İNMEMİŞ TESTİS
Doç. Dr. Ayşe Karaman
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erkek çocuklarda testislerin normalde bulunması gereken skrotal torbalar içine yerleşmemesine
“inmemiş testis” denir. Anne karnındaki bebekte testisler, karın içinde böbrek komşuluğunda
gelişmeye başlar. Doğuma yakın dönemde, 7. aydan itibaren testisler karından aşağı doğru inerek
kasık kanalından geçer ve her iki taraftaki skrotal torbalara yerleşir. Bu nedenle erken doğan
bebeklerde testis inişini tamamlayamamış olduğundan, inmemiş testise sık olarak rastlanır.
Zamanında doğan bebeklerde inmemiş testis sıklığı doğumda %3-5 civarındadır. Doğum sonrası
1 yaşına kadar testisin skrotuma inişi devam eder ve bebek 1 yaşına geldiğinde insidans yüzde
birin altına düşer.
Fizik bakıda skrotal kese içerisinde testis yoktur. İnmemiş testisli çocuklarda testis çoğunlukla
kasık kanalı içinde, bazen de kanalın dışında bir yerde veya karın içerisinde kalabilir. İnmemiş
testis, kasık fıtığında olduğu gibi sağda daha çok görülür.
Testislerin görevlerini normal şekilde yapabilmeleri için, vücut ısısından 3-4 derece daha düşük
bir ortamda bulunmaları gerekir. Skrotal torbalar, testis için gereken bu koşulları sağlar. Yüksekte
kalmış testisler, ısıdan etkilenir, hücrelerinde belirgin hasar oluşarak fonksiyonları bozulur.
İnmemiş testisli çocukların erken tanı ve tedavisindeki amaç, ilerde kalıcı olarak gelişebilecek
fonksiyon kayıplarını ve hastalıkları önlemektir. Bunlar; üreme fonksiyonlarında azalma veya
kayıp, testis kanseri gelişmesi, testisin kendi çevresinde dönüp eriyip yok olması, testisin eksik
olmasından dolayı yaşanabilecek psikolojik, kozmetik sorunlar, yanlış yerde duran testisin
yaralanma tehlikesinin olması ve gelişebilecek kasık fıtığı olarak sayılabilir. Bu nedenlerle bebek
bir yaşını doldurmasına rağmen inmemiş olan testislerde operasyon önerilir.
Gerçek inmemiş testis, yumurtaların çoğunlukla torba içinde bulunup sadece bazen yukarı
kaçması durumundan farklıdır. Yumurtaların zaman zaman torbanın yukarısına kaçması,
“utangaç testis” olarak adlandırılır. Bu testisler skrotuma inmiştir, ancak testisi yukarıya çeken
kasların muayene sırasında uyarılmaları nedeniyle geriye doğru kaçabilirler. Soğuk ortamda,
çocuk ağlarken veya muayene sırasında refleks ortaya çıkıp testislerin yukarıya, kasık kanalına
doğru çıkmasına neden olabilir. Çocuk uyurken, ateşli iken, banyoda iken veya uygun teknikle
yapılan muayenede testislerin torbada oldukları kolayca gözlemlenebilir. Utangaç testislerde
genellikle cerrahi tedavi gerekli değildir.
Download

İNMEMİŞ TESTİS Doç. Dr. Ayşe Karaman Erkek çocuklarda