyle 46 konut satılmıştır. Satışta olan 21 konutun 9 adeti zemin, 12 adeti ise
dubleks konutlardır.
Defalarca ihale edilmesine rağmen 3 yıl içerisinde ancak 46 konut satılabilmiştir. Her ay ortalama daire
başına 250-300 TL Ortak Gider aidat ödemesi yapılmaktadır. Buda yılda daire başına ortalama 270x21 = 5.670
aylık 5.670 X 12 =68.040 TL. yıllık aidat gideri demektir. İdaremiz açısından hem aidat giderleri masraflarının
hem’de yıpranma masraflarının önüne geçmemiz için, kira getirisi’de göz önüne alındığında , Vali Yardımcıları ve
İl Özel İdare Genel Sekreterinin oturabileceği lojmanların olmaması gerekçeleri ile;
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Adnan MENDERES ( Raufbey ) Mahallesi Muhsin YAZIOĞLU
Caddesi CİTY-328 Konutlarından, A4 Blok 9 ve 10 nolu daireler, B3 Blok 10 nolu daire, B4 Blok 9 ve 10 nolu
dairelerin satış kararının iptal edilerek, Kamu Konutu olarak kullanmak üzere A4 Blok 09 nolu konutun "İl Özel
İdaresi Sekreterliği Konutu" olarak tahsisine, A4 Blok 10, B3 Blok 10, B4 Blok 9 ve B4 Blok 10 nolu toplam 4
konutun ise "Vali Yardımcılarının" konutu olarak kullanılması için Vali Yardımcılarına tahsis edilmesine yapılan
işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:1
Oturum
:1
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 236
Konusu: İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9028
sayılı yazısı ile teklif edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. ve 25. maddelerine
istinaden hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait
yatırım programı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
22.10.2014 tarih ve 9028 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16.
ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait yatırım programının, 5302 Sayılı İl
Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili talebin
görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından
yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9028 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait
yatırım programının, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile
Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarına havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar
verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:1
Oturum
:1
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 237
Konusu: İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9029
sayılı yazısı ile teklif edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile 5302 Sayılı
İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddeleri gereğince
hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait
Performans programı ile ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
22.10.2014 tarih ve 9029 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
9.maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015
Mali Yılına ait Performans programının, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince İl Genel
Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından
yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9029 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddeleri gereğince
hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait Performans programının, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak
üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Ulaştırma ve
Enerji Kaynakları Komisyonlarına havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:1
Oturum
:1
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 238
Konusu: İlimizde yer alan İlçe ve Belde sınırları
içerisinde Köylerimizle ulaşımı sağlayan yolların
incelenerek, İl Özel İdaresi Genel sekreteri ve İl Genel
Meclis Başkanlığının bilgisi dahilinde, İl Özel İdaresince
Belediyelerle protokol yapılarak yolların iyileştirmesi ve
gereğinin yapılması için İl Özel İdaresine yetki verilmesi
ile ilgili olarak verilen önergenin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 13 İl Genel Meclis üyesi
Musa DOĞAN, Hanifi İSPİR, Veli GANİ, Mahir DOĞAN, Nuh KARA, İbrahim AKKUŞ, Abdullah TIRAŞ, Ali
KILIÇ, Hanifi ŞEN, H.Bekir DİNGİL, Duran GÜLTEPE Salim BARUTCU ve Mehmet YILDIRIM tarafından
imzalı olarak İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan; İlimizde yer alan İlçe ve Belde sınırları içerisinde Köylerimizle
ulaşımı sağlayan yolların incelenerek, İl Özel İdaresi Genel sekreteri ve İl Genel Meclis Başkanlığının bilgisi
dahilinde, İl Özel İdaresince Belediyelerle protokol yapılarak yolların iyileştirmesi ve gereğinin yapılması için İl
Özel İdaresine yetki verilmesi ile ilgili olarak verilen önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp
alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, ek gündem maddesi olarak gündeme
alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; İl Genel Meclis Üyelerince teklif edilen önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan
oylamada; İlimizde yer alan İlçe ve Belde sınırları içerisinde Köylerimizle ulaşımı sağlayan yolların incelenerek, İl
Özel İdaresi Genel sekreteri ve İl Genel Meclis Başkanlığının bilgisi dahilinde, İl Özel İdaresince Belediyelerle
protokol yapılarak yolların iyileştirmesi ve gereğinin yapılması için İl Özel İdaresine yetki verilmesine karar
verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:2
Oturum
:2
Karar Tarihi : 04.11.2014
Karar No
: 239
Konusu: İl Özel İdaresinin 23.10.2014 tarih ve 9078
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Genel Meclisince
01.02.2012 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen
Osmaniye İl Özel İdaresi Yoksullara Verilecek Mikro
Kredi uygulama Yönetmeliğinin iptal edilmesi ve
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski hizmet binasında
bulunan 3.kat 306 nolu odanın, Türkiye Gramen Mikro
finans Programı Osmaniye Şubesine tahsis edilmesi ile
ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 04 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
23.10.2014 tarih ve 9078 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Genel Meclisince 01.02.2012 tarih ve 15 sayılı kararı ile
kabul edilen Osmaniye İl Özel İdaresi Yoksullara Verilecek Mikro Kredi uygulama Yönetmeliğinin iptal edilmesi
ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski hizmet binasında bulunan 3.kat 306 nolu odanın, Türkiye Gramen Mikro
finans Programı Osmaniye Şubesine tahsis edilmesi ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 23.10.2014 tarih ve 9078 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Genel
Meclisince 01.02.2012 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen Osmaniye İl Özel İdaresi Yoksullara Verilecek
Mikro Kredi uygulama Yönetmeliğinin iptal edilmesi ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski hizmet binasında
bulunan 3.kat 306 nolu odanın, Türkiye Gramen Mikro finans Programı Osmaniye Şubesine tahsis edilmesi ile ilgili
talebin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle
oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:2
Oturum
:2
Karar Tarihi : 04.11.2014
Karar No
: 240
Konusu: İl Özel İdaresinin 03.11.2014 tarih ve 9338
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro
ihdas işlemi ile ilgili olarak Ek (I) sayılı cetvelde gösterilen
2 Adet Uzman, 2 Adet Tekniker kadrolarının ihdas
edilmesi ile ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 04 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
03.11.2014 tarih ve 9338 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro ihdas işlemi ile ilgili olarak Ek
(I) sayılı cetvelde gösterilen 2 Adet Uzman, 2 Adet Tekniker kadrolarının ihdas edilmesi ile ilgili talebin
görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından
yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 03.11.2014 tarih ve 9338 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm
Kadro ihdas işlemi ile ilgili olarak Ek (I) sayılı cetvelde gösterilen 2 Adet Uzman, 2 Adet Tekniker kadrolarının
ihdas edilmesi ile ilgili talebin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri
Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarına havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:2
Oturum
:2
Karar Tarihi : 04.11.2014
Karar No
: 241
Konusu: İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9050
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro
fazlalığı nedeniyle dondurulmuş işçi kadrosunda görev
yapmakta iken emekliye ayrılan Elektrik Tesisatı ustası
Ömer ULUTAŞ’ın kadrosunun iptal edilmesi ile ilgili
talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 04 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
22.10.2014 tarih ve 9050 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro fazlalığı nedeniyle dondurulmuş
işçi kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılan Elektrik Tesisatı ustası Ömer ULUTAŞ’ın kadrosunun iptal
edilmesi ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından
yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9050 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm
Kadro fazlalığı nedeniyle dondurulmuş işçi kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılan Elektrik Tesisatı
ustası Ömer ULUTAŞ’ın kadrosunun iptal edilmesine karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle
oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:3
Oturum
:3
Karar Tarihi : 05.11.2014
Karar No
: 242
Konusu: İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9027
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Bütçesine, Köy
ve Köylerin kurdukları Birliklere yardım amacı ile konan
ödeneklerin ve yardımların harcanması takibi ile ilgili
olarak hazırlanan yönetmelik taslağı ile ilgili talebin
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 05 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
22.10.2014 tarih ve 9027 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Bütçesine, Köy ve Köylerin kurdukları
Birliklere yardım amacı ile konan ödeneklerin ve yardımların harcanması takibi ile ilgili olarak hazırlanan
yönetmelik taslağı ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9027 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel
İdaresi Bütçesine, Köy ve Köylerin kurdukları Birliklere yardım amacı ile konan ödeneklerin ve yardımların
harcanması takibi ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelik taslağı ile ilgili talebin, gerekli araştırma ve inceleme
yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarına havale edilmesine yapılan
işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:3
Oturum
:3
Karar Tarihi : 05.11.2014
Karar No
: 243
Konusu: İl Özel İdaresinin 04.11.2014 tarih ve 9425
sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı Kanunun 6 ve 35.
