MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
14.10.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/EKİM Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet
GÖKÇE , Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI,
İbrahim GÖÇER, Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk
COŞKUN, Kadir ÖZMEN, Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2014 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN
12.BİRLEŞİMİNİN EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISININ 14/10/2014
TARİHLİ 1 SAYILI OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAK ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine gereğince 2014/ EKİM Ayı
Olağanüstü Toplantısını yapmak üzere 14/10/2014 SALI günü saat 14.00’de Belediye Başkanlığının
09/10/2014 tarih ve M.31.3.ERZ.0.10/301.03/573 Sayılı yazılarındaki gündem maddelerini görüşmek
üzere Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda toplandı.
.
Belediyemiz Meclisi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet AKKAŞ’ın Başkanlığında toplandı.
Meclis Başkanı açılış konuşmasını yaparak, yoklama yaptırdı.
Yapılan yoklamada Meclis Başkanı Mehmet AKKAŞ, Üyelerden; Recep ÇIRAK, Mithat
BOZDAĞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN,
Selçuk COŞKUN, Nejdet SÖKMEN ve Nermin DANIŞ’ın bulunduğu Kasım ŞİMŞEK, Orhan Soylu
YILMAZ, Mehmet GÖKÇE, Kadir ÖZMEN ve M. Ökkeş KOÇAK’ın katılmadığı görüldü.
GÜNDEM 1- KARAR –107 Meclis Başkanı, Hatay Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğünün 04.09.2014 tarih ve 918-4748 sayılı yazısı gereğince Erzin Şehir Stadının 10 yıllık
bedelsiz tahsisi için Spor Genel Müdürlüğünden İl Müdürlüğüne yetki verilmiş olup, protokol
yapılabilmesi için tahsis edilecek tesisin her türlü bakım, onarım, işçilik, elektrik, su, gaz vb. giderleri
Erzin Belediyesine ait olmak üzere Belediye Meclisinin 10 yıllığına tahsis kararı alınması ve tahsisle
ilgili iş ve işlemlerle ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesini istedi.
Görüşülmeye başlandı.
-------Katip Üye Zeynep YAKAR tarafından gündem maddesi okundu.
Okutulan ‘Hatay Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 03.09.2014 tarih ve 918 sayılı
yazısı gereğince Erzin Şehir Stadının 10 yıllık bedelsiz tahsisi için Spor Genel Müdürlüğünden İl
Müdürlüğüne yetki verilmiş olup, protokol yapılabilmesi için tahsis edilecek tesisin her türlü bakım,
onarım, işçilik, elektrik, su, gaz vb. giderleri Erzin Belediyesine ait olmak üzere Belediye Meclisinin
10 yıllığına tahsis kararı alınması “ Denilmektedir.
Yapılan açık oylama sonucunda;
Hatay Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 03.09.2014 tarih ve 918 sayılı yazısı
gereğince Erzin Şehir Stadının 10 yıllık bedelsiz tahsisi için Spor Genel Müdürlüğünden İl
Müdürlüğüne yetki verilmiş olup, protokol yapılabilmesi için tahsis edilecek tesisin her türlü bakım,
onarım, işçilik, elektrik, su, gaz vb. giderleri Erzin Belediyesine ait olmak üzere 10 yıllığına tahsisine
ve tahsise ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki
verilmesi talebinin kabulüne, oylamaya katılan üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği ile karar
verildi.
Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığı, 2014 Yılı
KASIM Ayı 1.Birleşimini 04 KASIM 2014 Salı günü saat 14.00’ de Belediye Genel İdare Hizmet
Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 14/10/2014
– Saat: 14.35
Mehmet AKKAŞ
Meclis Başkanı
Neşat BALTACI
Katip Üye
1
Zeynep YAKAR
Katip Üye
Download

Ekim Olağanüstü Meclis Kararları