İLİ
:YOZGAT
TARİH:24/04/2015
KONU: DOĞRULUK VE SADAKAT
‫ٱلر ِح ِيم‬
ِ ‫ِب ۡس ِم ٱ‬
َّ ‫ٱلر ۡح َمـ ِٰن‬
َّ ‫هلل‬
َ‫ص ٰـ ِدقِين‬
َّ ‫ٱَّلل َو ُكونُواْ َم َع ٱل‬
َ َّ ْ‫يَ ٰـٰٓأَيُّ َہا ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا‬
َ ‫للا‬
‫ل َر ه‬
َ
َ ‫اّلل‬
‫وسلَّم‬
ِ‫علَيْه‬
ِ‫ه‬
‫صلّى‬
ِ َّ ‫ل‬
ِ‫سو ه‬
َِ ‫قا‬
ِّ َّ
َّ ‫الَةَّنَّ ِّ َو‬
َّ ‫الص ْد َق يَ ْه ِّدي َإَل الِّْ ِّرب َو‬
‫إن‬
ْ ‫إن الِّْ َّب يَ ْه ِّدي َإَل‬
‫إن ر‬
ِّ َّ ‫اَّللِّ ِّص رِّدي ًقا و‬
‫ب‬
َّ ‫ب ِّعْةَّن َد‬
َّ
ْ َ‫الر ُج َل لَي‬
َ ‫إن الْ َكذ‬
َ
َ َ‫ص ُد ُق َح ََّّت يُكْت‬
ِّ ‫إن الْ ُف ُج َور يَ ْه ِّدي َإَل الةَّن‬
ِّ ‫يَ ْه ِّدي َإَل الْ ُف ُج‬
َّ ‫َّار َو‬
َّ ‫ور َو‬
‫إن‬
ِّ
‫اَّللِّ َك َّذ ًاب‬
َّ ‫ب ِّعْةَّن َد‬
َّ
ُ ‫الر ُج َل لَيَ كْذ‬
َ َ‫ب َح ََّّت يُكْت‬
KIYMETLI MÜ’MİNLER
Okumuş olduğum ayet-i kerime de Allah(c.c) şöyle
buyurmaktadır.”Ey iman edenler! Allah’tan korkun
Ve doğrularla beraber olun.”
Doğru olmaktan maksat sözde davranışlarda iş ve
eylemlerde doğru ve dürüst olmaktır. Bütün iş ve
davranışlarda dinimizin emirlerine uymakla hâsıl olan
güzel ahlaktan biride doğruluktur. Özü ve sözü doğru
olan insanlar güvenilir ve sevilen insanlardır.
Müslümanlar niyetinde, ibadetlerinde, iş ve
davranışlarında doğru olmalı ve bundan hiç
ayrılmamalıdır.
DEĞERLİ MÜ’MİNLER
Âlemlerin rabbi Allah’a hamdolsun. Rahmandır.
Rahimdir. Din gününün (kıyamet)sahibidir. Ancak
sana kulluk eder, Ancak senden yardım dileriz. Bizi
doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna
(Fatiha 1-6) ayetleriyle başlayan Kuran-ı Kerim,
doğruluk yolunu ve bunun aksini sapmışların yolu
olarak açıklar. Ona kulluk etmek doğruluğun ve doğru
yolunta kendisidir.
Allah ona inanları ve yoluna yapışanları rahmet ve lütfa
mazhar eder. Onları doğru yola iletir. Öğüt alanlar için
ayetleri Allah geniş geniş açıklamıştır. Emrolunduğun gibi
dosdoğru ol…(hûd 11/112)Allah müminlerin kendisinden
korkmalarını ve ölçü ve tartıyı doğru tutmalarını
emretmektedir.(Şura 42/15)Sözünde doğru olması için
uyarılan mü’minler doğrulukları karşılığında cennete
gireceklerdir. Onlara korku yoktur ve onlar
üzülmeyeceklerdir.
AZİZ MÜ’MİNLER
Doğru olan ahlak Hz. Peygamber’in ahlakıdır. Bunun
dışında doğru bir yol yoktur. Zira Rasûlullah
(sav)”dosdoğru ol mesajı ile “hûd süresi beni kocattı.”
diye buyurarak Doğruluğun önemini ve insana yüklediği
Sorumluluğu ifade etmiştir.
Bir sahabi (Ebu AmrSüfyan b. Abdullah) Hz
Peygamber’e “Ya Rasûlullah bana İslam'ı öyle tanıt ki,
senden başka birine sorma ihtiyacı duymayayım”
deyince Rasûlullah şöyle buyurmuştur: ”Allah’a
inandım de sonra da dosdoğru ol.”
İslam'ın hayat yolu sırat-ı müstakimdir. Yani dosdoğru
yoldur. O yola girenlere bir üzüntü ve korku yoktur. Her
şeyden önce doğruluk, Müslümanın inancının bir
özelliğidir.
DEĞERLİ KARDEŞLERİM
Hutbemi sevgili Peygamberimizin şu hadisi ile bitirmek
istiyorum. ”Doğruluktan (sıdk) ayrılmayın, zira
doğruluk sizi iyiliğe (birr) iyilik de cennete götürür. Kişi
sürekli doğru söyler ve doğrunun peşinde olursa Allah
katında doğrulardan (sıdk)
Yazılır. Yalandan kaçının zira yalan sizi kötülüklere
(fücur) götürür. Kişi sürekli yalan söyler, yalanın
peşinde olursa Allah katında yalancılardan (kezzap)
olduğu yazılır.
Hazırlayan: Harun Raşit Eroğlu
Oğulcuk Köyü İmam Hatibi
------------------------------1.Tevbe 9/119
2.Fatiha 1-6
3.Hûd 11/112
4.Şûra 42/15
Download

doğruluk ve sadakat