26/02/2014 – 18/03/2014 TARİHLİ LOJMAN BAŞVURU LİSTESİ
İLÇE ADI
LOJMAN ADI
ARNAVUTKÖY
Taşoluk
LOJMAN DAİRE
SAYISI
NO
HİZMET
SINIFI
M2
ISINMA
ŞEKLİ
3
YSHS
90
Doğalgaz Kombi
7
YHS
90
Doğalgaz Kombi
2
Esatpaşa
1
2
GİHS
100
Doğalgaz Kombi
Şerifali
1
3
YSHS
110
Doğalgaz Kombi
Güzelce
1
1
YSHS
50
Doğalgaz
1
YSHS
130
Doğalgaz
2
SHS
130
Doğalgaz
3
GİHS
130
Doğalgaz
4
THS
130
Doğalgaz
1
YSHS
70
Soba
3
YSHS
55
Kömür
4
YSHS
55
Kömür
ATAŞEHİR
BÜYÜKÇEKMECE
Kamiloba
Süleyman Savaş
4
Binkılıç
Bahçe içinde ayrı
1
Kestanelik
2
ÇATALCA
EYÜP
Çiftlikköy
1
1
SHS
80
Kalorifer
Fuel Oil
Subaşı
1
2
YSHS
90
Kalorifer
Fuel Oil
Göktürk
1
1
YSHS
100
Doğalgaz
1
YHS
80
Doğalgaz
2
GİHS
80
Doğalgaz
3
THS
80
Doğalgaz
4
YSHS
80
Doğalgaz
8
SHS
80
Doğalgaz
3
GİHS
100
Doğalgaz Kombi
4
THS
100
Doğalgaz Kombi
1
YSHS
75
Kalorifer
2
SHS
75
Kalorifer
3
SHS
90
Doğalgaz
2
THS
107
Doğalgaz
3
THS
107
Doğalgaz
4
YSHS
107
Doğalgaz
5
YSHS
107
Doğalgaz
6
YSHS
107
Doğalgaz
7
SHS
107
Doğalgaz
8
SHS
107
Doğalgaz
Aydınevler
5
MALTEPE
Esenkent
SİLİVRİ
TUZLA
ÜMRANİYE
2
Çanta
Sevgi Turgut
2
Akfırat
1
Ademyavuz
7
BAŞVURU ŞARTLARI
1- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında İl Sağlık Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan personel, 112
Acil Sağlık İstasyonu personeli, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli) ile Halk Sağlığı Sağlığı Müdürlüğü
(Toplum Sağlığı Merkezi, AÇS-AP, Verem Savaş Dispanseri, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı vb.) ve bağlı
birimlerde kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personeller başvuruda bulunacaktır.
2- Birinci basamakta kadrolu ve bilfiil çalışmakta olan personellerin tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş
kalan lojman olması halinde bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları
personellerinin tahsis işlemleri yapılacaktır.
3- Söz konusu lojmanlardan yararlanmak isteyen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi kadro veya görev
yerinin 2. basamakta olan personellerin, birinci basamakta çalışan personelin başvuruda bulunması
halinde tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.
4- Boş kalan veya talep edilmeyen lojmanların, sağlık personeli dışındaki kamu görevli personeli, birinci
basamakta çalışan personelin başvuruda bulunması halinde tahliye etmek üzere şartlı oturmak için
talepte bulunabilir.
5- Hizmet sınıflarına göre lojman sınıflandırması yapılmış olup kadronuzun bulunduğu hizmet sınıfına göre
sadece bir lojman için talep yapılacaktır.
6- Farklı hizmet sınıflarına tahsisli lojmanlar için talepte bulunmak isteyen personellerin, başvuru
dilekçelerinde şartlı tahsisle oturmak istediklerini belirtmeleri, konuttan yararlanacak hizmet sınıfı uygun
başka talep eden olmaması halinde ve hizmet sınıfı uygun personelin aynı lojmanı talep etmesi
durumunda lojmanı tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.
7- Lojman tahsisi sonrasında çalışılan yer ile lojman arasındaki mesafe, lojman ulaşım zorluğu, lojmanın
fiziki yapısı ve durumu gibi nedenlerle FERAGATLARIN olması sebebiyle;
Lojman başvurusunda bulunmak isteyen personelin talep etmek istediği yerin çalıştığı yere olan
mesafesini veya aile durumunu göz önüne alarak, lojmanı yerinde görerek değerlendirme sonrasında
LOJMAN BAŞVURUSUNDA bulunulması.
NOT: Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak, 2946 sayılı
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesinde; “ (...) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis
kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu
konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun
boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.
Download

Lojman Başvuru Listesi - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü