Miadından Önce ve Sonra Doğan
Bebekler
Prof.Dr. Nursan ÇINAR
PREMATÜRE
37 haftadan önce doğan bebek
prematüre kabul edilir .

Prematüre bebekler gebelik yaşına göre 3
gruba ayrılmaktadır:
1. Grup: İleri derecede (24-31 hafta)
2. Grup: Orta derecede (32-35 hafta)
3. Grup: Sınırda (36-37 hafta)
Prematüre doğumlarda rol oynayan
etmenler:
Plasenta ile ilgili etmenler
Fetüs ile ilgili etmenler
Anne ile ilgili etmenler
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Başın gövdeye oranı normal yenidoğana göre büyüktür.
Saçlar uzun ,fontanel geniş,
baş kemikleri yumuşaktır.
Gözler belirgin
ve kapalı, dil
büyük, kulak yapısı
yumuşak, kulak
kıkırdağı henüz
olgunlaşmamıştır.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Göğüs duvarı yumuşaktır.
Karın gergin ve hafif
bir göbek fıtığı vardır.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Meme başında
sertlik ve
pigmantasyon
preterm
yenidoğanda
yoktur.
Meme başı
sıklıkla palpe
edilemez,çapı0.5
cm yada daha
azdır.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Preterm yenidoğanda
cilt;
- kuru
-donuk
-kırmızı renkte
-buruşuk
-jelatinöz görünümde ve
parlaktır.
Sıklıkla ödem vardır.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Cilt altı damarları kolayca görülebilir.
Lanugo vardır.
Verniks kazeoza yok
veya çok azdır.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Ayak tabanında deri
düz ve enine çizgi
ve bunlar arasındaki
çukurluklar henüz
gelişmemiştir.
Preterm
Term
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:

El ve ayak tırnakları yumuşak olup çoğunlukla
parmak uçlarını geçmezler.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Genital organlar az gelişmiştir.
Kızlarda labio minor
büyük buna karşın labio
major küçüktür.
Erkek çocuklarda çoğu kez
testisler skrotuma inmemiştir.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Gastrointestinal sistem iyi gelişmemiştir.
Mide kapasitesi küçük , besinlerin
mideden geçişi yavaştır.
Dışkı sulu ve sık olabilir.
Karaciğer iyi gelişmemiştir.
Kanda protrombin düzeyi düşüktür.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
 Barsaklarda K vit yapılamaz
 Kanamaya eğilim ve anemi oldukça sıktır.
 Solunum sistemi tam olgunlaşmamıştır.
 Yenidoğan refleksleri zayıftır yada
olmayabilir.
Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri:
Isı merkezi yeterince olgunlaşmamıştır.
Retinal vasküler sistemi iyi gelişmemiştir.
Enfeksiyonlara eğilimi fazladır.
Böbreklerin filtrasyon hızı ve tübüler
kapasite düşüktür.
Preterm Yenidoğanda Bakım İlkeleri
Preterm yenidoğanında solunumu
izleme ve solunuma yardım
Preterm Yenidoğanda Bakım İlkeleri
Preterm bebeğin vücut ısısının
ayarlanması ve sürdürülmesi
Preterm Yenidoğanda Bakım İlkeleri
Preterm yenidoğanın
enfeksiyonlardan korunması
Preterm Yenidoğanda Bakım İlkeleri
Preterm bebeğin beslenmesi
Preterm Yenidoğanda Bakım İlkeleri
Preterm doğum yapan annede ve
ailede gözlenen sorunlarda ebe ve
hemşirenin yaklaşımı
POSTMATÜRE
42. haftadan sonra doğan bebeklere,
postmatüre bebek denir.
Özellikleri
Deri buruşuk ve kıvrıntılıdır
Özellikleri
Artmış irritabilite
Miyadını 1-3 hafta aşmış bebeklerde
lanuga yoktur,
 Verniks kazeoza (derideki yağ tabakası)
ve derialtı yağ dokusu azdır.
Özellikleri
 Saçları ve tırnakları uzundur
 Plansental yetmezlik nedeniyle
fetüsün oksijenlenmesi azalmıştır.
 Mekonyumun rengi değişmiştir.
Özellikleri
Mekonyum aspirasyonuna sık rastlanır.
 Hipotoni ve letarji ,el ve ayaklarda
hafif siyanoz.
PROGNOZ

Doğumun 3 hafta veya daha uzun süre
geçikmesinin miyadında doğan gruba kıyasla
perinatal mortaliteyi 3 kat daha artırdığı
bildirilmektedir.
TEŞEKKÜRLER..
Download

Preterm yenidoğanın fizyolojik özellikleri