maddeleri çerçevesinde; İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke
ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine göre kaldırılması ve
ihdas edilmesi istenilen dolu ve boş Birim Müdürü
kadroları ile ilgili olarak yapılan talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 05 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
04.11.2014 tarih ve 9425 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı Kanunun 6 ve 35. maddeleri çerçevesinde; İl
Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine göre kaldırılması ve ihdas edilmesi istenilen
dolu ve boş Birim Müdürü kadroları ile ilgili olarak yapılan talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 04.11.2014 tarih ve 9425 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı
Kanunun 6 ve 35. maddeleri çerçevesinde; İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine
göre kaldırılması ve ihdas edilmesi istenilen dolu ve boş Birim Müdürü kadroları ile ilgili olarak yapılan talebin
gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada
oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:4
Oturum
:4
Karar Tarihi : 06.11.2014
Karar No
: 244
Konusu: İl Genel Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 208
sayılı kararı ile İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi,
Aslanpınarı Köyü, 115 ada, 3 nolu tarla vasıflı taşınmaz
üzerine Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Depolama ve Geri Kazanımı ve Cürufların Toplanarak
Fiziksel Yöntemlerle Elenmesi ve Ayrıştırılması Tesisi
yapılması amacıyla” Sanayi Alanı” olarak hazırlanan
1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının onaylanması ile
ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 06 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.Gündemin 7.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 208 sayılı kararı ile İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü, 115 ada, 3
nolu tarla vasıflı taşınmaz üzerine Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama ve Geri Kazanımı ve
Cürufların Toplanarak Fiziksel Yöntemlerle Elenmesi ve Ayrıştırılması Tesisi yapılması amacıyla” Sanayi Alanı”
olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının onaylanması ile ilgili komisyon raporlarının
tamamlanarak Kasım ayında görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü, 115
ada, 3 nolu tarla vasıflı taşınmaz üzerine Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama ve Geri Kazanımı ve
Cürufların Toplanarak Fiziksel Yöntemlerle Elenmesi ve Ayrıştırılması Tesisi yapılması amacıyla” Sanayi Alanı”
olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5302
Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c maddesi gereğince onaylanmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği
yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)
gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:4
Oturum
:4
Karar Tarihi : 06.11.2014
Karar No
: 245
Konusu: İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 217
sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen, Mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Karaboyunlu
Mahallesinde bulunan 1249 ada, 7 parselde kayıtlı
toplam 2.329,44 m2 taşınmaz üzerine Ana Okulu
yapılması planlandığından, İmar planında Eğitim Alanı
olarak gösterilen gayrimenkulün Milli Eğitim Bakanlığı
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilmesi
ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 06 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 9.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 217 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait
İlimiz Merkez Karaboyunlu Mahallesinde bulunan 1249 ada, 7 parselde kayıtlı toplam 2.329,44 m2 taşınmaz
üzerine Ana Okulu yapılması planlandığından, İmar planında Eğitim Alanı olarak gösterilen gayrimenkulün Milli
Eğitim Bakanlığı (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık
Hizmetleri Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarından gelecek olan komisyon
raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez
Karaboyunlu Mahallesinde bulunan 1249 ada, 7 parselde kayıtlı toplam 2.329,44 m2 taşınmaz üzerine Ana Okulu
yapılması planlandığından, İmar planında Eğitim Alanı olarak gösterilen gayrimenkulün Milli Eğitim Bakanlığı
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilmesine, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f maddesi
gereğince karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
İbrahim AKKUŞ
Katip
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:4
Oturum
:4
Karar Tarihi : 06.11.2014
Karar No
: 246
Konusu: İl Özel İdaresinin 20.10.2014 tarih ve 9026
sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait
olup, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Okul arsaları
içerisine yapılacak olan ekli yazıdaki trafo yerlerinin 25
yıllığına bedelsiz olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına
sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) verilmesi ile ilgili
talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 06 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
20.10.2014 tarih ve 9026 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Milli Eğitim Bakanlığına
tahsisli Okul arsaları içerisine yapılacak olan ekli yazıdaki trafo yerlerinin 25 yıllığına bedelsiz olarak TEDAŞ
Genel Müdürlüğü adına sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) verilmesi ile ilgili olarak yapılan talebin görüşülmesine
geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 20.10.2014 tarih ve 9026 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait olup, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli, İlimiz Merkez, Karaboyunlu Mahallesi288 ada, 1 parselde
bulunan Mithatpaşa ilköğretim Okulu, Yeni Mahalle 991 ada, 13 parselde bulunan Rahime Hatun Kız Meslek ve
Teknik Meslek Lisesi, Rızaiye Mahallesinde bulunan 1291 ada, 2 nolu parselde bulunan Yunus Emre Ortaokulu,
Baş Mahalle 251 ada, 18 nolu parselde bulunan Baş Mahalle Ortaokulu için 4x7=28 m2’lik 4 adet emniyet mesafesi
dahil trafo yerlerinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (f) bendine istinaden 25 yıllığına
bedelsiz olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) verilmesi ile ilgili olarak
yapılan talebin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile
İçişleri Komisyonlarına havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 07.11.2014
Karar No
: 247
Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Nohut Köyü,
Elçepınar mevkiinde oturan vatandaşların ve arsa
sahiplerinin de mağduriyetlerinin giderilerek yaklaşık 600
(altıyüz) metre kadar olan bu yere yeni bir yol açılması
işinin, İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak
yaptırılması ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 07 Kasım 2014 tarihinde saat 13.00’da toplandı. Gündemin 10.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 222 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen, İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Nohut
Köyü ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları
Komisyonlarından gelecek olan komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Nohut Köyünün Elçepınar
denilen mevkiinde 7 (yedi) tane ev bulunmakta olup, Elçepınar mevkiinde ikamet eden vatandaşların ulaşım olarak
resmi bir yolu bulunmamaktadır. Şu andaki ulaşımları da köylü bir vatandaşın arsasını ikiye bölerek idari olarak
ulaşımı sağlanmaktadır. Arsa sahibi arsasını imar yaptırarak parselleyip satmak istediğinden yolun kapatılmasını
istemektedir. Mevcut yol kapandığı zaman Elçepınar denilen yerde ikamet eden vatandaşlar tamamen mağdur
olacaklardır. Arsa sahibi ise burada oturan vatandaşların mağdur olmamaları için yolun arsayı bölmeden arsanın üst
doğu sınırından köy yoluna bağlanmasını istemektedir. Elçepınar mevkiinde oturan vatandaşların ve arsa
sahiplerinin de mağduriyetlerinin giderilerek yaklaşık 600 (altıyüz) metre kadar olan bu yere yeni bir yol açılması
işinin, İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği
yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)
gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
İbrahim AKKUŞ
Katip
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 07.11.2014
Karar No
: 248
Konusu: Sumbas İlçesi, Yeşilyayla Köyünün Safiyeler
mahallesi ile fındıklar mahallesi arası yaklaşık 1500 metre
yolun dozer kırıcılı kepçeyle ulaşıma açılması işinin İl
Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak
yaptırılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 07 Kasım 2014 tarihinde saat 13.00’da toplandı. Gündemin 12.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 224 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen, Sumbas İlçesi, Yeşilyayla Köyünün
Safiyeler mahallesi ile fındıklar mahallesi arası yaklaşık 1500 metre yolun dozer kırıcılı kepçeyle ulaşıma açılması
işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri
Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık komisyonlarından
gelecek olan Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; Sumbas İlçesi, Yeşilyayla Köyünün Safiyeler mahallesi
ile fındıklar mahallesi arası yaklaşık 1500 metre yolun dozer kırıcılı kepçeyle ulaşıma açılması işinin İl Özel
İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere
kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan
işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:6
Oturum
:6
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 249
Konusu: Düziçi İlçesi, Bostanlar Köyü Göllüler
Mahallesine ait 4 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel
İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması
ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 10 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 13.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 225 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Düziçi İlçesi, Bostanlar Köyü Göllüler
Mahallesine ait 4 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması
ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarından
gelecek olan komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Bostanlar Köyü Göllüler
Mahallesine ait 4 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak
yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine
(Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:6
Oturum
:6
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 250
Konusu: Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyü grup yoluna ait
4 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin
2014 yatırım programına alınarak yaptırılması ile ilgili
