İLİ
: AMASYA
TARİH : 15/08/2014 (3. HAFTA)
GİYİM KUŞAM ADABI
:‫ب ِۡس ِم ٱ ِهلل ٱ َّلر ۡ َۡح ٰـ ِن ٱ َّلر ِح ِي‬
۞
ِ ُ ‫ال رس‬
:‫صلَّي اللّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم‬
َ ‫ول للّه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
۞
Muhterem Müslümanlar!
Cenabı Allah insanı en güzel bir şekilde
yarattı ve yeryüzünün halifesi konumuna getirdi.
Böyle üstün yeteneklerle donatılan insanda haya
utanma ve ar duygusu varetti. Dinimizin hükümlerine
göre giyinmek ve edeb yerlerini kapatmak hem haya
duygusunun gereği hem de rabbimizin emridir.
Muhterem Müslümanlar!
Giyinmek, her Müslüman için avret yerlerini
örtecek şekilde sıcaktan ve soğuktan korunacak kadar
elbise giymek farzdır. Bu kıyafetlerin uzunluğu
erkeklerde dizlerin dört parmak altına kadar
kadınlarda ise yüzleri elleri ve ayakları dışındaki
bütün vücudunu kapatmaktır. Cenabı Allah Kuran ı
Kerim de “Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi
örtecek giysi süslenecek elbise yarattık. Takva
elbisesi ise işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler
Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt
alırlar(diye insanlara verdik). Ey Âdemoğulları
Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini
soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi
şeytan sizi saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları
göremiyeceginiz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz
şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.”
buyurmuştur(1). Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v) ince
bir elbise giymiş olan baldızı esmaya “Ey esma
buluğa erdikten sonra kadının yüz ve ellerinden
başka yerlerinin görülmesi doğru olmaz”
buyurmuşlardır.(2).
Muhterem Müslümanlar!
Hz. Peygamberin sünnetinde giyinmenin dini
ve ahlaki durumu sürekli vurgulanmış giyim kuşamda
sadelik tabiilik ve temizlik tavsiye edilmiştir vücudun
hatlarını belli etmemesi ve içini göstermemesi
üzerinde durulmuş ve cinsler arası farlılık ve diğer
dinlerin mensuplarına benzememe ilke olarak
benimsenmiştir.
Muhterem Müslümanlar!
Günümüzde hayat şartlarının değişmesiyle
özenti meydana gelmiştir. İnsanımız sürekli daha
fazlasını istemektedir. Oysaki her işimizde orta
hallisini tercih ettiğimiz gibi giyinmede de böyle
yapmalıyız. Elbise ne çok pahalı olmalı nede çok kötü
olmalı orta dereceli olmalıdır. Çünkü her şeyin
hayırlısı orta halli olanıdır. Kuran ı Kerimde Rabbimiz
“Onlar ki harcadıklarında ne israf ederler ne de
cimrilik ederler ikisi arası orta bir yol
tutarlar.”(3)buyurmuştur.
Muhterem Müslümanlar!
Müminlere iyiyi güzeli tavsiye eden dinimiz
camiye giderken ve diğer zamanlarında da güzel ve
temiz giyinmeyi tavsiye etmiştir. Cenabı Allah Yüce
Kelamında “Ey Adem oğulları her mescide
gidişinizde
güzel
elbiselerinizi
giyin
buyurmuştur.”(4)Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v) de
“Allah güzeldir güzeli sever.” ve “Allah Teala
kulunun üzerinde nimetinin eserinin görülmesini
ister.”(5) buyurmuştur. İşte mümin Allah’ın verdiği
nimetlerden yararlanacak ve bu nimetleri verene
şükredecek.
Muhterem Müslümanlar!
Her halimizde kendimize rehber edindiğimiz
Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v) elbiseyi giymeye
sağdan başlar ve şöyle dua ederdi: “Mahrem yerimi
örtecegim ve insanlara karşı süslenecegim elbiseyi
bana giydiren Allah a Hamdederim.”(6) Elbisesini
çıkarırken de soldan başlardı.
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber
efendimiz
(s.a.v)
“Haya
imandandır.
İman
ise
cennete
götürür”(7)Buyurmaktadır. Onun için Müslüman ana
ve baba çocuklarına giyinmenin faziletini ve haya
perdesinin ulviyetini öğretmelidir. Cenab-ı Allah
bizlere Hz. Peygamberin (s.a.v) yolundan gitmeyi ve
İslam'ın dünya ve ahiretle ilgili emirlerine uymayı
Kuran ve Sünnetin ışığında hayatımızı yaşamayı nasip
eylesin. Şeytan ve yandaşlarının oyun ve tuzaklarına
düşmeyelim. Dünyanın geçici zevkleri bizleri Allah
yolundan asla alıkoymasın inşallah...
___________________________________
KAYNAKLAR:
1.Araf 7/26ve27 ayetler )
2.Ebu Davut libas .31
3.Furkan s.(25/67
4.Araf s.(7/31)
5.Tirmizi Edeb.54
6. imamı gazali ihya c.2.s.888
7. Tac tercümesi Bekir sadak c.5.s.60
HAZIRLAYAN : Mehmet Ali ÇELİK
ÜNVANI
: Eraslan Merkez Yukarı Camii
İmam-Hatibi Suluova/AMASYA
REDAKSİYON : İl İrşat Kurulu
Download

Giyim Kuşam Adabı - Amasya İl Müftülüğü