Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (Ösym) Tarafından Yapılacağına İlişkin Duyuru
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (Ösym) Tarafından Yapılacağına
İlişkin Duyuru
09.12.2014
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme
Merkezi (Ösym) Tarafından Yapılacağına İlişkin Duyuru
Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;
1. Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,
2. Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip
veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,
3. Kariyer unvanları basamaklarında yükselmeler,
4. Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç)
din görevlisi görevlendirmeleri,
için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlerin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavından (MBSTS)
Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında “Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek
ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit
Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da
yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma
bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.” hükmü
yer almaktadır.
Bu itibarla, Başkanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında imzalanan protokol
uyarınca 2015 yılında MBSTS, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Sınavın organizasyonu, sınavın uygulanması ve sınav sorularının hazırlanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda
gerçekleştirilecektir.
SINAV TARİHİ:
Sınav, 22 Şubat 2015 tarihinde saat 14.00’da yapılacaktır.
BAŞVURU ZAMANI:
Sınava başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Aralık 2014-31 Aralık 2014 tarihleri
arasında alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Bu sınava Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) katılabilecektir.
SINAV SORULARI:
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
1.Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı
ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır.
2.Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde
http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/mesleki-bilgiler-seviye-tespit-sinavinin-mbsts-olcme-secme-ve-yerlestirme-merkezi-osym-tarafindan-yapilacagina-iliskin-duyuru/25409[10.12.2014 09:04:58]
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (Ösym) Tarafından Yapılacağına İlişkin Duyuru
bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
SINAV KONULARI:
1. Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
2. Tefsir
3. Akaid & Kelam
4. Fıkıh & İlmihal
5. Hadis
6. Siyer & İslam Tarihi
7. Dinler ve Mezhepler Tarihi
KAYNAK KİTAPLAR:
S.No KİTAP ADI
YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
Komisyon (DİB Yayınları)
2
Tefsir Usulü
Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU
(TDV Yayınları)
3
İlmihal I. ve II. Ciltler
Komisyon (TDV Yayınları)
Doç. Dr. İsmail Karagöz
4
Hac İlmihali
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntaş
(DİB Yayınları)
Dr. Ekrem KELEŞ
5
Haccı Anlamak
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
(DİB Yayınları)
8
Dini Kavramlar Sözlüğü
9
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Komisyon (DİB Yayınları)
Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
(DİB Yayınları)
10
Hadis Usûlü
Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)
11
Riyazü’s-Sâlihîn –Metin ve Çeviri-
Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB
Yayınları)
12
Yaşayan Dünya Dinleri
Komisyon (DİB Yayınları)
13
Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi
Davut KAYA (DİB Yayınları)
14
Diyanet İslam Ansiklopedisi
TDV Yayınları
http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/mesleki-bilgiler-seviye-tespit-sinavinin-mbsts-olcme-secme-ve-yerlestirme-merkezi-osym-tarafindan-yapilacagina-iliskin-duyuru/25409[10.12.2014 09:04:58]
Download

Döküman İndir