komisyon raporunun görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 10 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 14.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 226 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyü grup
yoluna ait 4 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması ile
ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarından
gelecek olan komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali
KILIÇ tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; ; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyü
grup yoluna ait 4 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak
yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine
(Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:7
Oturum
:7
Karar Tarihi : 11.11.2014
Karar No
: 251
Konusu: Kadirli İlçesi, Aşağıbozkuyu Köyü, Hacı
Çolaklı Mahallesine ait 4 km’lik 2. kat, Karaincir
Mahallesi 2 Km 1.kat asfalt yapım işlerinin İl Özel
İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması
ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 11 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 15.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 227 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kadirli İlçesi, Aşağıbozkuyu Köyü,
Hacı Çolaklı Mahallesine ait 4 km’lik 2. kat, Karaincir Mahallesi 2 Km 1.kat asfalt yapım işlerinin İl Özel
İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile
Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarından gelecek olan komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Aşağıbozkuyu Köyü, Hacı
Çolaklı Mahallesine ait 4 km’lik 2. kat, Karaincir Mahallesi 2 Km 1.kat asfalt yapım işlerinin İl Özel İdaresinin
2014 yatırım programına alınarak yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle
oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Konusu: İl Özel İdaresinin 03.11.2014 tarih ve 9338
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:7
Oturum
:7
Karar Tarihi : 11.11.2014
Karar No
: 252
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro
ihdas işlemi ile ilgili olarak Ek (I) sayılı cetvelde
gösterilen 2 Adet Uzman, 2 Adet Tekniker kadrolarının
ihdas edilmesi ile ilgili komisyon raporlarının
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 11 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak teklif edilen; İl Özel
İdaresinin 03.11.2014 tarih ve 9338 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro ihdas işlemi ile ilgili
olarak Ek (I) sayılı cetvelde gösterilen 2 Adet Uzman, 2 Adet Tekniker kadrolarının ihdas edilmesi ile ilgili konu, İl
Genel Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 240 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile İçişleri
Komisyonlarına havale edilerek, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarınca düzenlenen
10.11.2014 tarihli komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 03.11.2014 tarih ve 9338 sayılı yazı ile
teklif edilen aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi yazılı kadroların;
KADRO İHDAS CETVELİ
(MEMUR)
İHDASI İSTENİLEN KADRONUN;
UNVAN
SINIFI
KODU
6175
8750
8750
GİH
TH
TH
UNVANI
DERECESİ
ADEDİ
GEREKÇESİ
Uzman
Tekniker
Tekniker
1
1
4
2
1
1
Personel ihtiyacı
Yukarıda gösterildiği şekilde ihdas edilmesine karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle
oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Konusu: İl Özel İdaresinin 04.11.2014 tarih ve 9425 sayılı
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:7
Oturum
:7
Karar Tarihi : 11.11.2014
Karar No
: 253
yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı Kanunun 6 ve 35. maddeleri
çerçevesinde; İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmeliğine göre kaldırılması ve ihdas edilmesi istenilen
dolu ve boş Birim Müdürü kadroların tahsis edilmesi ile ilgili
komisyon raporunun görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı salonunda 11 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem
dışı olarak teklif edilen; İl Özel İdaresinin 04.11.2014 tarih ve 9425 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı Kanunun 6 ve 35. maddeleri çerçevesinde; İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğine göre kaldırılması ve ihdas edilmesi istenilen dolu ve boş Birim Müdürü kadroları ile ilgili konu, İl Genel Meclisinin 05.11.2014 tarih ve 243 sayılı kararı ile
İçişleri Komisyonuna havale edilerek, İçişleri Komisyonunca düzenlenen 10.11.2014 tarihli komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporu Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 03.11.2014
tarih ve 9338 sayılı yazı ile teklif edilen aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi yazılı kadroların;
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ CETVELİ (MEMUR)
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN
SINIFI
UNVANI
KODU *
11140
GİH
Plan ve Proje Müdürü
11187
GİH
Yatırım ve İnşaat Müdürü
11157
GİH
Su ve Kanal Hiz.Müd.
11163
GİH
Tarımsal Hizmetler Müd.
11115
GİH Kültür ve Sosyal Hiz.Müd.
4470
GİH
Sağlık İşleri Müd.
11144
GİH
Ruhsat ve Denetim Müd.
ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
DERECESİ
ADEDİ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UNVAN
KODU
SINIFI
11143
GİH
UNVANI
DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ
0
GİH
Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Müdürü
Su, Kanal ve Tarımsal
Hizmetler Müdürü
Sağlık Kültür ve Sosyal
Hizmetler Müdürü
3970
GİH
İşletme Müdürü
0
1
1
1
1
1
1
1
1
5302 Sayılı Kanununun 6 ve 35. maddeleri çerçevesinde; İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre kaldırılması ve ihdas edilmesi teklif edilen dolu
ve boş Birim Müdürü kadrolarının yukarıda gösterildiği şekli ile iptal ve ihdas işleminin yapılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel
İdaresine (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:8
Oturum
:8
Karar Tarihi : 12.11.2014
Karar No
: 254
Konusu: Sumbas İlçesinde Maliye Hazinesine ait bitişik
konumda bulunan, 228 ada 1 parsel, 229 ada 1 parsel, 230
ada 1 parsel, 230 ada 2 parsel, 230 ada 3 parsel, 230 ada 4
parsel,230 ada 5 parsel ve 231 ada 1 parselde kayıtlı
taşınmazlar üzerine, Sumbas Organize Sanayi kurulması
ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 12 Kasım 2014 tarihinde saat 11.00’da toplandı. Gündemin 11.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 223 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen, Sumbas İlçesinde Maliye
Hazinesine ait bitişik konumda bulunan, 228 ada 1 parsel, 229 ada 1 parsel, 230 ada 1 parsel, 230 ada 2 parsel, 230
ada 3 parsel, 230 ada 4 parsel,230 ada 5 parsel ve 231 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine, Sumbas Organize
Sanayi kurulması ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu,
Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal
Hizmetleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu ile
İçişleri Komisyonlarından gelecek olan komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Sumbas İlçesinde Maliye Hazinesine ait
bitişik konumda bulunan, 228 ada 1 parsel, 229 ada 1 parsel, 230 ada 1 parsel, 230 ada 2 parsel, 230 ada 3 parsel,
230 ada 4 parsel,230 ada 5 parsel ve 231 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine, Sumbas Organize Sanayi
kurulması ile ilgili incelemenin Komisyonumuzca henüz tamamlanamadığından dolayı, konunun Aralık ayında
yapılacak olan toplantıda gündeme alınarak görüşülmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:8
Oturum
:8
Karar Tarihi : 12.11.2014
Karar No
: 255
Konusu: Kadirli İlçesi, Mezretli Köyüne bağlı ağkaya
mahallesine ait 3 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel
İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması
ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 12 Kasım 2014 tarihinde saat 11.00’da toplandı.Gündemin 16.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 228 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kadirli İlçesi, Mezretli Köyüne bağlı
ağkaya mahallesine ait 3 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak
yaptırılması ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları
Komisyonlarından gelecek olan komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından
okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Mezretli Köyüne bağlı ağkaya
mahallesine ait 3 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak
yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine
(Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:8
Oturum
:8
Karar Tarihi : 12.11.2014
Karar No
: 256
Konusu:
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan
Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 1 parselde kayıtlı
40.726,64 m2 arsa nitelikli taşınmaza ait yapılan ifraz,
ihdas ve yola terk işlemleri neticesinde parsel numaraları
değiştiğinden dolayı, İl Genel Meclisince önceden alınmış
olan tahsis kararlarının tamamının iptal edilerek, yeni
parsel numaralarına göre yeniden tahsis edilmesi ile ilgili
teklifin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 12 Kasım 2014 tarihinde saat 11.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
12.11.2014 tarih ve 9636 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Karaboyunlu Mahallesi
1745 ada, 1 parselde kayıtlı 40.726,64 m2 arsa nitelikli taşınmaza ait yapılan ifraz, ihdas ve yola terk işlemleri
neticesinde parsel numaraları değiştiğinden dolayı, İl Genel Meclisince önceden alınmış olan tahsis kararlarının
tamamının iptal edilerek, yeni parsel numaralarına göre yeniden tahsis edilmesi talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 1 parselde
kayıtlı 40.726,64 m2 arsa nitelikli taşınmaz;
1- İl Genel Meclisinin 04.10.2006 tarih ve 10 sayılı kararı ile 20.726,64 m2’si, 13.12.2012 tarih ve 233 sayılı
kararı ile 12.000 m2 olmak üzere toplam 32.726,64 m2’lik alan Spor tesisi yapılmak üzere İl Gençlik ve Spor
Müdürlüğüne,
2- İl Genel Meclisinin 07.05.2012 tarih ve 117 sayılı kararı ile 3.000 m2’lik alan Dini Tesis (İbadethane)
yapılmak üzere İl Müftülüğüne,
3- İl Genel Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 222 sayılı kararı ile 5.000 m2’lik alan Suriyeli Çocukların Eğitimi
için Okul yapılmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yapılan yukarıda İl Genel Meclisi karar numaraları
yazılı tahsis kararlarının tamamının iptal edilmesine,
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 1 parselde kayıtlı 40.726,64 m2 arsa
nitelikli taşınmaza ait yapılan ifraz, ihdas ve yola terk işlemlerinden dolayı 1745 ada, 12-13 ve 14 parsel olmak
üzere 3 parsele ayrılmıştır. 1745 ada, 12 nolu parsel 22.859,42 m2 arsa Osmaniye Belediyesi ile hissedar olunmuş
16.678,11 m2’lik alanı İl Özel İdaresine geçmiştir. 1745 ada, 13 parsel 2.193,17 m2, 1745 ada, 14 parsel 20.309,25
m2 olarak İl Özel İdaresi adına tapuda tescillenmiştir.
