HUKUK KURAMI
Cilt: 1 Sayı: 6, Kasım-Aralık 2014
Hukuk Kuramı, yılda altı sayı olarak internet üzerinde yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir.
Derginin internet adresi: http://www.hukukkurami.net
Hakem listesi, her yılın sonunda, o yılın bütün sayılarını kapsamak üzere yayımlanır.
Hukuk Kuramı Editörü
Ahmet Halûk Atalay
Altıncı Sayı Editörü
Ahmet Halûk Atalay
Yayın Kurulu*
Kasım Akbaş
Ahmet Halûk Atalay
Melike Belkıs Aydın
Gökçe Çataloluk
Gökhan Yavuz Demir
Ertuğrul Uzun
* İsimler soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.
Danışma Kurulu*
Duygu Hatıpoğlu Aydın (Ankara Üni.)
Osman Vahdet İşsevenler (İstanbul Üni.)
Ali Şafak Balı (Afyon Kocatepe Üni.)
Furkan Kararmaz (Akdeniz Üni.)
Nazime Beysan (Doğu Akdeniz Üni.)
Funda Kaya (Ankara Üni.)
Emrah Bilezikçi (Erzincan Üni.)
Muharrem Kılıç (Akdeniz Üni.)
Harun Bodur (Erciyes Üni.)
Umut Koloş (İstanbul Üni.)
İsmail Büyükgümüş (Ankara Savcısı)
Sevtap Metin (İstanbul Üni.)
Şule Şahin Ceylan (Marmara Üni.)
M. Tevfik Özcan (İstanbul Üni.)
Fatma İrem Çağlar (Özyeğin Üni.)
Nadire Özdemir (Ankara Üni.)
Nilüfer Demirsoy (Osmangazi Üni.)
İrem Burcu Özkan (İstanbul Üni.)
Özge Yücel Dericiler (Maltepe Üni.)
Rabia Sağlam (Kocaeli Üni.)
Osman Doğru (Marmara Üni.)
Nadir Suğur (Anadolu Üni.)
Ömür Elçioğlu (Osmangazi Üni.)
Ahmet Ulvi Türkbağ (Galatasaray Üni.)
Serkan Gölbaşı (Uludağ Üni.)
Gülriz Uygur (Ankara Üni.)
Altan Heper (Özyeğin Üni.)
Mehmet Yüksel (Hacettepe Üni.)
H. Serdar Hoş (Atılım Üni.)
Ülker Yükselbaba (İstanbul Üni.)
Yasemin Işıktaç (İstanbul Üni.)
Sahibi
byPAN adına
Mustafa Cüneyt Uzun
Yayımcı
byPAN Sanal Tur ve Tanıtım Hizmetleri
Adres: Doktor Mediha Eldem Sokak 81/17 Kızılay/Ankara
ISSN
2148-7413
* İsimler soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.
HUKUK KURAMI 1. CİLT (2014) İÇİN HAKEM LİSTESİ*
Yrd.Doç.Dr. Kasım Akbaş (Anadolu Üni.)
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Halûk Atalay (Anadolu Üni.)
Doç.Dr. Gökhan Yavuz Demir (Uludağ Üni.)
Prof.Dr. Osman Doğru (Marmara Üni.)
Yrd.Doç.Dr. Sercan Gürler (İstanbul Üni.)
Doç.Dr. Sevtap Metin (İstanbul Üni.)
Prof.Dr. İbrahim Şahin (Eskişehir Osman Gazi Üni.)
Yrd.Doç.Dr. İlker Tepe (Dokuz Eylül Üni.)
Prof.Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üni.)
Doç.Dr. Ertuğrul Uzun (Anadolu Üni.)
* İsimler soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.
İÇİNDEKİLER
Editör’den
i
Dergi Kapatan Yazı:
“Edebiyat ve Hukuk”
Ersoy Topuzkanamış
1
Hukuk Felsefesini Anlatmak
Yuvarlak Masa Toplantısı
Kolektif
15
Bir Hukuk Öğretimi Kongresinin Daha
Ardından…
Çağatay Şahin
33
Hukuk Normu Üzerine Bir Not
Ertuğrul Uzun
38
Hukuk Nesnesi
Evgeny Pashukanis
42
Kopuz, Lunapark, Disiplin, Sessizlik…
Atölyeden Akademiye Engin Topuzkanamış
Söyleşi: Gökçe Çataloluk
44
Download

Altıncı sayının künye bilgileri ve Birinci Cilt Hakem