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 1 parselde kayıtlı 40.726,64 m2 arsa
nitelikli taşınmaza ait yapılan ifraz, ihdas ve yola terk işlemleri neticesinde parsel numaraları değişikliğinden dolayı;
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 12 parselde kayıtlı İl Özel
İdaresinin hissesi olan, 16.678,11 m2 arsanın 5.000 m2’si Suriyeli Çocukların Eğitimine yönelik tesis yapılmak
üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsis edilmesine,
2- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 12 parselde kayıtlı İl Özel
İdaresinin hissesi olan, 16.678,11 m2 arsanın 3.000 m2’si Dini İbadethane yapılmak üzere İl Müftülüğüne tahsis
edilmesine,
3- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 12 parselde kayıtlı İl Özel
İdaresinin hissesi olan, 16.678,11 m2 arsanın 8.678,11 m2’si Spor Tesisi yapılmak üzere, 1745 ada, 14 parselde
kayıtlı 20.309,25 m2 arsanın da Kapalı Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu yapılan arsanın İl Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü adına tahsis edilmesine karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir
suretinin İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile
karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:9
Oturum
:9
Karar Tarihi : 13.11.2014
Karar No
: 257
Konusu: Kadirli İlçesi, Hacıhallioğlu Köyüne ait 2,5 km
1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım
programına alınarak yaptırılması ile ilgili komisyon
raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 13 Kasım 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündemin 17.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 229 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kadirli İlçesi, Hacıhallioğlu Köyüne
ait 2,5 km 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması ile ilgili olarak
Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarından gelecek olan
komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından
okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Hacıhallioğlu Köyüne ait 2,5 km 1. kat
asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre
gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)
gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:9
Oturum
:9
Karar Tarihi : 13.11.2014
Karar No
: 258
Konusu: Kadirli İlçesi, Kösepınarı-İlbistanlı grup yoluna
ait 12 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin
2014 yatırım programına alınarak yaptırılması ile ilgili
komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 13 Kasım 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündemin 18.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 230 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kadirli İlçesi, Kösepınarı-İlbistanlı
grup yoluna ait 12 km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılması
ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarından
gelecek olan komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından
okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Kösepınarı-İlbistanlı grup yoluna ait 12
km’lik 1. kat asfalt yapım işinin İl Özel İdaresinin 2014 yatırım programına alınarak yaptırılmasına karar verilmiş
olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
:9
Oturum
:9
Karar Tarihi : 13.11.2014
Karar No
: 259
Konusu: İl Özel İdaresinin 07.11.2014 tarih ve 9526
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinde
yer alan (II) ve (III) sayılı cetvelde unvanı, sınıfı, derecesi
ve adedi yazılı dolu ve boş kadro değişikliğinin yapılması
ile ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 13 Kasım 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
07.11.2014 tarih ve 9526 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan (II) ve (III) sayılı cetvelde unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi yazılı dolu ve boş
kadro değişikliğinin yapılması ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 07.11.2014 tarih ve 9526 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel
İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan (II) ve (III) sayılı cetvelde
unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi yazılı dolu ve boş kadro değişikliğinin yapılması ile ilgili talebin gerekli araştırma
ve inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar
verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 10
Oturum
: 10
Karar Tarihi : 14.11.2014
Karar No
: 260
Konusu: İl Özel İdaresinin 10.10.2014 tarih ve 8589
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi (Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüğü) tarafından hazırlanan İçme Suyu
ve Kanalizasyon Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım
Yönetmeliği taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 14 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 19.maddesinde yer alan, İl Özel
İdaresinin 10.10.2014 tarih ve 8589 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğü) tarafından hazırlanan İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım Yönetmeliği
taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından
okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 10.10.2014 tarih ve 8589 sayılı yazısı ile teklif
edilen, İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) tarafından hazırlanan İçme Suyu ve Kanalizasyon
Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım Yönetmeliği taslağı ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak
üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 10
Oturum
: 10
Karar Tarihi : 14.11.2014
Karar No
: 261
Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Kızlaç Köyü sınırları
içerisinde Mülkiyeti Ormana ait olan alan üzerine” Su
Deposu” amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı
yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 14 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 20.maddesinde yer alan, İl Özel
İdaresinin 10.10.2014 tarih ve 8588 sayılı yazısı ile teklif edilen, İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Kızlaç Köyü sınırları
içerisinde Mülkiyeti Ormana ait olan alan üzerine” Su Deposu” amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı
yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından
okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 10.10.2014 tarih ve 8588 sayılı yazısı ile teklif
edilen, İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Kızlaç Köyü sınırları içerisinde Mülkiyeti Ormana ait olan alan üzerine” Su
Deposu” amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı yapılması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme
yapılmak üzere, İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Çevre ve Sağlık
Hizmetleri Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edilmesine, yapılan işaretle
oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Konusu: İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 10
Oturum
: 10
Karar Tarihi : 14.11.2014
Karar No
: 262
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan
(II) ve (III) sayılı cetvelde unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi
yazılı dolu ve boş kadro değişikliğinin yapılması ile ilgili
komisyon raporunun görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı salonunda 14 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da
toplandı. Gündem dışı olarak teklif edilen; İl Özel İdaresinin 07.11.2014 tarih ve 9526 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan (II) ve (III) sayılı cetvelde unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi yazılı dolu ve boş kadro değişikliğinin yapılması ile ilgili konu, İl
Genel Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 259 sayılı kararı ile İçişleri Komisyonuna havale edilerek, İçişleri Komisyonunca düzenlenen 14.11.2014 tarihli komisyon
raporunun görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporu Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İl Özel
İdaresinin 07.11.2014 tarih ve 9526 sayılı yazısı ile teklif edilen, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi yazılı dolu ve boş kadro değişikliğinin;
(II) ve III) SAYILI DOLU-BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN SINIFI
UNVANI
KODU
*
8500
TH
Mühendis (Esat KANTEKİN)
ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
DERECESİ ADEDİ UNVAN SINIFI
KODU
5
6
1
1
7
Tekniker (Mehmet DAVARCI)
8500
8750
TH
TH
Mühendis (Yasemin KARAGÖZ)
Tekniker (H.Basri TİMOÇİN)
8750
TH
UNVANI
GEREKÇESİ
a)Personelin müktesebi
DERECESİ ADEDİ b)Personelin öğrenim düzeyi
c)Personelin Hizmet süresi
d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi
4
1
a)Personelin müktesebi
a)Personelin müktesebi
5
1
a)Personelin müktesebi
6
1
a)Personelin müktesebi
5
1
8500
TH
Mühendis (Esat KANTEKİN)
1
8500
8750
TH
TH
Mühendis (Yasemin KARAGÖZ)
Tekniker (H.Basri TİMOÇİN)
6
1
8750
TH
Tekniker (Mehmet DAVARCI)
1
1
8750
8750
TH
TH
Tekniker (Mesut YALÇINÖZ)
Tekniker (Serkan TİKEN)
7
6
1
1
a)Personelin müktesebi
8750
8750
TH
TH
Tekniker (Mesut YALÇINÖZ)
Tekniker (Serkan TİKEN)
8
8
8750
TH
Tekniker (Emrah YAŞAR)
7
1
8750
TH
Tekniker (Emrah YAŞAR)
6
1
a)Personelin müktesebi
a)Personelin müktesebi
8750
TH
Tekniker (Bünyamin ÖNER)
3
1
8750
TH
Tekniker (Bünyamin ÖNER)
1
1
a)Personelin müktesebi
Sayfa-2
7820
GİH
Bilgisayar İşl. (O.Oğuzhan
DEMİR)
7820
7820
7825
6410
7820
7820
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
Bilgisayar İşl. (Ersin AKÇAM)
Bilgisayar İşl. (Önder GÜMÜŞLÜ)
VHKİ (Sultan KÜÇÜKFARSAK))
Muhasebeci
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
7
1
8
1
9
9
3
9
5
1
1
1
1
1
7820
GİH
Bilgisayar İşl. (O.Oğuzhan
DEMİR)
7820
7820
7825
6410
7820
7820
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
Bilgisayar İşl. (Ersin AKÇAM)
Bilgisayar İşl. (Önder GÜMÜŞLÜ)
VHKİ (Sultan KÜÇÜKFARSAK))
Muhasebeci
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
a)Personelin müktesebi
6
1
7
1
a)Personelin müktesebi
8
8
8
7
6
1
1
1
1
1
a)Personelin müktesebi
a)Personelin müktesebi
Yukarıda gösterildiği şekli ile (II) ve (III) sayılı dolu ve boş kadro değişikliğinin yapılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli
bir suretinin İl Özel İdaresine (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 11
Oturum
: 11
Karar Tarihi : 17.11.2014
Karar No
: 263
Konusu: İl Özel İdaresinin 12.11.2014 tarih ve 9635
sayılı yazısı ile teklif edilen, İlimiz Merkeze bağlı,
Alahanlı Köyü isminin “SAKIZGEDİĞİ” olarak
değiştirilmesi ile ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 17 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
12.11.2014 tarih ve 9635 sayılı yazısı ile teklif edilen, İlimiz Merkeze bağlı, Alahanlı Köyü isminin
“SAKIZGEDİĞİ” olarak değiştirilmesi ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 12.11.2014 tarih ve 9635 sayılı yazısı ile teklif edilen ve Osmaniye
İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 31.10.2014 tarih ve 94 sayılı kararı ile “SAKIZGEDİĞİ” olarak değiştirilmesi
hükme bağlanan;
İlimiz Merkeze bağlı, Alahanlı Köyü isminin “SAKIZGEDİĞİ” olarak değiştirilmesinde İl Genel
Meclisimizce her hangi bir sakıncasının bulunmadığına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Plan ve Proje Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada
oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 11
Oturum
: 11
Karar Tarihi : 17.11.2014
Karar No
: 264
Konusu: Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyünün içinden geçen
7 Km’lik Çitli-Çotlu Köylerini Kaplıcaya kadar bir birine
bağlayan yolun grup yoluna alınması ile ilgili olarak
verilen önergenin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı
salonunda 17 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.Gündem dışı olarak; 9 İl Genel Meclis üyesi Mehmet
YILDIRIM, Abdullah TIRAŞ, Hanifi İSPİR, Veli GANİ, H.Bekir DİNGİL, Nuh KARA, Ali KILIÇ, İbrahim
AKKUŞ ve Duran GÜLTEPE tarafından imzalı olarak İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan; İlimize bağlı, Düziçi
İlçesi, Gökçayır Köyünün içinden geçen 7 Km’lik Çitli-Çotlu Köylerini Kaplıcaya kadar bir birine bağlayan yolun
grup yoluna alınması ile ilgili olarak verilen önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınamayacağı,
Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, ek gündem maddesi olarak gündeme alınması ve
görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; Verin önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimize bağlı, Düziçi
İlçesi, Gökçayır Köyünün içinden geçen 7 Km’lik Çitli-Çotlu Köylerini Kaplıcaya kadar bir birine bağlayan yolun
grup yoluna alınması ile ilgili olarak verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Ulaştırma ve
Enerji Kaynakları Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarına havale edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy
birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 12
Oturum
: 12
Karar Tarihi : 18.11.2014
Karar No
: 265
Konusu: İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait
Performans programı ile ilgili komisyon raporlarının
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 17 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak teklif edilen; İl Özel
İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9029 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9.maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel
İdaresinin 2015 Mali Yılına ait Performans programı ile ilgili konu, İl Genel Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 237
sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile
Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarına havale edilerek, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu,
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarınca
düzenlenen 07.11.2014 tarihli komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ ve Ali KILIÇ
tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9029 sayılı yazısı
ile teklif edilen ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun 31.maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 63 sayfadan oluşan
Performans programının komisyon raporları doğrultusunda teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne karar verilmiş
olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
gönderilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 13
Oturum
: 13
Karar Tarihi : 19.11.2014
Karar No
: 266
Konusu: Osmaniye İl Özel İdaresi Yoksullara Verilecek
Mikro Kredi uygulama Yönetmeliğinin iptal edilmesi ve
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski hizmet binasında
bulunan 3.kat 306 nolu odanın, Türkiye Gramen Mikro
finans Programı Osmaniye Şubesine tahsis edilmesi ile
ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 19 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin.13.maddesinde yer alan; İl
Özel İdaresinin 23.10.2014 tarih ve 9078 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Genel Meclisince 01.02.2012 tarih ve 15
sayılı kararı ile kabul edilen Osmaniye İl Özel İdaresi Yoksullara Verilecek Mikro Kredi uygulama Yönetmeliğinin
iptal edilmesi ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski hizmet binasında bulunan 3.kat 306 nolu odanın, Türkiye
Gramen Mikro finans Programı Osmaniye Şubesine tahsis edilmesi ile ilgili konu, İl Genel Meclisinin 04.11.2014
tarih ve 239 sayılı kararı ile İçişleri Komisyonuna havale edilerek, İçişleri Komisyonunca düzenlenen 11.11.2014
tarihli komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Komisyon raporu Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından
yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 23.10.2014 tarih ve 9078 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Genel Meclisince
01.02.2012 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen Osmaniye İl Özel İdaresi Yoksullara Verilecek Mikro Kredi
uygulama Yönetmeliğinin iptal edilmesine,
Ayrıca; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski hizmet binasında bulunan 3.kat 306 nolu odanın, Türkiye
Gramen Mikro finans Programı Osmaniye Şubesine bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verilmiş olup, ona göre
gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 14
Oturum
: 14
Karar Tarihi : 20.11.2014
Karar No
: 267
Konusu: İl Özel İdaresinin 20.11.2014 tarih ve 9869
sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı Kanunun
35.maddesinin 1.bendi uyarınca; İşletme Müdürlüğü
Biriminin kurulması, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün
kaldırılması, Plan ve Proje ile Yatırım ve İnşaat
Müdürlüklerinin; ” Plan, Proje Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü” olarak, Sağlık İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüklerinin; “Sağlık Kültür ve Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü” olarak, Su ve Kanal Hizmetleri ile Tarımsal
Hizmetler Müdürlüklerinin; “Su Kanal ve Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü” olarak birleştirilmeleri ile ilgili
talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 20 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
20.11.2014 tarih ve 9869 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı Kanunun 35.maddesinin 1.bendi uyarınca;
İşletme Müdürlüğü Biriminin kurulması, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kaldırılması, Plan ve Proje ile Yatırım
ve İnşaat Müdürlüklerinin; ” Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü” olarak, Sağlık İşleri ile Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüklerinin; “Sağlık Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü” olarak, Su ve Kanal Hizmetleri ile Tarımsal
Hizmetler Müdürlüklerinin; “Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü” olarak birleştirilmeleri ile ilgili talebin
görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; İl Özel İdaresinin 20.11.2014 tarih ve 9869 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302
Sayılı Kanunun 35.maddesinin 1.bendi uyarınca; İşletme Müdürlüğü Biriminin kurulması, Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünün kaldırılmasına, Plan ve Proje ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüklerinin; ” Plan, Proje Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü” olarak, Sağlık İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin; “Sağlık Kültür ve Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü” olarak, Su ve Kanal Hizmetleri ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüklerinin; “Su Kanal ve Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü” olarak birleştirilmelerine İl Genel Meclis üyesi Ali KILIÇ (1)’in bir ret oyuna karşılık
oyçokluğu ile karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel
İdaresine (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy çokluğu ile karar
verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 14
Oturum
: 14
Karar Tarihi : 20.11.2014
Karar No
: 268
Konusu: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Milli
Eğitim Bakanlığına tahsisli Okul arsaları içerisine
yapılacak olan ekli yazıdaki trafo yerlerinin 25 yıllığına
bedelsiz olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına sınırlı
ayni hak tesisi (irtifak hakkı) verilmesi ile ilgili komisyon
raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 20 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak teklif edilen; İl Özel
İdaresinin 20.10.2014 tarih ve 9026 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Milli Eğitim
Bakanlığına tahsisli Okul arsaları içerisine yapılacak olan ekli yazıdaki trafo yerlerinin 25 yıllığına bedelsiz olarak
TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) verilmesi ile ilgili konu, İl Genel Meclisinin
06.11.2014 tarih ve 246 sayılı kararıyla İçişleri Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonlarına havale edilerek, İçişleri Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarınca
düzenlenen 18.11.2014 tarihli komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; İl Özel İdaresinin 20.10.2014 tarih ve 9026 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait olup, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli;
İlimiz Merkez, Karaboyunlu Mahallesi 288 ada, 1 parselde bulunan Mithatpaşa ilköğretim Okulu,
İlimiz Merkez, Yeni Mahalle 991 ada, 13 parselde bulunan Rahime Hatun Kız Meslek ve Teknik Meslek
Lisesi,
İlimiz Merkez, Rızaiye Mahallesinde bulunan 1291 ada, 2 nolu parselde bulunan Yunus Emre Ortaokulu,
İlimiz Merkez, Baş Mahalle 251 ada, 18 nolu parselde bulunan Baş Mahalle Ortaokulu için 4x7=28 m2’lik
4 adet emniyet mesafesi dahil trafo yerlerinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (f) bendine
istinaden 25 yıllığına bedelsiz olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı)
verilmesine karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel
İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 14
Oturum
: 14
Karar Tarihi : 20.11.2014
Karar No
: 269
Konusu: Düziçi İlçesi, Bostanlar Köyü girişinden
başlayıp, Böcekli Belediyesi sınırına kadar uzanan çevre
yolu 2013 yılında kadastro ölçümleri yapılarak dozerle
düzenlemesi yapılan ve Bostanlar Köyü içerisinden geçen
tahmini 6-7 Km’lik yolun alternatifi durumundaki bu
çevre yolunun il Özel İdaresinin 2014 yılı stabilize ve
bakım programına alınarak yaptırılması ile ilgili olarak
verilen önergenin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 20 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 4 İl Genel Meclis üyesi
Bünyamin KAZGI, Fevzi KAMALI, Mehmet YILDIRIM ve Ali KILIÇ tarafından imzalı olarak İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Bostanlar Köyü girişinden başlayıp, Böcekli Belediyesi sınırına
kadar uzanan çevre yolu 2013 yılında kadastro ölçümleri yapılarak dozerle düzenlemesi yapılan ve Bostanlar Köyü
içerisinden geçen tahmini 6-7 Km’lik yolun alternatifi durumundaki bu çevre yolunun il Özel İdaresinin 2014 yılı
stabilize ve bakım programına alınarak yaptırılması ile ilgili olarak verilen önergenin ek gündem maddesi olarak
gündeme alınıp alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, ek gündem maddesi olarak
gündeme alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; İl Genel Meclis Üyelerince teklif edilen önerge Başkan tarafından okunarak,
yapılan oylamada; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Bostanlar Köyü girişinden başlayıp, Böcekli Belediyesi sınırına
kadar uzanan çevre yolu 2013 yılında kadastro ölçümleri yapılarak dozerle düzenlemesi yapılan ve Bostanlar Köyü
içerisinden geçen tahmini 6-7 Km’lik yolun alternatifi durumundaki bu çevre yolunun il Özel İdaresinin 2014 yılı
stabilize ve bakım programına alınarak yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine, yapılan işaretle
oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 15
Oturum
: 15
Karar Tarihi : 21.11.2014
Karar No
: 270
Konusu: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyünün
içinden geçen 7 Km’lik olan Çitli ve Çotlu Köylerini
Kaplıcaya kadar bir birine bağlayan yolun, grup yoluna
alınması ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 21 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak ; İlimize bağlı, Düziçi
İlçesi, Gökçayır Köyünün içinden geçen 7 Km’lik Çitli-Çotlu Köylerini Kaplıcaya kadar bir birine bağlayan yolun
grup yoluna alınması ile ilgili olarak verilen önerge ile ilgili konu, İl Genel Meclisince 17.11.2014 tarih ve 264
sayılı kararı ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarına havale edilerek,
Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarınca düzenlenen 18.11.2014 tarihli
komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyünün içinden geçen 7 Km’lik olan Çitli ve
Çotlu Köylerini Kaplıcaya kadar bir birine bağlayan yolun, grup yoluna alınmasına karar verilmiş olup, ona göre
gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)
gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 16
Oturum
: 16
Karar Tarihi : 24.11.2014
Karar No
: 271
Konusu: İl Özel İdaresi Bütçesine, Köy ve Köylerin
kurdukları Birliklere yardım amacı ile konan ödeneklerin
ve yardımların harcanması takibiyle ilgili olarak hazırlanan
yönetmelik taslağı ile ilgili komisyon raporlarının
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 24 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak teklif edilen; İl Özel
İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9027 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Bütçesine, Köy ve Köylerin
kurdukları Birliklere yardım amacı ile konan ödeneklerin ve yardımların harcanması takibi ile ilgili olarak
hazırlanan yönetmelik taslağı ile ilgili konu, İl Genel Meclisince 05.11.2014 tarih ve 242 sayılı kararı ile Plan ve
Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarına havale edilerek, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu
ile İçişleri Komisyonlarınca düzenlenen 19.11.2014 tarihli komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Komisyon raporu Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından
yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9027 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi
Bütçesine, Köylere ve Köylerin kurdukları Birliklere Yardım talebine konan ödeneğin dağıtım esaslarını gösterir 3
sayfadan oluşan 16 maddelik yönetmelik taslağının İl Özel idaresince teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne karar
verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali
Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 17
Oturum
: 17
Karar Tarihi : 25.11.2014
Karar No
: 272
Konusu: İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğü) tarafından hazırlanan İçme Suyu ve
Kanalizasyon Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım
Yönetmeliği taslağı ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelik
taslağı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 25 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak teklif edilen; İl Özel
İdaresinin 10.10.2014 tarih ve 8589 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğü) tarafından hazırlanan İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım Yönetmeliği
taslağı ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelik taslağı ile ilgili konu, İl Genel Meclisince 14.11.2014 tarih ve 260
sayılı kararı ile İçişleri Komisyonuna havale edilerek, İçişleri Komisyonunca düzenlenen 21.11.2014 tarihli
komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Komisyon raporu Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından
yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 10.10.2014 tarih ve 8589 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresi (Su ve
Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) tarafından hazırlanan İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım
Yönetmeliği taslağı ile ilgili olarak hazırlanan ve 13 sayfadan oluşan 34 maddelik yönetmelik taslağının İl Özel
idaresince teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle
oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 18
Oturum
: 18
Karar Tarihi : 26.11.2014
Karar No
: 273
Konusu: İl Özel İdaresinin 2013 Mali Yılına ait Sayıştay
Denetim Komisyonu raporunun İl Genel Meclisinin
bilgilerine sunulması.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 17 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 21.maddesinde yer alan; İl
Özel İdaresinin 20.10.2014 tarih ve 8899 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2013 Mali Yılına ait
Sayıştay Denetim Komisyonu raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulması ile ilgili teklifin görüşülmesine
geçildi.
Yapılan görüşmede; İl Özel İdaresinin 20.10.2014 tarih ve 8899 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel
İdaresinin 2013 Mali Yılına ait Sayıştay Denetim Komisyonu raporunun Başkan tarafından okunarak İl Genel
Meclisinin bilgilerine sunuldu.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Konusu: İl Özel İdaresinin 26.11.2014 tarih ve 10027
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 19
Oturum
: 19
Karar Tarihi : 27.11.2014
Karar No
: 274
sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2014
Mali Yılı Bütçesinde mevcut bulanan harcama
kalemleri arasında ödenek aktarılması ile ilgili talebin
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 27 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
26.11.2014 tarih ve 10027 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde mevcut
bulanan harcama kalemleri arasında ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 26.11.2014 tarih ve 10027 sayılı yazısı ile teklif edilen, İdaremiz
Yol Şube Müdürlüğü 44.80.00.04/04.5.1/5/03.02. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama
kaleminde mevcut bulunan 2.810.000,00 ¨, ile 44.80.00.04/04.5.1/5/03.05 Hizmet Alımları harcama kaleminde
bulunan 300.000,00 ¨, ödeneğin 2014 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı öngörülmüş olup; mezkur
ödeneklerin alınarak ödenek ihtiyacı olan ve aşağıda dökümü çıkarılan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait harcama kalemlerine;
EKSİLEN
EKLENEN
HARCAMA KALEMİ
44.80.00.04–04.5.1–5–03.2. Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımları 2.810.000,00
44.80.00.04–04.5.1–5–03.5. Hizmet Alımları
300.000,00
44.80.00.03–01.3.9–5–03.2.Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımları
550.000,00
44.80.00.03–01.3.9–5–03.5. Hizmet Alımları
350.000,00
44.80.00.03–01.3.9–5–03.7. Diğer Day. Mal ve Malzeme Alımları
250.000,00
44.80.00.05–01.3.9–5–01.3. İşçi Ücretleri
450.000,00
44.80.00.05–01.3.9–5–02.3. İşçi S.G.K. Primi Ödemeleri
1.150.000,00
44.80.00.05–01.3.9–5–03.4. Görev Giderleri
60.000,00
44.80.00.07–01.3.9–5–03.4. Görev Giderleri
300.000,00
TOPLAM
3.110.000,00 3.110.000,00
Yukarıda gösterildiği şekilde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin b) fıkrasına göre
bütçede kurumsal kodlar arasında aktarma yapmak İl Genel Meclisinin görevleri arasında bulunduğundan toplam
3.110.000,00 ¨, ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak
üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan
işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
İbrahim AKKUŞ
Katip
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 19
Oturum
: 19
Karar Tarihi : 27.11.2014
Karar No
: 275
Konusu: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karaboyunlu
Mahallesi 1745 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaza ait İl
Genel Meclisince 05.09.2014 tarih ve 196 sayılı kararı ile
satışının yapılması için İl Encümenine yetki verildiği,
ancak satışla ilgili işlemler devam ederken, Kadastro
Müdürlüğünce sehven 9 parsel olan yerin 13 parsel olarak
değiştirilmesinden dolayı, İl Genel Meclisince verilen
yetki kararındaki Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 9
parsel numarasının Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 13
parsel olarak değiştirilmesi ile ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 27 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
26.11.2014 tarih ve 10028 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karaboyunlu Mahallesi 1745
ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaza ait İl Genel Meclisince 05.09.2014 tarih ve 196 sayılı kararı ile satışının yapılması
için İl Encümenine yetki verildiği, ancak satışla ilgili işlemler devam ederken, Kadastro Müdürlüğünce sehven 9
parsel olan yerin 13 parsel olarak değiştirilmesinden dolayı, İl Genel Meclisince verilen yetki kararındaki
Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 9 parsel numarasının Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 13 parsel olarak
değiştirilmesi ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 26.11.2014 tarih ve 10028 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaza ait İl Genel Meclisince 05.09.2014
tarih ve 196 sayılı kararı ile satışının yapılması için İl Encümenine yetki verildiği, ancak satışla ilgili işlemler devam
ederken, Kadastro Müdürlüğünce sehven 9 parsel olan yerin 13 parsel olarak değiştirilmesinden dolayı, İl Genel
Meclisince verilen yetki kararındaki Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 9 parsel numarasının Karaboyunlu Mahallesi
1745 ada, 13 parsel olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir
sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy
birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Konusu: İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 19
Oturum
: 19
Karar Tarihi : 27.11.2014
Karar No
: 276
yatırım programı ile ilgili komisyon raporunun
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı salonunda 27 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.
Gündem dışı olarak teklif edilen; İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih ve 9028 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. ve 25.
maddelerine istinaden hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait yatırım programı ile ilgili konu, İl Genel Meclisince 03.11.2014 tarih ve 236 sayılı kararı ile Plan ve
Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonlarına havale edilerek, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji
Kaynakları Komisyonlarınca düzenlenen 10.11.2014 tarihli komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Komisyon raporları Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 22.10.2014 tarih
ve 9028 sayılı yazısı ile teklif edilen ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan, Yol onarım,
Malzemeli Bakım ve Stabilize kaplama, 1.kat asfalt kaplama, 2.kat asfalt kaplama, asfalt kaplama onarım, sanat yapısı ve Trafik işaret levhası, Parke taşı, Beton yol,
Bitümlü sıcak karışım, içme suyu yatırımları, Sulama suyu Tesisi yapım işi ve Eğitim Yatırımları yapım işi olmak üzere İl Özel İdaresince teklifi edilen 2015
Yatırım Programının aşağıda gösterildiği şekilde yapılan iptal ve ilave edilen;
S.NO
İLİ
İLÇESİ
SEKTÖRÜ
KKN
TÜLÜ
(KM)
MALZEMELİ BAKIM VE STABİLİZE KAPLAMA YATIRIMLARI İPTAL EDİLEN KÖYYOLLARI
Başlama Bitiş tarihi
1
OSMANİYE
MERKEZ
Köyyolları
036
İly.ilt-Bahçe Köyü-Kırmacalı
1,0
2015-2015
2
OSMANİYE
BAHÇE
Köyyolları
024
İ.sınırı Örencik- Hakan yaylası-Tuygunlar
3,0
2015-2015
3
OSMANİYE
KADİRLİ
Köyyolları
001
İmar Sınırı-Sarıcaferler-Mustafalar-BalıklarKozalık-Şeritbeleni-Bozluksırtı-Kösepınarı-NacaklıSıyrıngaç-Bağdaş Yaylası
3,0
2015-2015
PROJE ADI
Açıklamalar
4
OSMANİYE
"
Köyyolları
030
5
OSMANİYE
"
Köyyolları
063
6
OSMANİYE
"
Köyyolları
7
OSMANİYE
SUMBAS
Köyyolları
183
008
İly.ilt.-Koşlu-Paşaoluğu-Yoğunolukİly.ilt.-Eseler-Sofular-Enbiyalı-Abuzerli-HaytalarDurmuşsofulu-Tabsızlar-Akgedik-Çinçikler
Kösepınarı ky.ilt.-Cilbirtibeleni
Grup ky.yl.ilt.Halilibrahimli-CemmağarasıKaranidere-Esenli- Gazeller - Bağdaş yay.
TOPLAM
3,0
2015-2015
1,0
2015-2015
2,0
2015-2015
3,0
2015-2015
16
KADİRLİ MALZEMELİ BAKIM VE STABİLİZE KAPLAMA İLAVE EDİLEN
1
OSMANİYE
KADİRLİ
Köyyolları
Topraktepe-Vahaplı Mezarlığı yolu
1,5
2015-2015
1
İLİ
OSMANİYE
İLÇESİ
SEKTÖRÜ KKN
DÜZİÇİ
Köyyolları
1
OSMANİYE
KADİRLİ
2
3
4
5
6
7
10
OSMANİYE
OSMANİYE
OSMANİYE
OSMANİYE
OSMANİYE
OSMANİYE
OSMANİYE
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
11
OSMANİYE
"
60
PROJE ADI
Grup.Kyy..İlt.Alibozlu-Dümbüldek (Hemanlar
)-Manlar- Bayındırlı- Cehli- İbişler-067KKN ilt.
TOPLAM
TÜLÜ
(KM)
S.NO
DÜZİÇİ 1. KAT ASFALT KAPLAMA YATIRIMLARI İPTAL EDİLEN
TUTARI
(TL)
3,0
373.936,73
3,0
373.936,73
BAŞLAMA
- BİTİŞ
AÇIKLAMALAR
TARİHİ
2015-2015
KADİRLİ 1. KAT ASFALT KAPLAMA YATIRIMLARI İLAVE EDİLEN
001 Nolu Ky.ilt.-Kadılar-TopallarKöyyolları
175
4,0
390.903,20
Macarlar- Güdükaliler
Köyyolları
119
İly.ilt.-Kümbet-Göçmen-Hacıhaliluşağı
2,5
244.314,50
Köyyolları
102
İmar sınırı-Mezretli-Kepirler-Alkaya
1,5
146.588,70
Köyyolları
K.İ.
Sarıtanışmanlı Köyiçi
2,0
195.451,60
Köyyolları
200-2 Sıtır Çiftliği kyy. İlt. Çukurköprü kyy. İlt.
3,0
293.177,40
Köyyolları
K.İ.
Yk. Bozkuyu Köy içi
1,5
146.588,70
Köyyolları
77
Grup Ky.İlt.Kıraçobası-Hacıtalipler
1,0
97.725,80
Köyyolları
155
İmar sınırı-Halitağalar-Dedefakılı
2,5
244.314,50
İly.ilt.-Kocaaliler-Kallinci-KayasuyuKöyyolları
55
1,5
146.589,40
Başollar
TOPLAM
19,5
1.905.653,10
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
DÜZİÇİ 1. KAT ASFALT KAPLAMA YATIRIMLARI İLAVE EDİLEN
1
OSMANİYE
DÜZİÇİ
Köyyolları
041
İmar Sınırı-Güllüuşağı-Alimülayimler
3,0
373.936,73 2015–2015
2
OSMANİYE
DÜZİÇİ
Köyyolları
034
Kuşçu-Adaca Mahallesi
2,0
220.000.00 2015–2015
5,0
593.936,73
TOPLAM
SUMBAS 1. KAT ASFALT KAPLAMA YATIRIMLARI İLAVE EDİLEN
1
OSMANİYE
SUMBAS
Köyyolları
013
Grup ky.yl.ilt-Çukurfenk-Gümüşoluk Nacaklı
4,0
390.903,20 2015-2015
KADİRLİ 2. KAT ASFALT KAPLAMA YATIRIMLARI İLAVE EDİLEN
1
OSMANİYE
KADİRLİ
Köyyolları
1
İmar Sınırı-Sarıcaferler-Mustafalar-Balıklar-
2,0
66.747,30 2015-2015
2
OSMANİYE
‘’
Köyyolları
130
İly.ilt.-Dervişli-A.çiyanlı-Tozlu-OrtatozluTekeli
1,0
40.048,38 2015-2015
3
OSMANİYE
‘’
Köyyolları
K.İ.
1,0
40.048,38 2015-2015
TOPLAM
Kesim Köyiçi
4,0
146.844,06
OSMANİYE KÖYYOLLARINA AİT 200,000 M2 PARKE TAŞI YAPIMI LİSTESİ
S.NO
İLÇE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MERKEZ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
BAHÇE
"
"
"
"
"
"
DÜZİÇİ
"
"
"
"
KÖYYOLUNUN ADI
Çardak-Dereli-Çona grup Yol
Dereli Köyü D400 bağlantısı
Hemite Köy içi
Tehçi Köyü Aydınlar Mahallesi
Sarpınağzı Köyiçi
Kazmaca Köyiçi
Yarpuz Köyiçi Valilik Konağı
Issızca Köyiçi
Akyar Köyiçi
Kaypak Köyiçi
Kayalı Köyiçi
Bahçe Köyiçi
Köyyeri Köyiçi
Şekerdere Köyü Çetinkayalar Mahallesi
Dervişiye Köyiçi
Gökmustafalı Köyiçi
Aş.Arıcaklı Köyiçi
Savranlı Köyiçi
Bekdemir-Merkez
Aş. Karderesi Köyiçi
Yk. Karderesi Köyiçi
Burgaçlı Köyiçi
Akçakoyunlu-Aydınlar Mah.
Gökçayır Köyiçi
Yazlamazlı Köyiçi
Pirsultanlı Köyiçi
Elbeyli Köyiçi
SICAK ASFALT
PARKE
3,5 km
1,5 km
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
HASANBEYLİ
Yanıkkışla Köyiçi
X
"
"
KADİRLİ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Karayiğit Köyiçi
Sarayova Köyiçi
İlbistanlı Köyiçi
Kösepınarı Köyiçi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Koçlu Köyiçi
Kızyusuflu Köyiçi
Kesim Köyiçi
Yuk.Çiyanlı Köyiçi
Tahta Köyiçi
Durmuş Sofular Köyiçi
Sofular Köyiçi
Yuk.Bozkuyu Köyiçi
Aş.Bozkuyu Köyiçi
Cığcık Köyiçi
Yalnızdut Köyiçi
Karabacak Köyiçi
Topraktepe Köyiçi
Karatepe Köyiçi (Hasancıklı Mah.)
Mecidiye Köyiçi
Yeniköy Köyiçi
Kızyusuflu-Bahadırlı Köyyolu
Yusufizzettin Köyiçi
Aş. Çiyanlı Köyiçi
Menzeletli Köyiçi
Kiremitli Köyiçi
Şabablı Köyiçi
Çukurköprü Köyiçi
Çınar Köyiçi
Çaygeçit Köyiçi
Harkaçtığı Köyiçi
Kümbet Köyiçi
Kayıkhane Yolu
Kösepınarı Köyiçi
2 km
2 km
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
SUMBAS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
TOPRAKKALE
"
Yeşilyayla Köyiçi
Gaffarlı Köyiçi
Çiçeklidere Köyiçi
Esenli Köyiçi
Alibeyli Köyiçi
Akdam Köyiçi
Reşadiye Köyiçi
Akçataş-Diniker
Köseli Köyiçi
Bağdaş Yolu
Lalegölü Köyiçi
Sayhöyük Köyiçi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 km
X
X
Yatırım Programlarının yukarıdaki tablolarda gösterildiği şekilde, İl Özel İdaresince teklif edilen yatırım programında gerekli değişikliklerin yapılması şartı ile İl Özel
İdaresinin 2015 Mali Yılına ait yatırım programının kabulüne İl Genel Meclis Üyesi Fevzi KAMALI ve Bünyamin KAZGI’ nın 2 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiş olup,
ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oyçokluğu ile karar
verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 20
Oturum
: 20
Karar Tarihi : 28.11.2014
Karar No
: 277
Konusu: İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait
70.000.000,00 ¨’lik Gelir-Gider Bütçesi ile ilgili komisyon
raporunun görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 28 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.Gündemin 4.maddesinde yer alan; İl Özel
İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait
70.000.000,00 ¨’lik Gelir-Gider Bütçesi ile ilgili konu, İl Genel Meclisince 03.11.2014 tarih ve 232 sayılı kararı ile
Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna havale edilerek, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonunca düzenlenen
10.11.2014 tarihli komisyon raporu ve hazırlık bütçesinin birim birim görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Komisyon raporu Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından hazırlık bütçesinin birim birim görüşülmesine geçilerek yapılan oylamada;
Gider Bütçesinde Kurumsal Bazda;
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
13.062.396,00 ¨,
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne
4.355.000,00 ¨,
Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne
22.500.000,00 ¨,
Plan Proje Müdürlüğüne
150.000,00 ¨,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ayrılan 636.000,00 ¨ bütçesindeki Yoksullara Mikro Kredi
verilmesi için ayrılan 250.000,00 ¨ ödeneğinden 200.000,00 ¨’sinin alınarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
bütçesinin 436.000,00 ¨’ye düşürülmesine,
Buradan alınan 200.000,00 ¨ ödeneğin ise Bahçe İlçesi Gökmustafalı Köyü Sulama Tesisinde kullanılmak
üzere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bütçesine aktarılarak, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinin
2.098.000,00 ¨’ye çıkarılmasına, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 03.02.9.90 (Ekonomik Kod) Mal ve Hizmet
Alımı için ayrılan 250.000,00 ¨ ödeneğin 100.000,00 ¨’sinin alınarak 150.000,00 ¨’ye düşürülmesine, buradan alınan
100.000,00 ¨ ödeneğin ise 06.05.7.90 (Ekonomik Kod) diğerleri harcama kalemine aktarılarak 150.000,00 ¨
ödeneğinin 250.000,00 ¨’ye çıkarılmasına,
Mali Hizmetler Müdürlüğüne 10.104.050,00 ¨,
Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesine konulan, 05.03.3.1.01 (Ekonomik Kod) Yurtiçi geçici görev yollukları
harcama kalemine konulan 6.000,00 ¨ ödeneğin, 6.000,00 ¨ sinin buradan alınarak, Yazı İşleri Müdürlüğü
Bütçesinin 969.950,00 ¨’ye düşürülmesine,
Buradan alınan 6.000,00 ¨ ödeneğin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinin Yurt İçi Geçici
görev yollukları harcama kalemine aktarılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 7.634.592,00 ¨’ye
çıkarılmasına,
Sağlık İşleri Müdürlüğüne
137.000,00 ¨,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne
50.000,00 ¨,
Yatırım ve İnşaat müdürlüğü
6.350.394,00 ¨,
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 265.000,00 ¨,
İl Acil Afet Müdürlüğü Pay
322.728,00 ¨,
Emlak İstimlak Müdürlüğü
470.000,00 ¨,
İLÇE ÖZEL İDARELERİ
a)Bahçe İlçe Özel İdaresi
b)Düziçi İlçe Özel İdaresi
c)Hasanbeyli İlçe Özel İdaresi
d)Kadirli İlçe Özel İdaresi
e)Sumbas İlçe Özel İdaresi
f)Toprakkale İlçe Özel İdaresi
1.094.890,00 ¨
154.000,00 ¨
204.000,00 ¨
112.600,00 ¨
435.200,00 ¨
113.650,00 ¨
74.000,00 ¨
olmak üzere ad okunmak sureti ile ayrı ayrı yapılan oylamalarında, oy birliği ile kabul edildi.
2015 yılı gider bütçesinin 70.000.000.00 ¨ olduğu, Eğitim Hizmetlerine ait yatırım ödeneklerinin de
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde olduğu görülmüştür.
Başkan tarafından İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait Bütçe Kararnamesi madde madde, İl Özel
İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000.00 ¨ ’lik Gelir Bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, Yılı
finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle gelir ve gider bütçesi denk bir şekilde ad
okunmak sureti ile yapılan oylamalarında aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İbrahim AKKUŞ
Katip
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Kasım Ayı
Birleşim
: 20
Oturum
: 20
Karar Tarihi : 28.11.2014
Karar No
: 278
Konusu: İl Özel İdaresinin 27.11.2014 tarih ve 10051
sayılı yazısı ile teklif edilen ve ekli yazıda bahsedilen
birim Müdürlüklerine ait ödeneklerin birleştirilmesi ile
ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 28 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı.Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
27.11.2014 tarih ve 10051 sayılı yazısı ile teklif edilen ve ekli yazıda bahsedilen birim Müdürlüklerine ait
ödeneklerin birleştirilmesi ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin
2015 Mali Yılı Bütçe tasarısında,
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne konulan 2.000.000.00 ¨ ile 7.278.941,00 ¨ akaryakıt ve yağ giderleri
ödeneği olmak üzere toplam 9.278.941,00 ¨ ödeneğin 44.80.00.18.00/kurumsal koduyla tanımlanan İşletme
Müdürlüğüne aktarılmasına,
Plan Proje Müdürlüğüne konulan 150.000.00 ¨ ve Yatırın İnşaat Müdürlüğüne konulan
6.350.394.00 ¨ ödenekle birleştirilerek 6.500.394.00 ¨ nin 44.80.00.19.00 kurumsal koduyla tanımlanan
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne aktarılmasına,
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne konulan 4.355.000.00 ¨ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne
konulan 2.098.000.00 ¨ ödenekle birleştirilerek 6.453.000.00 ¨ ödeneğin 44.80.00.21.00 kurumsal koduyla
tanımlanan Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne aktarılmasına,
Sağlık İşleri Müdürlüğüne konulan 137.000.00 ¨ ödenekle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne
konulan 436.000.00 ¨ ödenekle birleştirilerek 573.000.00 ¨ 44.80.00.20.00 kurumsal koduyla tanımlanan
Sağlık Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne aktarılmasına,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne konulan 50.000,00 ¨ ödeneğinde 44.80.00.15.00 kurumsal koduyla İmar
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne aktarılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın
tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle
oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
Download

İndir - Osmaniye İl Özel İdaresi